Kronika parafii od 1958 do 2004 r

Kronika Parafii Rzymsko Katolickiej
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Lęborku.


    Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Lęborku, znajduje się w północnej części miasta, przy Placu Kopernika. Kościół poświęcony ze zboru poprotestanckiego, w stylu neogotyckim wybudowany w 1866 roku.
Protestanci korzystali z Kościoła do 1945 r. Podczas ostatnich dni wojennych został częściowo uszkodzony a mianowicie: dach, okna, instalacja elektryczna i centralne ogrzewanie. W dużym stopniu został zdewastowane organy, w których brakowało 1260 piszczałek. Na remont Kościoła trzeba było dużego kapitału i wiele pracy, aby można znów go wizytować. Remontu częściowo dokonano już w 1946 r. ale organy pozostały całkowicie do remontu, brak było funduszy.   
     Na polecenie Prześwietnej Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim ówczesny ks. proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Lębork Ks. Stefan Chodkiewicz dnia 20 Października 1946 r. dokonał aktu poświecenia i tak powstał kościół filialny w Lęborku przy Parafii św. Jakuba apostoła, który był obsługiwany przez OO Franciszkanów do 1958r.  
     Myśl utworzenia samodzielnej placówki duszpasterskiej, obsadzenia jej przez własnego proboszcza podjął już Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Dr. Teodor Bensch Ordynariusz
w Gorzowie Wilk. W tym celu w kwietniu 1957 r. wystosował Ksiądz Biskup odpowiednie pismo do Władz Wojewódzkich w Gdańsku celem wyrażenia zgody.

    Niestety śp. Ksiądz Biskup Dr. Teodor Bensch nie zdążył zrealizować swoich planów,                z powodu przedwczesnej śmierci, która nastąpiła w Szczecinie w dniu   7 stycznia 1958 r.

    Dopiero Wikariusz Kapituły Gorzowskiej Najprzewielebniejszy Ks. Prałat Józef Michalski wydał dekret w imieniu Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlk. dnia 21.04. 1958r. Znak L I -87/58 na podstawie którego powstała samodzielna placówka duszpasterska obejmującą północna część miasta z  ulicami I Armii Wojska polskiego, Al. Wolności i Kossaka jako granicami placówki wraz z trzema kościołami filialnymi w Nowej wsi Lęborskiej, Garczegorzu                  i Chocielewku.   
    Nowopowstała Parafia liczyła około 10 tysięcy dusz.
    Pierwszym rządcą nowo utworzonej placówki duszpasterskiej, mianowany dekretem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wklp. z dnia 25.04.1958r. licz. C-2-9/58 został Ks. Mgr. Marian Gryszel, były proboszcz parafii Lemierzyce w powiecie Sulęcin.
     Uroczystego wprowadzenia Ks. Proboszcza przy licznym udziale wiernych w dniu 27 kwietnia 1958r. dokonał delegat Kurii Biskupiej z Gorzowa Wlkp.  Ks. Mgr Józef Auczarski, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.
W kilka dni później Uroczystość Odpustowa Królowej Polski , w dniu 3-go Maja, zgromadziła w świątyni tłumy wiernych, które uczestniczyły we Mszy św. . O godzinie 10-ej została odprawiona uroczysta suma z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz procesja, w której wzięła udział orkiestra Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku, dziatwa szkolna pięknie przybrane dzieci przedszkolne, które sypały kwiatkami Panu Jezusowi. Podniosłe kazanie okolicznościowe wygłosił ks. mgr Józef Ferensowicz Dyrektor Niższego Seminarium Duchownego w Słupsku. Gorliwy kaznodzieja pobudził i zachęcił wiernych do ofiarności i pomocy fizycznej w pracy przy generalnym remoncie świątyni, która wymagała olbrzymiego wkładu pracy oraz funduszów  materialnych, by zaopatrzyć także kościół w witraż liturgiczny. Nie było nawet naczyń liturgicznych, bielizny i szaf liturgicznych oraz wyposażenia wnętrza świątyni.
Ze względu na dzień pracy o godz. 18:00 została także odprawiona uroczysta Msza Święta,            w której udział wzięli liczni parafianie. Kaznodzieja raz jeszcze wygłosił płomienne kazanie ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Była to pierwsza tak wzniosła Uroczystość Królowej Polski w naszej świątyni.
    Już w pierwszą niedziele 4-go maja, rozpoczął się drugi rok Wielkiej Nowenny Millenium Tysiąclecia Chrztu Polski  pod hasłem: „Naród wierny łasce”.
O godz. 10:00 odprawiona została uroczysta Suma z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i Kazaniem na temat ślubów Jasnogórskich oraz odnowienie ślubowań, a po południu procesja z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wszystkie stany, począwszy od duchowieństwa ponowiły chóralnie ślubowanie według tekstu oraz odśpiewały apel Jasnogórski i hymn „My chcemy Boga”. Było to głębokie przeżycie religijne.
Trzeba także wspomnieć jak wyglądała sytuacja mieszkaniowa: dwa niewielkie pokoje                       i maleńka kuchenka wynajęte w prywatnym domu przy Placu Kopernika 9. Urząd parafialny mieścił się w sypialni proboszcza, która służyła także za magazyn. Drugi pokój jako jadalnia              i gościnny, a więc warunki bardzo skromne i niewygodne.
Tu należy zaznaczyć, że Ks. Proboszcz Marian Gryszel, objąwszy parafię, przystąpił bardzo szybko i energicznie do remontu Kościoła, aby jak najprędzej potem sprowadzić malarza artystę, który by rozpoczął malowanie świątyni.
Miała ona otrzymać swoją piękną polichromię, która także przyczyniał się do rozbudzania ducha modlitwy. Jednocześnie organomistrz rozpoczął remont organów. Wierni parafianie zrozumieli czyn swego proboszcza i od pierwszej chwili chętnie spieszyli z ofiarami na remont i upiększanie świątyni. Dzięki niestrudzonej gorliwości i niezwykłej zręczności organizacyjnej ks. proboszcza prace w świątyni posuwały się w szybkim tempie.
    Wielka również była troska duszpasterza o Kościoły filialne, aby i tam w niedzielę              i święta były odprawiane Msze Św. W tym celu zapraszał na niedzielę i święta ks. Dyrektora      z Niższego seminarium Duchownego ze Słupska.
Następnie by dzieci szkolne miały lekcje religii, ks. proboszcz zorganizował dwie siostry zakonne z Zakonu S.S. Pasjonistki z Płocka, które uczyły religii w szkołach, a jedna z nich opiekowała się też ołtarzem i bielizną Kościelną. Na wioskach uczyła religii katechetka świecka.
    Przed Uroczystością Zielonych Świątek była odprawiana nowenna do Ducha Świętego, a wierni przez spowiedź i Komunię Św. przygotowali się na tę Uroczystość.
Obok troski o remont świątyni, myślał proboszcz o budowie Kościoła Bożego                    w sercach parafian, szerząc straż honorową i Żywy Różaniec, oraz otoczył ojcowską opieką ministrantów.
Dnia 5 czerwca odbyła się Uroczystość Bożego Ciała. Mimo wielkich braków: chorągwi
i feretronów, po Mszy Św. o godz. 17:00 wyruszyła długa procesja dziatwy w bieli, członków straży honorowej, Żywego Różańca i licznego tłumu wiernych ulicami miasta do pięknie udekorowanych ołtarzy: przy Alei Wolności, ul. Polewskiego, Majewskiego i Placu Kopernika.  
W połowie czerwca Kuria Biskupia w Gorzowie przysłała Ks. proboszczowi do pomocy Wikariusza ks. Dionizego Nowaka, odtąd już odprawiały się dziennie dwie Msze Święte – jedna o godz. 06:00 a druga o 07:00.
Dnia 30 czerwca parafianie Kościoła filialnego w Chocielewku przeżywali szczególną uroczystość – Dzień Pierwszej Komunii Św. swoich dzieci w liczbie 71.
Na terenie parafii jest także Dom Starców, w którym jest kaplica, a więc w niedzielę
i święta księża muszą dużo pracować, by wszyscy wierni mogli uczestniczyć we Mszy Św.
Prace remontowe w Kościele dobiegają końca w czerwcu. Ks. proboszcz zaprosił malarza – artystę prof. Drapniewskiego z Poznania, któremu zlecił swoje życzenia odnośnie prac artystycznych w Kościele, prosząc go, aby w lipcu rozpoczął już malowanie. Jednocześnie, aby w Wielkim Ołtarzu  dominowała jako Patronka Świątyni i parafii Królowa Polski, zlecił mu ks. proboszcz namalowanie odpowiedniego obrazu.
W sierpniu Kuria Biskupów w Gorzowie Wielkopolskim przysłała drugiego wikariusza Ks. Ryszarda Pawlukowskiego. Odtąd już Bogu dzięki praca duszpasterska była coraz więcej zorganizowana.
Dnia 26 sierpnia Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, ze względu na dzień pracy, była obchodzona bardzo uroczyście wieczorem. Msza Św. była     z wystawienie Najświętszego Sakramentu i kazaniem o ślubowaniach Jasnogórskich. Śpiew – pieśni maryjnych potężnie rozbrzmiewał w świątyni. Liczne tłumy wiernych wzięły udział w tej uroczystości maryjnej.
Dnia 31 sierpnia br. obiegło diecezję radosne przeżycie, bo w Katedrze Gorzowskiej został konsekrowany Ks. Biskup Dr Wilhelm Pluta – Ordynariusz naszej diecezji. Było to wielkim szczęściem i naszej parafii, że otrzymaliśmy wreszcie nowego arcypasterza, który
z miłości ku Bogu oddał się bliźnim bez reszty.
Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dzieci przygotowały się przez spowiedź, Mszę Św., Komunię Św. Dnia 1 września w serdecznym przemówieniu ks. proboszcz zachęcił ich, by uczyły się pilnie w szkole i nigdy nie opuszczały lekcji religii i Mszy Św. w niedzielę
i święta.
W październiku odbył się Tydzień Miłosierdzia. Na apel ks. proboszcza, wierni składali jako dar ołtarza paczki i pieniądza dla wielodzietnych biednych rodzin, kalek
i starców.
Dnia 6 października przybył do naszej parafii w Imieniu Kurii Biskupiej z Gorzowa Najprzewielebniejszy Ksiądz Dr Infułat Karol Milik, by dokonać pierwszej Kanonicznej Wizytacji nowej parafii, oraz przygotowanym dzieciom i starszym udzielić sakramentu bierzmowania w liczbie 685 osób. Była to niezwykła uroczystość parafialna. Wierni licznie zgromadzili się w świątyni, aby uczestniczyć we Mszy Świętej oraz wysłuchać kazania, które wygłosił tak po ojcowsku Ksiądz Infułat Milik. Następnego dnia wieczorem pożegnany serdecznie odjechał.
Z dekretu powizytacyjnego Ks. Infułat Dr. Karol Milik po dokonaniu wizytacji pasterskiej w dniach od 6-8 października 1958r. stwierdza: „ Nowa ta placówka duszpasterska prowadzona od pół roku dopiero wykazuje wielki rozmach tak w odbudowie murów świątynnych i w odmalowaniu wnętrz jak i w odnowie życia religijnego. Trudności w tej pracy pokonuje nowy duszpasterz w żywym zespoleniu z parafianami, którzy jak to wykazuje – Złota księga odbudowy ofiarnie mu śpieszą z pomocą .
Dzień 9 października1958r. to dzień wielkiej żałoby całego świata katolickiego.                W tym dniu bowiem o godz. 8-ej zmarł w Pastel- Gandolfo Ojciec Św. Pius XII „Papież Pokoju”

Żałoba byłą wielka, lecz potężniejsze jeszcze Miłosierdzie Boże czuwa nad swoja owczarnią. Oto Konklawe w dniu 28 października 1958r.obrało Papieżem Jana XXIII, dnia             4 listopada odbyła się w Rzymie uroczysta koronacja Jego Świątobliwości, dzień ten był  także obchodzony i w naszej świątyni. Wierni zanosili do Boga modły dziękczynne za Ojca Świętego
W połowie listopada Kuria biskupia przysłała ks. wikariusza Eugeniusza Jurka.                 

    Dnia 4 listopada rozpoczęła się nowenna do św. Stanisława Kostki, aby młodzież                i dzieci bardziej zbliżyły się do Boga przez swojego św. Patrona, a stało się to przez modlitwy, uczynki, spowiedź i komunie św.                
Praca restauracyjna kościoła wymaga wiele czasu; proboszcz dokonał wszelkich starań, aby w miesiącu grudniu ks. Biskup Dr. Wilhelm Pluta Ordynariusz mógł dokonać poświęcenia nowo wyremontowanej świątyni.
W związku z tym często godzinami przebywał z pracownikami na rusztowaniu            w kościele, aby prace były solidnie i szybko wykonane. w grudniu ks. Proboszcz otrzymał             z Kurii Biskupiej nominacje na Dziekana i wizytatora szkół w powiecie Lęborskim.

Malowanie świątyni dobiegło końca. Już w Wielkim Ołtarzu dominuje artystycznie namalowany obraz Matki Bożej Królowej Polski. Piękną polichromię uzupełniały na ścianach prezbiterium przedstawione dwie sceny:
1) Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2) Nawiedzenie św. Elżbiety, sklepienie błękitne ozdobione gwiazdami, a na tym tle aniołowie. Frontowe ściany nad prezbiterium posiadają także piękne sceny przedstawiające; Wniebowzięcie i ukoronowanie Matki Najświętszej, a u podnóża scen – szeregi Polskich Świątyń. Wyżej ponad Wielkim Ołtarzem monstrancja otoczona aniołami. Jest także jeszcze wiele innych ornamentów na ścianach, które harmonizują z całością.
Prócz tego ufundowali wierni ornaty i kapy wszystkich kolorów, bieliznę liturgiczną, dywan i 10 klęczników z kratkami, które służyły jako konfesjonały. Ofiarowali także dwa piękne czerwone fotele, kilka krzeseł wyściełanych.
Dnia 16 grudnia w Katedrze Gorzowskiej odbyła się uroczystość konsekracyjna
Ks. Biskupa Jerzego Kroby Sufragana naszej diecezji, radość ta jest także wielkim udziałem naszej parafii.
Ku wielkiej radości proboszcza i wiernych na mocy prawa Kościelnego Jego ekscelencja Ks. biskup Ordynariusz Wilhelm Pluta w Gorzowie Wielkopolskim dekretem
z dnia 17 grudnia 1958 r. znak L1 – 241/58 erygował Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku. Parafia z utęsknieniem oczekiwała przybycia Arcypasterza i poświęcenia odnowionego kościoła.
Uroczystość poświecenia kościoła poprzedziło Triduum. Wierni gorliwie korzystali
z nabożeństw, ze spowiedzi i komunii świętej, by byli duchowo przygotowani na tą Wielką Uroczystość.
Dnia 20 grudnia 1958 r. o godzinie 18-ej licznie zgromadzeni wierni i dzieci
z miejscowymi kapłanami powitali bardzo serdecznie i radośnie Biskupa Ordynariusza Dr. Wilhelma Plutę i procesyjnie wprowadzili do świątyni. Tam ks. Proboszcz z ambony powitał raz jeszcze Jego Ekscelencję. Następnie Ks. Biskup wygłosił kazanie do wiernych, odprawił nabożeństwo do Matki Bożej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu; oraz wygłosił kazanie stanowe dla młodzieży licznie zgromadzonej. z obu parafii.
Dnia 21 grudnia 1958 r. o godz. 9-ej wierni licznie zgromadzeni, byli świadkami tej pięknej a tak rzadkiej uroczystości parafialnej. Jego Ekscelencja Ks. Dr. Wilhelm Pluta Ordynariusz diecezji dokonał poświęcenia polichromii świątyni i organów oraz prowizorycznej Drogi Krzyżowej. Były to tylko obrazy – fotografie zaszklone w ramach.
O godz. 10-ej była uroczysta suma, którą odprawił Ksiądz Biskup Ordynariusz oraz wygłosił podniosłe kazanie okolicznościowe w miłości i przywiązaniem do Kościoła i Matki Najświętszej. uroczystość ta została zakończona błogosławieństwem arcykapłańskim                      i gorącym podziękowaniem wiernym za ofiarę i trud w odnowieniu świątyni.
O godz. 17-ej w kościele św. Jakuba Ksiądz Biskup ordynariusz odprawił Mszę św.  z kazaniem, odwiedził przedszkole w domu parafialnym przy  ul. Dzierżyńskiego nr.7.  
Dzieci powitały Arcypasterza śpiewem i wierszykami. Na małej ojcowskiej rozmowie z dziećmi, upłynął czas maluchom i Jego Ekscelencji. Obdarowane obrazkami                             i arcypasterskim błogosławieństwem śpiewem pożegnały Dostojnego Gościa.
Na Uroczystość Bożego Narodzenia na Pasterce świątynia nie mogła pomieścić wiernych tak licznie zgromadzonych. Dużo wiernych przystąpiło do Komunii św. Piękna dekoracja u żłóbka gromadziła wszystkich a szczególnie dzieci. Ogólna frekwencja na Mszach św. była zadawalająca.
W dzień św. Szczepana o godzinie 16-ej dziatwa szkolna przygotowana przez katechetkę przedstawiła przy żłóbku sceny z Jasełek, połączone ze śpiewem kolęd.   

W grudniu 1958 r. został odwołany z pracy ks. Dionizy Nowak.
Mimo wszystko szybko minął czas. Rok 1958 to początek duszpasterstwa                          w nowo utworzonej parafii Królowej Polski w Lęborku, dla której wierni parafianie na czele ze swoim duszpasterzem dużo poświęcili pracy i ofiarnych groszy, aby jak najpiękniej wyglądała świątynia Pańska, a chwała Boża  z dniem każdym rosła. Z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 19 –ej. Wierni tłumnie wzięli udział w tym podniosłym dziękczynnym i przebłagalnym nabożeństwie. Potężnym chórem rozbrzmiewało w świątyni dziękczynne „Te Deum landamus”. Ksiądz proboszcz wygłosił przypominające nam wszystkim otrzymane łaski w ciągu starego roku. Jako najpiękniejszy owoc starego roku, skazał na odnowienie świątyni.
W roku 1958 wprowadzono przez Chrzest św. 239 dzieci do owczarni Chrystusowej. Przez 30 tyś. komunii św. Jezus wstępował do naszych serc, pobłogosławiono 40 związków małżeńskich, a 50 osób odprowadziliśmy na wieczny spoczynek.
Niechaj to wszystko będzie na większą chwałę Bożą i pożytek dusz nieśmiertelnych. Amen.

R O K    P A Ń S K I  1 9 5 9


    Nowy Rok rozpoczęliśmy a Kościele Parafialnym Mszą Św., dużo wiernych przystąpiło do Komunii Św. O godz. 16:00 odbyło się nabożeństwo przy żłóbku. Dziatwa szkolna mówiła piękne wierszyki i aklamacje ku czci Bożej Dzieciny, a potem śpiewała kolędy.
    Następnego dnia rozpoczęła się pierwsza wizyta duszpasterska, którą ks. Proboszcz rozpoczął od wiosek, aby tam poznać swoich parafian i warunki ich bytowania. Ciężka była kolęda w tak rozległym terenia parafii. Duszpasterstwo wymagało więcej księży, gdyż szkoły potrzebowały także prefektów .
    Dzięki Bogu w styczniu 1959r. Kuria Biskupia w Gorzowie Wielkopolskim przysłała trzeciego wikariusza ks. Alojzego Słomińskiego. W styczniu zdążyliśmy dokończyć kolędy. Stwierdziliśmy, że życie religijne kwitnie, wierni byli bardzo ofiarni na potrzeby świątyni, gdyż byli świadomi jak wielkie były braki.
    Matki różańcowe ufundowały piękną ręcznie haftowaną chorągiew Matki Bożej Różańcowej, którą dnia 17 marca ks. Proboszcz przy udziale dużej liczby wiernych poświęcił. Radość Proboszcza była wielka, że wierni śpieszą z ofiarami, dlatego ks. Proboszcz zapragnął jak najszybciej umówić się z rzeźbiarzem p. Deringiem z Wejherowa, aby ten przystąpił do wykonywania dwóch bocznych ołtarzy.
    W czasie od 18 marca 1959r. odbyły się pierwsze rekolekcje wielkopostne, które bardzo gorliwie prowadzili O O. Oblaci. Wierni licznie skorzystali z tego zbawiennego czasu nawiedzenia Pańskiego. Konfesjonały były oblężone. Nauki rekolekcyjne były też głoszone w Kościołach filialnych, aby ułatwić wiernym korzystanie z tych świętych ćwiczeń duchowych. Ogólna frekwencja była bardzo dobra, rozdzielono 10.000 Komunii św.
        Na zakończenie rekolekcji, przybył zaproszony Ksiądz Biskup Jerzy Stroba – Sufragan z Gorzowa Wlkp., który witany przez wielką radością przez tłumy wiernych, wygłosił płomienne kazanie i dokonał aktu poświęcenia obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Odtąd już rozpoczęło się odmawianie Nowenny do M.B.N.P. w każdą środę wieczorem o godz. 19:00. Wielką była radość wszystkich, którzy byli świadkami tej wzniosłej uroczystości.
Dla młodzieży były specjalne rekolekcje  trzy dni przed Niedzielą Palmową. Dla dziatwy szkolnej rekolekcje były przez trzy dni w Wielkim Tygodniu.
Wierni pamiętali także o biednych, - złożyli jako dar ołtarza paczki i pieniądze, które rozdano przed świętami rodzinom wielodzietnym, osobom biednym, chorym i starszym.
Na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego siostra Chryzostoma katechetka, wraz
z matkami różańcowymi udekorowały pięknie Grób Pana Jezusa. Była także zorganizowana wieczna adoracja. Na rezurekcji było tak wiele ludzi, że nie mogli pomieścić się w świątyni. Bardzo dużo wiernych przystąpiło do Komunii Św.
w dniu trzeciego maja w naszej świątyni była wielka Uroczystość odpustowa połączona z uroczystością odnowienia ślubów Jasnogórskich. Rozpoczynamy 3 rok wielkiej nowenny pod hasłem: „Stań na straży budzącego się życia”. Świątynia była wypełniona wiernymi po brzegi. O godz. 10:00 uroczysta Suma  z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem o ślubach Jasnogórskich, które wygłosił ks. Proboszcz.
Po nabożeństwie odbyło się ponowienie ślubów i procesja z Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej przy śpiewie pieśni maryjnych. wierni dla upamiętnienia pierwszej rocznicy istnienia parafii, ofiarowali Matce Bożej pięknie haftowany baldachim i trzy ornaty: biały, zielony i fioletowy. Poświęcił je  przy licznym udziale wiernych ks. Proboszcz w wigilię przed uroczystością. wielka była radość, że stopniowo w naszej świątyni przybywa szat liturgicznych i sprzętów kościelnych.
W dniu 20 maja o. Seweryn Kobierzyński z Zakonu OO. Bernardynów – nasz parafianin – odprawił Mszę Św. prymicyjną i udzielił licznie zgromadzonym wiernym błogosławieństwa prymicyjnego.
Obecnie ks. Proboszcz przystąpił do założenia nagłośnienia świątyni. Aparaturę otrzymał jako honorarium za przeprowadzenie rekolekcji w Kościele Mariackim w Słupsku, którą przekazał bezinteresownie swemu kościołowi parafialnemu.
Pomyślał także o sprowadzeniu pancernych tabernakulów dla trzech Kościołów filialnych: w Garczegorzu, Chocielewku i Nowej Wsi Lęborskiej. W Nowej Wsi odremontowano także organy, zniszczone w czasie wojny.
W dniach 9 – 17 maja 1959r. w naszej świątyni odbyły się pierwsze Misje Święte, które przeprowadzili OO. Pasjoniści z Przasnysza. Wierni licznie i skwapliwie korzystali
ze świętych dni misyjnych, owocem tego było przyjęcie 12.000 Komunii Św. Uroczystym
i radosnym był dzień sobotni, kiedy to matki ze swoimi niemowlętami przybyły do świątyni na specjalne dla nich nabożeństwo i błogosławieństwo z rąk misjonarzy.
Zakończenie Misji Św. nastąpiło w Uroczystość Zesłania Ducha Św. Ostatnie kazanie było przed poświęceniem krzyża misyjnego przy potężnym śpiewie: „Krzyżu Święty”, potem procesja do miejsca na którym postawiono pierwszy Krzyż Misyjny przed Kościołem Królowej Polski w Lęborku.
    Zaznaczyć należy, że Misje Św. dogłębnie poruszyły parafię, przez co na dusze ludzkie spłynęło wiele łask Chrystusowych. Niejedna „zbłąkana owieczka” powróciła do Owczarni Chrystusowej, a kilka małżeństw bez ślubu połączył sakrament małżeństwa. Cała nasza parafia odnowiona duchowo przeżyła Uroczystość Zesłania Ducha Świętego                 w głębokim nastroju religijnym.
    Na Uroczystość Bożego Ciała wierni ofiarowali piękną ręcznie haftowaną tuwalnię (welon) i chorągiew Serca Jezusowego. Ze względu na to, że w Kościele św. Jakuba procesja Eucharystyczna odbyła się przed południem po sumie, z naszej parafii wyruszyła procesja po Mszy Św. popołudniowej o godz. 17:00 ulicami: Wolności, Palewskiego, Majewskiego i Plac Kopernika, gdzie były pięknie udekorowane ołtarze. Przepięknie wyglądałata uroczystość przy akompaniamencie pieśni eucharystycznych i orkiestry. Procesje eucharystyczne                     w Kościołach filialnych odbyły się w godzinach przedpołudniowych.

    W czerwcu 1959r. ks. proboszcz zaangażował siostrę Henrykę Najmałę ze zgromadzenia Sióstr Pasjonistek do pomocy w kancelarii parafialnej.
    W dniu 13 czerwca wierni byli świadkami uroczystego poświęcenia dużej, gipsowej figury św. .Antoniego, która umieszczono na ołtarzyku. Odtąd w każdy wtorek  odprawiane jest nabożeństwo do św. Antoniego.
    Dnia 14 czerwca odbyła się wielka uroczystość I Komunii Św. Do Stołu Pańskiego przystąpiło po raz pierwszy 276 dzieci.
Wzruszająca była chwila kiedy dzieci chóralnie składały swoje przyrzeczenie Panu Jezusowi i odmawiały akt ofiarowania się Matce Najświętszej, a jako symbol ofiary złożyły świece oraz wota pamiątkowe przy obrazie Matki Bożej.

Rodzice natomiast na pamiątkę tej wzniosłej uroczystości, ofiarowali małe chorągwie:
1) św. Marii Goretti
2) św. Stanisława Kostki,
które ks. Proboszcz poświęcił w tym samym dniu.
Dnia 21 czerwca br. odbyła się I Komunia św. w kościele filialnym w Garczegorzu ,liczbie 39 osób. Po Komunii św. dzieci miały wspólne śniadanie, spędziły miło i radośnie czas ze swym duszpasterzem i panią katechetką. Godną uwagi pozostała chwila, kiedy dzieci złożyły ofiarę w sumie 800 zł. na budowę nowego ołtarza dla Kościoła w Garczegorzu, który został zamówiony przez ks. Proboszcza u rzeźbiarza pana Deringa w Wejherowie ponieważ Kościół  w Garczegorzu jest pod wezwaniem św. Marii Magdaleny,  w ołtarzu będą rzeźby : Chrystusa Ukrzyżowanego, obok Matka Boża Bolesna i św. Jan  a u stóp Jezusa św. Magdalena.
Na zakończenie roku szkolnego dzieci zgromadziły się licznie na Mszę św.                   z kazaniem w którym ks. Proboszcz pouczył dzieci oraz rodziców jak należy wykorzystać czas wakacyjny nie tylko dla ciała ale i dla Duszy. Szczególniejszy nacisk położył na młodzież i dzieci, które przebywać będą na koloniach i obozach.
W czerwcu 1959r. Najdostojniejszy Ksiądz Biskup Ordynariusz Dr. Wilhelm Pluta obchodził Wielka Uroczystość- Srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Z tej racji w imieniu naszej parafii i dekanatu lęborskiego, ks. Proboszcz Marian Gryszel wziął udział w nabożeństwie Jubileuszowym w Katedrze Gorzowskiej dnia 28 czerwca 1959 r., a w naszej świątyni także po sumie odśpiewano dziękczynne „ Te Deum Landamus” i „ Pod Twoja Obronę” w int Najdostojniejszego Jubilata.
Dnia 28 czerwca 1959 r. to także Uroczystość I Komunii św. w kościele filialnym               w Nowej Wsi Lęborskiej.
Czterdzieści dziewięć dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Komunii św.
Nastąpił czas wakacyjny i trochę wypoczynku. Księża wikariusze  kolejno wyjeżdżają na urlopy. Ksiądz Ryszard Pawlukowski zostaje przeniesiony z Lęborka na inną placówkę. Kuria Biskupia przysłała ks. Stanisława Szczepana jako wikariusza i kleryka Józefa Bisowskiego jako katechetę.
Wyjechała także siostra Chryzostoma Jasińska a na jej miejsce przyjechała siostra Mariusza Bugaj, która będzie przygotowywała dzieci do I Komunii św.
W uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej przypadają imieniny ks. Proboszcza. Wdzięczni parafianie jako prezent składają kielich pozłacany swemu Proboszczowi.. Na uroczystej sumie z kazaniem o godz. 10-ej, wierni wypełnili po brzegi świątynię. Ksiądz Profesor Bernard Żurawski z Bydgoszczy wygłosił piękne kazanie na temat Wniebowzięcia Matki Bożej i w imieniu wszystkich parafian złożył księdzu solenizantowi szczere i gorące życzenia.
Korzystając z lokalu w Domu Starców o godz. 16-ej dzieci przedszkolne, dziatwa szkolna, młodzież i Matki Różańcowe złożyli także życzenia czcigodnemu solenizantowi                  i dzieci przygotowane przez Siostry Pasjonistki wykonały Misterium Maryjne.
Przykry był dzień 16 sierpnia 1959 r.
Ks. wikariusz Eugeniusz Jurek uległ katastrofie motocyklowej. Nastąpiło pękniecie podstawy czaszki. stało się to na ulicy Zwycięstwa w pobliżu szpitala. Dzięki Bogu, że był momentalny ratunek, gdy księdza nieprzytomnego przywieźli do szpitala. Był to cios dla całej parafii, szczególnie odczuł ks. Proboszcz dlatego czyni wszystko aby ratować życie ks. Jurka. sprowadził doktora Chmielewskiego prof. specjalistę z Akademii Medycznej w Gdańsku. Dzięki modłom kapłanów i wiernych, ks. Jurek doznał łaski Bożej i po kilku miesiącach został uleczony.
W dniu 22 sierpnia br. w kościele filialnym w Chocielewku odbyła się Uroczystość            I Komunii św. przystąpiło 28 dzieci a z nimi ich rodzice i rodzeństwo. Jako wotum złożyły  na ołtarzu świece komunijne. Po nabożeństwie miały dzieci wspólne śniadanie z ks. Proboszczem i panią katechetką.
Dnia 26 sierpnia 1959 r. obchodziliśmy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Ze względu na dzień pracy Msza św. z kazaniem na temat Ślubowań Jasnogórskich była odprawiona wieczorem. Tłumy wiernych wypełniły świątynię a potem wzięły udział                  z gorejącymi świecami w procesji z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Śpiew pieni Maryjnych został zakończony Apelem Jasnogórskim.
Rok szkolny – młodzież i dziatwa szkolna rozpoczęły  wysłuchaniem Mszy św. oraz  kazania w  którym zachęcał ks. Proboszcz wszystkich do pilności w pracy szkolnej i w nauce religii.
W dniu 8 września br. po wielkich staraniach i długim oczekiwaniu, Władze Miejskie przydzieliły wreszcie pomieszczenie dla plebanii przy Placu Kopernikana. 6. Jest 5 pokoi, kuchnia, przedpokój i łazienka. Odtąd parafia ma dość możliwe pomieszczenia.
Na dzień 18 września 1959 r. z naszej parafii wyjechała delegacja niewiast do Częstochowy, by tam na Jasnej Górze wziąć udział w specjalnym dla nich nabożeństwie, wysłuchać przemówienia Jego Eminencji Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego i otrzymać Jego arcypasterskie błogosławieństwo. W październiku br. znów hojni parafianie ufundowali tabernakulum, tron artystycznie rzeźbiony, wykonany w stylu gotyckim, także przez pana Deringa.
W Tygodniu Miłosierdzia Bożego wierni ofiarnie składali jako dar ołtarza – paczki                i pieniądze dla rodzin wielodzietnych, starców i kalek. Przy rozdawaniu darów pomagała szkolna młodzież roznosząc paczki do domów najbiedniejszych.
W Uroczystość Chrystusa Króla po południu młodzież i dziatwa szkolna pod kierunkiem sióstr Pasjonistek, przedstawiła w kościele Akademię ku czci Zbawiciela. Przedstawione sceny były głębokim przeżyciem religijnym dla wiernych licznie zgromadzonych. W Uroczystość Chrystusa Króla, rozpoczął się także trzy miesięczny kurs katechetyczny dla całego dekanatu lęborskiego, zorganizowany przez księdza dziekana na życzenie Wydziału Nauki Katolickiej w Gorzowie Wielkopolskim. W kursie wzięło udział 10 katechetek pracujących w katechizacji parafialnej oraz 3 kandydatek. Wykłady odbyły się w drugą niedzielę. Wykładowcami byli: Ks. Dziekan Marian Gryszel,o. Lesław Czerniawski – franciszkanin, ks. Alojzy Słomińskii siostra Mariusza Bugaj.
Przedmioty wykładane: Pismo św., Liturgia, Dogmatyka i Katechetyka.
Dzień Wszystkich Świętych oraz Święto zmarłych, przez swoje głębokie ceremonie             i nabożeństwa żałobne na cmentarzu przypomniały nam wszystkim cel życia naszego                  i pobudziły skutecznie do modlitwy za kościół cierpiący.
Przed Uroczystością św. Stanisława Kostki w naszej świątyni odbyło się Triduum. Młodzież i dziatwa szkolna dość licznie gromadziła się na te nabożeństwa i przystąpiła do spowiedzi i Komunii św. W dniu 13 listopada wieczorem, była odprawiona Msza św.                   z kazaniem do św. Stanisława Kostki.
Dnia 6 grudnia  1959 r. delegat z Kurii Biskupiej z Gorzowa Wielkopolskiego
Ks. Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej ks. Józef Ferencowicz dokonał kanonicznej wizytacji naszej parafii.
W wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia, wierni ofiarowali trzy białe ornaty                i stułę, które poświęcił ks. Proboszcz w dniu Niepokalanego Poczucia.
Od dnia 14 - 17  grudnia 1959 r. odbyły się w kościele parafialnym rekolekcje adwentowe, które przeprowadzili Ojcowie Oblaci z Gdańska. Wierni licznie korzystali z tych Świętych Ćwiczeń. Nauki rekolekcyjne były także głoszone w Kościołach filialnych. Ukoronowaniem tych Świętych Ćwiczeń było to, że konfesjonały były oblężone, a Komunii św. rozdano około 9 tysięcy.  
W dniu zakończenia rekolekcji, wierni ofiarowali 2 ornaty liturgiczne.
Najważniejszym darem dla naszej świątyni w grudniu br. był nowy ołtarz pięknie rzeźbiony w stylu neogotyckim, w którym umieszczono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Na uroczystość Bożego Narodzenia dla kościoła filialnego w Garczegorzu zostało ukończone i zainstalowane nowe piękne Tabernakulum pancerne.
Przed świtami Bożego Narodzenia rozdano znów biednym wielodzietnym rodzinom, kalekom i starcom paczki, które wierni hojnie złożyli jako dar ołtarza.
Pięknie wyglądał żłóbek w świątyni, który udekorowała siostra Mariusza z matkami różańcowymi.
O godz. 12-ej w nocy została odprawiona uroczysta pasterka w Kościele w Lęborku oraz w kościołach filialnych. Rzesze wiernych nie mogły pomieścić się w świątyniach. W Uroczystość Bożego Narodzenia, wierni licznie wzięli udział na wszystkich mszach św.                  i bardzo dużo przystąpiło do Komunii św. Wszyscy spieszyli do żłobka, aby oddać hołd Bożej Dziecinie godz. 16-ej dzieci pod przewodnictwem księdza prefekta odprawiły adoracje    śpiewały pięknie kolędy.
W dniu Szczepana, dziatwa szkolna przygotowana przez siostry Pasjonistki odegrała sceny Jasełek połączone ze śpiewem kolęd, a wierni zgromadzeni ze swymi dziećmi, przeżywali dogłębnie Tajemnice Bożego Narodzenia.
Na zakończenie Nowego Roku o godz. 16- ej była odprawiona Msza św. dla dzieci.              o godz. 19-ej uroczyste nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem dla starszych, które wygłosił ks. Proboszcz przypominając nam wszystkim dług nieskończonej wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za łaski otrzymane w ciągu starego roku i obowiązek przebłagania za grzechy. Adoracja Najświętszego Sakramentu trwała do godz. 12-ej w nocy, zakończona Mszą  św. i śpiewem pieśni: „ Przed oczy Twoje Panie winy nasze składamy” oraz „ Te Deum Landamus”.                    W sprawozdaniu ks. Proboszcz podkreślił że w ubiegłym roku w naszej świątyni odbyły się Misje św., Rekolekcje Wielkopostne i Adwentowe, że 50 tysięcy przez Komunię św. Jezus wstąpił do serc wiernych, 380 dzieci przyjęło chrzest św. i weszło do owczarni Chrystusowej, 93 związki małżeńskie pobłogosławiliśmy, a 103 osoby odprawiliśmy na wieczny spoczynek.


R O K     P A Ń S K I   1 9 6 0

    Nowy Rok rozpoczęliśmy uroczysta Mszą św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 24-ej. Świątynia była  wypełniona wiernymi po brzegi. Wielu parafian przystąpiło do Komunii św. O godz. 16-ej w świątyni dziatwa szkolna przedstawiła Misterium religijne ku czci Bożej Dzieciny. Wierni z dziećmi licznie przybyli na to Misterium.
    Po Uroczystości Trzech Króli, rozpoczęła się kolęda która zakończyła się w dniu              31 stycznia. Wierni na ogół bardzo serdecznie i pobożnie witali swoich duszpasterzy. Podczas kolędy zwróciliśmy uwagę zwróciliśmy uwagę rodziców na sumienne posyłanie dzieci na naukę religii.  
    Wielka jest łaska Boża, że Papież Jan XXIII miłościwie nam panujący, udzielił pozwolenia na przyjmowanie Komunii św. także na Mszach św. i nabożeństwach  odprawianych w godzinach popołudniowych, pod warunkiem postu eucharystycznego, trzech godzin co do jedzenia i jednej godziny co do picia. Skrócenie postu eucharystycznego ogromnie wzmogło częste przystępowanie wiernych do Stołu Pańskiego.
    W dniu 14 lutego o godz. 16-ej młodzież żeńska z Wejherowa odegrała Misterium religijne w naszej parafii pod tytułem: „Dzieje Duszy”. Parafianie bardzo licznie wzięli udział w tym Misterium św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
    Rozpoczyna się Wielki Post – czas pokuty i rozmyślania Męki Pańskiej, który poprzedza Uroczystość Zmartwychwstania. W naszej świątyni Droga Krzyżowa, odprawia się w każdy piątek o godz. 16-ej dla dziatwy  szkolnej, a o godz. 1830   dla dorosłych. W niedziele o godz. 16-ej śpiewa lud Gorzkie Żale z kazaniem o męce Pańskiej. Wierni bardzo chętnie biorą udział w tych nabożeństwach.
    W okresie od 3-10 kwietnia w naszej parafii odbywały się rekolekcje Wielkopostne, które były zarazem odnowieniem Misji św. Przeprowadzili je tak jak i Misje w gorliwości misjonarze OO Pasjoniści z Przasnysza. Wierni dobrze zrozumieli gorąca zachętę swojego ks. Proboszcza dlatego licznie gromadzili się w świątyni na wszystkie nabożeństwa i nauki rekolekcyjne. Rezultatem rekolekcyjnym były liczne tłumy wiernych przy konfesjonałach i u Stołu Pańskiego. Rozdano 10 tysięcy Komunii św. Na zakończenie rekolekcji Misjonarze dokonali poświecenia i erekcji nowych obrazów Drogi Krzyżowej, którą znów w tak krótkim czasie ofiarni  parafianie ufundowali. Niemal cała parafia wzięła udział w tej tak wzruszającej uroczystości religijnej.
    Przed świętami wierni złożyli jako dar ołtarza paczki i pieniacze dla najbiedniejszych rodzin kalek i starców. W roznoszeniu paczek do domów biednych pomagały Siostrom starsze dzieci szkolne, aby nauczyły się od młodych lat czynnej miłości bliźniego.
    Na Uroczystość Wielkanocną w naszej świątyni został już sprawiony drugi piękny boczny ołtarz także w stylu neogotyckim, wykonanym przez p. Deringa, a w którym umieszczony jest obraz Serca Jezusowego. Wielka było to radością dla całej parafii. Dzięki ofiarności gorliwych parafian i staraniom ks. Proboszcza mamy już dwa boczne piękne ołtarze zharmonizowane z Wielkim Ołtarzem. Grób Pana Jezusa pięknie udekorowały znów Siostry Pasjonistki, a dziatwa szkolona zorganizowana przez nauczycieli religii chętnie śpieszyła na adorację.
    Wszystkie nabożeństwa i ceremonie w ostatnich trzech dniach Wielkiego Tygodnia były odprawiane wieczorem, według nowego zarządzenia Ojca Świętego Jana XXIII.
    Na rezurekcji tłumy wiernych nie mogły w żaden sposób pomieścić się w świątyni. Dużo przystąpiło do Komunii św. W tym dniu już od rana cała parafia oczekiwała przybycia Jego Ekscelencji – celem dokonania aktu poświęcenia dwóch nowych ołtarzy w naszej świątyni. O godzinie 16-ej Ksiądz Biskup Jerzy Stroba Sufragan naszej diecezji po serdecznym powitaniu przez parafian odprawił Mszę św. pontyfikalną i wygłosił płomienne kazanie do wiernych dziękując im za tak wielkie i mocne przywiązanie kościoła, czego dowodem są te dwa ufundowane ołtarze. Następnie w asyście kapłanów dokonał Ksiądz Biskup uroczystego poświęcenia ołtarzy. Przy tej okazji Jego Ekscelencja udzielił także ks. Józefowi Cisowskiemu dwóch niższych świeceń, aby wierni tak licznie zgromadzeni, mieli możność przeżyć te niezwykłe ceremonie. wszystkie te uroczystości parafialne przeżywali w podniosłym nastroju, w tak pamiętny dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Na zakończenie Ksiądz Biskup wszystkim wiernym udzielił swego Arcypasterskiego błogosławieństwa.

