Nowe obostrzenia od dnia 07.11.2020 r

1. W związku z najnowszymi obostrzeniami w czasie epidemii, odnoszącymi się do zgromadzeń liturgicznych w kościele, jako budynku użyteczności publicznej, w czasie sprawowania kultu w naszym kościele może przebywać obecnie 60 osób (z tego 17 na chórze) stąd w niedzielę otwarte jest tylko wejście główne (środkowe); w przypadku osiągnięcia wskazanej liczby wiernych drzwi kościoła na czas liturgii zostaną zamknięte – jest włączony głośnik na zewnątrz.

W dni powszednie otwarte są drzwi boczne kościoła. Bardzo prosimy o przestrzeganie wskazań nakazujących noszenie maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie dystansu społecznego.

2. Przypominamy, że obiektywna niemożność wejścia do kościoła, ponieważ został wyczerpany limit liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, powoduje, iż wierny, nie uczestnicząc we mszy św., nie popełnia grzechu ciężkiego.

W takim przypadku zachęcamy do ubogacenia przeżycia Dnia Świętego korzystając z transmisji mszy św. przez środki społecznego przekazu.

3. Przypominamy także o wskazaniach Stolicy Apostolskiej w odniesieniu do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych – patrz informacje podane wcześniej w naszych „Aktualnościach”.

Nowe obostrzenia od dnia 07.11.2020 r

Przejdź do góry strony