Informacje związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce w odniesieniu do Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Informacje związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce w odniesieniu do Parafii  pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce oraz zaleceniami, wskazaniami i zarządzeniami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i Biskupa Pelplińskiego w trosce o życie i zdrowie, także duchowe, wiernych przypominam oraz podaję nowe działania i zasady obowiązujące w parafii:

1. dyżur w konfesjonale: w dni powszednie można skorzystać z sakramentu pojednania w godzinach: 8.30–9.00 oraz 17.30–18.30; zachęcam, ponieważ istnieje realna możliwość, iż nie będzie przed świętami tzw. spowiedzi konkursowej – spowiednicy z innych parafii;

2. biuro parafialne czynne w poniedziałek przed południem (9.30– 11.30) oraz w piątek przed i po południu jak zwykle - w sprawie zgłoszenia pogrzebu dzwonić telefonicznie na numer 603 260 971

3. obrzęd udzielenia komunii św. poza mszą św.: g. 8.30, 17.30, 18.45 – wychodząc naprzeciw rzeczywistości, iż wielu wiernych żyje w stanie łaski uświęcającej i nie narusza go korzystając z dyspensy od obowiązku obecności na mszy św. w niedzielę a ma pragnienie karmić się Ciałem Pańskim;

4. pogrzeb katolicki od dnia 23.03.2020 (do odwołania), zgodnie z decyzją Biskupa Diecezjalnego, będzie miał następujący przebieg:

* msza św. pogrzebowa dla najbliższej rodziny bez wprowadzania trumny do kościoła,

* po mszy św. w kaplicy pogrzebowej na cmentarzu – pożegnanie rodziny ze zmarłym oraz odprowadzenie i złożenie ciała lub urny do grobu;

5. w niedzielę będą odprawione 3 dodatkowe msze św.: g. 16.00, 17.15 (w intencji chorych, służby zdrowia oraz z prośbą o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii), 19.30;

6. nabożeństwo Gorzkich Żali zostaje zastąpione liturgią mszy św.;

7. istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. na rękę (zalecane);

8. w sobotę przed mszą o g. 18.00 i w niedzielę będzie otwarte główne wejście do kościoła (środkowe), by sprostać spełnieniu wymagań stanu epidemii ograniczając do 50 liczbę uczestników zgromadzenia;

9. w niedzielę jest włączony głośnik na zewnątrz kościoła przy wejściu z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością;

10. do Suplikacji, które śpiewamy po każdej mszy św. w niedzielę dodana zostaje intencje związane ze stanem epidemii;

11. po każdej mszy św. w dni powszednie jest odmawiana jedna dziesiątka różańca św. w intencji powstrzymanie epidemii;

Z wiarą w dar urzędu pasterskiego Chrystusa, który tę posługę i moc powierzył św. Piotrowi i jego następcom we wspólnocie Kościoła, a więc biskupom, przypominam i zachęcam do skorzystania z dyspensy od niedzielnego uczestnictwa we mszy św. oraz w obecnym czasie przyjmowania komunii św. na rękę – patrz treść zawarta w komunikatach Biskupa Pelplińskiego i Rady Stałej KEP.

21.03.2020                                                                                  ogarniam modlitwą, ks. Andrzej Żur

Informacje związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce w odniesieniu do Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Przejdź do góry strony