    Tłumy wiernych serdecznym i potężnym śpiewem „ My chcemy Boga” żegnały uroczyście Jego Ekscelencję, a dzieci przedszkolne wręczyły piękne kwiaty.
    Dzięki staraniom ks. Proboszcza Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lęborku udzieliło pozwolenie na ogrodzenie placu kościelnego parkanem. na słupkach betonowych, które wkrótce wykonano.
    W czasie od 30 kwietnia do 2 maja przed uroczystością Odpustową Królowej Polski w dn. 3 maja w naszej świątyni odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo połączone               z rekolekcjami eucharystycznymi, które przeprowadził gorliwy misjonarz z zakonu
OO Oblatów z Gdańska. Parafianie przez nauki, adoracje, spowiedź i Komunię św. przygotowali się godnie na tę uroczystość Odpustową Matki Bożej ze względu na dzień pracy, uroczysta Suma z kazaniem, które wygłosił O Misjonarz odbyła się rano o godz. 10-ej
i wieczorem                o godz. 19-ej, przy tłumnym udziale wiernych.
    W niedzielę dnia 8 maja 1960 r. rozpoczął się IV Rok Wielkiej Nowenny do Millenium Chrztu Polski pod hasłem „ Wierność małżeńska”. W naszej – świątyni parafialnej o godz. 10-ej została odprawiona uroczysta Suma z kazaniem i Odnowienie Ślubów Jasnogórskich. Po nabożeństwie odbyła się procesja z Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który nieśli małżonkowie a wspaniały śpiew pieśni Maryjnych rozbrzmiewał potężnie wokoło.
    W czerwcu br. ks. Eugeniusz Jurek wyjechał z Lęborka na inną placówkę zgodnie
z zarządzeniem Kurii Biskupiej.
    Przed uroczystością Zesłania Ducha świętego w naszej świątyni odprawiała się nowenna o godz. 19 –ej. Wierni pięknie korzystali z tych nabożeństw a przez spowiedź                      i Komunię św. przygotowali się na tę wielką uroczystość Zesłania ducha Świętego.
    W czerwcu dzieci kolejno w świątyniach naszej parafii przystępowały do I Komunii św.. W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kościele filialnym  w Nowej Wsi, siedemdziesiąt dzieci przystąpiło do I Komunii św.
 W uroczystość trójcy Świętej w kościele parafialnym Królowej Polski w Lęborku, 265 dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa.
    W niedziele 26 czerwca w Garczegorzu odbyła się I Komunia św.
    W uroczystość św. Apostoła Piotra i Pawła w Chocielewku, 32 dzieci przystąpiło do pierwszej Komunii św.
    Radością ks. Proboszcza i całej parafii było to że wraz z dziećmi przystępującymi do              I komunii św. przystąpili także do Stołu Pańskiego prawie wszyscy  rodzice i rodzeństwo.

W uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Józef Cisowski odprawił Msze św. prymicyjną w kościele parafialnym i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego, zgromadzonym wiernym.
          Odtąd ks. Józef Cisowski zaczął pracować już jako wikariusz tej parafii.
    Na Uroczystość Bożego Ciała, wierni artystycznie udekorowali ołtarz. Zwyczajem lat ubiegłych w naszej świątyni o godz. 16-ej została odprawiona Msza św., a potem wyruszyła uroczysta procesja do ołtarzy : przy ulicach Al. Wolności, Polewskiego, Majewskiego                    i Kopernika.
    Mnóstwo dzieci pięknie ubranych , maleńkie dziewczynki w bieli sypały kwiatki Panu Jezusowi. Członkowie Żywego Różańca szli ze świecami. Chorągwiami i  feretrony były  ubrane kwiatami. Wzięła także udział orkiestra.

Tysięczne tłumy wiernych uczestniczyły w tej przepięknej manifestacji religijnej.
    W kościołach filialnych Garczegorzu i Chocielewku procesja eucharystyczna  odbyła się po sumie przed południem.
    W lipcu Kuria Biskupia przeniosła z Lęborka ks. Alojzego Słomińskiego na inną placówkę.
    W sierpniu przestała pracować w naszej parafii Siostra Henryka Najmowa. Na jej miejsce przyjechała Siostra Irmina Górzyńska. Również zaczęła pracować Jako katechetka Siostra Walpurga Rumińska.
    Godna uwagi jest ofiarność naszych parafian przy kościele filialnym w Garczegorzu.
    Oto już jest ufundowany piękny główny ołtarz z figurami, który w krótkim czasie został spłacony.
    Na Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, zostały wykończone dwa piękne Tabernakula pancerne, w obudowie drewnianej artystycznie wykonanej w stylu neogotyckim, które zostały zainstalowane w kościołach filialnych: Nowej wsi i Chocielewku.
    We wrześniu 1960 r. ksiądz Biskup Ordynariusz przysłał ks. Seniora Franciszka Łojka do Garczegorza aby tam zamieszkał na plebanii i duszpasterzował. Parafianie z wielka radością powitali swego duszpasterza. Wielce budująca była gorliwość i pracowitość tego sędziwego kapłana, który liczył sobie 72 lata.
    Przed Uroczystością Chrystusa Króla w kościele parafialnym było odprawione Tridium przygotowujące wiernych na te uroczystość. W listopadzie przybył z Gorzowa Wielkopolskiego do naszej parafii Najprzewielebniejszy Ksiądz Infułat Dr. Karol Milik aby udzielić przygotowany dzieciom i starszym Sakrament Bierzmowania. Pięćset trzydzieści trzy osoby przystąpiły do tego Sakramentu.  
    Przed Uroczystością św. Stanisława Kostki odbyło się znów Tridium. Młodzież                  i dziatwa szkolna cetnie brała udział w tych ćwiczeniach duchowych przystępując do spowiedzi i komunii św.
    W Adwencie od 14-18 tego grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje, które przeprowadził Ojciec Oblat z Gdańska. Tysiące wiernych przez spowiedź i Komunię św. przygotowało się na Uroczystość Bożego Narodzenia.
    Przed świętami wierni znów ofiarnie składali paczki i pieniądze na najbiedniejszych
w naszej parafii, które rozdano w dniu wigilijnym.   
    Siostry Pasjonistki udekorowały żłóbek Pana Jezusa i przygotowały także dzieci do adoracji żłóbka w okresie świątecznym.
    O godz.12-ej w nocy została odprawiona Uroczysta Pasterka. Na wszystkich mszach św. frekwencja wiernych była bardzo duża, co było radością nie tylko dla ks. Proboszcza, ale       i dla całej parafii.
    Wierni jako dowód troski religijnej ofiarowali świątyni piękny posrebrzany trybularz   i dwa bogate obrusy z koronkami.
    W Uroczystość św. Szczepana o godz. 16-ej dzieci miały swoja adoracje – mówiły pięknie wierszyki, deklamacje i śpiewały kolędy przy żłóbku Pana Jezusa. wierni licznie przybyli ze swoimi pociechami do świątyni na te nabożeństwa.
    W sobotę dnia 31 grudnia, zakończyliśmy Stary Rok według następującego programu: o godz. 16-ej było nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne dla dziatwy szkolnej, o godz. 19-ej uroczyste nieszpory z wystawieniem Najświętszego Sakramentu z kazaniem, które odprawił miejscowy ks. Proboszcz. Po Nabożeństwie o godz. 20-ej rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Przedstawiciele wszystkich stanów licznie spieszyli na wyznaczone godziny adoracji przebłagalnej.
    O godz. 12-ej w nocy została odprawiona uroczysta Msza św. z suplikacjami „ Przed oczy Twoje Panie winy nasze składamy”. Nabożeństwo zostało zakończone błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu.


R O K   P A Ń S K I   1 9 6 1

    W Imię Boże, uroczystą Msza św. w nocy o godz. 12-ej rozpoczęliśmy Nowy Rok. Wierni licznie wzięli udział we wszystkich Mszach św. Dużo wiernych przystąpiło do Komunii św. O godzinie 16-ej zostało odprawione nabożeństwo przy żłobku. Dzieci przygotowane pięknie deklamowały i śpiewały kolędy. Wierni licznie ze swoimi pociechami wzięli udział w tym nabożeństwie.
    Po trzech Królach rozpoczęliśmy kolędę, która trwała do dnia 31 stycznia. Stwierdziliśmy, że życie religijne kwitnie mimo braków. Mieliśmy możność ospałych rodziców pobudzi do sumiennego posyłania dzieci na naukę religii. W lutym  ks. Proboszcz postarał się o to, aby świątynia nasza była nowocześnie oświetlona, w tym celu założył lampy neonowe.
    Rozpoczął się Wielki Post- okres pokuty i rozmyślania Męki Pańskiej aby lepiej przygotować się na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W naszej świątyni w każdy piątek            o godz. 16-ej jest odprawiana Droga Krzyżowa dla dziatwy szkolnej, a o 1830 dla dorosłych, po tym wieczorowa Msza św. W niedzielę o godz. 16-ej śpiewane są Gorzkie Żale i wygłoszone kazanie pasyjne.
    W czasie od dnia 19-26 –ego marca, odbyły się rekolekcje Wielkopostne które przeprowadzali księża Salezjanie z Rumi. Cała parafia chętnie korzystała z tych świętych ćwiczeń Dla ułatwienia wiernym nauki rekolekcyjne były także głoszone w kościele filialnym w Chocielewku. Misjonarze gorliwie pracowali aby jak najwięcej dusz, zbliżyć do Pana Boga. Oblężone były konfesjonały przy spowiedzi świętej. Rozdano ponad 8500 Komunii świętej.
    W dniu 26 marca o godz. 16-ej w kościele przygotowana młodzież żeńska przedstawiła Misterium Pasyjne Męki Pańskiej, na którym zgromadzonych było mnóstwo wiernych. Było ono głębokim przeżyciem religijnym.
    Przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego, parafianie pamiętali także                              o najbiedniejszych i pośpieszyli z paczkami i pieniędzmi na dar ołtarza.

    Siostry Pasjonistki estetycznie udekorowały grób Pana Jezusa. Zorganizowano także licznie dziatwę szkolna do adoracji przy Grobie.
    Wszystkie nabożeństwa i ceremonie w ostatnich trzech dniach Wielkiego Tygodnia, były odprawiane wieczorem, a rzesze wiernych brały udział we wzruszających nabożeństwach.
    Na rezurekcji świątynia nie mogła pomieścić wiernych. Dla uświetnienia podniosłej uroczystości, wzięła także udział także orkiestra.
    Przed uroczystością odpustowa Królowej Polski odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo. Wierni bardzo gorliwie korzystali z nauki, a przez Spowiedź i Komunię świętą przygotowali się duchowo na Uroczystość.
    W dniu 7 maja o godz. 10-ej była uroczysta suma z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazanie na temat Odnowienia Ślubów Jasnogórskich. Następnie Odnowienie Ślubów. Rozpoczął się V Rok Wielkiej Nowenny pod hasłem: „ Rodzina Bogiem Silna.
O godz. 16-ej odbyła się procesja z obrazami Matki Bożej Częstochowskie. Wierni licznie zgromadzeni przeżywali głęboko te Uroczystości Maryjne.  
    W maju ofiarni parafianie pospieszyli z ofiarami na zrobienie klęczników we wszystkich ławkach, które były gotowe na dzień  28 maja.
    W dniu 28 maja znów Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii. dwieście czterdzieści dzieci po raz pierwszy przystąpiło do Stołu Pańskiego. Wraz z dziećmi przystąpili także rodzice i rodzeństwo. Uroczyste były te chwile, kiedy dzieci po Komunii Świętej chóralnie składały przyrzeczenia wierności Chrystusowi, a potem odśpiewały pieśń Maryjną „ Pani w Ofierze”. Jako symbol oddania się Bogu, dzieci złożyły świece Komunijne na ołtarzu.
    Rodzice zaś ofiarowali na pamiątkę dwie małe chorągwie:
 1) biało- niebieską Matki Bożej Niepokalanie Poczętej
 2)  biała z haftowanym obrazem Królowej Polski.
W Uroczystość Bożego Ciała o godz. 16-ej po uroczystej Mszy św. wyruszyła procesja Eucharystyczna do ołtarzy udekorowanych przy ulicach: Wolności, Polewskiego, Majewskiego i Kopernika.
W Chocielewku procesja tradycyjne do ołtarzy odbyła się po Sumie przed południem.
W dniu 11-ego czerwca odbyła się uroczystość I Komunii Świętej w Chocielewku. Dwadzieścia pięć dzieci przystąpiło do Stołu Pańskiego.
Dnia 26-ego czerwca w Nowej Wsi Lęborskiej. Czterdzieści dwoje dzieci po raz pierwszy przystąpiło do I Komunii Świętej. Na zakończenie roku szkolnego w sobotę dzieci odbyły spowiedź. św. a w niedzielę wysłuchały Mszy św. i przyjęły Komunię.
W lipcu na dekret Księdza Biskupa Ordynariusza wyjechał z Lęborka na inną placówkę wikary ks. Stanisław Szczepan. Do parafii Królowej Polski zostali skierowani: ks. Edmund Modliński  i ks. Julian Mizera.
Siostra Irmina Górzyńska została skierowana do pracy Katechetycznej, na jej miejsce do pomocy w Urzędzie Parafialnym przyjechała Siostra Sebastiana Szczepkowska.
W lipcu tegoż roku zaczęło się już przygotowanie parafii na Nawiedzenie Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Ksiądz Proboszcz często przypominał z ambony wiernym, aby przede wszystkim przygotowali się godnie duchowo. w tej intencji często były modlitwy na nabożeństwie
w kościele.
Pamiętny był dzień 26 sierpnia – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Ze względu na dzień pracy uroczysta Msza św.  z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
i Kazaniem odbyła się o godzinie 19-ej, a potem wyruszyła procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Potężny śpiew pieśni Maryjnych został zakończony Apelem Jasnogórskim.
W sierpniu br. ks. Proboszcz zaangażował Siostrę Reginę Drzyzgę do pracy
w kościele jako zakrystiankę. Natomiast wyjechała Siostra Walpurga Rumińska, która pracowała dotychczas jako katechetka.
Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dzieci przystąpiły do Spowiedzi                
i Komunii św. i wysłuchały Mszy świętej. Ks. Proboszcz  wygłosił kazanie, w którym przypomniał dziatwie ich obowiązki w nowym roku szkolnym.
W październiku podczas Tygodnia Miłosierdzia na nabożeństwach wieczornych były głoszone nauki na temat: uczynków Miłosierdzia Chrześcijańskiego. Od 12-14ego października przed Uroczystością Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny było Tridium dla niewiast.
Już w październiku księża z organistą ćwiczyli lud  w pieśniach Maryjnych, na uroczystość przybycia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
W Uroczystość Chrystusa Króla, wierni bardzo zadokumentowali swą wiarę Boga, liczną frekwencją na wszystkich Mszach św. Śpiewem „My chcemy Boga” kończyli uroczystość.
Uroczystość Wszystkich Świętych i czas zaduszny z nabożeństwem żałobnym, były Wielkim Mementem o rzeczach ostatecznych dla zgromadzonych na rozległym cmentarzu.
Dnia 6 listopada wyjechało dwóch księży z naszej parafii do Częstochowy na Jasną Górę aby tam wziąć udział w pielgrzymce adoracyjnej  u stóp Matki Bożej Częstochowskiej.
     W połowie listopada parafianie przystąpili do dekoracji świątyni. Flagi różnokolorowe z symboliką religijną oraz długie girlandy zdobiły wnętrza świątyni Było także oryginalne oświetlenie w świątyni. Na Wielkim Ołtarzu był bogato udekorowany tron dla Matki Bożej. Śliczne kwiaty stanowiły szczyt dekoracji Ołtarza.
    Od dnia 26-30 listopada 1961 r. odbywały się rekolekcje Maryjne, które przeprowadzili Ojcowie Bernardyni. z Leżajska na czele z Ojcem Markiem Pociechą. Za pomocą Bożą dokonali wielkiego dzieła misyjnego. Cała prawie parafia wzięła udział w nabożeństwach i naukach rekolekcyjnych. Niemal wszyscy przez Spowiedź i Komunię św. połączyli się z Bogiem. Wielu biednych grzeszników po kilkunastu latach życia z dala od Boga nawróciło się. Dziesięć dzikich małżeństw bez Sakramentu św. połączyło się u stóp ołtarza Pańskiego. Rozdano ponad 10000 Komunii św.
    Nadszedł upragniony historyczny dzień 29 listopada 1961 r. Była to środa. Tysięczne rzesze wiernych wypełniły po mury świątynię i cmentarz kościelny.
    Wszyscy oczekiwali przybycia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przed godz. 17-tą ks. Proboszcz Gryszel wraz z kapłanami zgromadzeni              z dekanatu i tłumy wiernych ustawili się procesjonalnie na powitanie Obrazu.
    Zbliża się godzina 17-ta. Wśród zapadającego zmroku banderia taksówek i motocykli swoimi reflektorami oświeciło trasę przed samochodem wiozącym Cudowny Obraz Matki Bożej do naszego Kościoła.
    Samochód pięknie ubrany kwiatami zbliża się powoli. Trzy dzwony z wieży kościelnej pierwsze witają Matkę Bożą Częstochowską Królową Polski swoimi potężnymi dźwiękami. Serdeczny śpiew pieni: „ Maryjo Witam Cię” rozlega się za chwilę przed świątynią.
    Samochód stanął tuż przed Kościołem. Kapłani ze czcią wielką wyjmują Cudowny Obraz; biorą na ramiona i rozpoczyna się uroczysta procesja. dookoła Kościoła. Wszystkie stany kolejno niosą obraz. Na koniec młodzieńcy nieśli na swoich ramionach Cudowny Obraz i postawili Go na przygotowanym Tronie w Wielkim Ołtarzu. Rozległa się z ust wiernych pieśń:„Niestrudzona w Swej Pielgrzymce"
    Następnie odbyła się krótka Akademia Maryjna, w której dzieci szkolne i młodzieńcy pięknymi deklamacjami i kwiatami powitały Matkę Bożą. Złożyły także Matce Bożej
w symbolicznym kielichu, ofiary swoich dobrych uczynków. Z kolei ks. Proboszcz Mroczkowski wszedł na ambonę i ze łzami w oczach przekazał Obraz Matki Bożej.
Z kolei przemawia ks. Dziekan Gryszel Proboszcz naszej parafii. Wita pokornie i serdecznie Matkę Bożą i wypowiada słowa: „ Matko Boża! wiemy, że jesteś nam najlepszą Matką i Ty umocnisz naszą wiarę, przybliżysz zbawienie. Ty o Matko Najświętsza zjednoczysz małżeństwa rozbite, wrócisz zgodę w skróconych rodzinach. Młodzież i dziatwę nauczysz miłości Boga i bliźniego, wskazując jej najpiękniejsze ideały ich życia.
    Po przemówieniu ks. Proboszcza nastąpiło ofiarowanie się wszystkich kapłanów Matce Bożej.
    O godz. 19-ej rozpoczęła się uroczysta Msza św., którą celebrował ks. Proboszcz Gryszel. Chór młodzieżowy na przemian z wiernymi śpiewał rzewne pieśni Maryjne.
    Od godziny 20-ej rozpoczęła się adoracja stanowa Cudownego Obrazu Matki Bożej. Wszystkie stany licznie wypełniły świątynię.  
Misjonarze na ambonie prowadzą bez przerwy adoracje stanowe. Do stóp Matki Bożej płyną błagania, dziękczynienia i różne przyrzeczenia, złożono 15 abstynencji do końca życia, 113 przyrzeczeń abstynencji okresowej, 128 przyrzeczeń wspólnej modlitwy różańcowej
w rodzinach, 140 postanowień w rożnych rodzinnych sprawach. W czwartek 30 listopada 1961 r. o godz. 1630 nastąpiła chwila pożegnania Obrazu Matki Bożej. Najpierw żegna dziatwa i młodzież wierszykami i kwiatami. Z ambony przemawia ks. Proboszcz. Dziękuję Matce Najświętszej  zdroje łask, które zlała na naszą parafię a przede wszystkim za pojednanie nas z Jej Boskim Synem. Młodzieńcy zdejmują Obraz z Tronu. Rozlega się rzewna pieśń.: „Żegnaj Maryjo Matko Nasza”. „ Matko Nie Opuszczaj Nas”. Obraz
w uroczystej procesji zostaje odprowadzony do samochodu. Wśród bicia dzwonów i śpiewu „ Maryjo Żegnam Cię”. Samochód odjeżdża powoli z Obrazem Matki Bożej do drugiej parafii  św. Jakuba.
    Nawiedziny Cudownego Obrazu Matki Bożej to najwspanialsza i najbogatsza historia parafii.
    Nawiedziny Matki Bożej były wielkim i głębokim przeżyciem i odnowieniem wszystkich parafian. Jako wotum dla Matki Bożej, wierni ofiarowali dla naszej świątyni          2 ornaty, 1 kapę białą, 1 chorągiew Matki Bożej Częstochowskiej, 1 sukienkę na puszkę,             2 komplety obrusów ołtarzowych, 1 obrus na ambonę, 4 komże dla ministrantów i kilkanaście wot w postaci różnych ryngrafów.
    W dniu 7 grudnia 1961 r. o godz. 17-ej Cudowny Obraz nawiedził także kościół filialny w Garczegorzu gdzie powtórzyła się prawie ta sama historia. Ksiądz Senior Łojek wprowadza procesjonalnie Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej do świątyni
w Garczegorzu. Na Uroczystość Bożego Narodzenia, Siostry Pasjonistki udekorowały żłóbek. W wigilię zajęły się akcją Miłosierdzia Chrześcijańskiego, rozdzielając najbiedniejszym                      w imieniu ks. Proboszcza dary.
    O godz. 12-ej w nocy została odprawiona  pasterka. Wierni nie pomieścili się                   w świątyni. Licznie też przyszli do Komunii św.
    Podobnie na innych Mszach św. świątynią była wypełniona po brzegi.  
    W święto św. Szczepana dzieci przygotowane przez Siostry Pasjonistki przedstawiły Misterium – Jasełka przy Żłóbku.
    Z końcem roku zostały już umieszczone w świątyni dwa nowe konfesjonały, artystycznie wykonane przez p. Deringa w Wejherowie Sprawiono także nową figurę Chrystusa Ukrzyżowanego wielkości 1,7 m na krzyż misyjny.
    Szczęśliwie przeżyliśmy stary rok na zakończenie którego o godz. 19-ej zostało odprawione uroczyste nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem, które wygłosił ks. Proboszcz, przypomniał nam wielkie dobrodziejstwa i łaski otrzymane              w ciału całego roku.
    Najpiękniejszym wydarzeniem było w starym roku 5 nawróceń innowierców na łono Kościoła świętego. Wierni całym sercem wzięli udział w przebłagalnym nabożeństwie. Odśpiewano pieśń: „Przed oczy Twoje Panie winy nasze składamy” i dziękczynne ”Te Deum Laudamus”. Nabożeństwo zostało zakończone uroczystym błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu
 

R O K     P A Ń S K I   1 9 6 2

W imię Boże rozpoczęliśmy Nowy Rok. Najpiękniejszym przygotowaniem wiernych była Msza św., liczne przystąpienie do Stołu Pańskiego. O godz.. 16-ej zostało odprawione przy żłóbku nabożeństwo dla dziatwy. Parafianie licznie wzięli także udział.
    Wizyta duszpasterska trwała przez cały miesiąc styczeń. stwierdziliśmy, że mimo ciężkiej sytuacji życiowej, na ogół jest przywiązanie wiernych do Chrystusa i Kościoła.
    W marcu na polecenie Księga Biskupa Ordynariusza, ks. Józef Cisowski wyjechał
z Lęborka na tymczasową administrację parafii Drzewne Stare.  
    Rozpoczął się Wielki Post – okres przygotowanie się przez rozważanie Męki Pańskiej do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Zwyczajem Lat ubiegłych w każdy piątek odprawia się Droga Krzyżowa osobno dla dziatwy o godz. 16-ej a o 1830 dla dorosłych.
W niedziele o godz. 16-ej lud licznie zgromadzony śpiewa Gorzkie Żale i słucha kazania pasyjnego ze skupieniem.
    W czasie od 18 -15 kwietnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził misjonarz ze zgromadzenia Ojców Oblatów. Uwieńczeniem tych rekolekcji było to, że niemal cała parafia pojednała się z Bogiem. Przed świętami najbiedniejsi otrzymali paczki , które wierni hojnie na ten cel złożyli. Grób był artystycznie ubrany przez Siostry Pasjonistki, które pamiętały także o zorganizowaniu dziatwy na adoracje przy Grobie Jezusa.
    Na nabożeństwach w ostatnich trzech dniach Wielkiego Tygodnia, wierni licznie przystąpili do Komunii św.
    Na rezurekcji świątynia nie mogła pomieścić wiernych, którzy przystąpili również licznie do Komunii Świętej.
    Przed uroczystością Odpustową Królowej Polski, odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo, wierni gorliwie adorowali Najświętszy Sakrament, a spowiedź i Komunia św. były istotnym przygotowanie na Uroczystość Odpustową. W dniu 6 maja br. o godz. 10-ej została odprawiona uroczysta Suma z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem
z odnowieniem ślubów Jasnogórskich Rozpoczął się VI Rok Wielkiej Nowenny pod hasłem: „Młodzież wierna Chrystusowi”.
    O godz. 16-ej odbyła się procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który niosła tylko młodzież. Wielka rzesza wiernych wzięła udział w tych wspaniałych uroczystościach, a śpiew pieśni Maryjnych, zakończony Apelem Jasnogórskim, rozbrzmiewał potężnie.  

W dniu 8 maja nastąpił dla parafii smutny wypadek. Oto Ks. Senior Franciszek Łojek rezydent w Garczegorzu został sparaliżowany w obecności  Ks. Proboszcza Gryzla, który Mu bezzwłocznie udzielił pomocy Ostatniego Namaszczenia i przewiózł do szpitala w Lęborku Mimo troskliwych starań lekarzy nie udało się uratować księdza. Umarł w szpitalu dnia 14 maja 1962 r. Było to bolesne przeżycie dla wszystkich parafian. Gorliwy śp. Ks. Senior Franciszek Łojek przez krótki czas swego duszpasterstwa, pozyskał serca wiernych, którym oddał się bez reszty i wyraził życzenie, aby był pochowany na cmentarzu w Garczegorzu. Stało się zadość Jego prośbie.
W dniu 16 maja br. Odbył się pogrzeb, na który przybył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ignacy Jeż Sufragan z Gorzowa Wielkopolskiego.
O godz. 16-ej w Kościele filialnym w Garczegorzu, kursowy kolega śp. Ks. Franciszka Łojka celebrował uroczyste nabożeństwo żałobne, a Ks. Dziekan Gryszel wygłosił żałobne kazanie, mówiąc o zasługach i życiu zmarłego kapłana. Na koniec przemawiał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup i eksportował na cmentarz, gdzie raz jeszcze pożegnał od wszystkich. W pogrzebie uczestniczyli licznie zebrani wierni nie tylko z okolicy ale
i z Lęborka.
W niedziele była uroczystość I Komunii św. w Nowej Wsi, 62 dzieci przystąpiło do Stołu Pańskiego wraz z rodzicami i rodzeństwem.
Dnia 20 maja znowu, 290 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do Komunii św.
w kościele parafialnym w Lęborku.
W dniu 27 maja była także I Komunia św. W Chocielewku, 29 dzieci przyjęło po raz pierwszy Jezusa.
Wszystkie te Uroczystości Komunijne były głębokim przeżyciem religijnym nie tylko dla dzieci, ale i wiernych.
Przed Uroczystością Zielonych Świątek odprawiana była nowenna do Ducha Świętego, z której wierni skwapliwie korzystali, a przez spowiedź i Komunię św. Przygotowali się na te Uroczyste Święta.
Uroczystość Bożego Ciała zgromadziła tysięczne rzesze wiernych, biorąc udział we wzniosłej manifestacji religijnej: o godz. 16-ej po Mszy św. Wyruszyła wspaniała procesja do opatrzy trasą lat ubiegłych.
Potężny śpiew wiernych z muzyka orkiestry połączony stanowił jeden wspólny Hymn „ Boże coś Polskę”.
W Chocielewku i Garczegorzu procesja Eucharystyczna odbyła się przed południem po sumie.
Na zakończenie roku szkolnego, dzieci odbyły spowiedź, wzięły udział we Mszy św.
I przyjęły Komunię św. Ks. Proboszcz wygłosił do nich okolicznościowe kazanie.
W Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się I Komunia św.                           w Garczegorzu. 38 dzieci przystąpiło do Stołu Pańskiego Nie brakło tam też ich rodziców
i rodzeństwa.
do Zbąszynka, a na jego miejsce przyjechał neoprezbiter   Ks. Kazimierz Witczak. Garczegorze objął Ks. Kazimierz Antosz.
Władze zakonne odwołały z pracy kancelaryjnej siostrę Irminę Górzyńską, a na jej miejsce przyjechała siostra Daniela Jakubiak.
Podczas wakacji Księża wikariusze korzystają kolejno z urlopów.
W dniu 4 lipca br. W naszej świątyni nowy wikariusz Ks. Kazimierz Witczak Neoprezbiter odprawił Mszę św. Prymicyjną i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego wiernym licznie zgromadzonym.
Na szczególną uwagę zasługuje w naszej parafii „Dom Opieki Starców” przy ulicy Majewskiego nr.23, w którym pracują od roku 1946 siostry Albertynki, a Ks. Proboszcz Królowej Polski duszpasterzuje nad staruszkami.
W roku bieżącym w okresie od dn. 19-26 sierpnia odprawiała się dla młodzieży
i dziatwy nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej. Na ten Uroczysty dzień 26 sierpnia,
z naszej parafii pojechała delegacja młodzieżowa do Częstochowy, aby na Jasnej Górze wziąć udział w Uroczystości i otrzymać Arcypasterskie błogosławieństwo Jego Eminencji Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego W czerwcu zgodnie z dekretem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Wilhelma Pluty, nastąpiły zmiany personalne w parafii: Ks. Julian Mizera wyjechał.
W naszej świątyni tegoż dnia o godz. 16-ej było Uroczyste nabożeństwo                            z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, następnie procesja z Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, w której tłumy wiernych ze świecami wzięły udział z rzewnym śpiewem pieśni Maryjnych.
Młodzież i dziatwa nowy rok szkolny rozpoczęła także spowiedzią, Msza św Komunia św. oraz wysłuchaniem kazania, które wygłosił Ks. Proboszcz zachęcając jak zawsze wszystkich do pracowitości w szkole i gorliwości w nauce religii.   
Historycznym dniem w dziejach Kościoła św. Pozostanie na zawsze dzień  11   1962   .     11 października 1962 roku. W tym dniu Jego Świątobliwość Papież Jan XXIII, dokonał otwarcia II Soboru Watykańskiego, który jest doniosłą chwilą dla całego świata katolickiego. W związku z Soborem i w naszej parafii od dnia 2-11 962 . 1962 Października1962 r. byłą odprawiona nowenna do Ducha Świętego w intencji Soboru i Ojców Soborowych, w gronie których byli i nasi Księża Biskupi: Ksiądz Biskup Ordynariusz Wilhelm Pluta i Ksiądz Biskup Sufragan Ignacy Jeż.
Nabożeństwa i ceremonie Wszystkich Świętych i Dnia Zaduszanego, ożywiły wiarę wiernych w życie wieczne i cel ostateczny. Wzruszające były modlitwy wiernych na mogiłach swoich bliskich.
Przed Uroczystością św. Stanisława Kostki odbyło się Tridium    962 . 1962   62                         z kazaniem. Młodzież i dziatwa chętnie przybyła na te nabożeństwo 2 . 1962 2 . 1962   2 . 1962 2 . 1962                       i przystąpiła do komunii św.
W okresie od 25 do 29 tego listopada 1962 r. w I- mszą rocznicę peregrynacji Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii odbyły się Rekolekcje Intronizacyjne, które przeprowadzili OO. Jezuici z Krakowa pod hasłem: „Przez Maryję do Jezusa”. Niestrudzeni Misjonarze za pomocą Bożą, wyśmienicie spełnili swoje zadanie. Świątynia była wypełniona po brzegi na wszystkich nabożeństwach, a Konfesjonały były oblężone, były 2 nawrócenia na łono Kościoła św. Rozdano 10 tysięcy Komunii św.  
Wierni godnie przygotowali się na Uroczystość Intronizacyjną Serca Jezusowego, która była dopełnieniem rekolekcji św. Poświęciło się około 1500 rodzin Sercu Jezusowemu.
Dnia 29 listopada 1962 roku był dniem uroczystym Czuwania Soborowego w naszej parafii, które trwało 24 godziny. Wszystkie stany wzorowo adorowały Pana Jezusa 62
w Najświętszym Sakramencie i modliły się w intencji Soboru Powszechnego. W imieniu parafii Królowej Polski w czasie czuwania soborowego, delegacja wiernych złożyła 2 świece w Częstochowie na Jasnej Górze u stóp Matki Najświętszej.
Parafianie na pamiątkę przeżytych uroczystości sprawili piękny haftowany Ornat fioletowy i komplet bielizny ołtarzowej.
Na gwiazdkę najbiedniejszym siostry w imieniu parafii, rozdzieliły paczki, które wierni hojnie złożyli.
Żłóbek pięknie udekorowały siostry Pasjonistki i przygotowały dziatwę do Misterium Jasełkowego.
O godz. 24-ej została odprawiona uroczysta Pasterka, świątynia nie mogła pomieścić wiernych, podobnie było na wszystkich Mszach św. Radością największa było dla całej parafii to, że wierni licznie przystąpili do Stołu Pańskiego. W Uroczystość św. Szczepana, dziatwa szkolna pod przewodnictwem Księdza Prefekta pięknymi deklamacjami
i wierszykami adorowała Boża Dziecinę. Odtąd w każdą niedzielę o godzinie 16-ej odbywały się nabożeństwa z dziatwą przy żłobku.
Na zakończenie starego roku w dn. 31 grudnia o godzinie 16-ej została odprawiona Msza św. Z kazaniem, nabożeństwem przebłagalnym i dziękczynieniem dla dziatwy szkolnej. O godzinie 19-ej była uroczysta Msza św. Z wystawieniem Najświętszego Sakramentu kazaniem dla starszych, w którym Ksiądz Proboszcz przypomniał nam niezliczone laski Chrystusa i Matki Najświętszej skuteczną modlitwę nad nami.
Następnie odśpiewano Suplikacje i dziękczynienie „Te Deum Landamus”, po czym błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu zakończyliśmy stary rok.


ROK PAŃSKI 1963

W Imię Boże także rozpoczął się rok 1963. wierni gorliwie udziałem na wszystkich Mszach św. Dali wyraz zjednoczenia się z Bogiem już w progu Nowego roku.
W pierwszych dniach stycznia rozpoczęła się kolęda która została zakończona ostatniego dnia miesiąca. Kapłani mieli wiele radości widząc postęp życia religijnego
w rodzinach. Parafianie Chojnie składali ofiary na potrzeby Kościoła.
Przez cały styczeń w niedzielę i święta odbywały się specjalne adoracje Żłóbka. Brała w nich udział dziatwa i młodzież przygotowana przez księży Prefektów i siostrę katechetkę. Pochwalić należy że pięknie śpiewał kolędy chór młodzieżowy prowadzony przez ks. Edmunda Modlińskiego. Parafianie chętnie brali udział w tych adoracjach u Żłóbka wraz
z dziatwą
W lutym br. Ks. Proboszcz zlecił rzeźbiarzowi panu Deringowi  w Wejherowie wykonanie artystycznie chrzcielnicy dla kościoła parafialnego na pokrycie której wierni znów pospieszyli z hojnymi ofiarami.
Już rozpoczął się okres Wielkiego Postu czas pokuty i rozmyślania Męki Pańskiej,celem przygotowania się do sakramentów Wielkanocnych, do zmartwychwstania Pańskiego. W każdy piątek tygodnia jak corocznie odprawia się Droga krzyżowa, dla dziatwy szkolnej o godz. 16-ej a dla dorosłych o godz. 1830.
W niedziele zaś wielkopostne o godz. 16-ej są Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które po kolei wygłaszają księża pracujący przy Kościele Królowej Polski. Trzeba z radością zaakcentować, że parafianie te nabożeństwa wielkopostne szczególnie kochają. Cieszą się one niezwykła frekwencja wiernych.
W Niedzielę Męki Pańskiej rozpoczęły się jak co roku o tej porze Rekolekcje Wielkopostne, które trwały przez osiem dni tj. do Niedzieli Palmowej włącznie. Nauki głosił O Duch z Iławy ze zgromadzenia OO. Oblatów. W naukach swych szczególnie podkreślił ważność i konieczność modlitwy -zwłaszcza w obecnych czasach.
Wierni w czasie rekolekcji licznie przystępowali do spowiedzi i Komunii świętej. Rozdano około 9 tysięcy Komunii świętej. W Niedziele Palmową popołudniu młodzież odegrała sztukę Pt. „ Żywot św. Genowefy”.
Ostatnie dni Wielkiego Tygodnia wierni przeżywali z wielkim skupieniem                            i pobożnością  rozważając cierpienie i mękę Chrystusa Pana.  
Poranek Wielkanocny napełnił serca wiernych radością i weselem. 62  -W uroczystej Rezurekcji, którą celebrował Ks. Kanonik brała udział cała parafia.     W kazaniach które wygłosił Ks. Profesor Ignacy Tokarczuk szczególnie podkreślił historyczność postaci Chrystusa i fakt Zmartwychwstania Chrystusa. Wierni w czasie Świat Wielkanocnych bardzo licznie przystępowali do Stołu Pańskiego.
W drugi dzień Świąt czytany był List Pasterski o wprowadzeniu w życie nowego rytuału w języku polskim.
W dniu 3 maja 1963 r. dorocznym zwyczajem odbył się w naszej parafii odpust
z okazji Święta Matki Bożej Królowej Polski. Głównym przygotowaniem do uroczystości było 40-godzinne nabożeństwo, podczas którego liczny udział wiernych w adoracji                             i w przystępowaniu do Sakramentów św. Był wyrazem głębokiej czci i oddania. Nauki głosił              O. Misjonarz z zakonu OO. Bernardynów z Wejherowa.
Uroczystość ta została jeszcze bardziej uświetniona przez przybycie tak bardzo oczekiwanego gościa J. Ekscelencji Biskupa Ordynariusza Wilhelma Pluty. Orkiestra odegrała marsza powitalnego, następnie staropolskim zwyczajem przyjęto swego Pasterza chlebem i solą. Dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież, ojcowie i matki witali wierszami              i wygłaszali przemówienia. Chór zaintonował „Bece 63 144 Sacerdos  Magnus”. Ksiądz Biskup udzielił wszystkim zgromadzonym arcypasterskiego błogosławieństwa. Miejscowy proboszcz, Ks. Kanonik Marian Gryszel powitał w imieniu parafian ukochanego Ojca diecezji. Ksiądz Biskup wygłosił do wiernych kazanie odpustowe, po czym udzielił I grupie dzieci Sakramentu Bierzmowania, do którego przystąpiło 354 dzieci. O godz. 18-ej Ksiądz Biskup odprawił odpustową Mszę, św. Pontyfikalną, w asyście księdza wice dziekana
Rudnickiego i księży wikarych. Podczas Mszy św. Śpiewał chór dzieci na przemian  
z wiernymi i grała orkiestra z Gościcina.
                        4 Maja w sobotę o godz. 8-ej Ks. Bp. Odprawił Mszę św. W kościele parafialnym, a o godz. 930 udał się z wizytą  do sióstr Albertynek (Dom opieki dla starców), gdzie był witany entuzjastycznie. O godz. 14-ej Arcypasterz odwiedził dzieci przedszkolne w Domu Parafialnym. Po powitaniu odbyła się uroczysta akademia Maryjna. Na zakończenie Ks. Biskup udzielił dziatwie błogosławieństwa duszpasterskiego. Jednocześnie odwiedził siostry Pasjonistki mieszkające w Domu Parafialnym.
O godz. 11-ej w kościele parafialnym zgromadziły się matki  z niemowlętami
i dziećmi w wieku przedszkolnym, którym Ekscelencja udzielił specjalnego błogosławieństwa. Następnie zwizytował kościół, zakrystię i Biuro Parafialne.
Po południu Ks. Biskup zwizytował kościoły filialne w Chocielewku                                   i Nowej Wsi Lęborskiej, gdzie ludność miejscowa uroczyście witała swego Arcypasterza chlebem i solą a dzieci witały wierszykami.
Ksiądz Biskup w każdym kościele wygłosił kazanie i udzielił wiernym błogosławieństwa.
Po powrocie z kościołów  filialnych II grupa dzieci i młodzieży otrzymała Sakrament Bierzmowania (320 osób). Po mszy św. Wieczornej Jego Ekscelencja wygłosił naukę stanową dla młodych małżeństw.   
W niedzielę 5 maja o godz. 830 Ks. Biskup odprawił Mszę św. dla dzieci oraz wygłosił kazanie, a o godz. 10-ej kazanie stanowe dla młodzieży. O godz. 12-ej została odprawiona Msza św. dla rodziców i starszych, podczas której Jego Ekscelencja wygłosił naukę stanową. O godz. 14-ej nastąpiło pożegnanie Drogiego Ojca diecezji przez dziatwę i młodzież, jak również licznie zgromadzonych wiernych, którym jeszcze raz Ks. Biskup udzielił swego Arcypasterskiego błogosławieństwa.
O godz. 17-ej odbyło się nabożeństwo majowe z odnowieniem Ślubów Jasnogórskich na VII Rok Wielkiej Nowenny, pod hasłem „Miłość i sprawiedliwość” Okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. Edward Modlinski. Po nabożeństwie odbyła się procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który nieśli ojcowie rodzin. W uroczystej procesji wzięła udział duża ilość wiernych.
W niedzielę tj. 26 maja Radio watykańskie podało komunikat                                              o beznadziejnym stanie zdrowia Papieża. Od tego dnia, bez przerwy napływały do Watykanu codziennie tysiące listów i depesz od katolików, protestantów, żydów buddystów oraz od niewierzących. W kościołach i synagogach całego świata wznoszono gorące modlitwy
o polepszenie zdrowia Papieża Jana XXIII.
Dnia 3 czerwca w drugi dzień Zesłania Ducha Świętego, Radio Watykańskie podało całemu światu wstrząsającą  wiadomość:
„Papież Dobroci zmarł pobożnie i pogodnie, opatrzony Sakramentami  świętymi
w Pałacu Apostolskim na Watykanie o godz.1945,  w otoczeniu swoich najbliższych współpracowników i opiekujących się nim lekarzy”.
Cały świat został okryty żałobą.
Do Watykanu napłynęły depesze i listy kondolencyjne od mężów stanu, polityków
i przedstawicieli kościołów.
W niedzielę, w Uroczystość Trójcy Świętej dnia 9 czerwca 1963 roku odbyła się w kościele parafialnym I Komunia św. 285 dzieci przystąpiło pierwszy raz do Stołu Pańskiego,  wraz z rodzicami i rodzeństwem.
Dnia 16 czerwca 1963 r. pierwszą Komunię św. przyjęło Boga w kościele filialnym              w Chocielewku do swych niewinnych serduszek 34 dzieci.

