Męski różaniec

Rycerze Kolumba w Lęborku w miesiącu modlitwy różańcowej zapraszają w dniu 16 października 2020 o godzinie 19:00 na MĘSKI RÓŻANIEC przy pomniku św. Jana Pawła II
- w 42 rocznicę wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
- w roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II
- w roku 100-lecia „Cudu Nad Wisłą” (Bitwa Warszawska 1920)
prosimy o zabranie świec lub lampionów (modlitwa w postawie klęczącej)

Rycerze Kolumba Rada 16039 przy parafii NMP Królowej Polski
Rycerze Kolumba Rada 15820 przy parafii Miłosierdzia Bożego

Męski różaniec

Przejdź do góry strony