Najnowsze obostrzenia

27 marzec 2021

1. W związku z najnowszymi obostrzeniami w czasie epidemii, odnoszącymi się do zgromadzeń liturgicznych w kościele, jako budynku użyteczności publicznej, w czasie sprawowania kultu w naszym kościele może przebywać obecnie

45 osób (z tego 13 na chórze)

stąd

w niedzielę otwarte jest tylko wejście główne (środkowe);

w przypadku osiągnięcia wskazanej liczby wiernych drzwi kościoła na czas liturgii zostaną zamknięte – jest włączony głośnik na zewnątrz.

W dni powszednie otwarte są drzwi boczne kościoła.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wskazań

nakazujących noszenie maseczek zakrywających usta i nos

oraz zachowanie dystansu społecznego.

2. Przypominamy, że obiektywna niemożność wejścia do kościoła, ponieważ został wyczerpany limit liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, powoduje, iż wierny, nie uczestnicząc we mszy św., nie popełnia grzechu ciężkiego.

W takim przypadku zachęcamy do ubogacenia przeżycia Dnia Świętego korzystając z transmisji mszy św. przez środki społecznego przekazu.


 

Najnowsze obostrzenia

Przejdź do góry strony