SAKRAMENT BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Rozpoczynamy nowy program przygotowania młodzieży do bierzmowania według którego w tym roku wspólne spotkania rozpoczynają uczniowie z klasy siódmej szkoły podstawowej i drugiej gimnazjum.

Pierwsze spotkanie organizacyjne młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas siódmych szkoły podstawowej i z klas drugich gimnazjalnych odbędzie się w poniedziałek 11 września po wieczornej Mszy świętej w naszym kościele. Na to spotkanie kandydaci do bierzmowania przychodzą ze swoimi rodzicami lub przynajmniej jednym z rodziców. Obecność obowiązkowa.

Natomiast uczniowie z klas trzecich gimnazjalnych spotkanie przygotowujące do bierzmowania będą mieli 18 września po wieczornej Mszy świętej w naszym kościele. Obecność obowiązkowa.

SAKRAMENT  BIERZMOWANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przejdź do góry strony