UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA BOŻE CIAŁO 11 .06.2020

WSKAZANIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA 2020

1. W czasie liturgii, w tym podczas organizacji procesji eucharystycznych, należy zachować przepisy prawa państwowego i kościelnego.

2. Nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii ani nie stawia czterech ołtarzy.

3. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po każdej Mszy Świętej odbywa się procesja eucharystyczna wokół kościoła lub – w razie niemożliwości - wewnątrz świątyni.

4. W kościołach parafialnych w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa o godz.15.00 należy wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, która powinna zakończyć się bezpośrednio przed wieczorną Mszą Świętą lub o 18.00. W czasie adoracji Chrystusa Eucharystycznego kapłani powinni zachęcić wiernych do spowiedzi oraz dać im możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

5. W oktawie Bożego Ciała mogą odbyć się procesje wokół kościoła.

W związku z powyższym, aby godnie po każdej mszy świętej odprawić procesję eucharystyczną msze św. w naszym kościele zostaną odprawione co 2 godziny, począwszy od 7.30; następne o g. 9.30, 11.30 – suma parafialne, 13.30 i o 18.00; wystawienie Najświętszego Sakramentu od g. 15.00 do 18.00 z możliwością spowiedzi św.

W oktawie Bożego Ciała procesja eucharystyczna w łączności z wieczorną mszą św. o g. 18.00.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO  CIAŁA  I  KRWI  CHRYSTUSA BOŻE CIAŁO 11 .06.2020

Przejdź do góry strony