W uroczystość Bożego Ciała w świątyni parafialnej, o godz. 11-ej została odprawiona Suma z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, po której odbyła się procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy, przygotowanych przez wiernych, którzy wzięli w niej liczny udział, łącząc się ze śpiewem i orkiestrą.
W Chocielewku i Nowej Wsi procesja odbyła się wokoło kościoła.
Dnia 19 czerwca 1963 r. zebrało się konklawe, w celu wyboru następcy Jana XXIII. 21 czerwca 1963 r. na stolicy Piotrowej zasiadł Kardynał Giowanni Battista Montini, Arcybiskup Mediolanu, który obrał sobie imię – PAWEŁ VI.
Na zakończenie roku szkolnego dzieci i młodzież odprawiły spowiedź św. i wzięły udział we Mszy św., przyjmując do swych serc Jezusa, by tym serdecznie podziękować Mu za wszystkie łaski otrzymane w ciągu całego roku oraz wyprosić sobie błogosławieństwo na okres wakacji.
W niedzielę, dn. 30 czerwca 1963 r. w Bazylice świętego Piotra  w Rzymie, odbyła się koronacja nowo wybranego Ojca Świętego, Jego Świątobliwości Papieża Pawła VI. W naszej parafii w intencji nowego następcy św. Piotra, została odprawiona uroczysta Suma
z formularza mszalnego „ In olie coronationis Papae”.
Modlitwy publiczne Kościoła, jako i prywatne wiernych, zostały ofiarowane  
w intencji Papieża.
Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedził tydzień modlitw w intencji dziatwy
i młodzieży o błogosławieństwo w nauce w nowym roku. Podczas Mszy św. wieczorowych odprawianych w ich intencji, dziatwa i młodzież licznie przystępowała do Spowiedzi
i Komunii św.
W dniu 29 września 1963 r. uroczystość św. Michała Archanioła rozpoczęła się  II Sesja Soboru Watykańskiego II. Wierni zgodnie z wezwaniem Episkopatu Polski czynnie wspierają trudna pracę Ojców Soboru przez                     „ Soborowe Czyny Dobroci”. Kartki, na których zostały wypisane Soborowe Czyny Dobroci, składali do puszki, a następnie wklejone do pamiątkowej księgi, która będzie złożona przez delegacja parafialna u stóp Matki Bożej na Jasnej Górze.
Dziś rozpoczyna się XIX Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego, pod hasłem słów Chrystusowych :” Abyście się wzajemnie miłowali”, (Jan 15), zgodnie z hasłem VII Roku Wielkiej Nowenny: „ Miłość i sprawiedliwość w życiu Narodu”. Wierni ofiarnie wspierali ubogich swymi ofiarami.
W tegoroczna Uroczystość Chrystusa Króla – zanoszona gorące modły    w intencjach trudnych spraw diecezjalnych.
Po Sumie odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu z suplikacjami.
W tym dniu delegacja naszej parafii udała się do Słupska, gdzie w kościele Mariackim odbyła się „Soborowa Wieczerza Pańska”.
Przed Uroczystością św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży,                               w naszym kościele zostało odprawione tridium w którym czynnie uczestniczyła dziatwa
i młodzież.
W dniu 16 listopada br. Delegacja parafialna udała się na Jasna Górę z księgą „Soborowych Czynów Dobroci”, która uroczyście złożono  w Cudownej Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. W zamian za to delegacja przyniosła hostię i znicz.


NIEDZIELA, 24 LISTOPAD 1963 R.

Od godz. 12-ej w naszym kościele N M P Królowej Polski, było wystawienie Najświętszego Sakramentu z adoracja, poprzedzające Mszę św. Soborowa (godz. 1700 ), która celebrował Ks. Dziekan Marian Gryszel, miejscowy Proboszcz. Okolicznościowe kazanie wygłosił
O. Misjonarz, ze zgr. Księży Oblatów Kaznodzieja podkreślił wielki wkład parafii w duchowa akcje „Soborowych Czynów Dobroci”, których parafialna Księga Dobroci złożona  
w uprzednią niedzielę przez delegację na Jasnej Górze zarejestrowała 1665 uczynków.
Podczas „Wieczerzy Pańskiej” na ofiarowanie dzieci w imieniu całej parafii złożyły celebransowi, hostię do konsekracji, przywiezioną a Jasnej Góry. Przed komunią św. wiernych nastąpił akt przebaczenia sobie, oraz wzajemnego pojednania i odnowienia ślubów Jasnogórskich. Komunię św. w intencji Soboru przyjęło około 3000 osób. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja Maryjna wokoło świątyni, w której obraz Matki Bożej Częstochowskiej był niesiony przez delegacje wszystkich stanów. Uroczystość zakończono Apelem Jasnogórskim.
    Delegacja parafialna na Jasnej Górze, której przewodniczył Ks. Kazimierz Witczak.
    W dniu 4 grudnia 1963 r. została zakończona druga Sesja Soboru Watykańskiego II,
w obecności Papieża Pawła VI, w bazylice św. Piotra.
Owocem 2 sesji Soboru Watykańskiego II było zatwierdzenie przez Ojca Świętego Konstytucji o liturgii św. i dekret o środkach społecznego porozumiewania się.
Od 15-22 grudnia 1963r. zostały odprawione rekolekcje Adwentowe, które przeprowadził misjonarz z zakonu księży Oblatów z Gdańska. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wierni naszej parafii składali dary materialne i pieniężne dla ubogich.
W wigilię Bożego Narodzenia o godz. 24-ej została odprawiona uroczysta Pasterka. Świątynia była wypełniona po brzegi wiernymi i rozbrzmiewała potężnym śpiewem.
W czasie Świat Bożego Narodzenia dziatwa uczestniczyła w adoracji przy żłóbku, oddając z całego serca hołd Bożej Dziecinie.
Na zakończenie starego roku, o godz. 18-ej została odprawiona uroczysta Msza św.
i nabożeństwo dziękczynno przebłagalne, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu kazaniem Ks. Proboszcza.
W ubiegłym roku w naszej parafii zostało ochrzczonych 274 dzieci, wstąpiło
w związek małżeński 67 par, przeszło do wieczności 77 osób.

ROK PANSKI 1964

-został rozpoczęty jak i każdy poprzedni Mszą św.
        Dnia 4 stycznia 1964 r. udaje się samolotem do Ziemi Świętej Ojciec Święty Paweł VI. Udaje się do tych miejsc, z którymi od dwudziestu już stuleci cały świat chrześcijański wiąże imię Jezus. Udaje się w pokorze ducha do Chrystusowego grobu w intencji szczęśliwego zakończenia prac Soboru i pokoju między narodami. Po raz pierwszy w dziejach Papiestwa Chrystusowy Namiestnik opuszcza Włochy i udaje się do Palestyny. W pierwszym dniu pielgrzymki Ojciec Święty zatrzymuje się Azumonie, gdzie powitany został przez króla Arabskiego. Następnie poprzez góry Moabu udał się do Jerozolimy, gdzie orszak papieski zatrzymał się nad Jordanem.
    Paweł VI zszedł na brzeg rzeki i dotknął rękami wód Jordanu, gdzie św. Jan Chrzciciel udzielił chrztu Panu Jezusowi. Po krótkim postoju w Betanii, miejscu zamieszkania przyjaciół Jezusa, Łazarza oraz Marii i Marty, przez bramę Damasceńską, wjechał do Jerozolimy.
    W Jerozolimie Ojciec św. został powitany przez liczny tłum z gałązkami oliwnymi. Na drodze Via Crulis, najdostojniejszy Pielgrzym odprawił Drogę Krzyżową.
    Następnego dnia, 5 stycznia br. Ojciec Święty udał się do Nazaretu, gdzie w grocie Zwiastowania odprawił Mszę św., a podczas Ewangelii wygłosił kazanie.  
Paweł VI opuścił Nazaret i udał się nad Jezioro Genezaret. W miejscu,  gdzie Pan Jezus udzielił Piotrowi najwyższej władzy w kościele, Ojciec Święty ukląkł nad brzegiem jeziora, dotknął wód swymi rękami i wzniósł je w górę, błogosławiąc tłum rybaków.
    Następnie Ojciec Święty odwiedził Kafarnaum, wstąpił na górę Błogosławieństw, gdzie dłuższy czas spędził na modlitwie. Przez  górę Błogosławieństw, górę Tabor, Papież wrócił do Jerozolimy i w pałacu Delegatury w godzinach wieczornych spotyka się                         z Patriarchą Konstantynopola Stthenagorasem.
    W trzecim dniu pielgrzymki Papież odwiedził Betlejem i w Bazylice Narodzenia Pańskiego odprawił Mszę św. oraz wygłosił orędzie, w którym wezwał wszystkich ludzi do wzajemnej miłości i pokoju.
O godz. 1830 Papież powrócił do Wiecznego Miasta, gdzie był witany przez prezydenta Włoch i całą ludność Rzymu.
W dniu 5 stycznia br. Odbył się w kościele parafialnym Królowej Polski dzień skupienia dla maturzystów, w którym wzięło udział około 50 maturzystów i około 80 uczniów z klas niższych. Nauki wygłosił Ks. Ignacy Tokarczuk z KUL-u. Młodzież podczas Mszy św. przystąpiła do Sakramentów świętych.  
W dniu 17 stycznia władze Oświatowe Inspektoratu Szkolnego                    
w Lęborku, ukarały Ks. Proboszcza za niewykonanie polecenia dotyczącego rejestracji punktów katechetycznych oraz zwolnienia sióstr zakonnych i katechetki z katechizacji parafialnej. Z tego tytułu dokonano zajęcia i licytacji dywanu Ks. Proboszcza.
16 Lutego 1963 r. zaczął się okres Wielkiego Postu. W każdy piątek, jak co roku,
w świątyni parafialnej była odprawiana Droga Krzyżowa: dla dziatwy i młodzieży
o godz. 1630, dla starszych o godz. 18-ej. W każdą niedzielę natomiast były odprawiane Gorzkie Żale z naukami pasyjnymi.
    Również z dniem 16 lutego 1963r. weszła w życie konstytucja o liturgii św. zatwierdzona przez Ojca Świętego Pawła VI.
    W dniach od 15-22 marca br. Zostały odprawione w naszej świątyni rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził Ks. Antoni Łaciak, oblat z Laskowic Pomorskich. Podczas rekolekcji zostało udzielonych około 10 tysięcy Komunii świętych.
W kościele parafialnym był pięknie udekorowany Grób, który przyciągnął wiernych na adorację.  
Od 30 kwietnia do 3 maja 1964 r. przed uroczystością odpustową Królowej Polski, Odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo z naukami eucharystycznymi, które głosił             O. Zygmunt Dobrzycki z zakonu Ojców Paulinów z Jasnej Góry.
Dnia 3 maja w uroczystość Królowej Polski rozpoczął się VIII Rok Wielkie Nowenny, która przygotowuje nas do Tysiąclecia Chrztu Polski. Hasłem tego roku jest: „Nowy Człowiek w Chrystusie”. Ten nowy człowiek, to człowiek zrodzony z Boga dzięki łasce chrztu świętego.
O godz. 10-ej została odprawiona Suma odpustowa z kazaniem wygłoszonym przez    O Paulina. O godz. 16-ej po nabożeństwie majowym odbyła się procesja z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który był niesiony przez przedstawicieli wszystkich stanów. Przy każdym ołtarzu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń Jasnogórskich dla poszczególnych stanów, oraz nauka.
Przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego została odprawiona nowenna, w której wierni brali liczny udział.
28 maja w uroczystość Bożego Ciała, po sumie wyruszyła procesja Eucharystyczna do 4 ołtarzy ustrojonych przez wiernych na trasie tak jak w ubiegłym roku. Liczne rzesze wiernych brały udział w tej publicznej manifestacji religijnej.
31 Maja odbyła się w kościele parafialnym I Komunia św. dzieci, gdzie po raz pierwszy przyjęto do swych serc Pana Jezusa, było to 254 dzieci.
W kościele filialnym w Chocielewku odbyła się I Komunia św. 14 czerwca (40dzieci),  kościele filialnym w Nowej wsi 50dzieci.Z okazji I komunii św. dzieci złożyły dla kościoła parafialnego puszkę do konsekracji jako dar wdzięczności.
14 czerwca rozpoczął się tydzień modlitw w intencji powołań kapłańskich w diecezji.
28 czerwca w Wierzchucinie, odbył się zjazd ministrantów z dekanatu Lęborskiego, którym wzięło udział 138 ministrantów. W powyższym zjeździe przewodniczył
Ks. Kazimierz Witczak. Program zjazdu był następujący:
1. konferencja
2. spowiedź św.
3. Msza św. recytowana
4. wycieczka nad jezioro, gry, zabawy.
    W związku z pewnymi zmianami w liturgii kościoła, ustalonymi aktualnie na Soborze Watykańskim II została wprowadzona nowa formuła przy udzielaniu Komunii św. Kapłan mówi: „Corpus Curisti”, wierni odpowiadają „Amen”.
    W aktach uwielbienia przy wystawianiu Najświętszego Sakramentu zostało dodane
i zatwierdzone dekretem wezwanie: „Niech Będzie Uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel”.
    Nowy rok szkolny – z okazji jego rozpoczęcia w dalszym ciągu kontynuujemy Tydzień Modlitw w intencji dziatwy i młodzieży o katolickie jej nauczanie i wychowanie.
    14 września 1964r. w Uroczystość Podwyższenia Krzyża św., została rozpoczęta
w Wielkiej Nowenny, w której zobowiązaliśmy się wszyscy do odnowy, do walki z wadami, poprzez wysiłek w kierunku zdobycia cnót. Z naszej diecezji do Wiecznego Miasta wyjechał Ksiądz biskup Ordynariusz Wilhelm Pluta. Rzymie II Sesja Soboru Watykańskiego II, którą ma wesprzeć cała Polska „czynem zwycięstwa nad sobą”, łącząc tę pomoc                                            z programem VIII Roku
    4 październik 1964r. – zgodnie z Biuletynem Duszpasterskim w/g  załączonego programu pod hasłem „czyń dobrze każdemu” w celu podniesienia „kultury serca”, w parafii Królowej Polski został przeprowadzony XX Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego. Program realizowany był na Mszy św. porannej i na nabożeństwach wieczornych, w łączności ze Mszą św. o godz. 18-ej , przy licznym udziale wiernych. Parafianie zachęceni do uczynków miłości i miłosierdzia Chrześcijańskiego, składając ofiary materialne i pieniądze na ubogie i wielodzietne rodziny.
    10 października w związku z III Sesją Soboru Powszechnego udała się na Jasną Górę delegacja parafialna, której przewodniczył Ks. Edward Modliński. Delegacja zabrała ze sobą dwa różance, z których jeden pozostał na Jasnej Górze, a następnie zostanie przekazany na misje, drugi wróci do kościoła parafialnego jako różaniec „zwycięstwa”.

    W Uroczystość macierzyństwa Najświętszej  Marii Panny zostało odczytane z ambon przemówienie Księdza Prymasa o roli Matki Bożej w kościele.
    Przed nabożeństwem pokutnym w parafii zostało odprawione triduum                  (15,16,17 .X.1964r.) z naukami oraz Spowiedzią i Komunia św. Nabożeństwo to rozpoczęto w sobotę procesja z krzyżem, o godz. 18-ej i śpiewem Suplikacji. Następnie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem został uczyniony rachunek sumienia z wad narodowych, odmówienie spowiedzi powszechnej i aktu przebłagania za grzechy. Śpiewano pieśni „Przed Oczy Twoje Panie”, oraz pieśń Maryjną „Okaż Nam Żeś Jest Matką”. Po skończonym nabożeństwie, wierni adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do północy. W tym też czasie był odmawiany różaniec przywieziony z Jasnej Góry o zwycięstwo Kościoła. O godz. 24-ej została odprawiona Msza św. i wygłoszone okolicznościowe kazanie. W parafii cały dzień obowiązywał post.
    W Uroczystość Chrystusa Króla przed wystawionym  Najświętszym  Sakramentem został odmówiony akt poświecenia się rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
    W Bombaju w Indiach rozpoczął się 28 listopada br. XXXVIII z rzędu Kongres Eucharystyczny, ma jacy trwać do 6 grudnia. 2 grudnia przybył samolotem do Bombaju Ojciec Święty Paweł VI.
Na lotnisku Ojciec Święty został przywitany przez przedstawicieli rządu i Kardynałów przybyłych do Indii, oraz olbrzymie rzesze ludności. Na trybunie honorowej Ojciec Święty wygłosił przemówienie, które zakończył okrzykiem: „Niech żyją Indie”.
        Z okazji spotkania z prezydentem Indii Jego Świątobliwość przekazał dla biednych 70 tysięcy dolarów.  
Pobyt Ojca Świętego w Indiach trwał do 5.XII 1964r.    

    6 grudnia w Kościele przypada w Kościele św. Mikołaja. Dlatego też na godz. 16-tą zapraszamy do Kościoła wszystkie dzieci.
    Od 13-20 grudnia w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe, które przeprowadził O Jan Wszędyrówny, misjonarz ojców Pasjonistów z Łodzi.
    Po zakończeniu rekolekcji, dn. 20 grudnia 1964 r. odbyło się uroczyste podzielenie opłatkiem wigilijnym z dziećmi w  wieku przedszkolnym, na które m.in. był zaproszony Ojciec Misjonarz.
    Dnia 24 grudnia dorocznym zwyczajem w kościele parafialnym została odprawiona Pasterka, na którą o północy ludność naszej parafii spieszyła, by za przykładem pasterzy
z betlejemskiej ziemi oddać hołd Nowo narodzonej dziecinie i wdzięcznym sercem śpiewać: „ Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.
    Na podsumowanie całorocznych przeżyć Kościół Święty – Matka nasza zwołuje swe dzieci w progu świątyni, by w obliczu Nowego Roku posumować całoroczne przeżycia, wzloty, upadki i różne wydarzenia zewnętrzne, aby móc na ich podstawie uczynić postanowienia na nowy rok, na nowy etap swego życia.             


ROK PAŃSKI 1965

W nowym 1965 roku łączymy się z Chrystusem, podczas uczestnictwa we Mszy św., by przedstawić Mu swe plany i prosić o błogosławieństwo.
Styczeń 1965 r. – dziś podano do wiadomości wiernym decyzję Ojca Świętego, która była ogłoszona w auli Soboru dnia 21 listopada ub. Roku, w sprawie postu eucharystycznego. Ojciec Święty zezwolił, aby post eucharystyczny co do pokarmów stałych był ograniczony do jednej godziny, przed przyjęciem Komunii św. zarówno dla Kapłanów jak i wiernych.
28 styczeń 1965r. – dobiega końca wizyta duszpasterska która rozpoczęła się w naszej parafii w dniu 29 grudnia ub. roku przeprowadzona przez miejscowych księży. Podczas kolędy kapłani kładli nacisk na powiązanie życia wiernych z Najświętszą Ofiarą Mszy św. na pogłębienie ducha religijnego w rodzinie katolickiej i na objęcie katechizacją całej dziatwy          i młodzieży.
31 styczeń 1965 r. – Podczas Mszy świętych powiadomiono wiernych                               o niecodziennym wydarzeniu w nasze parafii, jakim będzie przyjazd Jego Ekscelencji Księdza biskupa Ordynariusza Wilhelma Pluty, w dniu 1 lutego 1965 roku. O godz. 1730 nastąpi powitanie Księdza biskupa przed kościołem a o 1800 uroczysta Msza św., podczas której zda sprawozdanie z III Sesji Soboru Watykańskiego II.
Przyjazd niecodziennego gościa – Pasterza do swych trzód, sprowadził wielkie rzesze ludu do świątyni, która została wypełniona po brzegi. Z radością witali młodzi i starsi swego ojca i z uwagą wielką słuchali Jego słów relacji soborowej. Czynnie uczestniczyliśmy  
w Soborze, choć nie osobiście, ale swoja modlitwą, dobrymi uczynkami, dlatego z radością słuchaliśmy przeżyć naocznego świadka wydarzeń Kościoła.

7.II. 1965r. – Kolęda tegoroczna zakończona Zwizytowało 1930 rodzin w mieście             i 530 rodzin na wioskach. Kolędy nie przyjęło 4% ogólnej liczby rodzin.
11.II. 1965 r. – znowu kłopoty z naszym Domem Parafialnym. Niedawno z jakichś przyczyn i na jakiej podstawie zaczynają rozbiórkę, płotu, okalającego ogród i Dom Parafialny.
12.II.1965r. Dziś przyszła decyzja od Władz Miejskich do Parafii św. Jakuba  I Sióstr mieszkających w Domu Parafialnym, by opuściły dobrowolnie mieszkanie. Na decyzję tą wniesiono odwołanie.
22.II.1965r. – Eksmisja  z Domu Parafialnego.
Jednak żadne odwołania, nawet do Ministerstwa nie pomogą, wobec nakazom zabierania przez państwo własności kościelnych.  I tu ręka rękę myje. Ministerstwo się tłumaczy, że sprawa jeszcze nie rozpatrywana, a Wydział Komunalny z Prezydium Miejskim, dokonuje swego. Już od wczesnego ranka dom był obstawiony. Narożniki ulic wydeptywali funkcjonariusze MO. O godz. 9-ej, na którą była wyznaczona eksmisja, u drzwi mieszkania Sióstr odezwał się energiczny dzwonek. To władze miejskie, usiłujące po raz ostatni skłonić siostry do dobrowolnego opuszczenia domu. Wskutek zdecydowanej odmowy, przystąpiono do eksmisji. Widocznie sumienie pracowników Wydziału Kwaterunkowego nie było spokojne, bo obawiali się rozruchów i z góry zapewnili swoje bezpieczeństwo, sprowadzając 700 milicjantów, a prawie co drugi przechodzień był tajniakiem z UB. Dzieci i młodzież przymusowo pozajmowani w szkołach. Granice miasta zamknięte, a na każdym rogu ulicy po 2-3 milicjantów, w umundurowaniu.  Najmniejsze grupki ludzi rozpędzane, lub wywożone daleko za miasto. Przejazd, a nawet przejście ulicami przyległymi do budynku parafialnego wstrzymane. O godz. 17-ej Siostry przeszły na wyznaczone im mieszkanie przy ul. Bohaterów Stalingradu 55/1, odprowadzone przez liczne grupy dzieci. W mieszkaniu był obraz nędzy i rozpaczy. Pokoje brudne, meble i wszystkie drobiazgi porozrzucane na hura, nie wiadomo za co się wziąć. I na ten widok opadły ostatki duchowych i fizycznych sił Sióstr, trzymanych przez cały dzień z taka starannością. Dopiero dobrzy ludzie przyszli z pomocą
i jako tako doprowadzili do porządku.
             
Rzeczywiście, duże wysiłki poczyniły władze miejscowe dla rozwiązania problemu,                             
ale chyba o inny problem tu chodziło.
Więzień miłości został podwójnie uwięziony. Drzwi kaplicy w Domu  Parafialnym przy ul. Dzierżyńskiego 7 zaplombowano. Wejście zabronione. Chrystus ukryty  
w Tabernakulum został sam i nikt do Niego nie miał wstępu. Ze względu na pomieszczeń katechizacja dziatwy i młodzieży została przerwana, lecz ten okres trwać długo nie może. Trzeba zrobić wszystko by dzieci  nauczyć prawd wiary św.. Zaczęto więc prace przy salkach katechetycznych w kościele.
21.III. 1965 r. – na Mszy św. młodzieżowej uroczyste poświecenie kaplic katechetycznych. Nauka religii zostaje wznowiona.
4.IV . 1965 r. – rozpoczęcie rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii. Prowadź
O. Ratajczyk – Salezjanin. Uwieńczeniem rekolekcji było przepełnienie przy konfesjonałach.
18.IV.1965 r. – Wielkanoc. Wiernym odbiciem wyników rekolekcji była Komunia św. wielkanocna wiernych.
2.V.1965r. – Rozpoczęcie IX Roku Wielkiej Nowenny, przygotowującej do Milenium Chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Obecny rok pod hasłem „ Wierność Maryi”. Podczas Mszy św. – ślubowanie. Na nabożeństwie majowym „ Wielki Apel Maryjny” – procesja Maryjna z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, niesiony przez delegacje poszczególnych stanów. Czarna Madonna patronka naszej Wielkiej Nowenny.
3.V.1965 r. Doroczna uroczystość odpustowa w naszej parafii.
6.VI.1965 r. Zielone Światki. W tym dniu jednocześnie mamy uroczystość I Komunii św. w parafii do której przystąpiło 225 dzieci. Świątynia pięknie udekorowana, przyozdobiona zielem podnosi uroczysty nastrój tego wyjątkowego dnia, który na zawsze pozostanie w pamięci każdego dziecka.
27.VI.1965 r. – Dziś na Mszy św. szkolnej dziatwa i młodzież naszej parafii żegnała uroczyście swojego katechetę Księdza Edwarda Modlińskiego, który rozporządzeniem Kurii Biskupiej zostaje przeniesiony do Gryfina. Jego miejsce obejmuje ks. Mieczysław Dereń  – Neoprezbiter. Parafianie podejmują modlitwy w intencji obydwu kapłanów, dziękując jednemu za czteroletnią pracę w naszej parafii i prosząc o łaski dla nowo przybyłego.
2.VII.1965 r. – Otrzymaliśmy z Kurii Biskupiej polecenie przeniesienia Najświętszego Sakramentu z kaplicy Domu Parafialnego. Tak długo opuszczone Najświętsze Postacie znalazły się we właściwym miejscu. W obu parafiach zostało odprawione nabożeństwo ekspiacyjne.
15.VIII.1965 r. – W związku z XX - leciem Kościoła na Ziemiach Zachodnich centralne uroczystości odbywają się w Szczecinie. My łączymy się z nimi przez swoja modlitwę a także przez List Pasterski Episkopatu Polski, który w dniu dzisiejszym łączy wszystkich członków Kościoła Katolickiego w naszej Ojczyźnie.
8.IX.1965 r.- Dziś w uroczystość Narodzenia N M P w Katedrze w Gorzowie Wielkopolskim Odbędzie się Akt Oddania Diecezji Gorzowskiej w macierzyńską opiekę Bogurodzicy, którego dokona Jego Ekscelencja Ks. Bp. Ordynariusz. Równocześnie w naszej parafii odbędzie się takie same nabożeństwo, które będzie wyrazem łączności z diecezją.
9.X.1965 r. – W dniu dzisiejszym wyjechała na Jasna Gorę nasza delegacja parafialna z ks. Prefektem M. Dereniem, która złoży u stóp M B Jasnogórskiej Wieczystą księgę
z zobowiązaniem moralnym parafii: -katolickiego nauczania i wychowania dziatw
i młodzieży w parafii i rodzinach, a przywiezie ze sobą  z Jasnej Góry kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przed którym tak parafia jak i poszczególne rodziny oddadzą się                                w Macierzyńską Niewolę Marii.
17.X.1965 r. – Dziś dokonuje nasza parafia historycznego aktu oddania się  
w Macierzyńską niewolę Marii – Matki Kościoła, za wolność Kościoła – na rzecz Soboru Powszechnego. Przed Sumą odbyła się procesja Tysiąclecia ze znakami wiary świętej. Po procesji akt oddania, przed obrazem przywiezionym z Jasnej Góry

14.X.1965 r. – Kuria Biskupia odwołała z pracy duszpasterskiej w naszej parafii  ks. Edwarda Cegłę, którego witając serdecznie wśród nas życzymy mu „ Szczęść Boże”w pracy duszpasterskiej nad nauczaniem i wychowaniem katolickim dziatwy i młodzieży.
8.XII.1965 r. - w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – kończy się wielkie zebranie Kościoła Chrystusowego, zwane Soborem Watykańskim II. Rozpoczyna się jednocześnie nowy etap w historii Kościoła- pod opieka Maryi, Matki Kościoła, będziemy wcielać w życie osobiste                        i zbiorowe wskazania i postanowienia soborowe.
31.XII.1965 r. – Zakończenie starego roku, a w związku z tym na Mszy św. dziękczynnej za łaski otrzymane podczas całego roku – sprawozdanie za rok 1965:
Urodzeń – 268
Ślubów    -   75
Zgonów   -   76  

R O K    M I L E N I J N Y   -   1 9 6 6

6.II.1966 r. – Odbyła się konsekracja Biskupia Ks. Prof. Ignacego Tokarczuka, który został biskupem Ordynariuszem w diecezji w Przemyślu. Bardzo się cieszymy z tego powodu, gdyż na terenie naszej parafii mieszkają zacni rodzice Ks. Biskupa i On Sam jest częstym gościem, zaszczycając swoja obecnością  nasza parafię.
3.V.1966 r. -  Wielka Uroczystości Milenijna naszego Narodu. Centralne uroczystości odbywają się na Jasnej Górze, lecz analogicznie do nich, we wszystkich świątyniach całej Polski, również i w naszej, gdzie jednoczenie obchodzimy Uroczystość odpustową.
O godz.18-ej wielka procesja Maryjna z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i symbolami wiary, do pięciu Ołtarzy, przedstawiających najważniejsze wydarzenia naszego Narodu, dotyczące wiary św., następnie Uroczysta Suma wieczorowa, podczas której został odczytany Akt oddania Polski w Macierzyńska Niewolę Maryi.
15.V.1966 r. – Uroczystość Jubileuszowa 25-lecie Kapłaństwa Księdza Proboszcza naszej parafii, Kanonika i Dziekana,   Ks. Jana Grabowskiego. Na uroczystość przybyło trzech ks. biskupów i około 40 kapłanów, wśród nich także 9-ciu księży jubilatów.                      Po wprowadzeniu Jubilatów do kościoła w procesji z symbolami Kapłaństwa, odbyła się akademia ku czci Chrystusowego Kapłaństwa, połączona ze złożeniem życzeń. Po akademii uroczysta Msza św. z asystą, w czasie której kazanie wygłosił Ks. Bp. Musiel z Częstochowy – Jubilat. Po Mszy św. dziękczynne Te Deum i rozdanie pamiątek obrazków jubileuszowych. Podczas tych uroczystości tak licznie zgromadzeni wierni naszej parafii wyrazili swoją cześć kapłaństwu Chrystusowemu, oraz szacunek i oddanie swemu duszpasterzowi.
5.VI. 1966 r. – Uroczystość Trójcy świętej. W naszej parafii uroczystość  I Komunii św. gdzie przystąpiło 233 dzieci.
26.VIII. 1966 r. – Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Kopia obrazu Jasnogórskiego rozpoczyna peregrynację. Matka Boża nawiedzi rodziny naszej parafii, które w swoim oddaniu przekażą Maryi wszystkie swoje radości i smutki, kłopoty i zmartwienia by prosić Ja o całkowitą Jej opiekę nad swoimi rodzinami.
9.X.1966 r. – Gościmy w naszej parafii Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Tokarczuka, który odprawił Mszę św. pontyfikalną i wygłosił kazanie.
31.XII 1966 r. – W uroczystym nabożeństwie wieczornym, połączonym ze Mszą św., dziękujemy Bogu za wszystkie łaski otrzymane w ciągu całego roku milenijnego, za jego wielkie przeżycia i dary duchowe. W statystyce tego roku m.in. ujęto:
           chrztów         291
           ślubów            65
           zgonów            88
do Komunii św. przystąpiło łącznie z kościołami filialnymi 332 dzieci.

R O K      P A Ń S K I     1 9 6 7


1. I. 1967 r. – Nowy rok rozpoczynamy naszymi gorącymi modlitwami o szczególną Bożą opiekę na pierwszy rok nowego Tysiąclecia Wiary w Narodzie Polskim.
4. VI. 1967 r.- Rocznica I Komunii św. dziatwy, która w ubiegłym roku po raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa.
1. VII. 1967 r. Uroczystość I Komunii św. dziatwy w naszym kościele parafialnym. Wielkie to przeżycie tak dla dzieci mających po raz pierwszy przyjąć Pana Jezusa do swych serc jak i dla ich rodzin. Do komunii św. w dniu dzisiejszym  przystąpiło 243 dzieci.
     1.VII.1967 r. – Cała parafia z wielkim bólem żegna ukochanego ks. Prefekta                – ks. Mieczysława Derenia. Za swoja pracę i wielkie oddanie sprawie Bożej, za trud i starania w wychowaniu dzieci i młodzieży, za poświęcenie w pracy kapłańskiej, ks. Mieczysław zdobył sobie wielkie uznanie i wdzięczność wszystkich parafian tak dużych jak i małych. Dlatego ze łzami w oczach, naręczami kwiatów i zapewnieniem pamięci, żegnają swojego księdza parafianie Lęborscy. Na jego miejsce przybył ks. Andrzej Krupczyński.

17. IX. 1967 r. – W wyniku nowej liturgii soborowej w wielu kościołach jest już odprawiana Msza św. twarzą do ludu. I nasza parafia nie może zostać w tyle. Oprócz ołtarza soborowego w naszej parafii, zostanie założona nowa posadzka – lastriko i nowa balustrada. Prace wstępne już zostały poczynione.

9. XII 1967r. – Posadzka w kościele już ukończona. Ofiarni parafianie, parafianki              i młodzież, chętnie pomagają przy uporządkowaniu kościoła po pracach.

23.XII. 1967 r. – Ostatnie chwile przed Wigilią, ale i ostatnie prace przy porządkowaniu świątyni. Nowa posadzka, ołtarz soborowy i balustrada. Pasterka będzie pierwszą Mszą św. odprawiana w naszej świątyni twarzą do ludu.

31.XII. 1967 r. – Zakończenie starego roku. W sprawozdaniu podczas kazania na ostatniej tegorocznej Mszy św. ujęto m. in.:
        chrztów          222
        ślubów             88
        zgonów            69  
do I komunii św. Przystąpiło łącznie 323 dzieci.


R O K      P A Ń S K I     1 9 6 8


1.i. 1968 r. – Pierwszy dzień Nowego Roku został ogłoszony Światowym Dniem Pokoju. W związku z tym łączymy się w modlitwach  w dniu dzisiejszym z całym światem           w tej tak bardzo ważnej intencji i rozważamy podczas Mszy św. orędzie Ojca Świętego Pawła VI, do całego świata – o pokoju.
9. VI. 1968 r. – Uroczystość I komunii św. dziatwy w naszej parafii. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 231 dzieci.

16. VI. 1968 r. – Dziś przypada złoty jubileusz Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek           z którego Siostry pracują także tak pięknie i ofiarnie przy naszej parafii. Centralne uroczystości z udziałem ks. Księdza Prymasa odbywają się w Domu Macierzystym w Płocku. My łączymy się całym sercem w modlitwach o dalsze błogosławieństwo i rozkwit dla tego Zgromadzenia.
30.VIII. 1968 r. – I znów nadeszły dni wielkiego przeżycia w naszej parafii. Oto Kuria Biskupia odwołała z pracy duszpasterskiej drogiego nam kapłana ks. Edwarda Cegłę, na inną placówkę do Szczecina. Wyjechał niespodziewanie, bo w trakcie swojego urlopu. Parafianie bardzo przeżywają jego wyjazd z Lęborka, bo swą piękna, ofiarna, 3-letnia prawie pracą zdobył serca ogółu wiernych młodzieży i dzieci. Swa dobrocią umiał ich pociągnąć do Boga. Dlatego mimo wyjazdu, pamięcią i modlitwą zostanie nadal bliski. Na miejsce ks. Edwarda Cegły został skierowany do Lęborka ks. Henryk Węgrzecki.
            1.XII. 1968 r. – W związku z otrzymanym z zagranicy nowym mszałem -  łacińsko Polskim, darem Ojca Świętego od dziś tj. 1 niedziela Adwentu, Będzie odprawiana Msza św. w języku polskim.
    31. XII. 1968 r. – Na zakończenie starego roku uroczysta Msza św. wieczorowa.
Według statystyki w tym roku zanotowano:    
      Chrztów      257
      Ślubów         83
      Zgonów        97
I komunia św. łącznie z wioskami   293 dzieci.


R O K     P  A Ń S K I    1 9 6 9

23.II.1969 r. – Jakże ważnym zagadnieniem w życiu naszego Narodu, szczególnie                       w obecnych czasach, jest trzeźwość. Dlatego dużą uwagę temu zagadnieniu poświęca Episkopat Polski w okresie Wielkiego Postu, by przykład męki Chrystusa pociągnął ludzi do ofiary i wynagrodzenia za grzechy pijaństwa. Tydzień trzeźwości w tym roku przeżywamy pod hasłem „ Od klęski alkoholu, zachowaj Panie, młodzież polską” Przez codzienne modlitwy, ofiary i dobre uczynki, chcemy ratować rodziny polskie, zagrożone klęską pijaństwa i alkoholizmu.
9. III. 1969 r. – Dziś na wszystkich Mszach św. rozważamy list Episkopatu, wydany        z okazji wizyty w Rzymie Biskupów „ad li mina Apostolo rum” . Arcypasterze naszej diecezji Gorzowskiej oraz wielu innych biskupów polskich, odwiedziło w ubiegłym roku progi Stolicy Piotrowej, by zdać sprawozdanie ze stanu powierzonej sobie Owczarni Diecezjalnej,                    a jednocześnie, -  jak się wyraził  Ks. Prymas – „ Obecnością swoją chcemy zaświadczyć, wobec całego świata, że stoimy przy Tobie Ojcze św., gdy tak mężnie wyznajesz przed światem Chrystusa i to Ukrzyżowanego.
Ojciec święty pozdrawiał cały katolicki Naród polski, a swą miłość do Narodu                    i tęsknotę za obecnością wśród nas, wyraził, wypowiadając wielokrotnie swoje gorące pragnienia przyjazdu do Polski. Prosił jednocześnie Ojciec  Święty o modlitwę w intencji trudnych spraw Kościoła świętego. Ochotnie staniemy przy Ojcu świętym i wesprzemy Go naszym wspólnym wyznaniem wiary. W swych codziennych modlitwach także pamiętać będziemy o tej niezmiernie ważnej intencji.
23. III. 1969 r. – Niedziela maki Pańskiej.
Dorocznym zwyczajem w tym terminie, rozpoczynają się w naszym kościele parafialne Rekolekcje Wielkopostne, zbawienny okres umartwiania i pokuty oraz zastanowienia się nad swoim życiem, by wejść otwarte ramiona oczekującego na powrót swych dzieci – Ojca.

