PANDEMIA 2021

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ORAZ

DNI POWSZEDNIE

6 marca 2021

1. W związku z aktualną sytuacją stanu pandemii, uwzględniając szczególnie fakt, że powiat lęborski należy do czołowych z najwyższą liczbą osób zakażonych, zwracamy się z serdeczną prośbą, by w planowaniu niedzielnego uczestnictwa we mszy św. respektować fakt, iż zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami odnoszącymi się do zgromadzeń liturgicznych w kościele, jako budynku użyteczności publicznej, w czasie sprawowania kultu w naszym kościele może przebywać maksymalnie

60 osób (z tego 17 na chórze)

stąd

w niedzielę otwarte jest tylko wejście główne (środkowe)

w przypadku osiągnięcia wskazanej liczby wiernych

drzwi kościoła zostaną zamknięte

(jest włączony głośnik na zewnątrz)

Bardzo prosimy także o przestrzeganie wskazań

nakazujących noszenie maseczek zakrywających usta i nos

oraz zachowanie dystansu społecznego.

2. Przypominamy, że obiektywna niemożność wejścia do kościoła, ponieważ został wyczerpany limit liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, powoduje, iż wierny, nie uczestnicząc we mszy św., nie popełnia grzechu ciężkiego.

W takim przypadku zachęcamy do ubogacenia przeżycia niedzieli – Dnia Pańskiego korzystając z transmisji mszy św. przez środki społecznego przekazu.

PANDEMIA  2021

Przejdź do góry strony