Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.

Im więcej w nas wiary, tym moc i działanie Boga  z Korony silniej  wnika w ludzkie życie - paralelizm!

W kościele!

W duchu przyjęcia nowego sakramentu otwieramy parafialne drzwi na  uroczystą wizytę Biskupa, który stojąc na czele diecezji ukazuje lęborskiej młodzieży podstawowy sens wszystkich przygotowań. Ten cenny dar, który przyjmujemy  - w parafialnej wspólnocie -  zacieśnia krąg wierzących i praktykujących.  Celem pozostaje  - zaraz po chrzcie – przyjęcie Darów wyjątkowego Ducha Świętego.

1 taki dzień!

Tylko 1 taki dzień wywołuje uczucie rodzinnej bliskości i ogromnego zaangażowania całej wspólnoty. Ks.Proboszcz ( Andrzej Żur), lęborscy księża – zaraz przy Biskupie ( Ryszardzie Kasynie) -  przywołują do siebie młodych ludzi, bo  tajemnica i wyznanie wiary – pozostają w ich sercach.  Teraz namaszczeni – wierzący w Boga – nowi ludzie w Duchu – posłannicy wiary – idą głosić nowinę o tym Bierzmowaniu i  sakramencie. Wyjątkowość chwili w kościele podkreśla rolę całego chrześcijaństwa, które w świątyni przybija pieczęć do  kolejnego z darów.

Cenne : mądrości i rozumne pojmowanie sakramentu – to strażnicy idealnego życia.  

Bo...

Aby wierzyć, trzeba iść do kościoła .    

Sylwia Skroś

Foto – Ania Bigus

Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.
Umocnienie wiary, to Bierzmowanie – jako sakrament.

Przejdź do góry strony