Studia Podyplomowe 2020/2021

Studia podyplomowe w zakresie teologiczno-katechetycznym realizowane w Toruniu i w Pelplinie

Wydział Teologiczny UMK

  1. Informacje ogólne:

Charakterystyka studiów: studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających
już uprawnienia do nauczania innego przedmiotu, którzy ukończyli studia magisterskie
na kierunku innym niż teologia z przygotowaniem pedagogicznym oraz dla osób, które
są zainteresowane pogłębieniem wiedzy teologicznej.

Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych

Czas trwania: 4 semestry

Kierownik studiów: ks. prof. dr hab. Janusz Szulist

Koszt studiów: semestr zimowy (I) 1 280 zł, semestr letni (II) 1 280 zł, semestr zimowy (III) 1 280 zł, semestr letni (IV) 1 280 zł.

Dodatkowe informacje: www.teologia.umk.pl/studia/studia podyplomowe

  1. Rekrutacja

Termin rozpoczęcia studiów: semestr zimowy

Adresaci studiów podyplomowych: studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich wszystkich kierunków i wszystkich uczelni

Warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 18 września 2020 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37

Wymagane dokumenty:

  • Podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK

  • kwestionariusz osobowy

  • 1 zdjęcie

  • kserokopia dowodu osobistego

  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich

  • kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole)

Dodatkowe informacje dla kandydata: termin rozpoczęcia studiów: październik 2020 r. (zajęcia odbywają się w soboty)

  1. Kontakt

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Gagarina 37
telefon: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia [AT] umk [DOT] pl

Studia Podyplomowe 2020/2021

Przejdź do góry strony