Nowe zasady obowiązujące w naszym kościele

Z ostatniej chwili...

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w nawiązaniu do kolejnych ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia”.

W związku z powyższym oraz w trosce o życie i zdrowie, także duchowe, wiernych przede wszystkim proszę o pozostawanie w domach i ograniczenie poruszania się w przestrzeni publicznej – to najskuteczniejszy sposób powstrzymania rozprzestrzeniania się epidemii.

Ponadto podaję nowe zasady obowiązujące w naszym kościele:

1. msze św. w dni powszednie będą odprawiane o zwykłych godzinach;

2. na mszę św. – przez zakrystię – może wejść do kościoła maksymalnie 5 osób (nie licząc tych, sprawujących posługę);

3. sakramentu pojednania w kaplicy adoracji (koło zakrystii) w dni powszednie w godzinach: 8.30 – 9.00 oraz 17.30 – 18.00 (jeśli zajdzie potrzeba czas spowiedzi zostanie przedłużony);

4. zostaje zawieszona Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu;

5. kościół będzie otwarty (boczne wejścia) od godz. 10.00 do 17.00, by dać możliwość osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w tabernaculum (względy bezpieczeństwa i ochrony przed profanacją);

6. obrzęd udzielenia komunii św. poza mszą św. o g.: 10.00, 15.00, 17.00 (wejście przez boczne drzwi wejściowe), 18.45 (o tej g. czekamy na otwarcie drzwi z podjazdem);

7. zostają odwołane wszelkie nabożeństwa i spotkania formacyjne: Droga krzyżowa, Duchowa Adopcja, Domownicy Boga, katechezy neokatechumenalne, rekolekcje z mszą św. trydencką;

8. w niedzielę msze św. będą sprawowane jak dotychczas w czasie stanu epidemii, ale zachowując zasady wskazane w punkcie 2 (maksymalnie 5 osób, wejście przez zakrystię).

Nowe zasady obowiązujące w naszym kościele

Przejdź do góry strony