8.VI. 1969 r. – Uroczystość I komunii św. Dziatwy naszej parafii. Po raz pierwszy przyjęło do swoich serduszek Pana Jezusa 198 dzieci. Na pamiątkę tej wzniosłej uroczystości rodzice ofiarowali ornat gotycki koloru czerwonego. Poświęcenia tego ornatu dokonał ks. Proboszcz Jan Grabowski przed uroczysta Mszą św. odprawiana w intencji dzieci komunijnych.
W godzinach popołudniowych zostało odprawione nabożeństwo na którym dzieci ofiarowały się Matce Bożej. Na zakończenie uroczystości odbyła się wspólna fotografia dzieci.
1.IX. 1969 r. – Młodzież i dziatwa nowy rok szkolny rozpoczęła spowiedzią, Msza św. oraz wysłuchaniem kazania, wygłoszonym przez ks. Proboszcza Jana Grabowskiego, zachęcając do pracowitości w szkle i gorliwości w nauce religii.
     Od 5 do 12 października odbył się  tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego pod hasłem „ Pomóż utrudnionej matce”. Rozdzielono złożone ofiary przez gorliwych parafian 40 rodzin w tym szczególnie samotnym matkom z licznym rodzeństwem. Ofiary były w postaci paczek ubraniowych i gotówkowe .Rozdzieleniem zajęły się Siostry Pasjonistki i pani                  z Dobroczynności tutejszej parafii.
    Władze Zakonu odwołały z pracy kancelaryjnej Siostrę Angelę, a na jej miejsce przyjechała siostra Kinga Jarkowska, również odwołana została z pracy Siostra Regina zakrystianka a na jej miejsce przyjechała Siostra Euzebia Blecha.
    W naszej parafii Tydzień Misyjnych modlitw trwał od 12 do 19 października br. Wszystkie modlitwy, nabożeństwa różańcowe, odprawiano w tej intencji. Rekolekcje Adwentowe zostały odprawione w dniach od 18 do 21 grudnia. Były prowadzone przez Ojca Oblata Laskowskiego. Parafianie wzięli czynny udział.
    Wigilia Bożego Narodzenia – rozdano  paczki najbiedniejszym wielodzietnym rodzinom około 42, w postaci odzieżowych i żywnościowych. Zajęły się tym S. Pasjonistki             i alumni Seminarium z tejże diecezji, przebywający na feriach świątecznych w tut. parafii. Nabożeństwo  - Uroczysta Pasterka o godz. 24-ej została odprawiona przez ks. Kanonika proboszcza tutejszego Jana Grabowskiego.  Świątynia była wypełniona po brzegi wiernymi             i rozbrzmiewała potężnym śpiewem kolęd. W czasie Świąt Bożego Narodzenia  dziatwa uczestniczyła w adoracji przy żłóbku, oddając z całego serca hołd Bożej Dziecinie.
    Na zakończenie Starego roku o godz. 18-ej została odprawiona Msza św.                           i nabożeństwo dziękczynno – przebłagalna, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu                 z kazaniem ks. Proboszcza. Odśpiewano „ Te Deum Landamus” w języku polskim „ Ciebie Boga wysławiamy”. W roku 1969 w naszej parafii zanotowano m.in.:
                           Chrztów        233
                            Ślubów         104           
                            Zgonów         84
                            Na łono Kościoła przyjęto 1 osobę.


R O K        P A Ń S K I        1 9 7 0

    1. I. 1970r.- Pod hasłem „ Jezus Chrystus działający w Sakramencie św. przez łaskę „.
Wierni gorliwym udziałem na wszystkich Mszach św. dali wyraz zjednoczenia się z Bogiem już u progu Nowego Roku.
    W pierwszych dniach stycznia rozpoczęła się kolęda która trwała do końca miesiąca. Kapłani mieli wiele radości, widząc postęp życia religijnego w rodzinach.
11. II. 1970 r. – Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. W każdy piątek, jak co roku odprawiana była Droga Krzyżowa dla dziatwy i młodzieży o godz. 1630 dla starszych o godz.18-ej. W każdą niedzielę były odprawiane Gorzkie Żale i nauka pasyjna. Pierwsza niedzielę Wielkiego Postu rozważamy List Pasterski Biskupów Polskich o trzeźwość w narodzie polskim. Tydzień modłów o trzeźwość w naszej parafii był od środy popielcowej od 11 do 17 lutego br. Celem jest mobilizowanie wszystkich ludzi dobrej woli do ofiary
w walce z alkoholizmem.
    Od 15 do 22 Marzec 1970 r. – Rekolekcje przeprowadzone przez O. Franciszkanów            z Wejherowa. Frekwencja byłą duża niemalże cała parafia pojednała się z Bogiem. Chorzy byli zaopatrzeni w domu.
28. III. 1970 – Najbiedniejsi parafianie otrzymali paczki, odzieżowe i żywnościowe które Lud Boży złożył jako Dar Ołtarza. Rozdano około 53 rodzinom wielodzietnym.                 W rozdawaniu wzięli czynny udział S. Pasjonistki oraz dwóch Alumnów naszego Seminarium Duchownego przebywających na feriach świątecznych w swojej parafii macierzyste.
Grób Pański został ubrany w duchu Liturgicznym jak również ołtarz wystawienia estetycznie wykonany przez S. Pasjonistki. Młodzież i dziatwa szkolna, oraz ministranci                a także Lud Boży, adorowali gorliwie przy Grobie. Organizacja zajął się ks. Prefekt Andrzej Krupczyński z Siostrami Pasjonistkami.
29. III. 1970 r. – Rezurekcja odprawiona była o godzinie szóstej rano z procesja                  i kazaniem na której parafianie brali żywy udział, licznie przystępując do Stołu Pańskiego. Świątynia była wypełniona Ludem Bożym wewnątrz i na zewnątrz kościoła.
3. V. 1970 r. – W tym dniu Biskupi  jako pielgrzymi polscy zebrali się przed obrazem Zwycięskiej Matki Wieczystego Kapłana, aby ponowić Milenijny Akt Oddania Narodu Bogurodzicy w jej Macierzyńską niewolę miłości za Kościół św. Otoczeni Alumnami wszystkich Wyższych Uczelni Duchownych, ofiarowali Bogu nasze Duchowieństwo. W tym samym dniu we wszystkich świątyniach parafialnych, rektorskich i zakonnych całej Polski gromadził się Lud Boży.
W roku obecnym przypada 50- lecie Kapłaństwa Ojca Świętego Pawła VI. W związku z tym Jubileuszem uroczystości 3 majowe miały charakter daru dla Ojca św. z modlitwy Ludu Bożego za polskich Kapłanów. Byłą to modlitwa dziękczynna za ofiary, Kapłański trud, oraz błagalne o wierność wszystkich Kapłanów polskich z Chrystusem Ojcem Świętym i własnym Biskupem w służbie Ludowi Bożemu.
Alumni Seminarium Diecezjalnego Z Gorzowa Wlkp. Przysłali do swej macierzystej parafii pozdrowienia z pobytu na Jasnej Górze w dniu 3 maja 1970 r. z pielgrzymki Polskich Biskupów i Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce.
Parafianie na Uroczystości odpustowe 3 maja br. Przygotowali się duchowo, przystępując do Spowiedzi i Komunii św.  w dniach 29,30 kwiecień oraz 2 maj, w których odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo.
3. V.1970 r. – Uroczystości odpustowe w naszej parafii pod wezwaniem „Królowej Polski” w Lęborku. Sumę odpustowa odprawił o. Jakub franciszkanin a o. Gwardian tez franciszkanin wygłosił kazanie odpustowe. Chór z kościoła oo. Franciszkanów z Lęborka pod dyrekcją Organisty wykonał kilka pieśni „Maryjnych” na cztery głosy, oraz potężne „ALLELUJA” Hendla. W tym dniu Komisja Episkopatu Polski zarządziła Dzień Modlitw za Kapłanów a także za Ojca Świętego Pawła VI. Odmówiono na każdej Mszy św. „Oratio Fidelium” przeznaczone na 3 maja, oraz po każdej Mszy św. odmówiono z wiernymi modlitwę za Kapłanów, - słowami Ojca Świętego Pawła VI, oraz „ Ciebie Boga Wysławiamy” odśpiewano.
Po południu dn.3 maja br. Odbyło się nabożeństwo majowe z procesja Maryjną. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej niesiony był przez ojców, matki, chłopców, dziewczęta                   i ministrantów. Ks. Andrzej Krupczyński  czytał rozważania z tekstu Episkopatu Polski na tej procesji, przy zmianie osób niesionego obrazu Matki Bożej. Całą procesją kierował                   ks. Henryk Węgrzecki.
24. V. 1970 r. – Uroczystość I Komunii św. dziatwy naszej parafii. Po raz pierwszy przyjęło do swoich serduszek Pana Jezusa 215 dzieci. Na pamiątkę tej wzniosłej uroczystości, rodzice ofiarowali kapę koloru białego. Poświęcenia tej kapy dokonał ks. Proboszcz                 Jan Grabowski przed uroczystością. Mszę odprawiono w intencji dzieci komunijnych.
W godzinach popołudniowych zostało odprawione nabożeństwo, na którym dzieci ofiarowały się Matce Bożej. Na zakończenie uroczystości, odbyła się wspólna fotografia dzieci.
31. V. 1970 r. – Uroczystość I Komunii św. dzieci w Kościele filialnym                              w Chocielewku. Przystąpiło  21 dzieci  ze swoimi rodzicami. Rodzice ofiarowali naczyńka do olejów św.
7.V. 1970 r. – Uroczystość I Komunii św. w Kościele filialnym w Nowej wsi Lęborskiej. Przystąpiło 47 dzieci. Rodzice ofiarowali obrusy do Kościoła.

Prymicje Kapłańskie w Nowej Wsi i Lęborku.
        
W dniu 28 czerwca 1970 r. Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz dr Wilhelm Pluta udzielił w Kościele Chrystusa Króla w Świnoujściu święceń kapłańskich 14 Diakonom diecezji Gorzowskiej. Miedzy święceniami był Ks.. Marian Wittlieb z parafii Królowe Polski w Lęborku, którego rodzina mieszka w Nowej wsi  Lęborskiej. Tam też              w uroczystość Ap. Piotra i Pawła w kościele filialnym, następnego dnia po święceniach neoprezbiter odprawił prymicyjną Mszę św. z ks. Kanonikiem Grabowskim Proboszczem jako Manuduktorem, w asyście swego kolegi święconego w ubiegłym roku – ks. Stanisława Sołtysa z Miastka i w otoczeniu ks. Prof. Bernarda Żurawskiego z Bydgoszczy, tut. Księży wikariuszy i kila kolegów – kleryków Seminarium Gorzowskiego, z których jeden wygłosił kazanie na temat Kapłaństwa.
Przed Mszą św.  u wejścia do Kościoła i przed ołtarzem – neoprezbiter został powitany przez dzieci, przedstawiciela Nowej Wsi i Ks. Kanonika.
Po Mszy św. neoprezbiter podzielił się w kilku słowach z licznie zebranymi uczestnikami uroczystości swoja radością z dojścia do Kapłaństwa i z ich udziału                         w doprowadzeniu  go do tego udziału w  uroczystości., po czym udzielił błogosławieństwa prymicyjnego, rozdzielił obrazki. Po uroczystości w kościele zaproszeni goście wzięli udział w uroczystości domowej w domu rodziców prymicjanta.
Prymicję urozmaicił swoim śpiewem chór sąsiednie parafii św. Jakuba Ap.                     w Lęborku.
Uroczystość została zakończona przyjęciem na plebani przez Ks. Proboszcza, dla duchowieństwa i najbliższej rodziny, dla dalszej rodziny i znajomych w domu rodziców prymicjanta.
1. IX. 1970 r. – Kuria Biskupia odwołała z pracy duszpasterskiej ks. Andrzeja Krupczyńskiego, który wyjechał  do parafii w Ustce. Na jego miejsce przybył ks. Lech Bystrzycki.
1. X. 1970 r. – Kuria Biskupia odwołała z pracy duszpasterskiej ks. Henryka Węgrzeckiego, który wyjechał na samodzielny wikariat do Kościoła w Choczewie.                   Na miejsce ks. Henryka Węgrzeckiego został skierowany do Lęborka ks. Joahim Feński.
Od 4-11 X 1970 r. został przeprowadzony w naszej parafii XXVI Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego pod hasłem – „ Ratujmy Dzieci” w myśl programu Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. Parafianie składali ofiary duchowe modląc się a także ofiary materialne w postaci paczek odzieżowych. Ofiary składano także w gotówce. Zakupiono odzież i przybory naukowe, którymi obdarzono najbiedniejsze dzieci wielodzietnych rodzin.
Od 11.X – 18. XI 1970r. w parafii został przeprowadzony Tydzień modlitw za Misje. Odczytano orędzie Pawła VI o Misjach. Wypełniając przepisy Instrukcji Świętej Kongregacji Kultu Bożego, Konferencja Biskupów polskich, uchwaliła na swoim zebraniu odbytym we Wrocławiu dn. 6 maja 1970 r., ze w całym kraju będą obowiązywać nowe „Obrzędy Mszy Świętej” w polskim przekładzie podczas Mszy św. odprawianych z udziałem wiernych, od pierwszej niedzieli najbliższego Adwentu tj. od 29 listopada 1970 r.
W pierwsza niedzielę Adwentu w naszej parafii odprawiona została Msza św. według nowego „ Ordo Missae”.
Rekolekcje adwentowe zostały odprawione w dniach od 16 do 20 grudnia br. Prowadzone przez o. Oblata Augustyna Matysek. Parafianie wzięli udział, przygotowując się na przyjęcie Dzieciątka Jezus na Boże Narodzenie.
31. XII. 1970 r. – zakończenie starego roku, a w związku z tym na Mszy św. dziękczynnej za łaski otrzymane podczas całego roku.
W tym starym roku zanotowano m. in.
Chrztów                                      288
Ślubów                                          86
Zgonów                                         91
Dzieci do komunii św.                283
Rozdano Komunii św.            65500
Nawrócenia                                     1


R O K    P A Ń S K I     1 9 7 1


Nowy Rok   - „ Dzień Pokoju”
Parafia łączyła się w modlitwach z całym światem

Hasło – „ Krucjata Miłości w Obronie Życia „

    W pierwszych dniach stycznia do końca miesiąca trwała kolęda duszpasterska. Kapłani rozdawali obrazki kolędowe o tematyce „Krucjaty Miłości w Obronie Życia”.
    Dnia od 17 do 23 stycznia 1971 r. „ Tydzień Ekumeniczny” Cała parafia wzięła udział w „Powszechnej Modlitwie o Jedność”.  

    Dnia 14.II. 1971r. –  Odczytano List Pasterski pt. Głos Biskupów Polskich w „Obronie Zagrożonego Bytu Narodu”. Złożono ofiary tacowe, przeznaczone na osierocone rodziny wybrzeża.
    Rekolekcje Wielkanocne od 28 III do 4. IV br. prowadził  misjonarz o. Alfred Rozynek Oblat z Grotnik k/ Łodzi. Parafianie godnie przygotowali się na zmartwychwstanie Pańskie.
    Tegoroczny Grób Pański był dostosowany do liturgii, na temat „Msza św.” – Ofiara           i Ofiarnik Jezus Chrystus, który swą treścią przemawiał do serc dzieci i Ludu Bożego.
    Władze Zakonne odwołały z pracy, zakrystiankę s. Euzebię Blachę, a na jej miejsce przystąpiła do pracy s. Janusza.
    Dnia 2 i 3 maja br. oraz na wszystkich majowych nabożeństwach, Kapłani z Ludem modlili się o życie Narodu.
    Dnia 14 maja 1971 r. – parafianie zamówili Mszę św. w intencji 10-lecia Kapłaństwa księży pracujących w naszej parafii; ks. Lecha Bystrzyckiego i ks. Joachima Feńskiego. Dzieci złożyły życzenia oraz wiązanki kwiatów swym prefektom, z  racji tego jubileuszu.
    Dnia 22 maja 1971 r. – Parafianie zamówili Msze św. w intencji
30-lecia Kapłaństwa ks. Proboszcza Jana Grabowskiego. Dzieci, młodzież i parafianie złożyli życzenia i wiązanki kwiatów.
    1 kwietnia br. 124 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski uchwaliła i zarządziła wprowadzenie święta Matki Bożej Kościoła w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.
    To nowe święto przypada w roku bieżącym w dniu 31 maja. Konferencja Episkopatu przyjęła również formularz Mszy św. o Matce Kościoła, przygotowany przez komisję Maryjną i Liturgiczną.
    30.V. 1971 r. –Uroczystość I Komunii św. dzietwy naszej parafii. Po raz pierwszy przyjęło do swoich serduszek Pana Jezusa 186 dzieci.
    Na pamiątkę tej wzniosłej uroczystości, rodzice ofiarowali ornat gotycki koloru białego. Poświecenia tego ornatu dokonał ks. Proboszcz Jan Grabowski przed uroczystością.
    Mszę św. odprawił w intencji dzieci komunijnych ks. Proboszcz. W godzinach popołudniowych zostało odprawione nabożeństwo, na którym dzieci ofiarowały się Matce Bożej. Na zakończenie uroczystości, odbyła się wspólna fotografia dzieci .
    Grupa chłopców komunijnych na tle kościoła Królowej Polski  w Lęborku Dzieci, które były u I komunii św. przez cały tydzień uczęszczały na Mszę św. i  przyjmowały Pana Jezusa w Komunii św.
6.VI. 1971 r. – Uroczystość I Komunii św. dzieci w Kościele filialnym w Nowej wsi.
    Na pamiątkę tej wzniosłej uroczystości, rodzice ofiarowali dywan do kościoła                   w Nowej Wsi.

    13. VI. 1971 r. – Uroczystość I Komunii św.  w Kościele filialnym w Chocielewku gdzie przystąpiło do Stołu Pańskiego 32 dzieci. Na pamiątkę tej uroczystości rodzice ofiarowali szlak koronkowy do obrusu.

    Dnia 15 sierpnia wierni parafianie przybyli do Kościoła na Sumę z wiązankami za zboża, kwiatów i ziół do poświecenia. Początek roku szkolnego 1971-1972 poprzedził  Tydzień Modlitw o katolickie wychowanie dzieci i młodzieży w parafii.   
    Dnia 1 września została odprawiona uroczysta Msza św. dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego.
    W pierwszy czwartek i w pierwszy piątek miesiąca dzieci i młodzież przystąpiły do Spowiedzi i Komunii św., a podczas Mszy św. przyjęły Pana Jezusa do serduszek na rozpoczęcie tegoż roku szkolnego.        
    Od 3 do 10 października 1971 r. został przeprowadzony w naszej parafii XXVII Tydzień Miłosierdzie Chrześcijańskiego pod hasłem „Szanuj godność Ojca”, w myśl programu Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. Parafianie składali ofiary duchowe modląc się    a także ofiary materialne w postaci paczek odzieżowych i ofiary w gotówce. Obdarzono najbiedniejsze rodziny a także samotne osoby starsze i chore.
Nasz wspólny hołd dla Ojca Maksymiliana Marii Kolbe w dniu 17.X.1971 r.

    Krótki życiorys:
O. Maksymilian Kolbe urodził się 8.I. 1894 r. w zduńskiej Woli k/Łodzi. Mając lat 16 wstępuje do nowicjatu oo. Franciszkanów we Lwowie. Po roku pobytu w nowicjacie               5. IX. 1911 r. składa pierwsze śluby przejmując jednocześnie imię zakonne Maksymilian. Studia rozpoczęte we Lwowie kontynuuje w Rzymie, dokąd wyjeżdża 11.II. 1912 r. Na Uniwersytecie Gregoriańskim uzyskuje doktorat z filozofii. W 1915 r. rozpoczyna studia teologiczne w Rzymskim Kolegium Franciszkańskim p w Św. Bonawentury, otrzymuje              w 1919 r. stopień doktora Teologii. Święcenia Kapłańskie przyjmuje 28. IV. 1918 r.                    w Rzymie. Do Polski powraca 28. VI. 1919 r. Zostaje profesorem w Wyższym Seminarium Franciszkańskim w Krakowie. Będąc jeszcze klerykiem zakłada z sześcioma innymi współbraćmi religijno – apostolskie stowarzyszenie ku czci Najświętszej Marii Panny pod nazwa „Milicji Niepokalanej”. Choroba płuc nie pozwala mu pełnić funkcji profesorskiej. Leczy się w Zakopanem, skąd przyjeżdża do Krakowa i tu organizuje wydawanie miesięcznika „Rycerz Niepokalanej”. Pierwszy numer ukazuje się w roku 1922. W 1927 r. rozpoczyna się budowa nowego klasztoru w Niepokalanowie k/ Warszawy, który ma stanowić franciszkańskie centrum wydawnicze. Budowa kieruje o. Maksymilian. Obok „Rycerza Niepokalanej” wychodzi tu od roku 1933  „ Rycerzyk Niepokalanej” Od 1935 r. wychodzi tu także pismo codzienne „Mały Dziennik” i kilka innych jeszcze czasopism.               W 1930 r. o. Maksymilian opuszcza Niepokalanów  i wyjeżdża do Japonii, gdzie koło Nagasaki zakłada Klasztor i wydawnictwo „Rycerza Niepokalanej” w języku japońskim.         W roku 1936 po założeniu Niższego Seminarium Duchownego powraca do Polski. Od lipca tego roku przebywa na stale w Niepokalanowie, będąc przełożonym klasztoru i dyrektorem wydawnictwa. W 1938 r. o. Maksymilian wyjeżdża do Berlina na odbywający się tu Kongres Polaków w Niemczech. 19. IX. 1939 r. o. Maksymilian zostaje po raz pierwszy aresztowany przez Gestapo. Więziony jest do grudnia kolejno w kilku obozach Po wyjściu na wolność powraca do Niepokalanowa. 17. II. 1940 r. gestapo aresztuje po raz drugi. Jakiś czas więziony jest na Pawiaku, skąd zostaje przewieziony do Oświęcimia. Przebywa tu od 28.V.1941 r. do 14 sierpnia tegoż roku, do dnia swej męczeńskiej śmierci. Numer obozowy w Oświęcimiu          o. Maksymiliana to 16670.
Więzień obozu w Oświęcimiu 1941r. poniósł śmierć męczeńską w Oświęcimiu za ojca rodziny Franciszka Gajownika  dnia 14.VIII 1941r.
W Rzymie w niedzielę dnia 17 października 1971 r. papież Paweł VI dokonał beatyfikacji  o. Maksymiliana Marii Kolbe, więźnia nr 16670 hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie w 1941 r. zginął śmiercią męczeńską. Dla nas Polaków jest to wydarzenie wielkiej miary nie tylko dlatego, że kolejny Polak wchodzi                w poczet błogosławionych ale także dlatego, że jest nim jeden spośród 6 milionów Polaków, którzy ponieśli śmierć z rąk hitlerowskich. obozach zagłady, katowani i poniżani, głodzeni, eksploatowani niewolnicza pracą, poddani nieludzkim ekspertyzom, gazowani i paleni               w krematoriach. Bohaterska śmierć o. Maksymiliana jest symbolem bohaterstwa                             i męczeństwa wielu znanych z nazwiska i jeszcze więcej bezimiennych bohaterów, którzy złożyli swe życie w obronie polski i Polaków. I dlatego nie tylko ludzie wierzący, nie tylko katolicy składają dziś wyrazy najwyższego szacunku o. Maksymilianowi  ale jest to wyrazem szacunku składanego tym wszystkim, którzy nie ugięli się pod przemoc okupanta, którzy bronili godności i wolności człowieka i Polaka, nie cofając się przed żadna ofiarą przed ofiara życia.
Bazylikę św. Piotra w Rzymie wypełnił w niedzielę 17 października tłum wiernych, których znaczna część stanowili Polacy przybyli z kraju i wszystkich stron świata. Aktu beatyfikacji, wygadanego przez nas z tak wielkim upragnieniem, dokonał sam Ojciec święty co jest faktem wyjątkowym. Oto uroczyste słowa Papieża:
„ Przychylając się do wielu głosów naszych braci – Biskupów, całego zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i wielkiej liczby wiernych, po zasięgnięciu opinii św. Kongregacji do Spraw Świętych , po dojrzałym namyśle i błaganiu o Światło z Wysokości, mocą naszą i autorytetem apostolskim zaliczamy w poczet Błogosławionych Czcigodnego Sługę Bożego Maksymiliana Marii Kolbe, zezwalając aby dzień Jego urodzin (dla Nieba) 14 sierpnia, był obchodzony jako święto w miejscach i w sposób ustalony przez prawo. W imię Ojca Ii Syna i Ducha Świętego.
Odpowiedzią na te słowa był potężny śpiew „Gloria in exelsis Deo” podjęty przez wszystkich wiernych. Uroczystość miała bardzo kościelny, bardzo rodzinny i bardzo polski charakter. Bazylika rozbrzmiewała polskim śpiewem; Zdrowaś Maryjo... Bądźże Pozdrowiona ... i Boże coś Polskę....Centralne uroczystości w Polsce; Niepokalanów, Oświęcim, Jasna Góra.

Od 24 do 31 października 1971 r. w parafii został przeprowadzony Tydzień Modłów za Misje.
Od 27 do 31 października 1971 r. Rekolekcje przed Sakramentem bierzmowania, zostały odprawione w dniach wyżej wspomnianych prowadzone przez o. Jerzego Rucińskiego, Oblata z Siedlec. Młodzież, dzieci i wierni licznie wzięli udział w tych rekolekcjach aby być godnie przygotowanym na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania                  i Wizytację Pasterską, która ma się odbyć w dniach 5 – 7 listopad 1971 r. w parafii naszej          i w kościołach filialnych w Chocielewku i Nowej Wsi.   
Wizytacja kanoniczna parafii p w NMP Królowej Polski w Lęborku.

W dniach od 5 do 7. XI. 1971 r. odbyła się wizytacja kanoniczna w naszej parafii. Wizytację przeprowadził Ks. Biskup Ignacy Jeż.
Dnia 5.XI. 1971 r. w godzinach popołudniowych przybył do Parafii Królowej Polski w Lęborku Ks. Bp. Ignacy Jeż. W radosnej atmosferze, staropolskim zwyczajem przyjęto swego pasterza chlebem i solą. Dzieci przedszkolne, szkolne i młodzież, ojcowie i matki wierszami, przemówieniami i kwiatami witali przybyłego Dostojnego Gościa.
Po odśpiewaniu modlitwy do Patrona Kościoła Jego Ekscelencja udzielił uroczystego błogosławieństwa arcypasterskiego na rozpoczęcie wizytacji. Z kolei powitał Ks. Biskupa             w imieniu całej parafii, księży współpracowników i swoim własnym Ks. Kanonik Jan Grabowski – proboszcz parafii. Ks. Kanonik wyraził wielka radość z przybycia Ks. Biskupa Wizytatora, życzył mu dobrego samopoczucia wśród wiernych Lęborka, jak Ojcu, który dobrze się czuje między kochającymi go dziećmi.                   
Następnie programowe kazanie wygłosił Ks. Biskup, mówiąc o zadaniach w czasie wizytacji. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wygłosił Ks. Biskup naukę             o ważności Ducha Świętego w historii Kościoła, a szczególnie w naszych czasach i udzielił Sakramentu Ducha Świętego 620 osobom.
Dnia następnego to jest w sobotę 6.XI.1971 r. o godz. 8-ej Ks. Biskup odprawił Mszę św. i przemówił do rodziców na temat religijnego wychowania dzieci w okresie przedszkolnym, udzielając najmłodszym swego arcypasterskiego błogosławieństwa.
W godzinach przedpołudniowych Ks. Biskup złożył wizytę siostrom Pasjonistkom, które od wielu lat pracują w naszej parafii.
O godz. 11-ej Jego Ekscelencja dokonał przeglądu agend Biura Parafialnego.  
W godzinach popołudniowych miała miejsce wizytacja kościołów filialnych w Nowej Wsi i w Chocielewku, spotkanie z wiernymi miało charakter radosny. Serdecznie witano tam Ks. Biskupa, który w każdym kościele wygłosił kazanie i udzielił wiernym błogosławieństwa. Po powrocie do Lęborka o godz. 17-ej udzielił drugiej grupie młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Sakrament ten przyjęło 387 osób. Po Mszy św. wieczornej Ks. Biskup wygłosił dłuższa naukę do młodych małżonków.
W niedzielę 7 listopada  o godz. 10-ej w czasie Mszy św. mówił Dostojny Celebrans w kazaniu o spotkaniach naszych z Chrystusem Panem poprzez Mszę świętą, sakramenty święte, Boże słowo, wspólną modlitwę oraz o skutkach tych spotkań w życiu młodego katolika.
O godz. 12-ej została odprawiona Suma, po której Ks. Biskup wygłosił kazanie przeznaczone dla dorosłych. Po kazaniu bardzo uroczyście pożegnano Biskupa, który                        w ostatnim słowie podzielił się wrażeniami z pobytu w parafii Matki Bożej Królowej polski,         a wychodząc z kościoła, jeszcze raz udzielił swego błogosławieństwa. Przed plebania czekały jeszcze dzieci, które ze łzami w oczach, z kwiatami w rękach i ze smutkiem żegnały Ojca Diecezji.

R O K    P A Ń S K I    1 9 7 2

4 .II. 1972 r. – Kuria Biskupia odwołała z pracy duszpasterskiej ks. Joachima Feńskiego, który wyjechał do Barlinka. Zmiana ks. Feńskiego była wielką niespodzianka dla parafii i dla niego samego, gdyż miała miejsce w ciągu obfitującego w pracę roku szkolnego. Przez półtora miesiąca parafia pozbawiona była jednego księdza wikarego, co również bardzo dotkliwie odczuły dzieci, gdyż nie miały nauki religii. Dopiero po wielkich trudach zdobył ks. Kanonik Jan Grabowski drugiego księdza wikarego. W diecezji częstochowskiej – ks. Adama Mizerskiego.
Od 19 do 26 marca 1972 r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje, które przeprowadził o. Miczko Oblat z Siedlec. Ojciec Misjonarz tak pięknie przemawiał do dzieci, młodzieży             i starszych, że cała parafia licznie gromadziła się w świątyni. Szczególnie dziatwa była urzeczona wspaniałymi rekolekcjami i chętnie spieszyła na swoje nauki.         
        W kościele parafialnym siostry Pasjonistki udekorowały Grób Boży, który swoja wymową i estetyka pociągnął wiernych na adorację.

    28 maja 1972 r. odbyła się I Komunia św. dziatwy tutejszej parafii. Świątynia została pięknie udekorowana zielenią i symbolami eucharystycznymi. 196 dzieci po raz pierwszy            w pełni uczestniczyli w wierze Chrystusa. Msze św. w intencji dzieci odprawił  ks. Kanonik.  
    Prawdziwa radość napełniła serce ks. Kanonika Jana Grabowskiego, który jako Ojciec parafii podał swym dzieciom Pana Jezusa. Cieszył się również ks. Kanonik. I z tego, że rodzeństwo i rodzice tych dzieci zbliżali się do stołu Pańskiego i korzystali z Uczty Ofiarnej.
    W godzinach popołudniowych zebrały się dzieci w kościele, gdzie w uroczysty sposób ofiarowały Matce Bożej. Po ofiarowaniu się Matce Bożej i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki. Odbyła się również wspólna fotografia dzieci wraz z ks. Proboszczem, Księżmi i  Katechetką.
    Na pamiątkę tej wzniosłej uroczystości, rodzice dzieci ofiarowali jako dar wdzięczności puszkę do konsekracji.
    11.VI. 1972 r.- Odbyła się pierwsza uroczysta  Komunia św. w Nowej Wsi, gdzie              do serc swoich przyjęło Pana Jezusa 39 dzieci.
    18. VI> 1972 r. – Odbyła się uroczysta I Komunia św. w Kościele filialnym                    w Chocielewku, tam przystąpiło do Komunii św. 26 dzieci.   
    1. VI. 1972 r. – Uroczystość Bożego Ciała.
Q Uroczystość Bożego Ciała w świątyni parafialnej o godz. 10-ej została odprawiona  uroczysta Suma z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, po której odbyła się procesja eucharystyczna do 4-ech ołtarzy, przygotowanych przez wiernych, którzy wzięli w niej liczny udział.
    1. VII.1972 r. – Kuria Biskupia odwołała z pracy duszpasterskiej ks. Lecha Bystrzyckiego, który wyjechał do Słupska. Na jego miejsce do parafii Królowej Polski                  w Lęborku przyjechał ks. Józef Kłak ze Szczecina.
           

 9. VII. 1972 r.   -    Utworzenie diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej     

    W dniu dzisiejszym usłyszeliśmy radosny Komunikat Episkopatu w sprawie erygowania przez Stolicę Apostolska stałych diecezji na Ziemiach Zachodnich.
    Nasza parafia N.M.P. Królowej Polski w Lęborku od dnia dzisiejszego tj. 9. VII. 1972 r. należy do diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, której Ordynariuszem został mianowany przez papieża Pawła VI – ks. Biskup Ignacy Jeż, dotychczasowy Sufragan                 w Gorzowie Wlkp.
    22. X. 1972 r. Niedziela – to dzień Ingresu Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ignacego Jeża, Ordynariusza diecezji. Na te wzniosłą uroczystość, która odbyła się w Koszalinie, gromadzili się wierni oraz liczne duchowieństwo całej naszej diecezji. Z parafii NMP Królowej Polski w Lęborku udała się tam również delegacja wiernych oraz kapłani i siostry zakonne pracujące przy tej parafii. W dniach od 13 do 17  grudnia 1972 r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje adwentowe, które przeprowadził o. Misjonarz franciszkanin                          z Wejherowa. Wierni naszej parafii wzięli liczny udział w rekolekcjach. Na szczególna uwagę zasłużyła tu frekwencja  dziatwy szkolnej, która z wielkim entuzjazmem garnęła do świątyni.
    17.XII. 1972 r. – dziatwa w wieku przedszkolnym naszej parafii obchodziła swoja niezwykłą uroczystość, tradycyjnego św. Mikołaja.
Co za radość dla wszystkich dzieci.
    24 grudnia tak jak co roku w kościele parafialnym została odprawiona Pasterka. Mszę św. uroczystą o północy celebrował ks. Biskup Tokarczuk  Ordynariusz z Przemyśla. Ksiądz Biskup wygłosił również piękne i wymowne kazanie. Chórek dziecięcy na zmianę z Ludem licznie zgromadzonym śpiewał piękne kolędy.
    31. XII. 1972 r. – na zakończenie starego roku została odprawiona uroczysta Msza święta na podziękowanie Bogu za odebrane łaski w minionym roku. Po Mszy św. odśpiewano „Ciebie Boga Wysławiamy”

    Według statystyki w miniony roku zanotowano;
                            Chrztów           294     
              Ślubów             138     
                    Zgonów            106
Do I Komunii św. przystąpiło łącznie z wioskami 262 dzieci.


R O K    P A Ń S K I     1 9 7 3


1. I. 1973 r. – Nowy Rok rozpoczynamy naszymi modlitwami, zanoszonymi do Boga w czasie Msz św., błagając Ojca w niebie o wszelkie łaski i błogosławieństwo Boże                     w Nowym Roku 1973.  
14. I. 1973 r. -  Niedziela w naszej parafii gościmy niezwykłego gościa Ks. Biskupa Ignacego Jeża, pierwszego Ordynariusza nowo utworzonej diecezji Koszalińsko                            – Kołobrzeskiej. Ksiądz Biskup został  uroczyście wprowadzony do świątyni, gdzie przed głównym ołtarzem powitała go wierszami i kwiatami dziatwa i młodzież. W imieniu parafin powitał Ks. Biskupa krótkim lecz serdecznym przemówieniem Ks. Proboszcz Jan Grabowski. Ks. Biskup odprawił uroczysta Sumę i wygłosił do wiernych kazanie. W czasie Mszy św. śpiewał na zmianę z Ludem  chór dziecięcy. Po Mszy św. dzieci pożegnały Ks. Biskupa                 i podziękowały Mu za to, że przybył jako Dobry Ojciec do swych dzieci. Ks. Biskup                   w towarzystwie duchowieństwa i wiernych, udał się na plebanię, kad. w godzinach popołudniowych wyjechał do Koszalina. Ks. Biskup jako pierwszy Ordynariusz nowej diecezji, odwiedził nasza parafię i przemówił do zgromadzonego Ludu w świątyni słowami przepełnionymi ojcowską miłością.        
Od 8 do 15 kwietnia 1973 r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził  o. Jan Wszędyrówny Przeor oo. Pasjonistów    z Łodzi. W rekolekcjach tych wzięli udział liczni parafianie oraz dzieci i młodzież.
19. IV. 1973 r. – Odbyła się wspólna „święconka” dzieci najmłodszych naszej parafii. Ks. Proboszcz przybył do swoich najmłodszych i najgorliwszych parafian, aby poświecić im pokarmy w koszyczkach przygotowanych przez siostrę katechetkę – s. Donatę.
Dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczające na pogadanki religijne, cieszą się,               że mają wśród siebie Ks. Proboszcza Jana Grabowskiego który poświęcił im pokarmy                       w koszyczkach.    
3. V. 1973 r. – W dniu 3 maja odbył się odpust w naszej parafii z okazji święta Matki Bożej Królowej Polski. Głównym przygotowaniem do uroczystości odpustowej było                  40-godzinne nabożeństwo połączone z adoracja Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Sumę odpustowa odprawił Ojciec Gwardian Parafiński a kazanie wygłosił             O. Mgr Zenon – Franciszkanie.
27. V. 1973 r. - w naszej parafii odbyła się I Uroczysta Komunia św., 167 dzieci wzięło po raz pierwszy udział w ofierze Mszy św.
W godzinach popołudniowych zebrali się dzieci w kościele, gdzie odbyło się uroczyste poświecenie. Ofiarowanie się dzieci Matce Najświętszej. Po nabożeństwie dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki i odbyła się wspólna fotografia dzieci z ks. Proboszczem, księżmi i katechetka. Na pamiątkę wzniosłej uroczystości, rodzice dzieci ofiarowali dla tutejszej parafii  2 piękne dalmatyki w kolorze złotym.
         
20. V. 1973 r. – Odbyła się uroczysta I Komunia św. w kościele filialnym   Chocielewku. Po raz pierwszy przyjęło do swych serc Pana Jezusa 19 dzieci .
10 czerwca br. odbyła się I Komunia św. w kościele parafialnym w Nowej Wsi, przystąpiło 44 dzieci.

ŚWIĘCENIA KAPŁŃSKIE W NASZEJ PARAFII


17. VI. 1973 r. Odbyła się w parafii Matki Bożej Królowej Polski doniosła uroczystość – świecenia kapłańskie. Święcenia kapłańskie razem z niższymi święceniami otrzymało 21 alumnów.
O godz. 16-ej przybył Ks. Biskup Ignacy Jeż Ordynariusz naszej diecezji. Przed głównymi ołtarzami powitała Go  dziatwa i młodzież. Po powitaniu Ks. Biskup w otoczeniu duchowieństwa udał się do świątyni, gdzie  w asyście celebrował uroczystą Mszę św.                     i udzielił święceń kapłańskich. Świątynia była wypełniona po brzegi wiernymi nie tylko                z naszej parafii, ale przybyły też delegacje z całej diecezji. Niestety, wszyscy się nie mogli pomieścić w kościele, wielu z nich musiało przeżywać święcenia na placu kościelnym                w pobliżu kościoła, gdzie doskonale słyszeli to wszystko, co się działo wewnątrz świątyni.  
Wielkim przeżyciem dla wiernych była chwila, gdy alumni leżąc krzyżem zanosili swe prośby do Pana.
24. XII. 1973 r. – Rocznica powstania naszej diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. Główne uroczystości dziękczynne odbyły się w kościele Mariackim w Słupsku. U nas na Sumie o godz. 12-ej modliliśmy się za Ojca Świętego Pawła VI , a po sumie odśpiewaliśmy         „ Te Deum Landamus” .
16. XII. 1973 r. – Dziś rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które prowadzi             O. Redemptorysta z Gdyni. Frekwencja była zadawalająca, wierni gorliwie uczęszczali na rekolekcje, i zakończyli spowiedzią i Komunią św. W czasie rekolekcji w sobotę odbyło się uroczyste wręczenie aktu oddania się Matce Bożej, który przywiozła delegacja parafialna        z Jasnej Góry w październiku.
17. XII. 1973 r. – Dzieci w wieku przedszkolnym miały tradycyjnego „Mikołaja.”
A teraz krótki egzamin z religii. Nikt nie może być od niego zwolniony, nawet i Ojciec rekolekcjonista.
                 

