STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA RELIGII

STUDIA   PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE   DO   NAUCZANIA   RELIGII

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe realizowane będą w Pelplinie i w Toruniu.

Charakterystyka studiów:

czas trwania: 4 semestry;

koszt studiów: semestr zimowy  1 280 zł, semestr letni 1 280 zł;

termin rozpoczęcia studiów: październik 2022 r., zajęcia odbywają się w soboty; warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń; termin i miejsce składania dokumentów: do 16 września 2022 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37; wymagane dokumenty: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK,   kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).

Wszelkich informacji udziela ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (szulist@umk.pl).
Są one także dostępne na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/. Dane kontaktowe Wydziału Teologicznego: (056) 611 49 90; 611 49 94;
e-mail: teologia@umk.pl.

STUDIA   PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE   DO   NAUCZANIA   RELIGII

Przejdź do góry strony