Dzień Świętości Życia Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dzień Świętości Życia Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Wobec niemożliwości uczestniczenia w dniu dzisiejszym we mszy św. (do 5 osób), proponuję, by każdy, kto rozeznaje w sobie pragnienie i gotowość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, uczyni to na sposób prywatny w domu. Być może w czasie jakiejś mszy św. transmitowanej w dniu dzisiejszym taki obrzęd zostanie w nią włączony, to tym bardziej warto dokonać takiej adopcji właśnie wtedy.

Poniżej formuła przyrzeczenia;

wypełnioną i podpisaną deklarację proszę przynieść do biura parafialnego

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25.03.2020 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

codziennie odmówić jedną dziesiątkę różańca

przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ..........................

 

.......................................

podpis)

Dzień Świętości Życia Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Przejdź do góry strony