R O K     P A Ń S K I    1 9 7 4

1. I. 1974 r. -  Rozpoczęliśmy dziś nie tylko Nowy Rok ale i Rok Jubileuszowej Odnowy. Na Apel Jasnogórski o godz. 21-ej odezwały się dzwony w naszej świątyni. Na głos dzwonów zgromadzili się wszyscy w rodzinach swoich i przed obrazem Matki Bożej              i  powierzyli się Jej Opiece. Modliliśmy się wszyscy prosząc Maryję o to by prowadziła nas przez Rok Jubileuszowy i następne lata ku pełnej jedności z Chrystusem i bliźnimi.  
18. III. 1974 r. – Miejscowe władze lokalne opierając się na Uchwale Rady Ministrów z dnia 31.XII.1973 r. na decyzji Urzędu Wojewódzkiego Wydziału do Spraw Wyznań                 w Gdańsku z dn. 23.II. 1974 r. – przekazały nam dom położony przy Pl. Kopernika 6, oraz oficynę w podwórku, przeznaczona na urządzenie sal katechetycznych. Przejęliśmy tak dom jak i oficynę wraz z lokatorami, dla których trzeba wyszukać mieszkania zastępcze. Gdy już będą mieszkania zastępcze wtedy dom parafialny będzie wyremontowany i zostanie urządzona plebania oraz mieszkania dla Sióstr Zakonnych. Poza tym palącym problemem dla parafii to jeszcze zostały salki katechetyczne. W tej chwili są one tylko prowizoryczne               w kościele. Czekamy bardzo na mieszkania zastępcze, gdy tylko otrzymamy, zaraz oficyna również zostanie wyremontowana i będą urządzone salki katechetyczne, tak bardzo konieczne dla dziatwy naszej parafii. Nasza świątynia po rozebraniu prowizorycznych sal katechetycznych zyska wiele na wyglądzie.
Od 31. III do 7. IV. br. odbyły się w naszej parafii Misje Jubileuszowe, które przeprowadzili Ojcowie Franciszkanie z Wejherowa.
Frekwencja na Misjach była bardzo liczna. W niedzielę Palmową na zakończenie Misji odbyła się procesja do Krzyża Misyjnego przed Kościołem, potem nastąpiło poświęcenie Krzyża, powrót do Kościoła, Gorzkie  Żale z kazaniem pasyjnym. Ojcowie Misjonarze udzielili odpustu Zupełnego, po czym Lud zgromadzony w świątyni odśpiewał dziękczynną pieśń-„Ciebie Boże Wysławiamy”.  
19. V. 1974 r. – w naszej parafii odbyła się uroczystość I Komunii św.
 O godz. 8-ej rano zebrały się dzieci przy kościele gdzie zostały ustawione. Następnie przy dźwiękach orkiestry i ze śpiewem „Gwiazdo Śliczna Wspaniała” zostały wprowadzone do świątyni. Uroczysta Mszę św. z udziałem orkiestry i śpiewem dzieci odprawił Ks. Proboszcz Jan Grabowski. Po Południu o godz. 15-ej odbyła się wspólna fotografia oraz Nabożeństwo Maryjne, podczas którego dzieci oddały się w opiekę Matce Bożej. Po nabożeństwie dzieci otrzymały na pamiątkę piękne obrazki. Jako Dar Ołtarza dzieci złożyły ofiarę na nowy konfesjonał potrzebny do naszej świątyni.          
30. VI. 1974r. – o godz. 12-ej w naszym Kościele parafialnym została odprawiona Msza św. Prymicyjna, która odprawił O. Karmelita Bosy ks. Lech wyświęcony na Kapłana          w Krakowie. Ksiądz prymicjant odprawił uroczystą Mszę św. po której udzielił wiernym błogosławieństwa prymicyjnego i rozdał pamiątkowe obrazki.
Dziś również nasza pielgrzymka parafialna w liczbie 20 osób wzięła udział                      w diecezjalnych Uroczystościach Jubileuszowych Roku Świętego w kościele Mariackim              w Słupsku.
W czerwcu także ważnym wydarzeniem dla parafii było przekwaterowanie sióstr zakonnych z budynku czynszowego do budynku parafialnego czyli na plebanię.
Po Przeprowadzonym remoncie w górnej części budynku plebani, siostry zamieszkały na i piętrze, gdzie mają bardzo ładne i wygodne mieszkanie.

25. XII. 1974 r.   Boże Narodzenie  
O godz.24-ej została odprawiona uroczysta Pasterka. Świątynia nasza była wypełniona Ludem który gorliwie brał udział we Mszy św. Lud Boży modlitwa i śpiewem kolęd wielbił Bożą Dziecinę.
W okresie Świat Bożego Narodzenia dziatwa również czciła Bożą Dziecinę przy żłobku.


R O K   P A Ń S K I    1 9 7 5


W dniu 9. III. 1975 r. odwiedził nasza parafię Dostojny gość – przedstawiciel Stolicy apostolskiej z Rzymu , Delegat Ojca Świętego Pawła VI. Ksiądz Arcybiskup Poggi                     w towarzystwie naszego Ks. Ordynariusza Ignacego Jeża, Ks. Biskupa Sufragana Tadeusza Werno, Księży Prałatów oraz Księży z dekanatu Lęborskiego.
    O godz. 16-ej uroczyste wprowadzenie Ks. Arcybiskupa Poggi do kościoła NMP Królowej Polski. Chór parafii św. Jakuba z Lęborka odśpiewał pieśń „Ece Sacerdos Magnus”. Po krótkiej modlitwie przed ołtarzem powitały Ks. Arcybiskupa dzieci wierszykami i kwiatami, następnie chlebem i solą przedstawiciele rodziców oraz                       Ks. Proboszcz parafii NMP Królowej Polski  Ks. Jan Grabowski. Także w języku łacińskim powitał Dostojnego Gościa na ziemi lęborskiej Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż. Następnie przemówił delegat Ojca Świętego Ks. Arcybiskup Poggi do licznie zebranych wiernych                i udzielił błogosławieństwa Papieskiego.  
W dniach od 16 do 23 Marca 1975 r. w naszej parafii odbyły się Rekolekcje Wielkopostne w Roku Jubileuszowym, które przeprowadził ks. Marian Ratuszny z Dąbrowy Górniczej – Kapłan diecezji Częstochowskiej. Wierni naszej parafii gromadzili się licznie              i brali czynny udział w naukach rekolekcyjnych.
25.V. 1975 r. – Uroczystość I Komunii św. dziatwy naszej parafii. Po raz pierwszy przyjęło do swych serduszek Pana Jezusa 240 dzieci.
15.VI. 1975 r. Święcenia kapłańskie w Kosz linie.
O godz.16-ej w Katedrze w Koszalinie z rąk Ks. Biskupa Ordynariusza diecezji, Koszalińsko – Kołobrzeskiej otrzymali diakoni święcenia kapłańskie, a wśród nich diakon naszej parafii Jerzy Wyrzykowski.
    22. VI. 1975 r. – Uroczystą Msze św. prymicyjną o godz. 12-ej odprawił ks. Jerzy Wyrzykowski. Ks. Prymicjant uroczyście wprowadzony do kościoła został powitany wierszykami i kwiatami przez dzieci naszej parafii. Potem odprawił uroczystą Mszę św. Prymicyjną i udzielił licznym wiernym błogosławieństwa prymicyjnego i  rozdał pamiątkowe obrazki
    24. VI. 1975 r. – Uroczystość Jubileuszowa 34-lecie Kapłaństwa Ks. Proboszcza naszej parafii, Ks. Jana Grabowskiego. Na uroczystość Jubileuszowa przybył Ks. Biskup Franciszek Musiel z Częstochowy i sześciu Księży Jubilatów.
    Po przeprowadzeniu Księży Jubilatów do kościoła w procesji, odbyła się akademia            o Kapłaństwie, połączona ze złożeniem życzeń imieninowych Ks. Proboszczowi i życzeń Księżom Jubilatom.
    Po akademii Ks. Biskup Musiel dokonał poświęcenia odrestaurowanej plebani i salek katechetycznych.
    O godz. 18-ej uroczysta Msza św. koncelebrowana w języku łacińskim której przewodniczył Ks. Biskup Franciszek Musiel i w czasie Mszy ś. Wygłosił kazanie. Po Mszy św. chór parafii św. Jakuba z Lęborka odśpiewał w języku łacińskim ”Te Deum Laudamus”.
    W dniu 16. VIII. 1975 r. z okazji Jubileuszu diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej przybył do naszej parafii Ks. Biskup Kazimierz Kluz z Gdańska.  
    O godz. 18-ej Ks. Biskup Kluz został uroczyście, procesyjnie wprowadzony do kościoła, gdzie powitały Go dzieci wierszykami i kwiatami, przedstawiciele rodziców chlebem i solą oraz Ksiądz Proboszcz Jan Grabowski.
    Uroczysta Mszę św. odprawił Ks. Biskup Kazimierz Kluz i wygłosił kazanie do licznie zebranych wiernych.
    17. VIII. 1975 r.  o godz. 630 rano Ks. Biskup Kazimierz Kluz odprawił Mszę św.                 i przemówił do wiernych, poczym  wyjechał na centralne uroczystości do Kołobrzegu.
17. VIII. 1975 r. – Uroczystości 975-leci istnienia metropolii Gnieźnieńskiej oraz powstania Biskupstwa w Kołobrzegu.
W uroczystości w Kołobrzegu wzięli udział Księża Kardynałowie Stefan Wyszyński Prymas Polski oraz Karol Wojtyła metropolita krakowski i liczni przedstawiciel Episkopatu Polski oraz Kapłani, klerycy Seminarium Duchownego, Siostry zakonne i licznie zebrane rzesze wiernych.
Księża Biskupi procesyjnie przeszli z plebani parafii św. Marcina na podium przy konkatedrze. Potem nastąpiło powitanie księży Kardynałów i całego Episkopatu Polski przez dzieci, młodzież i przedstawicieli rodziców oraz przez Ks. Biskupa Ordynariusza Koszalińsko – Kołobrzeskiego Ignacego Jeża.
O godz. 11-ej uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył                     Ks. Kardynał Karol Wojtyła. Kazanie wygłosił Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski.
Na zakończenie odśpiewano hymn dziękczynny „Ciebie Boga Wysławiamy”
Sprawozdanie Ks,. Kanonika Jana Grabowskiego – Proboszcza parafii NMP Królowej Polski w Lęborku dla parafian – uczestnika pielgrzymki Roku Świętego.

Cała pielgrzymka jubileuszowa z Polski do Rzymu składała się z około 2500 osób            z 28 polskich diecezji, podzielonych na grupy, liczące po sto dziesięć osób, przewożone samolotami Polskich Linii Lotniczych z Warszawy do Rzymu w różnych odstępach czasu. Mój wyjazd nastąpił w grupie kapłanów i świeckich, zebranych z diecezji Chełmińskiej, Warmińskiej i częściowo Tarnowskiej w dniu 10.X. 1975 r.,  w piątek o godz. 4-ej nad ranem. Po szczęśliwej podróży wspaniale obsługiwanej przez pracowników Lotu, wylądowaliśmy na lotnisku Międzynarodowym w Rzymie o godz. 630 rano, witani serdecznie i tak samo później żegnani przy odlocie przez księży Biskupów Polskich, przedstawicieli  Komitetu Roku Św.          W Rzymie był także obecny i przy powitaniu i pożegnaniu na lotnisku Ks. Biskup Drzazga            z Olsztyna. Przygotowanymi autokarami odwieziono naszą grupę z lotniska i umieszczono         w Instytucie Księży Salezjanów, gdzie byliśmy przez cały czas pobytu w Rzymie serdecznie goszczeni. W tym samym dniu tj. piątek po południu mieliśmy wielką radość odprawiania koncelebrowanej Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Drzazgi na grobie św. Piotra   w bazylice watykańskiej, Którą to Mszę św. ofiarowaliśmy za swoją parafię, za wszystkie rodziny i za całą ojczyznę. Podczas Mszy św. pielgrzymi nasi śpiewali ze wzruszeniem pieśni religijne, uwieńczone hymnem ”Boże coś Polskę”.
11.X. 1975 r. – sobota była Wiecznym Mieście dniem wybitnie pod adresem Polaków. O godz. 12-ej odbyła się audiencja z ojcem św. Pawłem VI w olbrzymiej auli watykańskiej, mieszczącej około 10 tysięcy osób. Na przedzie najbliżej Papieża zajęła miejsce pielgrzymka Polska, dopiero za Polakami pielgrzymki innych narodowości. Przed audiencja Polacy śpiewali wspaniale polskie pieśni religijne, także do matki Najświętsze. Punktualnie o godz. 12-ej wszedł do auli Ojciec św. Paweł VI entuzjastycznie witany poprzez wszystkich zgromadzonych nie milknącymi oklaskami. Na wstępie Ks. Prymas Kardynał Wyszyński              w towarzystwie Kardynałów  tak Polskich jak i zagranicznych również murzynów powitał gorąco Ojca św. w imieniu wszystkich Polaków, podkreślając, że przyprowadziła pielgrzymów polskich do Stolicy Piotrowej głęboka, żywa wiara oraz miłość do Namiestnika Chrystusowego, z którym nas łączy tysiąc letnia tradycja i prosił Ojca św. o błogosławieństwo Apostolskie dla pielgrzymów i całego narodu polskiego. Ojciec św. rozpoczął swe przemówienie od pozdrowienia w języku polskim „Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Niech żyje Polska”  i stwierdził z przykrością, że tylko tyle umie po Polsku i dlatego jest zmuszony mówić dalej po Włosku. Przemówienie Ojca św. tłumaczył Ks. BP. Władysław Rubin, Sekretarz Synodu Biskupów mieszkający w Rzymie. Ojciec św. pozdrowił gorąco Polskich kardynałów, biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnice wszystkich wiernych wyrażając swą wielką radość i wdzięczność za powodu przybycia tak licznej pielgrzymki polskiej do Stolicy Apostolskiej w Roku Jubileuszowym. Natomiast także po ojcowsku do wytrwania w wierze Chrystusowi, abyśmy przeżywali wspólnie radość „ w Królestwie Pana Niebios”. Z kolei przemówił Papież do przedstawicieli innych narodowości. Przed udzieleniem pielgrzymom Apostolskiego błogosławieństwa Ojciec św. zawołał znów po Polsku „  Niech Żyje Polska” a odpowiedzią pielgrzymów polskich Ojcu św. było gromkie „Sto lat”  i burza długich oklasków. Jako pamiątkę w imieniu pielgrzymów i narodu polskiego wręczył Papieżowi Ks. Prymas brązową rzeźbę Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonana     w kraju przez Zofię Trzcińska – Kamińską. Ojciec św. wychodząc z auli oklaskiwany przez wszystkich pielgrzymów, jeszcze raz odwrócił się do nas i zawołał po Polsku „do widzenia”.
Oklaskom dla Ojca św. nie było końca.
    11. X. 1975 r. – w sobotę o godz. 17-ej odbyło się główne nabożeństwo Jubileuszowe w Bazylice Papieskiej św. Jana Apostoła na Lateranie. Cała środkowa nawa olbrzymiej bazyliki została wypełniona przez pielgrzymów polskich. Przybyło tez na to nabożeństwo polskie wielu katolików włoskich i zagranicznych. Msze św. Jubileuszową  koncelebrowało wielu polskich biskupów i kapłanów pod przewodnictwem Ks. Kardynała Wojtyłły, podczas której kazanie wygłosił Ks. Prymas Stefan Wyszyński, podkreślając historyczny związek Kościoła w Polsce ze Stolicą Chrześcijaństwa w Rzymie. Prymas powiedział, że Polska zawsze wierna Bogu, Kościołowi Chrystusowemu i Jego Namiestnikowi. Jako specjalny delegat Ojca św. witał Polskich pielgrzymów w Bazylice Laterańskiej  wikariusz papieski       Ks. Kardynał Poletti, który podczas ofiarowania we Mszy św. przyjmował symboliczne dary polskie, składane przez przedstawicieli poszczególnych grup diecezjalnych. Wśród nich widniała także z napisem Naszej diecezji Koszalińskiej. Delegat Ojca św. był wielce wzruszony darami składanymi w Bazylice Papieskiej, które przywędrowały z pielgrzymami polskimi aż z tak daleka. Pielgrzymi nasi podczas całej Mszy św. śpiewali pieśni religijne       w języku ojczystym, które zakończyli hymnem:” Boże coś Polskę”.
    12. X. 1975 r. niedziela – o godz. 10-ej mieli znów szczęście pielgrzymi nasi zobaczyć Ojca św. na uroczystości kanonizacyjnej Irlandzkiego męczennika Arcybiskupa Oliwiero Plunkett, na którą otrzymali kartę wstępu również wszyscy Polacy. Ojciec św. w asyście wielu kardynałów i biskupów wśród nich także Polskich, odprawił uroczystą Mszę św. po łacinie podczas której podał życiorys i ogłosił świętym arcybiskupa  Oliwiero w pięciu językach.: tj. łacińskim, włoskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim a na koniec przemówienia widząc przed sobą Polaków całym sercem zawołał jeszcze po Polsku „ Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, niech żyje Polska, do widzenia”, po czym odśpiewano credo mszalne. Jednomyślnie stwierdzono, że taki wyjątek w liturgii mszalnej Papież uczynił tylko dotychczas dla Polaków.                                            
    Po nabożeństwie kanonizacyjnym o godz. 12-ej Ojciec św. udzielił wszystkim pielgrzymom na Placu św. Piotra swego apostolskiego błogosławieństwa z okna watykańskiego, żegnamy morzem białych chusteczek w erkach pielgrzymów, których również i Papież żegnał z chusteczką w ręku.
    W niedziele po obiedzie nasza grupa wraz z innymi wyjechała do Monte Casino, oddalonego 120 km Na południe od Rzymu, gdzie znajduje się cmentarz naszych bohaterów narodowych, poległych w walce z hitlerowskim okupantem o wyzwolenie Italii, a szczególnie o Monte Casino, położonego wysoko 2 tysiące metrów nad poziomem morza.
    Wzruszający widok: około tysiąca grobów polskich żołnierzy i oficerów z dużym napisem przed grobami wokoło posadzki cmentarza  „ Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie” z wysokim pomnikiem na szczycie góry cmentarnej, na którym widnieje napis do głębi wzruszający „Oddaliśmy Bogu Duszę, Ziemi Włoskiej ciało, Polsce serce”, na cmentarzu tym leży także pochowany Bp. polowy Polski  Józef Gawlina oraz Generał Anders – dowódca Strzelców Podhalańskich, którzy walczyli wraz z piechotą polską o Monte Casino.
    Po modlitwie nas na cmentarzu za naszych poległych rodaków odprawiono Mszę św. w odbudowanej po wojnie bazylice benedyktyńskiej, położonej opodal cmentarza polskiego, której przewodniczył jako koncelebrans Ks. Bp. Mazur z diecezji Siedleckiej.  
    W poniedziałek rano nasza grupa miała szczęście wyjechać do Asyżu, miejsca św. Franciszka, oddalonego na północ od Rzymu ok. 240 km Najpierw my wszyscy Kapłani naszej grupy pod przewodnictwem przełożonego ojców Kapucynów z Ryczwałdu koło Grudziądza ofiarowaliśmy Mszę św. w bazylice nad grobem św. Franciszka za swoich parafian, za rodziny nasze, za rodziny franciszkańskie i zakonne, za cały nasz Naród i za wszystkich poległych za wolność naszej Ojczyzny. Znów podczas Mszy św. w bazylice Franciszkańskiej w Asyżu rozległy się Polskie pieśni religijne, których z uwaga słuchali pielgrzymi zagraniczni, zwiedzający i modlący się w Bazylice franciszkańskiej. Mszę św. uwieńczyliśmy także hymnem „Boże coś Polskę”. Bezpośrednio po Mszy św. nawiedziliśmy grób św. Franciszka w dolnej części bazyliki. Następnie nawiedziliśmy kościół  św. Damiana w Asyżu opodal bazyliki z zabudowaniem, gdzie był więziony św. Franciszek przez własnego ojca Bernardone , bogatego kupca z Asyżu, który wzbraniał życia pustelniczego swojemu synowi, bo chciał go widzieć swoim bogatym następcom, a nie jałmużnikiem, zakonodawcą. Nawiedziliśmy także grób św. Klary za szkłem w podziemiach założycielki sióstr Klarysek, której ciało wraz z habitem zakonnym mimo upłynęło już siedemset lat, zachowało się doskonale. Następnie nawiedziliśmy mały kościółek tzw. Porcjunkulę, położony jeszcze dalej za kościołem św. Damiana w Asyżu, w którym św. Franciszek się modlił i przy którym założył swój zakon braci mniejszych. Widzieliśmy także celkę obok kościółka Porcjunkuli, gdzie mieszkał, pracował i umarł św. Franciszek. Ten mały kościółek Porcjunkuli jak i celka św. Franciszka znajdują się we wnętrzu drugiej wspaniałej bazyliki franciszkańskiej w Asyżu, którą zbudowali po śmierci  Franciszka jego zakonnicy.
    Prócz tego oglądaliśmy ogródek róż czerwonych przy klasztorze franciszkańskim, które zasadził własnymi rękami św. Franciszek, a które przetrwały do dzisiejszych czasów, pielęgnowane przez braci św. Franciszka. Osobliwością tego rosarium  jest to, że na rozkaz św. Franciszka róże rosły i rosną nadal bez kolców, aby nikogo nie skaleczyć i nikomu nie zrobić krzywdy, lecz przesadzone na jakiekolwiek inne miejsce poza ogródkiem                        św. Franciszka, albo zanikają zupełnie, albo wyrastają już z kolcami. I tak jak za czasów           św. Franciszka, tak i dzisiaj latają po rosarium siwe gołąbki i siadają na wyciągniętych rękach pomnika św. Franciszka, stojącego w ogródku.
    We wtorek zwiedzaliśmy różne budowle i pozostałości starego Rzymu, między innymi I Forum Romanum i Coloseum, gdzie rzucano pierwszych chrześcijan na pożarcie dzikim zwierzętom i gdzie odbywały się walki gladiatorów. Nawiedzeniem pięknej bazyliki Maryjnej tzw. Sancta Maryia Maggiore, w której znajduje się najstarszy cudowny obraz Matki Boskiej, jak tradycja mówi – dzieło Łukasza Ewangelisty zakończyliśmy (uzyskaniem także odpustu Jubileuszowego) naszą pielgrzymkę w Wiecznym Mieście. Odlecieliśmy samolotem do ojczyzny o godz. 19-ej wieczorem z wielkimi przeżyciami i zachęta Ojca św. do wytrwania w wierze i wierności Chrystusowi  oraz Jego Kościołowi.
    W dniu 12 października w łączności z tymi, którzy byli zgromadzeni wokół Ojca św.  Pawła VI u grobu świętych Apostołów Piotra i Pawła, wierni naszej parafii łączyli się na Mszach św. w modlitwie i modlili się w różnych intencjach a wśród nich aby przynależność do Chrystusowego Kościoła i wyznanie wiary było nasza chluba i radością. Błagaliśmy również o przymnożenie wiary, zachowanie nas w jedności o przebaczenie i pokój.

    14. X. 1975 r. jacyś złodzieje, chuligani dopuścili się świętokradztwa w naszym kościele, rabując wiele wot z ołtarza głównego i ołtarzy bocznych, wyrządzając szkodę na około 8000 zł. i niszcząc różne rzeczy. Mamy nadzieję, że świętokradztwo się wyda.
    Pod koniec października otrzymaliśmy dwa nowe konfesjonały, zamówione przeszło rok temu w Wejherowie. Jeden jest fundacji rodziców dziatwy  pierwszokomunijnej, a drugi zamówiony w imieniu parafii. Poświęcenia konfesjonałów dokonamy po uzupełnieniu przez rzeźbiarza obrazów u góry konfesjonałów, które już wykonuje.
    W Dniu 24 listopada br. przybyli do naszej parafii klerycy z Seminarium Duchownego na „Dzień Duszpasterstwa Powołań”. Byli to: diakon Edmund Koland z diecezji Koszalińskiej, ze Słupska oraz alumn V roku Jan Kubasiński z diecezji Gorzowskiej.
    Przez całą niedzielę na wszystkich Mszach św. głosili kazania powołaniowe oraz spotkali się z ministrantami i młodzieżą zarówno męska jak i żeńską, wygłaszając prelekcje na temat: „ Jak kształtowało się moje powołanie”.
    W trakcie  spotkania klerycy pokazywali zdjęcia z Seminarium i ukazywali poprzez śpiew, że w Seminarium oprócz zajęć naukowych jest również czas na rozwijanie swoich osobistych zainteresowań.
    Ks. Kanonik w serdecznych słowach podziękował im za przybycie oraz złożył na ich ręce gorące podziękowania Przewielebnemu Ks. Rektorowi za ułatwienie naszej młodzieży na taki bezpośredni kontakt z alumnami.
    W druga niedzielę adwentu tj. 7 do 14 grudnia odbyły się w naszym kościele rekolekcje adwentowe, które przeprowadził O. Roman Pająk, karmelita bosy z Krakowa.
    10. XII. 1975 r. został przez Władze Kościelne odwołany z placówki wikariusz tutejszy ks. Władysław Miguła. Wakujące stanowisko wikariusza uzupełnił J. E. Ks.  Biskup Ordynariusz kierując do pracy duszpasterskiej kapłana z archidiecezji krakowskiej                ks. Mariana Piotrowskiego, który przybył do parafii 23 grudnia. Ks. Proboszcz serdecznie powitał nowego pomocnika ks. Prefekta i życzył jemu obfitych łask Bożych na tej nowej placówce.
    W dniu 25 grudnia Ojciec św. dopełnia obrzędu zamknięcia św. bramy w bazylice watykańskiej, ale to nie znaczy, że kończy się źródło łask Bożych. Rok św. który się skończył był wielki i doniosły dla dzieła pojednania z Bogiem i z ludźmi. Daj Boże aby radość i pokój Bożego Narodzenia obiegły Polska ziemie i zagościły w sercach wszystkich ludzi.
    W ostatnią  niedzielę grudnia odbyło się nabożeństwo kolędowe przy żłóbku  dla dziatwy ze śpiewem kolęd i deklamacjami.                                                                                  
                                     Ks. Marian Piotrowski

    31.XII. 1975 r. – o godz. 18-ej Msza św. dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane          w ciągu całego mijającego roku  - oraz przebłagalna za wszystkie nasze niedociągnięcia tak     w życiu osobistym jak i zbiorowym. Ks. Proboszcz dał krótkie sprawozdanie duszpasterskie    i odśpiewaniem „ Ciebie Boga Wysławiamy” zakończono uroczystość.


R O K    P A Ń S K I     19 7 6

    Nowy Rok rozpoczynamy w imię Jezusa Chrystusa  pod opieka jego matki, która kościół wielbi dziś, jako świętą Boża Rodzicielkę.
    W dniu dzisiejszym Episkopat Polski ogłosił rozpoczęcie przygotowań do Jubileuszu 600-leci królowania Maryi na Jasnej Górze.
    Dzień 12 marca był dla całej parafii ogromnym smutnym przeżyciem. Oto o godz. 1405 zmarł nagle ks. Marian Piotrwski, w wieku 46 lat.
    Gdy ksiądz upadł w salce katechetycznej, dzieci pobiegły di siostry katechetki                    a siostra zaraz przekazała wiadomość Ks. Proboszczowi, który natychmiast wezwał karetkę pogotowia. Ks. Kanonik zastał bardzo wzruszający moment – oto grupa dzieci oczekująca na lekcje otoczyła księdza Mariana a wśród nich inne podtrzymywały głowę konającego Kapłana. Ks. Prefekt Czesław Zielenkiewicz udzielił zaraz Sakramentu Chorych i księdza Mariana natychmiast przewieziono do szpitala, gdzie mimo starań ze strony lekarzy, wszelkie zabiegi okazały się już zbędne – nastąpił zgon.
    Pogrzeb odbył się 15 marca. Nabożeństwo pogrzebowe koncelebrowało kilku księży.
Homilię w czasie Mszy św. wygłosił Ks. Kanonik Jan Grabowski podając krótki życiorys Ks. Mariana Piotrwskiego: Urodził się w województwie rzeszowski, był kapłanem archidiecezji krakowskiej a dla poratowania swego zdrowia przybył do naszej diecezji. Pracował na naszej parafii zaledwie 3 miesiące a przed kilku dniami  w rozmowie z Ks. Kanonikiem pochwalił się, że czuje się tutaj dobrze, nic nie odczuwając a był już po dwóch  zawałach.
    Po Mszy św. J.E. Ks. Biskup mówił o roli Kapłana w parafii. Zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku w asyście licznego duchowieństwa i wiernych odprowadził Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż przy udziale wielotysięcznej rzeszy wiernych miasta Lęborka.   
Na cmentarzu nad mogiła zmarłego w imieniu własnym i w smutku pogrążonej rodzinie w serdecznych słowach podziękował Ks. Kanonik J. E .Ks. Biskupowi  Ordynariuszowi, że mimo tylu zajęć przybył by zmarłemu Kapłanowi śp. Ks. Marianowi Piotrowskiemu oddać ostatnia posługę. Następnie Ks. Kanonik podziękował wszystkim księżom i wiernym za liczny udział w tej ostatniej drodze Kapłana. Modlitwa za wszystkich spoczywających na tym cmentarzu zakończono ceremonię.
W dniach od 4- 11 Kwietnia przeprowadził rekolekcje wielkopostne Ks. Dr Edmund Markiewicz, Proboszcz z Frampola diec. Lubelska.
Wierni chętnie korzystali  z nauk rekolekcyjnych i w Sakramencie Pokuty                          i Eucharystii oczyszczali i umacniali swe dusze na Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziś odpust Królowej Polski – uroczystość te poprzedziło nabożeństwo, podczas którego wierni przygotowali się do tego parafialnego święta przystępując bardzo licznie do Spowiedzi i komunii św.
Dorocznym zwyczajem nabożeństwa w dzień Królowej Polski w naszym kościele odprawiają oo. Franciszkanie z parafii św. Jakuba Ap. W bieżącym roku uroczysta Sumę celebrował Gwardian O. Klaudiusz a kazanie odpustowe wygłosił O. Andrzej Sojka.
Dnia 5 maja młodzież klas VIII.IX.X. oraz młodzież pozaszkolna   przygotowywała się  bardzo sumiennie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, który mieli przyjąć w dniu           6 maja w czasie Mszy św. Sakramentu Bierzmowania udzielił J. E. Ks. Biskup Kazimierz Kluz, Sufragan diecezji Gdańskiej z tej racji, że nasi Księża Biskupi zajęci byli nieprzewidzianymi obowiązkami kurialnymi. Sakrament Bierzmowania przyjęło 429 osób. Młodzież w serdecznych słowach podziękowała J .E. Ks.  Biskupowi wręczając kwiaty.  
Dnia 23 maja 1976 r. odbyła się uroczystość pierwszej Komunii św. naszej dziatwy parafialnej, które przygotowała na przyjęcie Pana Jezusa katechetka parafialna w osobie               S. Tadeuszy. Z tej okazji zakupiono z ofiar rodziców ornat i 2 alby za co w imieniu własnym oraz parafian Ks. Proboszcz serdecznie podziękował ofiarodawcom.
    Ks. Biskup wiedząc o wakacie wikariusza po zmarłym ks. Marianie Piotrowskim skierował do pracy duszpasterskie w naszej parafii nowego księdza Wikariusza i Prefekta              w osobie ks. Neoprezbitera Edmunda Kolanda, którego serdecznie powitał Ks. Proboszcz             i przedstawił parafianom, życząc przybyłemu  gorące Szczęść Boże. Stanowisko objął                   z dniem 20. VI. 1976 r.
    W pierwszą niedzielę listopada (7. XI. 1976r.) wystąpiła na Mszach św. o godz. 7-ej         i 10-ej nasza orkiestra parafialna zorganizowana przez ks. Prefekta Edmunda Kolanda, by wraz  z orkiestrą wierni śpiewali pieśni uczestnicząc we Mszy św. w kościele.
    Z okazji Uroczystości św. Stanisława Kostki patrona młodzieży odbyło się Tridum            a w same święto zostali przyjęci wszyscy kandydaci, którzy przygotowali się do Służby Bożej. W intencji wszystkich ministrantów oraz ich rodziców została odprawiona uroczysta Msza św.
    Aby dobrze przygotować się na przyjście Chrystusa w parafii odbyły się rekolekcje adwentowe, które przeprowadził O. Stanisław Błaszkowski Oblat ze Sarbska. W serdecznych słowach zachęcał do wytrwania w dobrym, by w Boże Narodzenie godnie przystąpić do Komunii św.
    W ciągu całego roku 1976:
 Ochrzczono                 328 dzieci         
              Ślubowało                    108 par
               Zgonów                        72 osoby        

Do pierwszej Komunii św. przystąpiło 196 dzieci. Rozdano 80000 Komunii św.


R O K    P A Ń S K I     1 9 7 7
 
Wkraczamy w drugi rok przygotowań do Jubileuszu 600-leci królowania Marii na Jasnej Górze.

W czasie tegorocznej kolędy idąc za zachęta Listu Pasterskiego Biskupów Polskich poświęcono Sercu Zbawiciela te rodziny, które pragnęły poświęcić się Boskiemu Sercu Jezusowemu. Gdy nie było obrazu Serca Pana Jezusa w rodzinie, która pragnęła się poświęcić, kapłani dawali jej mały obrazek kolędowy Serca Jezusowego by później zastąpić go większym. Pod koniec stycznia zakończono kolędę Pobłogosławiono 2871 rodzin Sercu Jezusowemu poświęcono 422 nowe rodziny, bez błogosławieństwa pozostało 316 rodzin.
 
W sprawozdaniu poruszono:
1) problem wychowania i nauczania religijno – moralnego w rodzinach
2) problem trzeźwości i przykazania miłości w rodzinach
3) problem współżycia sąsiedzkiego
      
Z polecenia J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża taca zebrana w dniu                23 stycznia przeznaczona będzie na budowę kościoła p.w. Błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbe w Słupsku – parafianie parafii Królowej Polski chętnie składali ofiary na ten zbożny cel, za co Ks. Rektor budowniczy kościoła złożył serdeczne podziękowanie na ręce Ks. Kanonika Jana Grabowskiego, Proboszcza parafii Królowej Polski.
W czasie od 27 marca do 3 kwietnia w naszej parafii odbywały się rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził misjonarz ze Zgromadzenia OO. Oblatów ks. Stanisław Błaszkowski ze Sarbska. Uwieńczeniem tych rekolekcji było to, że wielka liczba parafian pojednała się z Panem Bogiem.   
W Wielka Sobotę  s. katechetka Tadeusza z pomocą rodziców urządziła dzieciom przedszkolnym „ święconkę”. Również dla najbiedniejszych parafian przygotowano paczki, które wierni Chojnie na ten cel złożyli.

Na rezurekcji świątynia nie mogła pomieścić wiernych, którzy przystąpili również licznie do Komunii Świętej. Samą uroczystość uświetniła nasza orkiestra parafialna, która podtrzymywała śpiew wiernych. Przed uroczystością odpustowa Królowej Polski odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo. Wierni oraz dzieci gorliwie adorowali Pana Jezusa            a Księża Prefekci przyprowadzali całe grupy młodzieży na wspólną modlitwę.

Uroczystość Bożego Ciała wypadła bardzo imponująco, gdyż parafianie bardzo licznie brali udział w procesji Eucharystycznej, aby złożyć należny hołd i wyrazy swej miłości do Chrystusa w najświętszym Sakramencie. Orkiestra parafialna uświetniła tę uroczystość. – podtrzymując śpiew wiernych.
W ostatnim dniu oktawy Bożego Ciała Ks. Kanonik Jan Grabowski Proboszcz tutejszej parafii poinformował wiernych, że ks. Prefekt Czesław Antoni Zielenkiewicz odchodzi z tutejszej parafii na własna prośbę i tym samym z diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, gdyż jest kapłanem diec. Warmińskiej. Za jego trzyletnia ofiarna prace i poświęcenie na odcinku katechetycznym i duszpasterskim ks. Proboszcz w serdecznych słowach złożył podziękowanie staropolskim Bóg Zapłać życząc Mu jednocześnie wszystkiego dobrego w Jego dalszej pracy na chwałę Bożą i dobra bliźnich, „Szczęść Boże”.
 Na miejsce ks. Czesława Zielenkiewicza  J.E.KS. Biskup Ignacy Jeż skierował do pracy na stanowisko wikariusza i prefekta ks. Władysława Nowickiego, który z dniem 20 czerwca podjął pracę. W najbliższą niedzielę ks. Proboszcz przedstawił parafianom nowo   przybyłego kapłana życząc mu obfitych łask Bożych w pracy katechetycznej i duszpasterskiej na terenie tut. Parafii.   
Dnia 26 czerwca 1977 r. diecezja nasza Koszalińsko- Kołobrzeska przeżyła wielką uroczystość jubileuszową 5-lecia wznowienia diecezji przez Ojca św. Pawła VI bullą z dnia 28.VI. 1972 r. „Episkopatorus Poloniae”. Centralne uroczystości diecezjalne jubileuszowe odbyły się tego dnia w Słupsku na placu budowy  nowego kościoła p w Błogosławionego Maksymiliana Marii Kolbe przy udziale J. Em. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski i Episkopatu oraz pielgrzymów z całej diecezji. Również z parafii Królowej Polski wyjechała pielgrzymka na tę uroczystość z Chorągwią  Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.  
W uroczystościach tych brał udział także Ks. Proboszcz Jan Grabowski               
i zarazem Dziekan dekanatu lęborskiego. Pielgrzymi z tut. Parafii przywieźli z tej uroczystości tablicę pamiątkową, będzie umieszczona (na pamiątkę tych uroczystości)
w naszej świątyni parafialnej.
Na początku sierpnia Władze Zakonne odwołały z tutejszej placówki                    
s. katechetkę – s. Przełożoną Tadeuszę muchę Przysyłając na jej miejsce                 
s. Przełożoną Jarosławę Witkowską.
26 sierpnia Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Parafia przygotowała się starannie, gdyż uroczystość tę poprzedziło „”Słowo Biskupów Polskich” wzywając wszystkich do wdzięczności za sześć wieków obecności Maryi w obrazie na Jasnej Górze oraz za wszystkie doznane łaski za Jej pośrednictwem. Uroczystość zakończono modlitwa Wdzięczności. Wierni bardzo licznie przystąpili do Komunii św.
W miesiącu sierpniu Ks. Kanonik Jan Grabowski  proboszcz tutejszej parafii wybrał się jako pielgrzym do Ziemi Świętej. Było to wielkie przeżycie. Zwiedził miejsca święte, gdzie żył i nauczał Pan Jezus- ściśle wg Pisma Świętego. Od Nazaretu, poprzez Betlejem, Jerozolimę, Kafarnaum, Górę Tabor, Górę Oliwną, Górę Ośmiu Błogosławieństw. Na Górze Oliwnej w Domu Pielgrzyma pracują nasze polskie siostry Elżbietanki z Poznania. Prowadza one również sierociniec dla dzieci arabskich.
W trzecią niedziele października parafia przeżywała diecezjalny dzień powołań duchownych. W naszej parafii gościliśmy księży kleryków z Seminarium
z Paradyża ale naszych diecezjan. Wygłaszali na Mszach św. kazania powołaniowe
oraz modlili się z wiernymi o łaskę jak najliczniejszych powołań duchownych  w naszej parafii.
Wieczorem tegoż dnia rozpoczął się w naszej parafii tygodniowy kurs przedmałżeński dla młodzieży od 17 –tu lat wzwyż. W kursie tym uczestniczyło 146 osób. W ostatnim dniu kursu wyświetlono film w wyjaśnieniami pt. „Misterium Życia” i uroczystym nabożeństwem i błogosławieństwem zakończono kurs, wręczając uczestnikom zaświadczenia.
Przed uroczystością św. Stanisława Kostki patrona młodzieży odbyło się Triduum – konferencje wygłaszał ks. Prefekt Władysław Nowicki. Młodzież dość licznie gromadziła się na to nabożeństwo połączone ze Msza św. i korzystała z Sakramentów św.
W tegorocznej adwentowej Mszy św. roratnej dzieci liczniej przychodziły  do kościoła by uczestniczyć we Mszy św. ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ku wielkiej radości liczba dzieci ciągle się zwiększała. Przykład dzieci pociągnął i starszych i razem codziennie przystępowało kilkaset do Stołu Pańskiego. Radowały się serca ks. Proboszcza oraz ks. Prefektów Nowickiego i Kolanda z tak wielkiej liczby rozdzielanych Komunii św.
Od 11 do 14 grudnia odbyły się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił O. Sebastian Sojkowski – franciszkanin z Lęborka.
W konferencjach swoich zachęcał wiernych do odmawiania Różańca św. jako miłej modlitwy do Matki Bożej. Wierni chętnie słuchali nauk i bardzo dużo parafian pojednało się
z Bogiem.
W czwarta niedzielę Adwentu parafia Królowej Polski przeżyła Jasnogórski dzień Modlitw w parafii w obronie ładu moralnego w Narodzie Polskim. Wierni przez rekolekcje adwentowe byli dobrze przygotowani i na Mszach św. modlono się w tej tak ważnej intencji, przyjmując i ofiarując Komunię św. po której odmawiane były specjalne modlitwy Eucharystyczne.
W wigilię Bożego Narodzenia dla najuboższych parafian Siostry przygotowały paczki, które wierni hojnie na ten cel złożyli.
Uroczysta pasterkę o północy odprawił Ks. Kanonik Jan Grabowski chór parafialny śpiewał piękne kolędy i wystąpiła także nasza orkiestra parafialna, która podtrzymywała śpiew wiernych. Frekwencja wiernych była ogromna, bo świątynia wypełniona była po brzegi. W czasie świąt wierni licznie przystępowali do Komunii św., by móc przeżyć Święta Bożego Narodzenia z Chrystusem w sercu. Na zakończenie starego roku została odprawiona Msza św. z wystawieniem najświętszego Sakramentu przez ks. Prof. Bernarda Żurawskiego
a kazanie wygłosił ks. Proboszcz Jan Grabowski podając następujące dane:
      


                    Chrztów               262 dzieci,
                     Ślubów                 121  par
                     Zmarło                   80 osób                        
                     do I Komunii św. przystąpiło   213 dzieci
                     Rozdzielono        86000 Komunii św.  

