Chrzest Święty

„Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów”. KKK 1213

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest w 1 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 13:30 .

  • Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka. Jeżeli dziecko urodziło się za granicą i nie jest zameldowane w Polsce, jego akt urodzenia powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  • Rodzice, którzy nie mieszkają na terenie naszej parafii,  lub mieszkający za granicą, a chcą aby dziecko zostało tu ochrzczone powinni mieć pisemną zgodę od ks. proboszcza  parafii na terenie, której obecnie mieszkają.

  • Świadectwo ślubu kościelnego/jeśli był poza parafią zamieszkania/

  • Świadectwo moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają /jeśli mieszkają poza parafią, w której będzie chrzest/.

  • Spotkanie z Rodzicami i Chrzestnymi w sobotę poprzedzającą chrzest , po Mszy św. o godz. 1800 .

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • Ukończyli 16 rok życia.

  • Przyjęli sakrament bierzmowania.

  • Są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także młodzież, która nie uczęszcza na katechizację. Młodzież szkolna powinna dostarczyć dokument od katechety poświadczający jej udział w katechezie.

Przejdź do góry strony