UWAGA! UWAGA! ZMIANY W OBRZĘDACH TRIDUUM PASCHALNEGO W załączeniu treść modlitwy błogosławieństwa pokarmów

 

W związku z przypomnieniem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunię świętą poza główną celebracją można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym oraz podkreśleniem Kongregacji, że od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków, nie obowiązuje nr 13 Dekretu Biskupa Pelplińskiego dotyczącego celebracji Wielkiego Tygodnia w czasie epidemii.

Stąd w dni Triduum Paschalnego nie będzie przewidzianego i ogłaszanego wcześniej obrzędu udzielania komunii poza mszą św. Zostanie ona udzielona osobom, które przed kościołem będą uczestniczyły w liturgii danego dnia (włączony głośnik).

W Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny obrzęd udzielenia komunii poza mszą św. o godzinie:

8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 17.00, 19.00, 20.30

Triduum Paschalne

WIELKI CZWARTEK:

Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczynamy przeżywanie Świętego Triduum Paschalnego. Jest to msza ustanowienia Najświętszego Sakramentu i sakramentu kapłaństwa (nie ma umywania nóg).

Komunia św. zostanie udzielona osobom, które przed kościołem (włączony głośnik) uczestniczą w liturgii.

Po mszy św. kościół otwarty do g. 21.00;

WIELKI PIĄTEK:

kościół otwarty od 8.00 do 22.00 – możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Tabernakulum (nie ma „ciemnicy”)

8.00 Liturgia Godzin (Jutrzni i Godzina Czytań);

18.00 Liturgia Męki Pańskiej

Komunia św. zostanie udzielona osobom, które przed kościołem (włączony głośnik) uczestniczą w liturgii.

wystawienie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim

21.00 Gorzkie Żale, zakończenie adoracji o godz. 22.00.

Ofiary składane przy grobie na Bazylikę Grobu Pańskiego; nie całujemy i nie dotykamy krzyża – cześć oddajemy poprzez przyklęknięcie lub skłon. W Wielki Piątek obowiązuje ścisły post; w wielka Sobotę zachęcamy do tzw. postu paschalnego – jakaś forma uszczuplenia ilości czy jakości pokarmu oczekując na Zmartwychwstanie

WIELKA SOBOTA:

kościół otwarty od 8.00 do zakończenia Wigilii Paschalnej – możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim: by zapewnić oddawanie czci Jezusowi Eucharystycznemu i bezpieczeństwo przed profanacją nieustannie będą adorowały 2 osoby spośród wspólnot parafialnych; można więc włączyć się w adorację w dowolnym czasie dopełniając możliwość 5-osobowej obecności w kościele.

8.00 Liturgia Godzin (Jutrzni i Godziny Czytań).

21.00 Wigilia Paschalna czyli msza św. Zmartwychwstania Pańskiego

Komunia św. zostanie udzielona osobom, które przed kościołem (włączony głośnik) uczestniczą w liturgii.

Nie ma poświęcenia pokarmów – „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej w czasie wielkanocnego śniadania (tekst błogosławieństwa na stronie internetowej)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Msze św. jak „w czasie epidemii” (są dodatkowe o g. 16.00. 17.15 i 19.30;

nie ma Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP i mszy św. o g. 7.30;

Obrzęd udzielenia komunii św. poza mszą św.

w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny o godzinie:

8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 17.00, 19.00, 20.30

 

 TREŚĆ DOMOWEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnieojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:

Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Ewangelii według świętego Marka.

Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:

Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:

Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi:

Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:

Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:

Módlmy się.

Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu...

Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

UWAGA! UWAGA! ZMIANY W OBRZĘDACH TRIDUUM PASCHALNEGO                    W załączeniu treść modlitwy błogosławieństwa pokarmów

Przejdź do góry strony