 

R O K     P A Ń S K I     1 9 7 8

Jest to III Rok Modlitwy Wdzięczności, który Biskupi nasi  ogłaszają, jako szczególnej modlitwy Narodu polskiego za Kościół św. i Jego wolność. Mamy nasza modlitwą wspierać narody, gdzie kościół jest dotąd prześladowany, gdzie Lud Boży pozbawiony jest kapłanów a świątynie Są zamknięte lub zamienione w muzea. Tradycyjnym zwyczajem w okresie Bożego Narodzenia rozpoczynają kapłani kolędę czyli wizytę duszpasterska, którą rozpoczęli             28 grudnia 1977 r. a zakończyli 3 lutego 1978 r. Pobłogosławiono około 3000 rodzin a bez błogosławieństwa i bez kolędy pozostało około 11% rodzin. Na ogół w rodzinach, które błogosławiono przyjmowano kapłanów bardzo serdecznie jako swoich duszpasterzy. Na tle tegorocznej kolędy zauważono kilka problemów, które podano do wiadomości a oto one:

1. problem wychowania religijnego i katechizacji w rodzinach
2. problem współżycia i zgody sąsiedzkiej
3. problem trzeźwości w rodzinach.
    

                                              Wizytacja wstępna
                    Lębork, 27.II. 1978r.
                             Ks. Jan Grabowski
W dniach od 5.III – 12.III br. w parafii naszej odbyły się rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził Ks. Profesor Hubert Ordoń – salwatorianin z Bagna k/ Wrocławia. Parafianie chętnie spieszyli by słuchać pięknych i pełnych głębokich treści nauk rekolekcyjnych, przygotowujących ich do godnego przeżyci świat zmartwychwstania Pańskiego.
W wielka Sobotę jak corocznie s. katechetka urządziła dzieciom przedszkolnym
„święconkę”
Dla najbiedniejszych parafian przygotowano paczki, które wierni na ten cel złożyli. Młodzież maturalna odprawiła trzydniowe rekolekcje, by uprosić potrzebne łaski i pomoc Boża w egzaminach oraz na dalsze życie. Nauki wygłosił Ks. Prefekt Władysław Nowicki
a podczas Mszy św. uczestnicy przystąpili do Komunii św.
Odpust parafiny przypadający na święto Królowej Polski był dla całej parafii wielkim przeżyciem. Parafianie z duszpasterzami łączyli się duchowo z całym Episkopatem
Polskim zgromadzonym u stóp Matki Bożej Częstochowskie na Jasnej górze odnowili
swoje przyrzeczenia złożone w okresie milenijnym oddania się Matce Bożej
w macierzyńska niewolę. Cała ta uroczystość uświetnił chór parafialny śpiewając pięknie Maryjne pieśni na cześć Kołowej Polski.
W dniu 12 maja przybył do parafii Ks. Biskup Ordynariusz na zapowiedzianą wizytę parafialną i został bardzo radośnie przyjęty przez wiernych. U wejścia do świątyni odbyło się krótkie powitanie z Ks. Kanonikiem –proboszczem – Janem Grabowskim oraz z księżmi Prefektami –ks. Władysławem Nowickim i ks. Edmundem Kolandem i nastąpiło uroczyste wprowadzenie do świątyni Dostojnego Gościa.
Staraniem siostry organistki chór parafialny odśpiewał „ Oto Kapłan Wielki”. Po krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu Ks. Biskupa powitały dzieci, młodzież oraz dorośli. Potem Ks. Proboszcz zdał sprawozdanie o stanie duchowym i materialnym parafii.
W przemówieniu do obecnych Ks. Biskup ukazał wiernym cel wizytacji kanonicznej, która ma dać możność przypatrzenia się życiu religijnemu parafii. Potem rozpoczęła się uroczysta Msza św. Ofierze Eucharystycznej przewodniczył Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż,
w czasie której udzielił przygotowanej grupie młodzieży 458 osobom Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskie. Za ubogacenie Darami Ducha Świętego po skończonej Mszy św. przedstawiciele młodzieży bierzmowanej podziękowali Ks. Biskupowi wręczając kwiaty.
Do uświetnienia tej uroczystości przyczyniła się nasza parafialna orkiestra, która przygotował i dyrygował Ks. Prefekt Edmund Koland. Wierni śpiewali pieśni razem
z orkiestrą.
Następnego dnia Ks. Biskup zwizytował kościół, zakrystię, salki katechetyczne, kancelarię parafialna nie wnosząc żadnych do niej zastrzeżeń. Odwiedził siostry Pasjonistki pracujące w parafii od 20 lat oraz mieszkania księży wikariuszy. Każdego dnia wizytował
Ks. Biskup Ordynariusz którąś z pobliskich parafii.

W dniu 16 maja br. przed południem Ks. Proboszcz Kanonik Jan Grabowski  złożył na ręce Ks. Biskupa Ordynariusza Podziękowania za przeprowadzenie wizytacji, ubogacenie słowem i ojcowskie potraktowanie wszystkich spotkań. Ks. Biskup Ordynariusz podziękował wszystkim wiernym za liczny udział w spotkaniu wizytacyjnym, za szczerość i życzliwość
a na koniec zachęcił do dalszej współpracy dla dobra całej parafii. Wychodząc ze świątyni Dostojny Gość raz jeszcze błogosławił obecnych.
W ostatnią niedzielę odbyła się Uroczysta I Komunia św. dzieci, które starannie przygotowały się do pełnego uczestniczenia w Ofierze Eucharystycznej. Siostra katechetka Jarosława przekazała,  ze rodzice dzieci komunijnych przekazały w darze dla parafii puszkę pozłacaną.
Z dniem 30 czerwca został przeniesiony ks. Edmund Koland do Szczecinka na stanowisko wikariusza. Jego miejsce zajął ks. Józef Słowik ze zgromadzenia Ks. Pallotynów.
Ks. Kanonik – proboszcz parafii w miesiącach lipcu i sierpniu zwiedził Amerykę Północną oraz Kanadę. Podzielił się wrażeniami z pobytu oraz spotkań z Polonią amerykańską i kanadyjską. Z wielka radością przyjęli parafianie wiadomość, iż 5-ciu młodzieńców z terenu parafii wstąpiło do diecezjalnego Seminarium Duchownego a oto oni: Jerzy Ruszkowski, Zygmunt Czaja, Kazimierz Klawczyński, Władysław Wilkiel i Teodor Wyżykowski. Seminarzystów przedstawił Ks. Biskupowi Ks. Prefekt Koland, który poświęcił im wiele swego czasu wolnego, by ich utwierdzić w wybranym stanie.
Kuria Biskupia Koszalińsko - Kołobrzeska wyznaczyła naszej parafii termin pielgrzymki na Jasna Górę szczęśliwy dzień 16 października. Do Częstochowy wyjechał ks. Prefekt Józef Słowik oraz 60 osób. Wtedy gdy pielgrzymi odmawiali wspólny różaniec podano do publicznej wiadomości „Habenus papam – mamy papieża –został nim arcybiskup metropolita krakowski Kardynał Karol Wojtyła i przybrał imię Jan Paweł II”.  
Wybór ten wywołał ogromny entuzjazm zaraz po ogłoszeniu i wszędzie słyszano tylko rozmowy na ten temat. Pielgrzymi wracali do domów z radością w sercu, że właśnie u stóp Matki Bożej Częstochowskiej dowiedzieli sięo szczęśliwym wyborze. W drodze powrotnej modlono się o błogosławieństwo Boże dla nowo wybranego.
Wspaniała uroczystość inauguracji pontyfikatu nowego papieża była w całości transmitowana przez telewizję polską. Na zakończenie uroczystości Ojciec św. zwrócił się do Polaków słowami : nie zostawiajcie mnie samego, módlcie za mnie odmawiając codziennie
w południe Anioł Pański.
Z polecenia Ks. Prymasa po Komunii św. w dniu inauguracji Pontyfikatu papieża odśpiewano dziękczynne „Te deuum”.
W dniu 22.X. br. o godz. 18-ej - Suma dnia Jasnogórskiego z oddaniem się parafii
w macierzyńską niewolę Matce Bożej z wręczeniem darów Jasnogórskich przez delegacje pielgrzymki parafialnej na Jasna Górę. Po Mszy św. rodzina Rudyków jako pierwsza rodzina z kolonii Roszarniczej, zabrała ze sobą kopie obrazu Matki Bożej, Ewangelię i rozważania celem oddania w macierzyńska niewolę Maryi całej rodziny, po czym peregrynacja Matki Bożej zaczęła się odbywać w rodzinach na kolonii i dalszych osiedlach.
Z polecenia Episkopatu Polski w dniu 11 listopada br. na 60-lecie Odzyskania Niepodległości Polski odprawiona została uroczysta Msza św. z odśpiewaniem dziękczynnego Te Deum oraz po Mszy św. hymnu „ Boże coś Polskę”
19 listopada na wszystkich Mszach św. odczytano „Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do Rodaków.”  
W druga niedzielę Adwentu rozpoczęły się rekolekcje powołaniowe do stanu kapłańskiego i zakonnego. (10-14 br. ). Rekolekcje prowadził Ks. Włodzimierz Mozolewski- pallotyn oraz s. Justicja ze zgromadzenia ss. Felicjanek. Wierni chętnie i licznie uczęszczali na nauki i pogadanki powołaniowe.
W ostatnim dniu roku 1978 na Mszy św. dziękowaliśmy Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie odebrane łaski w minionym roku. Ks. Proboszcz podał dane o udzielonych posługach kapłańskich:
             Chrztów          310 dzieci
             Ślubów            101 par            
             Zgonów             87osób
Do Komunii św. przystąpiło 207 dzieci
Rozdzielono                96000 Komunii św.
Dziękczynnym „Ciebie Boga Wysławiamy” zakończyliśmy stary rok.1978.


R O K     P A Ń S K I    1 9 7 9


Z Nowym Rokiem wkraczamy w nowy etap bo rozpoczynamy IV Rok przygotowań do Jubileuszu sześćsetlecia obecności Obrazu Naszej Ukochanej Matki i Królowej na Jasnej Górze. Weszliśmy w ten rok wśród ogromnej radości, aż miażdżącej nasze polskie serca: mamy papieża Polaka! Po raz pierwszy w dziejach Kościoła Powszechnego, nasz rodak
z królewskiego miasta Krakowa. Dobrze czujemy że to jest dzieło Pani Jasnogórskiej, łaska Boża wyproszona u syna przez Jej Przyczynę. Powołanie Polaka na Stolicę Piotrową jest nie tylko niewypowiedzianą radością i chwałą Narodu Polskiego, ale także ogromnym zaszczytem wezwania nas ku pomocy Kościołowi Powszechnemu. Sprawdzają się prorocze słowa naszego wieszcza, Juliusza Słowackiego;” Pośród niesnasek Pan Bóg uderza
w ogromny dzwon, dla Słowiańskiego oto Papieża otworzył tron... A trzeba mocy , byśmy ten pański dźwignęli świat, więc oto idzie Papież słowiański Ludowy brat”...          
W związku z budowa kościoła p w Błog. Maksymiliana Marii Kolbe             
w Słupsku Ks. Biskup Ordynariusz wydał odezwę do wszystkich jego diecezjan o pomoc materialna w dalszej budowie świątyni wprowadzając cegiełki, które można było nabyć
w kancelarii parafialnej i zakrystii sumę 1000 zł.,500 zł, 200 zł., 100 zł. i 50 zł. Parafianie chętnie nabywali cegiełki i rozprowadzono je na sumę 60300 zł.
W dniu 3 lutego zakończono wizytę duszpasterską i pobłogosławiono 3068 rodzin, bez błogosławieństwa kapłańskiego pozostało 343 rodziny, które stanowią około 11% w stosunku do całości parafii. Na ogół w rodzinach, które podczas kolędy były błogosławione przyjmowano kapłanów bardzo szczerze i serdecznie, jako swoich duszpasterzy.
W myśl Konferencji Episkopatu Polski naznaczono dzień modlitw w intencji Ojca św. na 2 lutego, w święto Matki Bożej Gromnicznej naszym kościele została odprawiona Suma, która odprawił Ks. Prefekt Józef Słowik i w wygłoszonej homilii ukazał obecnym postać Ojca Świętego Jana Pawła II jako wielkiego czciciela Maryi. Sam Ojciec Święty jest niewolnikiem Maryi, oddał się Jej Całkowicie i bez zastrzeżeń. Wyraził to w swym zawołaniu biskupim „TOTUS TUUS”- „Cały Twój”. Zyskał już w świecie miano „Papieża Maryjnego”
Parafialne rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach od 23 . III do1 kwietnia. Nauki rekolekcyjne wygłosił O. Mieczysław Ptaszek ze Zgromadzenia księży Oblatów. Wierni chętnie gromadzili się w świątyni na Słowo Boże, przygotowując się do radosnego przeżycia Świat Wielkanocnych       w łączności z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Odpust parafialny poprzedziło 40-to godzinne nabożeństwo, które między innymi  miało przygotować parafian do osobistego oddania się w macierzyńską niewolę Maryi za Kościół, dlatego ten rok jest rokiem Pomocników Matki Kościoła. Ks. Prefekt Józef Słowik  w pięknych i do serca przemawiających słowach zachęcał, aby każdy oddał się Bogurodzicy w Jej macierzyńska niewolę miłości tak aby w Jej erkach stał się posłusznym narzędziem pomocy Kościołowi świętemu zarówno w Ojczyźnie naszej, jak i na całym świecie. To oddanie się Matce Chrystusa, za zbawienie braci, jest pomocnym współdziałaniem
z Bogurodzicą zatroskaną o cały Kościół święty swojego syna.
Zwyczajem lat poprzednich w ostatnią niedzielę m-ca maja odbyła się doroczna uroczystość pierwszokomunijna. Do pełnego uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej przystąpiło 236 dzieci. Dzieci były starannie przygotowane i brały czynny udział przez recytację i piękny śpiew.
W dniach od 2-go do 10 czerwca przybył do Polski jako pielgrzym Ojciec Święty Jan Paweł II. W Warszawie był uroczyście witany przez J.EM. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego natomiast w Belwederze witał Papieża I – wszy sekretarz partii Edward Gierek. Z Warszawy przybył Ojciec Święty do Gniezna, gdzie oczekiwały papieża delegacje z północnych diecezji.
Z delegacja parafialna do Gniezna wyjechał ks. Prefekt Władysław Nowicki wraz z siostrą organistka              i katechetką. Ks. Proboszcz Jan Grabowski z ks. Prefektem Józefem Słowikiem brali czynny udział jako delegacji parafii w Częstochowie.
Ks. Jan Grabowski wraz z siostra zakrystianką brali udział na spotkaniu     
w Krakowie. W kościele parafialnym od 2- 10 czerwca  parafianie zanosili szczere modlitwy w intencji Papieża naszego rodaka.
W uroczystość Bożego Ciała ks. Prefekt Józef Słowik wygłosił ostatnią homilię na temat „Eucharystia Znakiem Miłości” a Ks. Proboszcz podał do wiadomości, iż ks. Prefekt po rocznej pracy w naszej parafii został powołany przez Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża na stanowisko proboszcza do parafii Marzyno z siedzibą we Wrzosowie. Ks. Proboszcz w gorących                      i serdecznych słowach w imieniu własnym i parafii podziękował ks. Prefektowi za dotychczasową miłą i pełna poświęcenia pracę, życząc na nowej placówce  wielu łask i  błogosławieństwa Bożego.
Z dniem 11 lipca 1979 r. na polecenie Ks. Biskupa Ordynariusza objął prace w parafii ks. Neoprezbiter Jerzy Smolak, którego w najbliższą niedzielę powitał i przedstawił parafianom miejscowy Ks. Proboszcz, życząc miłej i owocnej pracy a wiernych prosił
o modlitwę dla początkującego Kapłana.
Z końcem sierpnia została przeniesiona siostra zakrystianka s. Teofana – Leokadia Jakubiec do Kraśnika Lubelskiego. Jej następczynią została s. Teresa – Marianna Witkowska.
W parafii zorganizowano kurs przedmałżeński dla młodzieży po ukończeniu 16 roku życia. Kurs trwał osiem dni i uczestniczyło w nim 251 osób, którzy otrzymali zaświadczenie.
Jak corocznie tak i w tym roku odbyły się rekolekcje adwentowe od 12-16 grudnia. Rekolekcje przeprowadził ks. Proboszcz Józef Słowik. Parafianie chętnie przychodzili na nauki rekolekcyjne a zwłaszcza, ze tematy dotyczyły rodziny.
Od 27 grudnia rozpoczęto w parafii tradycyjna kolędę. Na zakończenie starego roku została odprawiona Msza św. połączona z nabożeństwem dziękczynno – błagalnym. Odśpiewano hymn „Ciebie Boże Wysławiamy” a Ks. Proboszcz podał kilka danych statystycznych.
Chrzty        319 dzieci                           
Śluby          125 par   
Zmarło          94 osoby
Rozdzielono 98000 Komunii św.   

 

R O K    P A Ń S K I    1 9 8 0

Rozpoczynamy V rok przygotowania na 600-lecie obecności w Polsce łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z hasłem „Rodzina w dziele ewangelizacji młodego pokolenia”. – chodzi tu o pielęgnowanie w szczególny sposób życia w rodzinie, która swój wyraz znajduje w wychowaniu młodego pokolenia przez duszpasterzy i rodziców. Obowiązek spoczywa głównie na rodzinie i wychowawcach. Coraz wyraźniej i jaśniej przestawia się dzisiaj rodzina, jako niezastąpione środowisko wychowawcze.
W dniu 9 lutego zakończono wizytę duszpasterska czyli kolędę. Pobłogosławiono
w czasie kolędy 3135 rodzin, a ok.. 10% w stosunku do całości parafii pozostało bez błogosławieństwa kolędowego(357 rodzin). Serdecznie podziękowano wiernym za miłe
i szczere przyjęcie swoich duszpasterzy, życząc wszystkim rodzinom pokoju, zgody, miłości
i szczęścia rodzinnego, jak i wszelkiej pomyślności w zdrowiu i pracy w 1980r.
Nadal wysuwają się najważniejsze problemy życia religijno- moralnego w naszej wspólnocie parafialnej, a więc:
1. problem nauczania i wychowania religijno – moralnego w rodzinach.
2. problem miłości i trzeźwości w rodzinach
3. problem współżycia i pomocy sąsiedzkiej.
 
   
W niedzielę 17 lutego Ks. Proboszcz Jan Grabowski podał do wiadomości parafianom, że na tutejszym cmentarzu parafialnym dokonano profanacji grobów rabując krzyże z grobów śp. Ks. Mariana Piotrowskiego oraz skradziono krzyż z grobu innego kapłana tamże spoczywającego. Jak stwierdzono profanacji uległy także inne groby. Kradzież została bezzwłocznie zgłoszona do naszej Milicji Obywatelskiej.
Od 16-22 marca br. odbyły się w parafii rekolekcje wielkopostne które przeprowadził ks. mgr Bronisław Pyrzyński ze Zgromadzenia księży Orionistów. Wierni chętnie słuchali nauk rekolekcyjnych zwłaszcza, że nauki przeplatane były odpowiednimi piosenkami. Bardzo licznie stawiła się nasza młodzież i dziatwa parafialna, zwłaszcza, że rekolekcjonista posługiwał się swoja gitarą.
W piątek 30maja przybył do naszej parafii Ks. Biskup Tadeusz Werno, aby udzielić naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Do przyjęcia tego Sakramentu przystąpiło 266 osób.
W dniu 24 czerwca w uroczystość św. Jana Chrzciciela odbyła się w naszej świątyni wielka uroczystość jubileuszu kapłańskiego na którą przyjechali z Częstochowy księża koledzy święceni razem z tutejszym Ks. Proboszczem Ks. Kanonikiem Janem Grabowskim w Krakowie w 1941 r na czele z Ks. Biskupem Franciszkiem Musielem. Uroczystość tę uświetnił także swoja obecnością Ks. Biskup Ordynariusz Koszalińsko-Kołobrzeski Ignacy Jeż. Księży jubilatów wprowadzono do kościoła procesyjnie – Dzieci, młodzież              
i parafianie złożyli jubilatom gratulacje i upominki.
Dekoracja głównego ołtarza z racji 40-lecia kapłaństwa Ks. Kanonika Jana Grabowskiego Proboszcza naszej parafii wykonany przez s. Teresę Pasjonistkę.

Potem została odprawiona Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Bp. Franciszek Musiel. Księża prefekci, ks. Władysław Nowicki  ks. Jerzy Smolak oraz s. przełożona Jarosława Witkowska- katechetka przygotowali dzieci i młodzież
a całą zewnętrzną oprawę zamknął chór parafialny pod przewodnictwem s. organistki, który wykonał kilka nowych pieśni. Ks. kanonik w imieniu wszystkich Księży jubilatów w gorących słowach podziękował wszystkim za ofiarny trud w przygotowaniu tak wielkiej uroczystości.
W związku z dekretem Kurii Biskupiej z dnia 21.06.br mianującym ks. Nowickiego proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Sławoborze ks. Proboszcz serdecznie podziękował ks. Nowickiemu za trzy letnią ofiarną  pracę kapłańską w tutejszej parafii, życząc Mu wielkie Szczęść Boże w pracy duszpasterskiej na tym nowym stanowisku.
W uroczystość świętych ap .Piotra i Pawła Ks. Proboszcz przedstawił       
i jednocześnie powitał księdza noeprezbitera Kazimierza Koszykowskiego, mianowanego przez Kurię Biskupią wikariuszem tut. Parafii. Ks. proboszcz życzył Mu owocnej pracy kapłańskiej i jak najlepszego samopoczucia na tej pierwszej dla Niego placówce duszpasterskiej – Szczęść Boże.
Z nowym rokiem akademickim zgłosił się do naszego Seminarium Duchownego parafianin Albin Grzegorz Anusik- ks. prefekt Jerzy Smolak był jego wychowawcą
i skierował go do Seminarium.  
Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia kontynuowany był pod hasłem: „Rodzina Apostołuje Miłosierdziem”. Wierni według swoich możliwości składali dary które rozdano wśród rodzin wielodzietnych.
Władze prokuratury w Lęborku zawiadomiły, że z powodu nie odnalezienia sprawców profanacji grobów sprawa została umorzona.
Już po raz drugi w naszej parafii odbyły się rekolekcje powołaniowe, które w dniach od 14-18 XII br. przeprowadzili: O. Józef Mizera z zakonu oo. Kapucynów z Krakowa
i s. Justycja Wiernicka ze zgromadzenia ss. Felicjanek z Warszawy, na temat wyboru drogi życia. Frekwencja wiernych w tych ćwiczeniach duchowych była zadawalająca.
W wigilię Bożego Narodzenia rozdzielono między ubogich naszych parafian złożone dary oraz wypłacono zapomogi w gotówce.
Od 29 grudnia rozpoczęto w parafii kolędę czyli wizytę duszpasterską. Plany kolędy wywieszono w gablocie w kruchcie kościoła.
W ciągu roku 1980 zanotowano w danych statystycznych:
 Chrztów                    304 dzieci             
           Ślubów                       92 par
           Zmarło                     113 osób
           Rozdzielono 103000 Komunii św.                 
           Do I Komunii św. przystąpiło 221 dzieci
           Zaopatrzono w Sakramenty św. 263 osoby


R O K     P A Ń S K I     1 9 8 1


Z nowa nadzieja na lepsza przyszłość wkraczamy w ten nowy rok Pański 1981. Zgodnie z wezwaniem pasterskim Księży Biskupów modlimy się w tym pierwszym roku
w intencji naszej ukochanej Ojczyzny – śpiewając po każdej Mszy św. Boże Coś Polskę.
W dniu 11 stycznia odprawiona została Msza św. zamówiona przez „Solidarność” Domu Dziecka z poświęceniem krzyży, które zostały zawieszone w salach tegoż Domu Dziecka.
Natomiast w dniu 1 lutego również z „Solidarności” zakładów Alka została odprawiona Msza św. z poświęceniem krzyży.
Parafialną wizytę duszpasterską czyli kolędą zakończyliśmy 11 lutego i w tym okresie kolędowym pobłogosławiono 3440 rodzin. Bez błogosławieństwa pozostało prawie 11%. Problemy życia rodzinnego nie wiele się zmieniły od ubiegłego roku.
W ślad za powyższymi zakładami pracy Ceramiki solidarność” zwróciły się z prośbą
o odprawienie im Mszy św. oraz poświęcenia dla tegoż zakładu 12 krzyży. Mszę św.
w dniu 22 lutego odprawił Ks. Kanonik Jan Grabowski podkreślając by pracownicy swoją katolicką postawą dawali świadectwo tego wielkiego religijnego zrywu.

Jak corocznie tak i w tym roku od 29.III – 2. IV. 81r. odbyły się w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne. Przeprowadził je ks. Edward Zieliński z Bytowa. Parafianie chętnie uczęszczali na nauki rekolekcyjne, by się dobrze przygotować na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego przez ścisłe złączenie się z Chrystusem
w Komunii św. wielkanocnej.
W dniu 13 maja 1981 r. obiegła na cały świat smutna wiadomość o zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Było to bardzo wielkie przeżycie zwłaszcza, ze Ojciec Święty do każdego człowieka podchodzi z wielką dobrocią i miłością.
W połowie miesiąca maja nasz parafianin ks. Tadeusz Wyrzykowski przyjął
w Słupsku święcenia kapłańskie, aby w dniu 24 maja złożyć Bogu w swoim kościele parafialnym NMP Królowej Polski w Lęborku swoja pierwsza ofiarę Mszy św. Była to wielka radość w parafii, bo oto drugi syn –matki wdowy- stanął przy Ołtarzu Pańskim, by złożyć Bogu Najświętszą ofiarę. Po Mszy św. Ks. kanonik Jan Grabowski w imieniu obecnych kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych życzył nowemu neoprezbiterowi obfitych łask Bożych            i owocnej pracy na niwie chrystusowej.  
Po strasznym dniu zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II przeżyliśmy w tym samym miesiącu drugi cios, jakim była w Polsce śmierć naszego Metropolity Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski, która nastąpiła w święto Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 1981r.   
Odszedł od nas człowiek wielki – któremu cała Polska ma wiele do zawdzięczenia, ale wobec którego do szczególnej wdzięczności zobowiązana jest nasza młoda diecezja, której powstanie jest bezsprzecznie ogromną zasługą tegoż Prymasa Polski. Za to z całego serca Mu dziękujemy modlitewna pamięcią przez cały miesiąc czerwiec – w każdej Mszy św. oraz każdego nabożeństwa. W ten sposób spełniliśmy życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażone w homilii odczytanej w dniu pogrzebu Ks. Kardynała Prymasa na Placu Zwycięstwa w Warszawie przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.
W ostatnią niedzielę maja (31.V.)dzieci kl. II naszej parafii brały udział       w pełnym uczestnictwie Ofiary Mszy św. przyjmując do swojego serca po raz pierwszy Pana Jezusa. Było 299 dzieci. Ks. Kanonik Jan Grabowski w podniosłych słowach zachęcił dzieci do życia w łasce uświęcającej, by było godnie jak najczęściej łączyć się w Komunii św. z panem Jezusem, który jest sama dobrocią i miłością.
W miesiącu lipcu Ojciec Święty Jan Paweł II mianował nowego Prymasa Polski- po śmierci i żałobie, Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w osobie Ks. Biskupa Józefa Glempa, dotychczasowego Ordynariusza warmińskiego, który poleca się gorącym modlitwą wiernych by mógł sprostać swemu wielkiemu zadaniu, jak Jego wybitny poprzednik śp.
Ks. Prymas Stefan Wyszyński.
W dniu 30.08.1981r. Ks. Kanonik Jan Grabowski podał do wiadomości iż wreszcie parafia otrzymała drugiego księdza w miejsce ks. Jerzego Smolaka, którym jest ks. Tomasz Leniec rok temu wyświęcony na kapłana, którego jak  najserdeczniej witany pośród nas, życząc owocnej pracy duszpasterskiej w naszej parafii.
Tydzień Miłosierdzia w bieżącym roku przypadł od 4-10. X .81 r. pod hasłem: „Bogaci Miłosierdziem” opartego na słowach Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Tydzień ten realizowany wg programu nadesłanego nam przez Kurię Biskupią zwłaszcza na nabożeństwach wieczornych.
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość Ks. biskupa Ordynariusza  Ignacego Jeża, że po dziewięciu latach istnienia naszej diecezji – diecezja otrzymała wreszcie pozwolenie na budowę własnego Seminarium Duchownego i wreszcie został podpisany dekret erygujący tę diecezjalną instytucję.
Trzecią serię rekolekcji powołaniowych  przeprowadził w dniach od 29.XI. –3. XII 81 r .Ks. Józef Krzeski z Warszawy wraz z siostrą  Weroniką Mackiewicz ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny pt. „Powołanie Apostolskie Człowieka Świeckiego”.
Po uprzednim dobrym przygotowaniu młodzieży klas VIII do Sakramentu Bierzmowania w dniu 2 grudnia 451 osób przyjęło z rąk J. E. Ks. biskupa Tadeusza Werno ten umacniający Sakrament Bierzmowania.   
Jak corocznie tak i w tym roku pomocnicy charytatywni z ofiar wiernych i darów zagranicznych obdarowali ubogich i wielodzietne rodziny paczkami żywnościowymi.
Z dniem 28 grudnia w naszej parafii rozpoczęła się wizyta duszpasterska zwana kolędą.
W ciągu roku 1981 zanotowano :
           Chrztów                  275 osoby
           Śluby                      127 pary
           Zmarło                    106 osób
   Zaopatrzono w Sakramenty św.           229 osób
   Zmarło bez zaopatrzenia                        24 osoby   
   Rozdzielono Komunii św.              105000     

R O K    P A Ń S K I    1 9 8 2

Stajemy na progu Roku Jubileuszowego 1982. Kończy się już okres sześciu lat przygotowania. Nadchodzi czas, gdy wspólnie śpiewać będziemy Bogu Magnificat wdzięczności za sześć wieków królowania Matki Najświętszej na jasnej Górze. Na rozpoczęcie Jubileuszu w niedzielę 3 stycznia 1982 r. we wszystkich świątyniach polskich został odczytany List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II. O godz. 21-ej uderzyły dzwony na ten uroczysty moment rozpoczęcia Roku Jubileuszowego. Wszystkie rodziny na głos dzwonów zjednoczyły się we wspólnej modlitwie Apelu Jasnogórskiego                
w swoich domach rodzinnych. Na ten czas świątynią miał być każdy Polski dom i każde polskie serce.
Od tego dnia jednoczymy się wszyscy w modlitwie dziękczynnej do Matki Najświętszej we wspólnym oczekiwaniu na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II.
W dniu 17.I.1982 r. rozpoczynamy Tydzień Ekumeniczny który będzie trwał do 25.I.1982 r. Modlitwy w naszej parafii prowadzimy rano ze względu na kolędę.
Zakończono wizytę duszpasterską czyli kolędę 15 lutego. Z obserwacji kapłanów zauważono te same problemy jakie były w latach ubiegłych z tą różnicą, ze nie w takich rozmiarach.
W tym też czasie został przeniesiony ks. Tomasz Leniec, gdyż nie układa się współpraca między Ks. proboszczem a wikariuszem.
Na początku Wielkiego postu do pracy w parafii skierował J. E. Ks. Biskup Franciszek Musiel z Częstochowy ks. Herberta Oślizła, który był u rodziny na leczeniu.
Rekolekcje wielkopostne przeprowadził Ks. Kanonik Julian Wójtowicz           
z czarnej Dąbrówki od 21.III – 26.III 1982r. Wierni chętnie spieszyli na nauki rekolekcyjne
i była duża frekwencja ku zadowoleniu wszystkich. Stąd wynika, że parafianie dobrze przygotowali się do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.
W niedzielę 2 maja przed świętem Królowej polski odbyła się ogólnopolska pielgrzymka z wszystkich parafii na Jasna Górę. Tam Podczas Sumy zostało złożone wotum Matce Bożej jako „Dar Kobiet”. Wotum stanowi kielich mszalny nazwany „Kielichem Życia
i Przemiany”. Jest on znakiem, że kobiety zaczęły pracować nad przemiana swojego a także
i społecznego stosunku do macierzyństwa.
Z okazji 10-lecia istnienia diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej został zaproszony przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża Ks. Kanonik Jan Grabowski na 27.VI. 1982 r. do Słupska na teren budowy kościoła bł. Maksymiliana Marii Kolbe celem wzięcia udziału w uroczystości Jubileuszowej.
30 maja wielka uroczystość w parafii. Oto 280 dzieci przyjęło do swego serca po raz pierwszy pana Jezusa i brało udział w pełnym uczestnictwie Najświętszej ofiary. Była to bardzo podniosła uroczystość i  w niejednym oku widać było łzy radości i szczęścia.
W pierwszą niedziele lipca na wszystkich Mszach św. odczytano podziękowanie naszych Księży Biskupów za trud włożony w 10 –lecie naszej diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.
W dniu 8 sierpnia 1982 r. w naszym kościele odbyła się uroczystość prymicyjna Ks. Tadeusza Hońko naszego parafianina, który otrzymał święcenia kapłańskie w Paryżu i po tej uroczystości wraca, bo będzie pracował we Francji dla naszych emigrantów. Ks. Dziekan Jerzy Dąbrowa wygłosił Słowo Boże a po Mszy św. neoprezbiter udzielił wszystkim
w kościele prymicyjnego błogosławieństwa.
Pod koniec sierpnia Ks. Bp. Ordynariusz odwołał z pracy w tut. parafii ks. wikariusza Kazimierza Koszykowskiego a na jego miejsce skierował do pracy ks. Antoniego Bolestę.
Parafia nasza zorganizowała pielgrzymkę do Niepokalanowa, Oświęcimia
i Częstochowy  26 sierpnia na uroczystość centralną – Jubileuszową 600-lecia cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Pielgrzymi wrócili wielce zadowoleni.
Na kanonizację Świętego Maksymiliana pojechał z naszej parafii Ks. Kanonik Jan Grabowski proboszcz parafii wraz z księdzem wice dziekanem Józefem Zwiefka z parafii Łebunia.
W pierwsza niedzielę Adwentu diecezja nasza przeżyła nawiedziny cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Z tej okazji wyjechała pielgrzymka do Koszalina w liczbie ponad 70 osób pod opieka naszych księży. Było to wielkie przeżycie dla tej grupy.
Rekolekcji adwentowych w tym roku nie było, ze względu na oczekiwane rekolekcje trzeźwościowe , które urządza w parafiach Kuria Biskupia.   
W dniu 28 grudnia rozpoczęto tradycyjna kolędę jak zwykle od Kolonii Roszarniczej.
Na zakończenie starego roku została odprawiona Msza św. z wystawieniem Najświętszego Sakramentu a Ks. Proboszcz Jan Grabowski podał do wiadomości iż udzielono w roku 1982:
Chrzty                        336 osób
Śluby                          116 par
Zmarło                        101 osób            
Do I komunii św. przystąpiło 283 dzieci  
 Komunii św. rozdzielono      111000

Ks. proboszcz Jan Grabowski od dłuższego czasu ubiegał się u władz              
o zezwolenie na budowę zakrystii przy kościele NMP Królowej polski. Projekt rozbudowy części prezbiterialnej kościoła opracował uprawniony mgr inż. Janusz Kowalski zam. Sopot ul. Świerczewskiego 25. Urząd Miejski w Lęborku na usilna prośbę Ks. proboszcza Jana Grabowskiego udzielił zezwolenia na budowę zakrystii 29.XI. 1982 r. znak BU
i A 8381/105/82.
Zaraz po uzyskaniu zgody władz na te inwestycję przystąpiono do założenia fundamentów pod te budowę. Wykonawcą robót był Klein Franciszek ze Spółdzielni Rzemieślniczej wielobranżowej w Lęborku.
Zima przeszkodziła w dalszej pracy przy budowie, która miano wznowić z nastaniem wiosny.
Dekretem J.E. Ks. biskupa Ordynariusza z dn. 1.II. 1982 r. został przeniesiony ks. Tomasz Leniec do parafii w Barwicach. Na wakujące stanowisko wikariusza został przydzielony za zgodą J. E. Ks. Biskupa Stefana Bareły z Częstochowy ks. Herbert Oślisło, który podjął pracę z dniem 1. III. 1982 r.. Z dniem 30 sierpnia został z pracy odwołany przez J.E.Ks. Biskupa Ordynariusza ks. Kazimierz Koszykowski i oddelegowany do parafii          
w Świdwinie. Z tym samym terminem został skierowany do tut. parafii w charakterze wikariusza ks. Antoni Bolesta z parafii w Kołobrzegu. Ks. Proboszcz Jan Grabowski
w serdecznych słowach jednemu podziękował za ofiarną współpracę a drugim życzył Szczęść Boże w pracy duszpasterskiej na nowych placówkach.


RO K     P A Ń S K I    1 9 8 3


Na progu Nowego Roku Pańskiego Kościół Katolicki stawia nam przed oczy Maryję
z Bożym Dzieciątkiem na ręku, spoglądając na Bogarodzicielkę upewniamy się, że zdążamy do Jeruzalem niebieskiego tych czasach pełnych niepokoju i zamieszania właśnie Maryja wskazuje nam właściwa drogę i prowadzi do Zbawiciela.
W dalszym ciągu przygotowujemy się przez pracę nad sobą do godnego przyjęcia Wielkiego Pielgrzyma –naszego rodaka- Papieża Jana Pawła II, który z wielka tęsknotą oczekiwał na ostateczne ustalenie terminu upragnionej pielgrzymki – do kraju i Pani Jasnogórskiej.
W dniu 10.II. 83 r. zakończono w parafii wizytę duszpasterską czyli kolędę i na tle spotkań kolędowych w sprawozdaniu poruszono następujące zagadnienia: nauczanie
i wychowanie religijne w  rodzinach oraz problem trzeźwości i współżycia w rodzinach
i w sąsiedztwie.
Papież Jan Paweł II w dniu 6.I.1983r. wydał Bullę zaczynająca się od słów: „Otwórzcie Drzwi Odkupicielowi” i ogłosił Rok Jubileuszowy, który ma trwać od 25.III.1983r. do 22.IV. 1984r. włącznie. Z okazji Jubileuszu 1950-leci Odkupienia w naszej diecezji zostały wyznaczone kościoły w których po wypełnieniu pewnych warunków można będzie uzyskać odpust jubileuszowy. Do wyróżnionych kościołów należy nasza świątynia NMP Królowej Polski.
W okresie Wielkiego Postu z polecenia Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża zostały przeprowadzone rekolekcje trzeźwościowe w całym dekanacie lęborskim o cnotę trzeźwości. W parafii NMP Królowej Polski odbyły się rekolekcje od 13.III-20.III. 1983 r. Nauki rekolekcyjne głosili OO. Kapucyni z nowego Miasta n/ Pilicą (o. Zbigniew i o. Józef)   
Wierni chętnie gromadzili się na nauki rekolekcyjne i licznie  przystępowali do stołu Pańskiego, by godnie przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Ks. Biskup Ordynariusz nawiązując do wskazań Ojca Świętego Jana Pawła II zawartymi w Bulli „Otwórzcie Drzwi Odkupicielowi” zarządził, aby nadzwyczajny obchód Jubileuszu Odkupienia nie ograniczał się tylko do zyskania odpustu zupełnego, ale znalazł swoje odbicie na każdym odcinku pracy parafialnej jak: w katechezie, naukach przedmałżeńskich, w czasie pielgrzymki itp.. Księża pracujący w parafii oraz katecheci starali się by zarządzenie Ks. Biskupa realizować również na kazaniach i kontynuowali przy każdej okazji.
Z nastaniem wiosny przystąpiono do dalszej budowy zakrystii i salek katechetycznych. Ks. Proboszcz Jan Grabowski zabiegał i niekiedy dwoił się, aby materiał budowy jak cegły, cement, wapno były zawsze do dyspozycji murarzy, by praca szybko posuwała się naprzód. Parafianie cieszyli się, że wreszcie będzie obszerna zakrystia i nowe dogodne salki katechetyczne.
Zbliżył się 3 maj 1983 r. – odpust parafialny Królowej Polski i z tą datą przypadło 25-lecie utworzenia parafii oraz srebrny jubileusz pracy Ks. Proboszcza Jana Grabowskiego, organizatora tej parafii od podstaw. Są jeszcze parafianie, którzy pamiętają pierwsze tygodnie uciążliwej pracy Księdza Kanonika, jego wysiłek by kościół uporządkować, wyremontować, upiększyć. Bardzo dbał o życie wewnętrzne parafii, przez osobista gorliwość, stałe nabożeństwa na które gromadzili się wierni, powierzył katechizacje siostrom Zakonnym (poza księżmi).
Przez wspólna współpracę kapłanów i sióstr zakonnych wzrosła gorliwość wiernych
a Matka Najświętsza Patronka parafii upraszała błogosławieństwo Boże dla całej wspólnoty.
Oto niektóre dane sprawozdawcze:
Pierwszym proboszczem od 1958 r. jest Ks. Kanonik Jan Grabowski.
Od chwili utworzenia samodzielnej parafii pracowało 28 księży wikariuszy oto oni:
1. ks. Dinonizy Nowak
2. ks. Ryszard Pawlukiewicz
3. ks. Eugieniusz Jurek
4. ks. Alojzy Słominski
5. ks. Stanisław Szczepan
6. ks. Józef Cisowski
7. ks. Edmund Modliński
8. ks. Julian Mizera
9. ks. Kazimierz Witczak
10. ks. Mieczysław Dereń
11. ks. Edward Cegła
12. ks. Andrzej Krupczyński
13. ks. Henryk Węgrzecki
14. ks. Lech Bystrzycki
15. ks. Joachim Feński
16. ks. Adam Mizerski
17. ks. Józef Kłak
18. ks. Czesław Zielenkiewicz
19. ks. Władysław Miguła
20. ks. Marian Piotrowski
21. ks. Władysław Nowicki
22. ks. Jerzy Smolak
23. ks. Józef Słowik
24. ks. Kazimierz Koszykowski
25. ks. Tomasz Leniec
26. ks. Herbert Oślisło
27. ks. Antoni

W parafii pracowały następujące Siostry zakonne:

1. s. Henryka
2. s. Chryzostoma
3. s. Bernardyna
4. s. Irmina
5. s. Sebastiana
6. s. Józefa
7. s. Daniela
8. s. Angela
9. s. Regina
10. s. Mariusza
11. s. Walburga
12. s. Laurencja
13. s. Kinga
14. s. Grażyna
15. s. Jana Karaskiewicz
16. s. Tadeusza Mucha
17. s. Estera Góral
18. s. Donata Stefańska
19. s. Gregoria Kiwit
20. s. Febronia
21. s. Modesta
22. s. Łukasza
23. s. Rajmunda kończalska
24. s. Hildegarda Fryska
25. s. Ignacja krupa
26. s. Teofana Jakubiec
27. s. Akwina Terka
28. s. Jarosława Witkowska
29. s. Teresa Witkowska                
30. s. Laurencja Tarnowska
31. s. Judyta Garncarek
32. s. Leonarda Zielińska
Parafia wydała dotychczas 6-ciu kapłanów, w tym 1 kapłana zakonnika (karmelita bosy)
W Seminarium Diecezjalnym kształci się:
3   kleryków – przygotowujących się do świeceń diakonatu
3    alumnów – na IV,II,I roku.

    W Seminarium Zakonnym:
    
    1  diakon – z zakonu OO. Franciszkanów (Roman Deyna)
          1  diakon – z zakonu  OO. Jezuitów       (Wojciech Raducha)

   
Wizytacje parafii:  I    6.-8.X.1958 r.  Ks. Infułat Karol Milik    
                       II    4. V. 1963 r.    Ks. Bp Or. Wilhelm Pluta
                             III    5.XI. 1971 r.   Ks. Bp Or.  Ignacy Jeż
                             IV  12.V.1978 r.     Ks. Bp Or.  Ignacy Jeż
      
Parafia wydała 5 sióstr zakonnych:

1. s. Eliza Hoppa
2. s. Małgorzata Łokieć
3. s. Izabela Fogt
4. s. Damaris Bieszk
5. s. Hieronima Dąbrowska

1 postulantka  - Zgromadzenie ss. Misjonarek

W ciągu 25 lat istnienia parafii:   

Udzielono chrztów św.                                                7216 osobom
Zawarło sakrament małżeństwa                                  2395 par
Do wieczności przeszło                   2215 osób
I Komunii św. udzielono                                             5902 osobom
Sakrament Bierzmowania przyjęło                             4506 osób
W tym czasie rozdano Komunii św.                            2212500

    Stwierdza się, że życie sakramentalne wiernych ożywia się bardziej, gdyż każdego roku zwiększa się ilość rozdanych Komunii św.
    W ostatnia niedziele maja dzieci klas drugich przezywały swą wielką radość, gdyż po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa w Komunii św. do swoich dziecięcych  serc z pełnym uczestnictwem w Ofierze Mszy św. Cała grupa liczyła 283 dzieci.    
W niedzielę poprzedzającą przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny, Ks. Biskup ordynariusz Ignacy Jeż przesłał słowo Pasterskie na dni pielgrzymki Papieża w Polsce. Między innymi podał, że „ jeszcze za mało zdajemy sobie sprawę z niezwykłością tego wydarzenia -, tak pod względem historycznym jak i religijnym. Pierwszy Polak na tronie papieskim – w dzień św. Jadwigi, wybrany głową Kościoła – odbywa pierwszą swoją pielgrzymkę by uczcić św. Stanisław Biskupa i męczennika, przyjeżdża z drugą pielgrzymką, by zakończyć uroczyście Jubileusz, związany z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który od sześćset lat doznaje czci na Jasnej Górze. Każdy z tych faktów to przedmiot zasługujący na osobne rozważanie.
Przewidziany pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej Ojczyźnie od 16.VI do 23VI. 1983 roku. W tym czasie odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, Poznań, Katowice, Wrocław- hipodrom, Kraków, Mistrzejowice i odlot do Rzymu.
Ze względu na odległość, główny udział diecezji w spotkaniu z Ojcem Świętym był przewidziany w Poznaniu, ale to nie wykluczało udziału wiernych w Warszawie, Niepokalanowie czy w Częstochowie lub innych miejscowościach.
Staraniem Ks. Proboszcza Jana Grabowskiego parafia nasza uzyskała             
2 autokary by wierni mogli udać się do Poznania tam w dniu 20. czerwca spotkać się z Ojcem Świętym. Ogółem z parafii pojechało 70 osób pod opieką ks. Antoniego Bolaty. Dla tej grupy było to niezapomniane przeżycie, które na długi czas pozostanie w pamięci. Byli i tacy parafianie, którzy choć w małych grupach, byli w każdej miejscowości, która nawiedził nasz rodak Ojciec Święty Jan Paweł II.
W dniu 20.czerwca w Poznaniu Ojciec Święty dokonał wyniesienia na ołtarze – poprzez beatyfikacje Służebnicy Bożej Matki Urszuli Ledóchowskiej. „Wielka jest nasza radość mówił Ojciec Święty, że  w czasie ojczystego Jubileuszu Pani Jasnogórskiej i zarazem w ramach Roku Odkupienia do chwały błogosławionych została wyniesiona córka znanego polskiego rodu” – rodzona siostra matki Teresy Urszuli – Maria Teresa Ledóchowska znana powszechnie, jako Matka Czarnej Afryki została przed kilku laty beatyfikowana przez Pawła VI. W czasie pielgrzymki Ojca Świętego w naszej Ojczyźnie parafianie liczniej uczestniczyli w Najświętszej Ofierze i przystępowali do Stołu Pańskiego, biorąc czynny udział w modlitwach zanoszonych w intencji naszego rodaka Papieża Jana Pawła II. Poza Matka Urszula Ojciec Święty w Krakowie Beatyfikował o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta.
W tym czasie budowa zakrystii i salek katechetycznych posuwała się szybko naprzód, gdyż zbliżał się wyznaczony termin Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wyznaczony na dzień 14 i 15 lipca 1983 r. W kościele przeprowadzono modernizację prezbiterium, jako szczególne wotum dla Matki Bożej Jasnogórskiej, która jest także Patronką naszego kościoła.
W związku z budową Ks. Proboszcz Jan Grabowski ponosił wielkie trudy  i wkład w tę inwestycję – choć parafianie składali swe skromne ofiary, ale wzrastające ceny utrudniały przyspieszenie wykonania podjętych prac. Dzięki zapobiegliwości tutejszego Proboszcza, pracownicy nie czekali na materiały budowlane. Już na nawiedzenie obrazu choć w stanie surowym – zakrystia była funkcjonalną.
Katecheci z dziatwa i młodzieżą prowadzili przygotowanie do peregrynacji obrazu zachęcając dzieci do codziennego odmawiania jednego dziesiątka Różańca św. także
w rodzinach. By godnie przygotować się do spotkania z Matka Bożą, kapłani w kazaniach zachęcali do czynów miłości i wzajemnego pojednania się w skłóconych rodzinach. Stąd też wierni chętnie korzystali z Sakramentu Pokuty i Eucharystii, by czystym sercem stawić się przed nasza Matką i Królową.  
Wielki wkład w przygotowaniu i porządkowaniu nowej przybudówki i placu kościoła wnieśli parafianie, poświęcając wiele dni bezpłatnej pracy.
Bezpośrednie przygotowanie duchowe i zewnętrzne we wszystkich parafiach dekanatu na czele z parafią Królowej Polski, rozpoczęło się zaraz po wyjeździe z Ojczyzny Wielkiego Pielgrzyma – ojca  Świętego  Jana Pawła II.  
Przez trzy niedziele z rzędu przekazywane były szczegółowe informacje dotyczące wystroju kościołów, domów, dekoracji całej trasy przejazdu oraz porządku, jaki miał być zachowany w dniu Nawiedzenia.
W niedzielę 10 lica na wszystkich Mszach św. i nabożeństwach został odczytany List Pasterski Ks. biskupa Ordynariusza z okazji Peregrynacji Matki Bożej w Kopii Jej Jasnogórskiego Obrazu. Na tydzień przed Peregrynacją odbyło się zebranie duszpasterzy
z dekanatu lęborskiego w parafii Nowej Wsi Lęborskiej, którzy ustalili program Nawiedzenia i dyżury w konfesjonałach podczas Peregrynacji. Zdaniem parafian, zleconym przez duszpasterzy było ustrojenie okien w domach i na trasie Peregrynacji Obrazu. Mieszkańcy parafii mieli ponadto na wyznaczonych odcinkach i wylotach ulic udekorować szlak dla Maryi i Jej Syna łącznie z bramami, transparentami i innymi symbolami, z czego -  się
w pełni nie wywiązali.  
Powitanie wstępne Obrazu odbyło się 14 lipca o godz. 17-ej na granicy diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. I dekanatu lęborskiego w Bożym Polu  Wielkim. Tu oczekiwali na przyjazd Matki Bożej b. licznie zgromadzeni parafianie z Ks. Proboszczem Alfonsem Formelą na czele. Wśród księży byli       ks.Dziekan Jerzy Dąbrowa, ks. Proboszcz Włodzimierz Szymański oraz              OO. Franciszkanie. Trasa wiodąca przez miejscowość była pięknie wystrojona. Czas oczekiwania wykorzystano na modlitwę, śpiewanie pieśni Maryjnych przez bardzo licznie zgromadzonych wiernych.
Najpierw przekazał Obraz diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Lęborku na ręce
J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża – Ks. Biskup Pomocniczy Tadeusz Gocłowski z Gdańska w obecności O. Paulina – stróża Pani Jasnogórskiej. Obecny był także Biskup Pomocniczy z Koszalina Ks.Tadeusz Werno oraz Kanonicy Kapituły Gdańskiej, Koszalińsko Kołobrzeskiej i wielu innych kapłanów z diecezji.
Witali Maryję w Jej wizerunku wędrującym kolejno: J. E. Ks. Biskup Ordynariusz, dzieci, młodzież, rodzice i Ks. Proboszcz parafii Królowej Polski Ks. Kanonik Jan Grabowski. Przy powitaniu Obrazu było kilka tysięcy wiernych, tak że obszerna świątynia nie pomieściła wszystkich zgromadzonych      wiernych, którzy uczestniczyli w uroczystości poza kościołem na placu dobrze nagłośnionym.
Liturgię mszalną celebrował Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż – kazanie wygłosił Ks. Dziekan Jerzy Dąbrowa. Po Mszy św. rozpoczęła się adoracja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej według  ustalonego i zapowiedzianego programu. O godz. 22-ej młodzież wszystkich parafii wypełniła świątynię, której przewodniczyli w adoracji Matki Bożej OO. Franciszkanie. O godz. 24-ej była Pasterka Maryjna koncelebrowana przez księży lęborskich pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Jana Grabowskiego, która zgromadziła licznych wiernych nie tylko z miasta lecz także z okolic. Homilię Maryjną wygłosił O. Kazimierz Kozłowski, franciszkanin. Po Pasterce w dalszym ciągu trwała adoracja Obrazu przez wypełniających świątynie wiernych.
Od godziny 6-ej od Prymarii począwszy Msze św. odprawiane były przez poszczególne parafie dekanatu wg ustalonego programu. O godz. 14-ej pod przewodnictwem O. Paulina odbyła się Adoracja dziatwy szkolnej wszystkich parafii z Lęborka, która wypełniła całkowicie świątynię. O. Paulin odprawił także Msze św. z homilią i z pomocą obecnych kapłanów udzielił dziatwie Komunii św.. Podczas Peregrynacji w kościele NMP Królowej Polski w Lęborku rozdano ok. 10000 Komunii św.
Dnia 15 lipca o godz. 16-ej w obecności Ks. Biskupa Tadeusza Werno nastąpiło pożegnanie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Przez Ks. Proboszcza Jana Grabowskiego
i licznie zebranych wiernych oraz młodzieży i dzieci. Obraz wyprowadzono procesyjnie ze świątyni do kaplicy samochodowej przygotowanej przed świątynią. Przy śpiewie kapłanów                  i wiernych „O Maryjo Żegnam Cię”. W drodze do Łeby samochód  zatrzymał się  w Nowej Wsi Lęborskiej. Od wylotu  miasta aż pod Garczegorze, trasie wiodącą przez Nową Wieś, parafianie przygotowali wzorowo. Licznie też zgromadzili się na Msze św. odprawiona przed kościołem, zanim obraz Matki Bożej nadjechał.
W sierpniu 1983 r. nasza parafianka Marzanna Kuśmierza, była katechetka wstąpiła do zgromadzenia ss. Pasjonistek. Natomiast długoletni ministrant Ryszard Dawidowski także
z naszej parafii powiększył grono naszych kleryków wstępując do diecezjalnego Seminarium Duchownego w Koszalinie.
W dniu 4 listopada dotarła do księdza Proboszcza Jana Grabowskiego wiadomość, iż na terenie parafii organizuje się kościół Narodowy, dlatego wystosowano komunikat tej oto treści:
- Z przykrością donosimy, że jak z ogłoszeń na  kaplicy ewangelickiej przy ul I Armii Wojska Polskiego wynika odprawiane będą tam odtąd nabożeństwa kościoła Narodowego. Dla ścisłości chcemy wyjaśnić, że o kaplicę tę – na skutek prób wielu wiernych – staraliśmy się i zabiegaliśmy o to, by tam mogły się odprawiać Msze św. Kościoła Rzymsko – Katolickiego.. Nawet jeden z księży emerytów w pobliżu mieszkający – był gotów odprawić tam codziennie Msze św. Kościoła Rzymsko- Katolickiego.
Niestety z różnych powodów wysiłki nasze nie osiągnęły rezultatów. Ogłoszenia na kaplicy informują „Msza św.” w niedziele i święta  o godz.10-ej oraz powiadamiają, że Poświęcenia dokona 6. XI. Br. Ks. Biskup Tadeusz Majewski.
Ponieważ może to wielu parafian wprowadzić w błąd, wyjaśniamy,  że idzie o kościół narodowy, polsko- katolicki i o biskupa nie pozostającego w łączności z Ojcem św. i Stolicą Apostolską w Rzymie.
Módlmy się o jedność chrześcijan, ale równocześnie módlmy się                   
o wierność kościołowi w którym otrzymaliśmy Chrzest św. i w którym zostaliśmy wychowani.
Nie ustaniemy w staraniach, by w tamtej stronie miasta mógł stosownie do życzeń wiernych Kościoła Rzymsko Katolickiego powołać w przyszłości nasz punkt sakralny – podpisali Proboszczowie miasta Lęborka oraz Dziekan dekanatu lęborskiego – Lębork,
5 listopada 1983 r.
P.S. niniejszy komunikat uzgodniony z Kuria Biskupia w Koszalinie należy odczytać w niedzielę 6.XI. Br. w ogłoszeniach podczas każdej Mszy św. Ks. Dziekan Jerzy Dąbrowa.
W dniu 13 listopada podobny komunikat został odczytany we wszystkich parafiach dekanatu lęborskiego.  
Rekolekcje Adwentowe odbyły się od 8 – 11 Grudnia 83 r. Przeprowadził je nasz były parafianin ks. Proboszcz z Duninowa ks. Jerzy Wyżykowski. Wierni chętnie brali czynny udział w rekolekcjach i przygotowaniu się do godnego obchodu świąt Bożego Narodzenia.
Nasi ubodzy z okazji świąt zostali obdarowani ciastem, które im zaofiarowały piekarnie z ulicy Kossaka i ul. Robotniczej. Ks. Proboszcz złożył im w imieniu obdarowanych serdeczne podziękowanie.
Z rozpoczęciem roku szkolnego były już przygotowane dwie salki katechetyczne przy kościele w których już prowadzono regularną naukę religii. W jednej salce uczył ks. Herbert Oslisło, w drugiej katechetka s. Leonarda Zielińska. dalsze prace przy nowej przybudówce kościelnej odłożono do wiosny – jak pokrycie dachu blachą miedzianą, wymiana rynien itp.….
Dnia 27 grudnia rozpoczęli księża wizytę duszpasterską, zbierając jednocześnie ofiary na pokrycie długów z tytułu budowy zakrystii oraz salek katechetycznych. Wierni dość chętnie składali ofiary – wiedząc, że ta inwestycja była bardzo potrzebna dla rozwiązania ciasnoty lokalowej.
w ostatnim dniu grudnia 1983 r. Ks. Proboszcz podał niektóre dane                  
z życia parafii:
Chrzty                                 337 osoby
Śluby                                   103 pary
Zmarło                                106 osób
Zaopatrzono chorych        253 osoby
Do I Komunii św. przystąpiło     283 dzieci
Rozdzielono Komunii św.      113000

Na zakończenie starego roku odprawiona został Msza św. z nabożeństwem dziękczynno Błagalnym i błogosławieństwem Najświętszego sakramentu. Na końcu odśpiewano dziękczynne TE Deum Landamus, by podziękować Bogu za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa.

R O K    P A Ń S K I     19 8 4


W blaskach Roku Świętego, w glorii Wielkiego Jubileuszu Odkupienia wkraczamy
w Nowy Rok Pański 1984 Znaczenie tego Misterium Odkupienia tłumaczy nam św. Paweł, że w Chrystusie objawia się nam niezmierna miłość Boża. Miłości której winniśmy uwierzyć, bo na niej opiera się cała nasza nadzieja.
W czasie tegorocznej kolędy Ks. Proboszcz Jan Grabowski po konsultacji lekarskiej, „że nie ma lepszego sanatorium dla dróg oddechowych od rejsu morskiego”, gdzie jest dużo jodu i tlenu, skorzystał On  w ramach swego urlopu z organizowanego rejsu „Stefan Batory” do Maroka w Afryce i na wyspy Kanaryjskie, na którym został przyjęty w charakterze kapelana, pełniącego obowiązki duszpasterskie dla pasażerów i załogi w czasie tegoż rejsu.                           W powrotnej drodze dopłynięto do stolicy Portugali do Lizbony, skąd autokarami pasażerowie z załoga wybrali się pielgrzymka do odległej o 130  km. Fatimy.
Pielgrzymek zorganizował Ks. Jan Grabowski w której udział wzięło około 200 osób. W sama Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej 2 Lutego po czterdziestogodzinnej podróży pielgrzymi dotarli do upragnionego sanktuarium Matki Bożej. Obok wspaniałej Bazyliki Fatimskiej, po lewej stronie olbrzymiego placu, rozciągającego się przed bazyliką jest zbudowana Kaplica Objawień w tym samym miejscu gdzie Matka Najświętsza rozmawiała                      z pastuszkami, gdzie obecnie widnieje figura Matki Bożej Fatimskiej w takiej postaci,
w jakiej objawiła się pastuszkom w tej to Cudownej Kaplicy przed Matką Bożą Ks. proboszcz Jan Grabowski z drugim Polskim Kapłanem odprawili uroczystą Mszę św. w intencji naszego i Portugalskiego Narodu, w intencji ich rodzin i parafii, w intencji wszystkich czcicieli Matki Najświętszej.
W czasie Mszy św. koncelebrowanej pielgrzymi nasi ze statku Batorego, płodzący
z różnych stron Polski śpiewali wspaniałe pieśni Maryjne i eucharystyczne w języku ojczystym, którym przysłuchiwali się, służący w Maryjnych uniformach do Mszy św. – Portugalczycy, jak i wszyscy na placu obecni. Pielgrzymi podczas Mszy św. ze wzruszeniem przyjęli Komunię św.. Po Mszy św. pielgrzymi wpisali się w pamiątkową Księgę Fatimy,
w której jest także wpisany nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Wpisana jest także nasza Parafia Królowej Polski w Lęborku z której Ks. Proboszcz Jan Grabowski, jako przedstawicie pielgrzymki Polskiej występował.
w dniu 4 lutego zakończono tegoroczną kolędę w której w zastępstwie ks. Proboszcza Jana Grabowskiego pomagał o. Józef Chlebek ze zgromadzenia oo. Oblatów. Ks. Proboszcz w serdecznych słowach podziękował o. Józefowi Chlebkowi za ofiarną pomoc duszpasterską w tym tak pracowitym okresie kolędowym w parafii a szczególnie za ofiarne zastępstwo w czasie urlopu zdrowotnego, przyznanego Mu przez prześwietną Kurię Biskupią.   
W czasie kolędy pobłogosławiono ok. 3700 rodzin. Bez kolędy pozostało ok. 380 rodzin co stanowi 10 % całości rodzin w parafii. W porównaniu do roku poprzedniego procent rodzin bez kolędy pozostał prawie ten sam. W rodzinach na ogół objętych Kolendą przyjmowano kapłanów z wielka serdecznością i wdzięcznością.
w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu odprawiona została w naszym kościele Jubileuszowa Uroczysta Msza św. koncelebrowana przez wszystkich kapłanów tutejszego dekanatu w połączeniu z modlitwami dla uzyskania Odpustu Jubileuszowego. Wierni licznie stawili się na tę Mszę św. a homilię wygłosił Ks. Dziekan Jerzy Dąbrowa z Nowej Wsi Lęborskiej.
Rekolekcje Wiekopostne w dniach od 31.III- 5.IV br. przeprowadził  O. Józef Chlebek – Oblat. Parafianie licznie brali udział w naukach rekolekcyjnych także dzieci i  młodzież, by godnie przygotować się do Świat Zmartwychwstania Pańskiego.
Z powodu przypadającej uroczystości Świeceń Kapłańskich na ostatnią niedziele maja, I Komunia św. dla dzieci klas drugich odbyła się w dniu 13 maja.
Na prośbę Ks. Bp. Ordynariusza Ignacjo Jeża, Ojciec św. Jan Paweł II podniósł do godności Biskupiej dotychczasowego Rektora Diecezjalnego Seminarium Duchownego
Dr Piotra Krupę i przydzielił Go, jako drugiego Biskupa pomocniczego dla Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.
w niedziele Palmową tj. 15 kwietnia odbyła się konsekracja Ks. Biskupa Nominata
w Konkatedrze w Kołobrzegu. Konsekracji dokonał J. E. Ks. Bp. Kardynał Józef Glemp
a współkonsekretorami byli: Ks. Arcybiskup Jerzy Stroba z Poznania oraz Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż. Poza Ks. Prymasem i współkonsekretorami w uroczystość uczestniczyło jeszcze sześciu Biskupów przy udziale wielkiej ilości wiernych z całej diecezji. z naszej parafii wzięło udział ponad 140 osób.
Skoro J. E .Ks.  Bp. Ordynariusz Ignacy Jeż ustalił termin święceń kapłańskich
w parafii NMP Królowej Polski w Lęborku Ks. Proboszcz tejże parafii Ks. Jan Grabowski starał się usilnie aby blacharze na tę tak rzadką uroczystość parafialna pokryli blachą miedzianą prezbiterium oraz nowa przybudówkę kościelna, co też na czas zostało wykonane.
Dzień 27 maja 1984 r. zapisał się szczególnie w pamięci naszych parafian, otóż po jedenastu latach od chwili ostatnich święceń kapłańskich w tutejszej świątyni – stanęło dziś 11 diakonów, którzy z rąk J. E. Ks. Bp. Tadeusza Werno – Sufragana diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej mieli otrzymać święcenia kapłańskie, by powiększyć grono pracujących kapłanów na środkowym wybrzeżu – należącym do tutejszej diecezji.
Diakoni zostali uroczyście wprowadzeni do pięknie udekorowanego kościoła, którą to dekoracje wykonała siostra Judyta zakrystianka z pomocą starszych ministrantów. Chór seminaryjny pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Edmunda Kolanda z Sieciemina uświetnił te uroczystość.  
J. E. Ks. Bp. Tadeusz Werno w homilii o kapłaństwie wyraził radości                
z powodu powiększenia się liczby pracowników do pracy w winnicy Pańskiej oraz wdzięczność dla rodzin, które swoich synów i braci poświęciły do służby Bożej. Pod koniec Mszy św. w imieniu wszystkich nowo wyświęconych kapłanów, nasz Neoprezbiter Władysław Wilkiel w serdecznych słowach podziękował Ks. Biskupowi Tadeuszowi Werno za Sakrament Kapłaństwa, jednocześnie dziękował wszystkim rodzicom, krewnym, wychowawcom i tym, którzy Im w ich życiu ukazali drogę do kapłaństwa, wspierając ich słowem i modlitwą. Na koniec poprosił o dalszą pamięć modlitewną, by byli godnymi szafarzami Bożych Tajemnic.
Ks. Proboszcz Jan Grabowski podziękował Ks. Biskupowi, że przybył do naszej parafii i udzielił spośród jedenastu naszym trzem parafianom Sakramentu Kapłaństwa – zapraszając jednocześnie wszystkich obecnych kapłanów, rodziców, krewnych i gości Neoprezbiterów oraz przybyłych alumnów  z naszego seminarium – na skromny posiłek, by nikt z uczestników nie odszedł głodny. Zespół muzyczny p. Formeli uświetnił także tę parafialna uroczystość.                

W oktawę od kapłańskich tj. w dniu 3 czerwca 1984 r. Neoprezbiterzy i ks. Zygmunt Czaja, ks. Klawczyński oraz ks. Władysław Wilkiel mieli odprawić swoja pierwszą Najświętszą Ofiarę. Wielka to uroczystość dla całej parafii. Oto trzech nowych pracowników do winnicy Pańskiej dała nasza parafia. Księża Neoprezbiterzy zostali uroczyście wprowadzeni z plebanii do kościoła a poprzedziło ich grono ministrantów oraz alumni pochodzący z naszej parafii. Kościół był wypełniony wiernymi, którzy przez czynny udział                        w modlitwach i siewie łączyli się z kapłanami koncelebrującymi Najświętsza Ofiarę.  
W czasie Mszy św. homilie na temat kapłaństwa wygłosił Ks. Pr. Edmund Koland
z Sieciemina, który będąc wikariuszem w tutejszej parafii przed sześciu laty, sam odwiózł owych obecnych księży Neoprezbiterów do Seminarium Duchownego.
Pod koniec Mszy św. Ks. Kazimierz Klawczyński w imieniu własnym               
i księży Czaji i Wilkiela w serdecznych słowach podziękował Ks. Proboszczowi Janowi Grabowskiemu, rodzicom za trud wychowania i ukazania Im ideału służby Bożej, który maja odtąd realizować w swoim życiu kapłańskim. Również dziękował im wychowawcom, którzy im również ukazywali wiele serdeczności i zrozumienia. Po Mszy sw. Księża Neoprezbiterzy udzielili wszystkim obecnym, swego pierwszego prymicyjnego błogosławieństwa wręczając pamiątkowe obrazki.  
Kontynuując starodawną tradycję pielgrzymowania do Częstochowy dnia 1 sierpnia 1984 r. wyruszy ze Skrzatusza Koszalińska  Piesza Pielgrzymka na Jasna Górę. Hasłem pielgrzymki: „Niesiemy pomoc modlitewna Ojcu Świętemu i Ojczyźnie”. Na tę pielgrzymkę zgłosiły się z naszej parafii 42 osoby, przeważnie młodzież. Niech Matka Najświętsza prowadzi ich szczęśliwie.
Dekretem Ks. biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża z dnia 20.08.br został odwołany wikariusz ks. Antoni Bolesta i przeniesiony na równorzędne stanowisko do parafii Najświętszego Zbawiciela w Ustce.
Pismem J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza z dnia 20.VIII. 84 r. został skierowany ks. Anatol Wołoszyn do pracy duszpasterskiej w parafii NMP Królowej Polski w charakterze wikariusza na miejsce ks. Bolesty. Ks. Anatol Wołoszyn poprzednio pracujący w parafii Białym Borze objął pracę w parafii września 1984r.
W dniu 29 września 1984 r. przybył do parafii NMP Królowej Polski  J. E. Ks. Biskup Tadeusz Werno, aby udzielić młodzieży Sakramentu Bierzmowania i dokonać wizytacji  parafii. Po wprowadzeniu Ks. Biskupa procesjonalnie z plebanii do kościoła, chór parafialny odśpiewał pieśń „ Oto Kapłan Wielki” a Ks. Wizytator zbliżył się do ołtarza udzielając wiernym swego błogosławieństwa. Następnie witały Ks. Biskupa dzieci, młodzież oraz rodzice. Następnie zabrał głos Ks. Proboszcz Jan Grabowski i zdał sprawozdanie duszpasterskie. Oto ono: Ekscelencjo! Najprzewielebniejszy Księże Biskupie, czcigodni Bracia Konfratrzy, na czele z Księdzem Dziekanem, ukochani Bracia  i Siostry, droga Młodzieży. Nadszedł dla nas historyczny termin kolejnej Wizytacji Pasterskiej w naszej parafii, podczas której Młodzież nasza z rąk Dostojnego gościa otrzyma Sakrament Bierzmowania, by stać się dzielna obrończynią Wiary świętej i Rycerka Chrystusową.
Parafia nasza NMP Królowej Polski powstała nie tak dawno temu, bo 21 kwietnia 1958 r. jako samodzielna placówka duszpasterska, powołana przez Kurię Biskupią
w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki uprzednim staraniom pierwszego Biskupa gorzowskiego śp. Ks. Biskupa Teodora Bunscha. Erygowana została jednak później 17 grudnia 1958 r. przez Ks. Biskupa Ordynariusza Gorzowskiego Wilhelma Plutę, wydzielona z macierzystej parafii św. Jakuba Ap. W ubiegłym okresie przeżywała nasza wspólnota parafialna 4 wizytacje pasterskie: Pierwszej wizytacji dokonał w imieniu Ks. Biskupa Ordynariusza Pluty Ks. Infułat Karol Milik w dniach 6 i 7 października 1958r., drugą wizytacje dokonał sam Ks. Biskup Ordynariusz Wilhelm Oluta w dniach 3 i 4 maja 1963r., trzeciej wizytacji dokonał Ks. Biskup Ignacy Jeż, jako ówczesny Biskup pomocniczy Gorzowa Wielkopolskiego w dniach 5 i 6 listopada 1971r. Następnej wizytacji, jako czwartej dokonał także Ks. Biskup Ignacy Jeż, ale już jako Ordynariusz nowo powstałej Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej. Wizytacja ta była w dniach 14 i 15 maja 1978r.
Obecna Wizytacja Pasterska, której dokonuje J. E. Ks. Biskup Tadeusz Werno
z Koszalina, jest piątą wizytacją w naszej Wspólnocie Parafialnej, to też Najprzewielebniejszego Księdza Biskupa Wizytatora jak najserdeczniej wszyscy witamy!
I kiedy mama zdać przed Tobą Ekscelencjo dziś krótkie sprawozdanie z okresu od ostatniej Wizytacji Pasterskiej, poruszę najpierw sprawy gospodarcze naszej Wspólnoty. Dzięki ofiarności parafian wymieniliśmy w tym okresie wszystkie okna neogotyckie w kościele, wykonaliśmy nowa dobudowę przy świątyni o powierzchni 210 m kwadratowych, zawierająca zakrystie, nowe 2 salki katechetyczne, pomieszczenie sanitarne i gospodarcze. Nowa dobudowę wraz z dachem nad prezbiterium kościoła pokryliśmy miedziana blachą. Pozostały nam jeszcze do obicia blachą miedziana pilastry kościoła oraz wyfugowanie wieżyczek i innych elementów kościelnych. zaplanowaliśmy także wystrój powiększonego prezbiterium po usunięciu starej zakrystii – ołtarzem soborowym z granitu Strzegomskiego oraz elementami marmurowymi dawnej nadstawy ołtarzowej jak i inne elementy prezbiterium. Prace te miały być już wykonane na obecna Wizytację  Pasterską , jednak
z powodu trudności materialnych i słowności znanej naszych fachowców prace te zostały                          z konieczności przesunięte na czas późniejszy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku po zakończeniu tych prac będziemy mogli poprosić Prześwietną Kurię  Biskupią o konsekracje naszej świątyni.
Ale najważniejsza sprawą jest strona duchowa naszej parafii. Pod tym względem zauważa się olbrzymi postęp religijny naszej Wspólnoty Parafialnej. Pokaźna większość rodzin w parafii jest na odpowiednim poziomie religijno moralnym, sumiennie uczestniczy we Mszy św., przystępując do Sakramentów św. i wychowuje religijnie swoje dzieci. Najlepszym dowodem tego pocieszającego poziomu religijno – moralnego rodzin są powołania kapłańskie            i zakonne w parafii. Parafia nasza dała dotychczas Kościołowi
6-ciu Kapłanów dla naszej diecezji, w tym trzech wyświęconych w dniu 27 maja br. przez             J. E. Ks. Bp. Tadeusza Werno, Najczcigodniejszego obecnego naszego Wizytatora. Zostało wyświęconych trzech kapłanów i 8 zakonnic. Prócz tego w Seminarium naszym aktualnie studiuje 4 kleryków, w zakonnych Seminariach także 4 kleryków. Jak wykazuje nasza statystyka parafialna z roku na rok coraz więcej parafian posila się i umacnia Ciałem Eucharystycznym. W obecnym roku rozdano dotychczas w naszej świątyni 110000 Komunii św. Jest jednak pewna część rodzin w naszej parafii, zaniedbanych mocno pod względem religijno moralnym. Nie tylko rodzice nie praktykują w wierze swoich ojców, ale zaniedbują wychowania również swoich dzieci, nie posyłają ich na katechezę parafialną, a nawet SA tacy rodzice, którzy praktyk religijnych swoim dzieciom zabraniają. Wielu ojców i synów rodzin dotkniętych jest straszną plagą pijaństwa, które jest najczęściej powodem rozbicia małżeńskiego i tragedii rodzinnej. Uderza fakt, że w parafii naszej jest ponad 160 małżeństw żyjących bez sakramentu, bo albo mąż, albo żona sprzeniewierzyli się przysiędze małżeńskiej, pozostawiając dzieci półsierotami.
Ekscelencjo! Najczcigodniejszy nasz Arcypasterzu, aby Twoja obecność, Twoje Apostolskie słowo i Twoja Pasterska modlitwa w ofierze Mszy św. uzdrowiła całą naszą Wspólnotę parafialną a Sakrament Bierzmowania, którego udzielisz naszej parafialnej młodzieży, przyczynił się do umocnienia nas w wierze i moralności chrześcijańskiej.
W imieniu młodzieży i całej Naszej wspólnoty Parafialnej, proszę Cię gorąco o Wielkie Dary Ducha Świętego.
Podczas Mszy św. J. E. Ks. Biskup Wizytator udzielił osobom Sakramentu Bierzmowania i wygłosił homilie na temat darów Ducha Świętego. W dniu następnym
Ks. Biskup spotkał się z dziatwa parafialną po Mszy św. Również  po Mszy św. dla młodzieży miało miejsce takie spotkanie. Sumę odprawił Ks. Biskup i wygłosił naukę dla rodziców ale jak sam zauważył mało rodziców na taka parafię przybyło na to ważne spotkanie. Po Sumie nastąpiło pożegnanie Ks. Biskupa przez dzieci, młodzież i dorosłych oraz odprowadzenie Ks. Wizytatora na plebanię. Po południu j. E. Ks. Biskup wizytował kancelarie parafialną którą znalazł w najlepszym porządku, bo księgi wszystkie prowadzone są na bieżąco. Potem Ks. Biskup złożył wizytę wszystkim księżom emerytom zamieszkałym na terenie naszej parafii. Na końcu odwiedził Dom Zakonny SS. Pasjonistek, które pracują przy parafii od szeregu lat, tj. od powstania parafii.
W dniu 17 października br. ks. wikariusz Anatol Wołoszyn wyjechał  z parafii NMP Królowej Polski celem przygotowania się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która wyjeżdża w dniu 22 października. Ks. Wołoszyn ma być po powrocie przeniesiony na inna placówkę duszpasterską. Ponieważ na miejsce ks. Wołoszyna, który wylądował w USA Kuria Biskupia nie miła wolnego kapłana na wakujące stanowisko wikariusza dla parafii NMP Królowej Polski  proboszcz tejże parafii Ks. Jan Grabowski poprosił O. Gwardiana OO. Franciszkanów w Wejherowie o przyjściu z pomocą duszpasterską w każdą niedzielę
i święta.
Ku wielkiej radości o. Gwardian wyraził zgodę i w każda niedzielę                    
i święta służył pomocą w kościele któryś z ojców z Wejherowa. Lekcje religii za nieobecnego wikariusza objął dodatkowo katecheta Mieczysław Wyrzykowski.
Od 7-13.X 1984r. w całym kraju i w naszej parafii obchodziliśmy Tydzień Miłosierdzia Bożego pod hasłem „ Miłosierdziem zobowiązani”. Z powodu małych ofiar wiernych w tym stanie kryzysu – złożone dary przez wiernych rozdano najbardziej potrzebującym.
Tegoroczne rekolekcje Adwentowe odbyły się od 9-13 .XII.1984r. Nauki rekolekcyjne wygłosił O. Gwardian OO. Franciszkanów Wejherowa. Wierni chętnie korzystali z owych pełnych przeżyć ćwiczeń duchowych, by się godnie przygotować do zbliżających się Uroczystości Bożego Narodzenia.
Wielkim przeżyciem dla dziatwy przedszkolnej byłą Uroczystość św. Mikołaja, którą siostra katechetka przygotowała z ich rodzicami w dniu 17.XII. 1984r.
W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia rozdano dla ubogich naszej parafii dary pochodzenia zagranicznego oraz z ofiar wiernych – ciasto. Obdarowano sporą ilość rodzin.   
W dniu 27. XII. 1984r. rozpoczęto doroczną wizytę duszpasterską                    
w parafii. Dzięki życzliwości O. Gwardiana z Wejherowa, skierowany został do tej pracy
O. Mieczysław, który z całą sumiennościa te posługę pełnił.
W ostatnim dniu roku kalendarzowego parafia zebrała się w świątyni aby podziękować Bogu i Matce Najświętszej za wszystkie otrzymane łaski, przeprosić poprosić za popełnione przewinienia, niedbalstwa i prosić o nowe łaski i dobrodziejstwa na nadchodzący  nowy rok. W czasie tego nabożeństwa Ks. proboszcz podał kilka cyfr do wiadomości wiernym, które są zapisane                   w księgach parafialnych:  
Chrzty                             298 dzieci
Śluby                                 90 par                                                                                                               
Zmarło                             116 osób
Zaopatrzono chorych w domach 290 osób
Bez zaopatrzenia  zostało 47 osób zwłaszcza w nagłej smierci
Do I Komunii św. przystąpiło 262 dzieci
Rozdzielono Komunii św. 125000
Na Uroczystość św. Rodziny rozważane było Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na temat: „Eucharystia a rodzina chrześcijańska”. Wspólnym śpiewem „ Ciebie Boga Wysławiamy” dziękowaliśmy za miniony rok.

 

R O K      P A Ń S K I    1 9 8 5


    Z wielka ufnością w pomoc Bożą i Matki Bożej wkraczamy w ten Nowy Rok Pański ufni, że jesteśmy w ręku najlepszego Ojca i Matki, której miłościwy Ojciec Święty Jan Paweł II tak zawierzył, iż cały świat jej powierzył.
W miarę otrzymywania darów pochodzenia zagranicznego parafia rozdziela je wiernym, którzy w różny sposób owo dobrodziejstwo komentują. Sporo jest przy tym pracy, ale i bywa brak zrozumienia ze strony obdarowanych ( n p cha dla dalszej rodziny – a każdy kto zajmuje kolejkę – też coś chce otrzymać).
Z dniem 1. II. 1985 r. zakończono kolędę na terenie całej parafii i to dzięki ofiarnej pomocy O. Mieczysława, który w tej pracy  nie szczędził sił i ofiar. W czasie tegorocznej kolędy pobłogosławiono 3486 rodzin, nie przyjęło kolędy 216 rodzin, bez ślubu kościelnego z własnej winy żyje 140 rodzin.
W I Niedzielę Postu na Gorzkich Żalach odbyło się nabożeństwo Ekspiacyjne za grzechy pijaństwa, które jest plaga także naszej parafii.
W każdy piątek Wielkiego Postu odprawiana jest Droga Krzyżowa dla dzieci
i młodzieży o godz. 1630 a dla dorosłych o godz. 1800 po niej Msza św. wieczorna.  
Rekolekcje Wielkopostne odbyły się od 17 – 22. III 1985r. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Generał Bernard Witucki – proboszcz z Miastka. Tematem było Miłosierdzie Boże wg objawienia s. Faustyny. Kaznodzieja gorąco zachęcał do wielkiej ufności w Miłosierdzie Boże, które jest nieskończone. „ Jezu Ufam Tobie” było hasłem tych dni skupienia. Wierni korzystali z tych nauk a o ich zainteresowaniu świadczyło liczne uczestnictwo.
W Wielką Sobotę obdarowano ubogie rodziny parafii ciastem, gdyż innych darów nie było. – obdarowano ponad 60 rodzin.
Wkrótce po Wielkiej Nocy ustawiono w prezbiterium ołtarz i pulpit z granitu Strzegomskiego, natomiast antepedium i stopień ołtarzowy z marmuru..
Teraz wystrój prezbiterium wygląda estetycznie i bogato. W dniu 27. IV. b r. już ślubowali przy ołtarzu soborowym w prezbiterium nowożeńcy (6par) przy którym będą odbywały się na przyszłość wszystkie śluby.
w dniu 26 maja 350 dzieci klas drugich przystąpiło do pierwszego pełnego uczestnictwa we Najświętszej Ofierze.
W tym samym dniu w Słupsku w kościele NM Królowej Różańca Świętego odbyły się święcenia kapłańskie diakonów naszego seminarium Duchownego w Koszalinie.
Wśród nowo wyświęconych był i syn naszej parafii diakon Jerzy Ruszkowski. Z tej okazji z naszej parafii pojechała delegacja na te piękną uroczystość. Świeceń dokonał
J. E. Ks. Biskup Tadeusz Werno.
w dniu 2 czerwca neoprezbiter Jerzy Ruszkowski odprawił w naszym kościele parafialnym swa pierwszą Mszę św. Prymicyjną. Neoprezbiter został uroczyście procesyjnie wprowadzony z plebanii do kościoła a chór parafialny zaintonował pieśń”, Pan kiedyś stanął”……..
Dzieci pięknymi wierszami o bogatej treści witały nowego kapłana. Na tej uroczystej Mszy św. byli nasi alumni: Mariusz Kołaciński i Ryszard Dawidowski.
Słowo Boże Kim jest Chrystus, wygłosił ks. wikariusz z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lęborku.                                      
Niestety w tym dniu odbył się w Katedrze Koszalińskiej jubileusz 25-lecia sakry biskupiej Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża i Ks. Proboszcz jako Kanonik katedralny otrzymał imienne zaproszenie, musiał stawić się w Koszalinie. Na swoje miejsce w parafii delegował z wszystkimi obowiązkami ks. wikariusza Herberta Oslisło, który ks. Proboszcza godnie reprezentował.
Oto w ostatnim dziesięcioleciu parafia nasza dała diecezji 6ciu kapłanów. chór parafialny swoim śpiewem uświetnił te podniosłą uroczystość                       a neoprezbiter wszystkim kolejno dziękował za wielki wkład w Jego dojściu do kapłaństwa. Następnie udzielił obecnym swego pierwszego prymicyjnego błogosławieństwa rozdając pamiątkowe obrazki.
Dekretem Prześwietnej Kurii Biskupiej Koszalińsko – Kołobrzeskiej parafia otrzymała drugiego księdza wikariusza w osobie ks. Andrzeja Matyjaszka, który po święceniach kapłańskich pracował przez dwa lata w duszpasterstwie w Kołobrzegu a u nas rozpoczął pracę kapłańską z dniem 1 lipca 1985r. gdyż ks. Herbert Oślisło wyjechał na urlop. Ks. Proboszcz życzył ks. Andrzejowi w pracy parafialnej Szczęść Boże a ks. Herbertowi dobrego wypoczynku.  
Dekretem Kurii Biskupiej z 10 sierpnia Ks. Herbert Oślisło został przeniesiony na placówkę duszpasterska do Rymania a na jego miejsce został skierowany do naszej parafii
ks. Piotr Bruski z Białogardu. W związku z tym przeniesieniem ks. Herbertowi dziękował serdecznie Ks. proboszcz wraz z parafinami za Jego przeszło trzyletnia prace kapłańską
w naszej parafii a ks. Piotrowi życzymy gromkie szczęść Boże.
W dniu 2.X.br w godzinach popołudniowych jacyś świętokradcy rozbili            
i obrabowali metalowe puszki w naszej świątyni, musiała to być zorganizowana banda złoczyńców, bo w tym samym czasie nie pominęła i kościoła św. Jakuba Ap. Księża zalecili modlitwę o upamiętnienie tych i podobnych świętokradców, bo już i nasze domy Boże nie są uszanowane.
W miesiącu listopadzie kochająca nas Matka – Kościół wspomina Naszych drogich zmarłych. Stąd też na dzień 10 listopada staraniem ks. Dziekana Jerzego Dąbrowy i Księży Proboszczów najbliższych parafii obu dekanatów Lęborka i Łeby na cmentarzu pomordowanych więźniów Stuthofu w Krępie została odprawiona koncelebrowana Msza św. przez zebranych kapłanów. W tej Mszy św. uczestniczył Ojciec naszego ks. Piotra Bruskiego – były współwięzień obozu. Na zaproszenie Ks. Proboszcza bardzo duża liczba parafian wzięła udział w tej Mszy św. i modlitwach za tysiące męczenników pomordowanych przez hitlerowców tuż przed zakończeniem wojny.
z dniem 27 grudnia rozpoczęli kapłani nasi kolędę czyli wizytę duszpasterską. Od Nowego Roku na prośbę Ks. Proboszcza przybył do parafii O. Józef Chlebek, misjonarz Oblatów by pomóc księżom w tej pracy parafialnej. O. Józef już był znany w naszej parafii bo kiedyś pracował w parafii Białogarda pod Łebą a powtórnie w ostatnim czasie też pomagał kapłanom w kolędowaniu parafian.
Podczas Mszy św. na zakończenie starego roku podał Ks. Proboszcz kilka danych sprawozdawczych: Chrzty                         273 dzieci
                                   Śluby                            94 pary
                                   Zmarło                        128 osób
                                   Zaopatrzono chorych w domach             391 osób
                                   Zmarło śmiercią nagłą                               24 osoby
                                   Nie zaopatrzonych z własnej winy              17 osób
                                   Do Komunii św. przystąpiło                    352 dzieci
                                   Komunii św. rozdano ogółem            130000
Na końcu odśpiewano dziękczynne Te Deum na podziękowanie za miniony rok.


R O K       P A Ń S K I      1 9 8 6


Nowy Rok to Uroczystość Świętej bożej Rodzicielki. z nią wkraczamy w nowy, bliżej nie znany etap naszego życia, ufni, że z Jej pomocą podołamy każdy trud życia codziennego, tak w życiu rodzinnym jak i społecznym. W parafii odbywa się w dalszym ciągu wizyta duszpasterska, kapłani wręczają rodzinom obrazki kolędowe z datą mających się odbyć Misji św. by wierni się przygotowali na te wielkie dni pojednania z Bogiem i bliźnimi.
W ostatnia niedzielę stycznia (1986-01-02), odbył się w naszej parafii wielki występ śpiewu kolęd chórów kościelnych z Diecezji naszej jak i gości z diecezji Chełmińskiej tak zwany „Sacrochoru” 1986 r. Duszą i siłą napędową „Sacrochoru” jest Proboszcz parafii
w Sarbsku ks. mgr Stanisław Stolc, który muzyce oddaje swoją wiarę, nadzieję i miłość. Chóry wykazały swój program kolęd wspaniale, ale najbardziej utkwił w pamięci chór św. Rodziny ze Słupska pod dyrekcją ks. Proboszcza Jankowskiego, który na wzór „Słowików Poznańskich” Stuligrosza, skradał się nie tylko z niewiast i mężczyzn, ale i z dzieci szkolnych od 3 klasy wzwyż, które swym wspólnym na głosy śpiewem, podbiły serca wszystkich słuchaczy.
Jak już dowiedzieliśmy się z komunikatów telewizyjnych i radiowych zginął tragicznie podczas pełnienia posługi Biskupiej, w wypadku samochodowym śp. Ks. Biskup Wilhelm Pluta z Gorzowa Wlkp. Znany starszym parafianom dobrze ze swoich wizytacji, kazań, Sakramentów Bierzmowania w naszej parafii i dekanacie. Położył wielkie zasługi                             w organizowaniu życia religijnego w rozległym Ordynariacie Gorzowskim, do którego i my także należeliśmy, bo diecezja nasza Koszalińsko – Kołobrzeska powstała dopiero czternaście lat temu. Pogrzeb Ks. biskupa Wilhelma Pluty odbył się 27 stycznia 1986 r. w Gorzowie Wlkp. W pogrzebie tego zasłużonego Biskupa Ordynariusza dla naszych ziem zachodnich wziął udział Ks. Proboszcz Jan Grabowski – Dziekan Rejonu Słupskiego oraz Ks. Kanonik Jerzy Dąbrowa z Nowej Wsi. z powodu złych dróg  spowodowanych silnymi opadami śniegu – wielu parafian zrezygnowało z udziału w uroczystościach pogrzebowych.
W dniu 31 stycznia dzięki pomocy O. Józefa Chlebka zakończono kolędę w parafii. Pobłogosławiono 4178 rodzin, co stanowi około 14220 osób. Nie przyjęło kolędy 482 rodziny, co stanowi 10% ogółu parafian. Bez ślubu kościelnego z własnej winy żyje około 340 rodzin. Większość tych rodzin nie może zawrzeć związku małżeńskiego bo jedna lub druga strona są rozwodnikami. Na ogół w rodzinach objętych kolędą przyjmowano kapłanów             z wielka serdecznością.
Od 9-16 marca odbyły się w parafii Misje św. Nauki misyjne głosili OO. Franciszkanie – Bernardyni z Poznania. Kierownikiem Misji św. był  O. Fidelis Obracaj. Parafianie chętnie gromadzili się na nauki misyjne, korzystali z Sakramentu pojednania
i w tym czasie rozdano ponad 20000 Komunii św. Wierni godnie przygotowali się na Święta Wielkanocne, bo powiększyła się frekwencja na Mszach św. w dni powszednie i świąteczne.
W Niedzielę Palmową odczytano komunikat Księży Proboszczów parafii Lęborka
i Nowej wsi. Na terenie Lęborka powstało nowe ugrupowanie modlitewne oparte na Piśmie św., które jednak nie ma nic wspólnego z wiara rzymsko-katolicką, z naszym Kościołem. To ugrupowanie odrzuciło:
1) kult obrazów
     2) chrzest dzieci
     3) obecność Pana Jezusa w Najśw Sakramencie
     4) Ojca św., jako autorytet Kościoła Chrystusowego
     5) Matkę Bożą, że jest tylko Matka Jezusa, jako człowieka.
Uznają tylko Pismo św. i na dowolnym tłumaczeniu opierają swoje postępowanie.
To ugrupowanie modlitewne mieści się w Lęborku ul. Tczewska 6a/2 Lębork Drętowo przed którym ostrzega się naszych wiernych, jako przed sekciarzami.

    W święto Matki Bożej Królowej Polski i Patronki naszej partii Sumę celebrował
O. Bogusław Niewczas –Gwardian i zarazem dziekan tutejszego dekanatu. On tez w czasie Mszy św. wygłosił odpustowe kazanie.
w dniu 19 kwietnia J. E. Ks. Biskup Tadeusz Werno udzielił w naszej świątyni Sakramentu Bierzmowania 265 osobom. Młodzież była bardzo starannie przygotowana przez tutejszych księży wikariuszy.

Przepisano z pisma Okólnego – Biura Prasowego Episkopatu Polski nr. 21/86/925
I Synod Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.
    Dzień 10 maja 1986 r. zapisał się trwale w historii diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej. W tym dniu odbyła się bowiem pierwsza sesja Synodu Diecezjalnego. inauguracja miała miejsce w katedrze Koszalińskiej, pięknie na ten dzień przystrojonej. Uroczystej Mszy św. wotywnej do Dycha Świętego odprawionej przez Biskupów pomocniczych i księży dziekanów przewodniczył Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż. Po Hymnie do Ducha Świętego i odczytaniu „ Modlitwy Synodalnej ks. Kanonik Ryszard Kierkowski podał do wiadomości zebranych treść pisma do Ojca Świętego Jana Wpala II oraz do Ks. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.
Uroczystość zgromadziła w katedrze Kapitułę Katedralną i Kolegiacką Kołobrzeską, księży, wiernych - delegatów wszystkich parafii diecezji oraz Seminarium Duchownego.
Do uroczystej intronizacji Pisma św. oraz odczytaniu Ewangelii, Biskup Ordynariusz wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym streścił zadania Synodu Diecezjalnego.
Po kazaniu sekretarz synodu Ks. Dr. Edward Sugier odczytał nazwiska członków synodu, wzywając wszystkich do złożenia publicznie wyznania wiary.
Po Mszy św. promotor Synodu ks. Dr. Stanisław Wojnar podał ogólne informacje dotyczące Synodu, a poszczególni przewodniczący synodalnych komisji przygotowawczych złożyli relacje z prac swoich komisji.
Druga część pierwszej sesji miała miejsce w gmachu nowo budowanego Seminarium Duchownego. Delegaci parafialni otrzymali po Mszy św. pięknie przygotowany program
z I sesji oraz streszczenie relacji poszczególnych komisji, celem przekazania ich przy  najbliższej okazji do wiadomości wiernych w swoich parafiach i w drugiej części obrad udziału już nie brali Do Seminarium Duchownego udali się tylko członkowie synodu, którzy na wstępie obrad złożyli ślubowanie. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji złożyli szczere relacje z prac, celem ich przedyskutowania oraz ustalenia programu dalszych prac.
Zwołanie Synodu było zapowiedziane w czerwcu 1985 r. Od tego czasu pracowały Synodalne komisje przygotowawcze, które z dniem 10 maja przekształcone zostały na Synodalne komisje problemowe. Biskup Ordynariusz zgodnie z kan. 463 KPK powołał
110 członków Synodu. Dwóch księży Biskupów pomocniczych, 76 księży diecezjalnych,
11 księży zakonnych,  1 kapłan Obrzędu Greko – Katolickiego, 11 sióstr zakonnych i 11 osób świeckich. Członkowie Synodu pracują zgodnie z regulaminem.
Ponieważ zadaniem Synodu młodej diecezji będzie przede wszystkim ustalone prawa diecezjalnego, dlatego Biskup Ordynariusz ustanowił 6 Komisji problemowych, odpowiadających 6 kręgom nowego prawa kanonicznego, które zajmować się będą następującymi sprawami:

obowiązki i prawa ludzi świeckich
święci szafarze czyli duchowni
nauczycielskie zadania Kościoła
uświęcające zadania Kościoła
dobra doczesne Kościoła
procesy i sankcje Kościelne
W ostatnią niedzielę maja (25.V.1986 r.) parafia przeżyła doroczna uroczystość. Oto 270 dzieci przystąpiło po raz pierwszy do I Komunii św. Rodzina najbliższa wypełnią kościół na dole po brzegi, reszta parafian uczestniczyła w  tej pełnej treści uczcie Eucharystyczne na balkonach.
Po południu znów zgromadziły się dzieci w świątyni na swoje nabożeństwo oddania się całkowicie Matce Bożej oraz do fotografii. Grupę tę przygotowała siostra Eustachia – katechetka.
W dniu 21 czerwca br. odbyła się bardzo podniosła chwila uroczystość do której przygotowała się cała parafia na czele z Ks. Proboszczem Janem Grabowskim, który od 28 lat zarządza parafią NMP Królowej Polski.
Zbliżał się dawno zapowiedziany dzień 21 czerwca 1986 r. zaplanowany dzień konsekracji ołtarza posoborowego oraz świątyni.
Punktualnie o godz. 16-ej przybył Arcypasterz naszej diecezji Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż., celem dokonania konsekracji.
Na wstępie chór parafialny odśpiewał „Oto Kapłan Wielki” i Ks. Biskup został wprowadzony przez Ks. Proboszcza i wszystkich księży do prezbiterium. Następnie powitali J. E. Ks. Biskupa poszczególne delegacje dzieci, młodzieży, starszych parafian oraz
Ks. proboszcza w imieniu własnym i całej wspólnoty parafialnej.
Oto powitanie Ks. Biskupa Ordynariusza na konsekrację Kościoła przez
Ks. proboszcza:
Ekscelencjo! Ukochany Nasz Arcypasterzu.
Najprzewielebniejszy nasz Księże Prałacie, Czcigodny Ojcze Gwardianie i Dziekanie, Przewielebni Konfratrem, w Chrystusie Kapłaństwie, Najmilsi w Chrystusie Panu Bracia
i siostry, Przezacni Goście!
Przede wszystkim pragniemy powitać serdecznie J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża, przybyłego w dniu dzisiejszym do Nasze Wspólnoty, by dokonać wielkiego Aktu liturgicznego, konsekracji naszej świątyni Maryjnej. Uroczystość ta jest ukoronowaniem 28 lat pracy remontów, nowej dobudowy przy kościele oraz wysiłków duszpasterskich
w naszej Parafii. Witamy także serdecznie wszystkich kapłanów i gości, wszystkich biorących udział w tej niezwykłej uroczystości.
W związku z konsekracją świątyni niech mi będzie wolno także poruszyć kilka refleksji z przeszłości. W dniu 21 kwietnia 1958r. zostałem przeniesiony przez kurię Biskupia w Gorzowie Wlkp. z Lemieszyc, położonych w delcie Wart i Odry na drugim krańcu Ordynariatu do Lęborka, w celu zorganizowania samodzielnej placówki duszpasterskiej przy kościele poewangelickim p w N M P Królowej Polski, któremu zagrażało przejęcie przez innowierców. Dekret wprawdzie podpisał już Wikariusz Kapituły Ks. Prałat Michalski, ale
w gruncie rzeczy wola została spełniona śp. Ks. Bpa Teodora Bensha, który jeszcze za swego życia prosił mnie osobiście o ratowanie poewangielickiej świątyni w Lęborku,
i zorganizowanie drugiej placówki duszpasterskiej. Nie łatwo było mi się  zdecydować pozostawić świeżo zorganizowaną parafię w Lemierzycach         i organizować znów od nowa w Lębork. Ale dla kapłana wola Boża jest wolą Chrystusa wg słów Ewangelii „Kto was słucha mnie słucha” dokonała jednak mojego przeniesienia. Po przyjeździe do Lęborka
poza nadwerężonym kościołem przez lata wojenne, nie zastałem nic. Nie było gdzie
głowy skłonić. Po wielu dopiero zabiegach i staraniach udało się zamieszkać kątem                           u autochtonki śp. Huldy Holz, naprzeciw kościoła, w jednym pokoju i kuchni. Wspólnie
z nowymi parafianami znowu znaleźliśmy w ciężkich warunkach materialnych i moralnych do generalnego remontu kościoła i wyposażenia świątyni także: w szaty liturgiczne, których w ogóle nie było. Jakąż radością dla naszej wspólnoty Parafialnej była wkrótce sprawa erekcji samodzielnej placówki duszpasterskiej, której dokonał w grudniu Nowy Rządca Diecezji
Ks. Bp. Wilhelm Pluta.
Rok 1974 był rokiem przełomowym dla naszej wspólnoty parafialnej. Oprócz przyznania parafii na własność obiektów sakralnych, bo należały wówczas do parafii także
i wioski, przyznano wreszcie na plebanię budynek Adamowski, w którym kątem mieszkałem, bo księży wikarych przygarnęli na mieszkanie dobrzy parafianie. Otworzyła się także szansa dobudowy do kościoła zakrystii (była tylko prowizorka za ołtarzem) salek katechetycznych, urządzeń sanitarnych, których dokuczliwy brak się odczuwało przez wiele poprzednich lat. Doszła później do tego wymiana wszystkich okien w kościele, fundacja ołtarza Soborowego
z granitu strzegomskiego i wiele innych prac, dokonanych dzięki współpracy  i niezwykłej ofiarności parafian, którą gwoli sprawiedliwości musze wobec Ekscelencji i wszystkich obecnych gości mocno podkreślić. Równolegle z pracami renowacyjnymi i budowlanymi pogłębiło się systematycznie życie duchowe i moralne Wspólnoty. Liczba parafian  obecnych na Mszach św. w niedziele i święta, przystępujących często do Sakramentów św., uczestnictwo dziatwy i młodzieży w katechizacji parafialnej jest zadawalające i pocieszające. Dlatego z satysfakcja będę mógł przekazać swojemu następcy kompletnie zorganizowana parafie Królowej Polski w Lęborku. Będę także mógł prosić za spokojem sumienia Waszą Ekscelencję o dekret emerytalny po 45 latach pracy kapłańskiej w ciężkich warunkach wojennych. i powojennych, po 28 latach duszpasterzowania w Lęborku i w 72 roku życia. Obecnie zaś gorąco proszę Wasza Ekscelencję tak w imieniu własnym jak i Wspólnoty parafialnej o konsekracje ołtarza Soborowego i naszej świątyni Maryjnej.
Po powitaniu J.E. Ks. Biskupa przez Ks. Proboszcza, rozpoczęła się Msza św., która odprawił Ks. Biskup Ordynariusz. Po Ewangelii Ks. Biskup wygłosił homilię na temat Domu Bożego – Wielkie bogactwo mieści się w określaniu „ rodzinny dom”, i warto sobie uświadomić, jak bardzo wiele mamy do zawdzięczenia temu domowi i dlatego nie dziwmy się, że ojciec czy matka potrafią wszystko dać byle dziecku zapewnić to mieszkanie we własnym domu. I wiemy jak młodzi ludzie zakładający nową rodzinę myślą ciągle tylko                  o jednym własnym pokoju, bo rozumieją jak wielkie bogactwo kryje się w tych czterech ścianach i w tej przestrzeni przykrytej dachem, którym określamy słowem rodzinny dom. Musimy sobie uświadomić, że na terenie życia religijnego właśnie te samą role dla tej rodziny jaką tworzy parafia stanowi ta sakralna przestrzeń, ten Dom Boży. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę czym jest dla rodziny dom, ale trzeba dopiero jakiegoś niezwykłego wydarzenia, żeby to wszystko stanęło przed nami tak, jak nasz poeta powiedział o zdrowiu: Ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto cię stracił”. Tak też jest z kościołem. Cieszymy się, żeście zrozumieli czym ten kościół jest, i nie szczędziliście ofiar, by ten „Dom Boży” przygotować do tej wielkiej uroczystości Konsekracyjnej. Przychylając się do prośby ks. Proboszcza i Waszej dziś dokonamy tego aktu. Potem ks. Biskup dokonał namaszczenia ołtarza posoborowego oraz wnętrza kościoła. Chór parafialny na przemian z orkiestra i ludem śpiewem włączyli się do tych wzniosłych ceremonii.
Po Mszy św. J. E. Ks. Biskup Ordynariusz w serdecznych słowach podziękował ks. Proboszczowi  Janowi Grabowskiemu za tyle lat wytężonej pracy w parafii, za jego wkład
w podniesieniu życia religijnego w tej kiedyś rozległej placówce. Na dalsze dni pracy
w diecezji życzył Ks. Biskup Ks. Proboszczowi obfitych łask Bożych oraz zasłużonego odpoczynku. Wierni na zakończenie Mszy św. podziękowali Ks. Biskupowi za dokonanie konsekracji gromkimi okrzykami „ Bóg Zapłać”. Śpiewem wraz z orkiestrą „Boże coś Polskę” zakończono tę podniosłą uroczystość.                          
W dniu 3 sierpnia parafia przeżyła rzadka uroczystość. Otóż nasz parafianin brat zakonny Zbigniew Zujko żegnał się ze Wspólnotą parafialna aby udać się z polecenia Władz Zakonnych Księży Pallotynów na misje św. do Rwandy – Afryka.
Podczas każdej rannej Mszy św. słowo Boże głosili Księża Pallotyni na temat słów Jezusa: „ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”.
Na Sumie po każdej homilii, którą wygłosił jeden z księży z sekretariatu Misji św.
Ks Pallotyn dokonał poświęcenia krzyża misyjnego a rodzice Brata Zbigniewa udzielili Mu swego rodzicielskiego błogosławieństwa a matka założyła Mu na szyję Krzyż Misyjny. Był to bardzo rzewny moment a wierni również byli bardzo wzruszeni.
Po Mszy św. Ks. Kanonik Jan Grabowski w imieniu własnym i całej Wspólnoty Parafialnej pożegnał brata Zbigniewa życząc Mu obfitych łask Bożych i trwanie przy Chrystusie mimo trudności na które w życiu napotka. Dalej składali życzenia: młodzież, ministranci, koledzy odbywający służbę wojskową oraz starsi parafianie.
W czwarta niedzielę sierpnia (24.VIII )  przybył do parafii O Ptaszek Mieczysław ze Zgromadzenia OO. Oblatów, aby podczas przedpołudniowej Mszy św. wraz z obecna na Mszy św. Wspólnota Parafialną podziękować Ks. Proboszczowi Janowi Grabowskiemu za Jego dotychczasową wytężoną pracę parafii. Przybyli Księża Dziekani, proboszczowie
z sąsiednich dekanatów liczbie 15 osób.
Ks. Proboszcz Jan Grabowski odczytał Wiernym Dekret Emerytalny J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej o przeniesieniu Go na zasłużony wypoczynek. Wierni zwłaszcza starsze pokolenie, które pamięta wielki wkład
w dotychczasowy stan kościoła oraz plebanii, z wielkim smutkiem żegnali Ks. Proboszcza Jana Grabowskiego a nie rzadko widać było łzy w oczach parafian. Były to chwile bardzo rzewne – niezapomniane – niby ojciec żegnał się ze swymi dziećmi. Ks. Proboszcza żegnali starsi i młodsi, rodzice, młodzież i dzieci.
Z dniem 28 sierpnia został z parafii odwołany ks. Piotr Bruski, którego przeniósł
J. E. Ks. Biskup Ordynariusz do parafii św. Marii Kolbe w Słupsku, a na wakujące stanowisko wikariusza przysłał neoprezbitera Ks. Janusza Brzosko, którego Wspólnota przyjęła z otwartym sercem.

W dniu 3. VIII. 1986 r. Ks. Proboszcz Jan Grabowski wygłasza mowę pożegnalną
w imieniu własny i całej parafii – żegnając naszego parafianina brata Zbigniewa Zujko ze zgromadzenia Księży Pallotynów a udającego się na Misje św. – życząc na dalszą drogę Szczęść Boże.
Brat Zbigniew w serdecznych słowach dziękuje wszystkim za modlitwy i życzenia
i obiecuje pamięć modlitewna dla tych, których pozostawia w kraju.
W dniu 24 sierpnia Ks. Kanonik Jan Grabowski Proboszcz parafii NMP Królowej Polski pracujący od 1958 r. pożegnał się z parafinami, odszedł na zasłużony odpoczynek
i zamieszka przy rodzinie w Łebie.
Z dniem  września 1986 r. pracę w parafii jako proboszcz objął Ks. Kanonik Ryszard Kierzkowski poprzednio zatrudniony w charakterze proboszcza w Mielnie.
Z tym samym dniem został skierowany przez J. E. Ks. Biskupa na stanowisko wikariusza neoprezbiter ks. Janusz Brzosko. Parafia dotychczas była obsługiwana przez trzech kapłanów, ponieważ wyłoniły się nowe problemy,  J.E. Ks. Biskup skierował dodatkowo do pracy duszpasterskiej Ks. Andrzeja Rothera z Przechlewa oraz ks. Józefa Orawca z Archidiecezji krakowskiej. Pracujący w parafii wikariusz ks. Piotr Bruski z nowym rokiem szkolnym został skierowany do parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Słupsku na równorzędne stanowisko.
Oto Niektóre dane z roku bieżącego:
     Chrzty                                    284 osoby
      Śluby                                      74 pary
      I Komunia św.                       272 dzieci
      Bierzmowanie                         265 osób        
      Do wieczności odeszło           119 osób

 

R O K     P A Ń S K I    1 9 8 7


Rok ten jest rokiem przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego                 
w Polsce pod hasłem: Do końca ich umiłował”. Ojciec św. życzył nam ażeby Kongres Eucharystyczny wydał zamierzony i upragniony owoc, by odnowił w nas wszystkich świadomość tej miłości, jaką jest Bóg. Bóg objawiony w Eucharystii jest miłością, bo Bóg jest tym, który wyzwala człowieka właśnie przez to, że jest miłością.
W miesiącu maju ( 17 i 24 ) w dwóch grupach dzieci przystąpiły do uroczystej pierwszej Komunii św. Kościół był pięknie przystrojony, dzieci dobrze przygotowane przez siostrę Modestę – katechetkę. Na pewno dzieci będą ten dzień miały długo w pamięci.
8 czerwca 1987 r. Kongres Eucharystyczny w Warszawie.

III wizyta Jana Pawła II w Polsce.

    W tym dniu  Ojciec św. Jan Paweł II o godz. 1045 wraz z towarzyszącymi Mu osobami przyjechał samolotem Włoskich Linii lotniczych „ ALITALIA” do Warszawy, na wojskowe lotnisko. Okęcie.
Na lotnisku Ojciec św. Został powitany przez najwyższe Władze Państwowe oraz przez Ks. Biskupów z Prymasem Polski Kardynałem Józefem Glempem. Następnie Ojciec św. specjalnym samochodem podjechał do bazyliki Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela
i spotkał się z zakonnicami klauzulowymi.
    O godz. 18-ej w kościele Wszystkich Świętych  Ojciec św. odprawił Mszę św. na otwarcie Kongresu Eucharystycznego.

9 czerwiec 1987 r.
    O godz. 930 Ojciec Święty przybył na Majdanek do Muzeum obozu koncentracyjnego.
    O godz. 1015 spotkanie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim                          
z przedstawicielami świata nauki do których wygłosił przemówienie.
    O godz. 1600 Ojciec Święty w dzielnicy „ Czuby” odprawił Mszę św.

10 czerwca 1987r. -  Tarnów

    O godz. 900 Ojciec Święty odprawił na osiedlu Jasno II Mszę św. połączona
z beatyfikacją Karoliny Kózkównę.
    O godz. 1400 Ojciec Święty będzie przewodniczył nieszporom                          
o Najświętszym Sakramencie, podczas których wygłosi słowo Boże, a następnie uda się do Krakowa.
    O godz. 1715 Ojciec Święty na Błoniach Krakowskich wygłosił do wiernych słowa pozdrowienia. A o godz. 1830 na Wawelu odprawił Mszę św., w czasie której wygłosił homilię.

11 czerwiec 1987r. - Szczecin

    O godz. 1100 Ojciec Święty odprawił na Placu „Jasne Błonia” Mszę św., wygłosił homilię a po Mszy św. nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich i koronacja figury Matki Bożej Fatimskiej.
    O godz. 1615 Ojciec Święty w katedrze spotkał się z seminarzystami, Kapłanami
i Zakonnikami.
    O godz. 1900 Ojciec Święty przybył na skwer Kościuszki w Gdyni, na którym spotka się z ludźmi morza i podczas liturgii Słowa Bożego wygłosił do nich przemówienie, po czym statkiem odpłynął do Sopotu skąd udał się do rezydencji Biskupa Gdańskiego w Oliwie.

    12 czerwca 1987r. – Gdańsk

    O godz. 900 Ojciec Święty udał się na Westerplatte, gdzie spotkał się               
z młodzieżą i wygłosił okolicznościowe przemówienie.
    O godz. 1100  w bazylice Mariackiej Ojciec Święty spotkał się z chorymi podczas liturgii słowa wygłosił do nich okolicznościowe przemówienie i udzielił Sakramentu chorych
    o godz. 1530 w dzielnicy „ Zaspa” odprawił Msze św. i wygłosił homilię. W tym spotkaniu uczestniczyli tutejsi kapłani, siostry zakonne pracujące w parafii oraz wielka rzesza parafian w różnym wieku.

13 czerwiec 1987r.– Częstochowa – Łódź.  

    O godz. 700 Ojciec Święty odprawił Mszę św. w kaplicy Matki Bolej Jasnogórskiej, wygłosił homilię po czym nastąpił odlot do Łodzi.
    O godz. 1035 na lotnisku Aeroklubu Łódzkiego Ojciec Święty odprawił Msze św.
z homilią w czasie której grupa dzieci przystąpiła do I Komunii św.

    14 czerwca 1987r.  – Warszawa

    O godz. 100 na Placu Defilad Ojciec Święty odprawił Msze świętą                    
z homilia na zakończenie II Kongresu Eucharystycznego popaczona                              
z beatyfikacją biskupa Michała Kozala. Po Mszy św. poprowadził procesję eucharystyczna od ołtarza do Placu Zamkowego, skąd pobłogosławił Najświętszym Sakramentem.
    O godz. 1800 Ojciec Święty odleciał samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT do Rzymu.
     W tym roku  po raz pierwszy uroczysta  procesja Bożego Ciała odbyła się wspólnie
z  parafią św. Jakuba Ap.a zakończenie miało miejsce na Placu pokoju.
Na początek ferii szkolnych został z parafii przeniesiony ks. Józef Orawiec                  
a wakujące miejsce wikariusza objął neoprezbiter ks. Roman Tarniowy.
    Od jesieni już rozpoczęto przebudowę prezbiterium jak: wykuto drzwi boczne do zakrystii, przesunięto cały ołtarz na ścianę kościoła, likwidując tym samym wejście do zakrystii za ołtarzem.
    W dniach od 7 - 13  listopada 1987 r. na zaproszenie dyrektora Caritasu              
z Essen – RFN przebywał Ks. Proboszcz Ryszard Kierzkowski w Federalnej Republice Niemiec celem odwiedzin oraz uczestnictwa w odpustach w kościołach Maryjnych. W tej wizycie brała udział cała kapitułą diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.


R O K     P A Ń S K I    1 9 8 8

 

    Nowy rok w liturgii Kościoła katolickiego rozpoczyna się uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki. Maryja bowiem stale obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła znajduję się na początku Nowego Roku. Ten początek nazywa się Zwiastowaniem, a jest zarazem wcieleniem. Słowo staje się ciałem z woli Ojca – bogatego w Miłosierdzie, w chwili, w której Maryja wyraziła swoją zgodę.
    Uroczystość Zesłania Ducha Świętego zapoczątkowała w roku 1987r.                  
w kościele katolickim Rok Maryjny .Jego celem jest przygotowanie Kocioła             
i ludzkości do trzeciego tysiąclecia panowania Chrystusa. Ogłaszając Rok Maryjny papież Jan Paweł II powiedział: „ Jeśli w tamtym pierwszym Adwencie zajaśniała na horyzoncie dziejów zbawienia Gwiazda Zaranna przed wejściem Słońca sprawiedliwości i  łaski to i teraz trzeba, zaświeciła na nowo. Dlatego wchodząc w nowy rok jednoczymy się z Maryja. Ona przed nami przeszłą drogę życia. Światłem Chrystusa, którego jest Matką, chcemy rozjaśnić trudne
i tak zawiłe drogi naszej osobistej, rodzinnej i społecznej codzienności.
    Rekolekcje wielkopostne przeprowadził Ks. Proboszcz parafii św. Rodziny ze Słupska – wierni chętnie i z wielkim skupieniem wysłuchali nauk rekolekcyjnych a frekwencja była bardzo wielka, ku zadowoleniu Ks. rekolekcjonisty oraz  duszpasterzy. Wierni dobrze przygotowali się do obchodu świat wielkanocnych – przystępując prawie codziennie do komunii św.
Dzień 12 maja zapisał się bardzo smutnie na kartach kroniki parafialnej. Otóż siostra organistka s. Ignacja Krupa ze zgromadzenia ss. Pasjonistek po bardzo ciężkich ale krótkich cierpieniach odeszła z posterunku do wieczności po prawie 13 latach pracy w parafii. Odeszła do Pana, który ja obdarował pięknym głosem, by śpiewać dalej w niebie. Wielka to strata dla Zgromadzenia w którym służyła Bogu przez 36 lat oraz dla parafii w której tak ofiarnie pracowała – Panie daj jej wieczny pokój. Rodzina po uzgodnieniu z Władzą Zakonną przewiozła zwłoki siostry do Jasienicy i tam spoczęła obok dwóch sióstr zakonnych także ze zgromadzenia ss. Pasjonistek.
W miesiącu maju ( 15 i 22) w dwóch grupach przystąpiła dziatwa w liczbie 320 do pierwszej i uroczystej Komunii św., która starannie przygotowała s. Modesta. Dzieci brały czynny udział przez recytację i piękny śpiew.      
W dniu 5 czerwca nasz parafianin neoprezbiter Mariusz Kołaciński odprawił swoja pierwszą Mszę św. prymicyjną dziękując Bogu za dar Kapłaństwa. Homilię na te uroczystość na prośbę prymicjanta wygłosił były długoletni proboszcz tej parafii wykazując wielkość tego Sakramentu i życząc nowemu kapłanowi obfitych łask  i owoców z pracy w winnicy Pańskiej.
Neoprezbiter w serdecznych słowach podziękował wszystkim, którzy Mu pomogli
w realizowaniu jego powołania.
Po Mszy św. ks. Mariusz udzielając swego pierwszego prymicyjnego błogosławieństwa i obdzielił też pamiątkowym obrazkiem.
 Po zgonie s. przełożonej Ignacji Krupy Generalna ss. Pasjonistek skierowała do pracy w parafii katechetkę s. Gemmę Kluskę na stanowisko przełożonej domu zakonnego zabierając jednocześnie s. Eustachię –Romanę Pietruszkę katechetkę. Zmiana nastąpiła z dniem 15. VII. 1988r.
 Z dniem 28 sierpnia na mocy dekretu J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza zostali parafii NMP Królowej Polski przeniesieni: ks. Andrzej Rother na stanowisko proboszcza
do Białogardu, ks. Andrzej Matyjaszek na równorzędne stanowisko wikariusza do Koszalina , parafii Świętego Ducha. Na wakujące miejsce wikariuszy skierowani zostali ks. Mieczysław Radochoński ze Słupska   i ks. Zdzisław Dmuchała z Miastka.
Diecezja Koszalińsko Kołobrzeska ma tylko jedno sanktuarium, które mieści się
w Skrzatuszu. Staraniem J. Ekscelencji Biskupa Ordynariusza owa „Pieta”, która tam odbiera cześć została w dniu 18 września ukoronowana papieskimi koronami. Na tę wspaniałą uroczystość Matki Bożej Bolesnej pośpieszyły liczne pielgrzymki. Staraniem Ks. Proboszcza Ryszarda Kierzkowskiego z parafii wyjechali pątnicy trzema autokarami. W dniu                   24 września figura ta została przewieziona do tutejszej już w większej części odmalowanej świątyni, gdzie każdego dnia inna parafia dekanatu lęborskiego przysyłała swoich przedstawicieli.
Na pewno radowało się serce Matki Bożej widząc te liczne tłumy garniące się do.
Jej stóp ze swoimi troskami, smutkami i bólami. Parafianie miejscowi dopisywali swoja obecnością tych, którzy mimo najszczerszych chęci nie mogli przybyć na miejsce, by osobiście przedstawić się Matce Bożej.
Pierwszego października w obecności J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza nastąpiło pożegnanie z Matka Bożą, która została przewieziona do dekanatu Łebskiego.
Z żalem nasi parafianie rozstawali się z Tą najlepsza Matką. Ile uprosiła łask, ile wysłuchała skarg, ile w smutne dusze wlała otuchy. Hasłem – wezwaniem było „ Bądź z nami w każdy czas”
W adwencie rekolekcje przeprowadził kustosz sanktuarium Skrzatuskiego z wielkim udziałem wiernych. Kościół był wypełniony po brzegi – tak kościół dolny jak i chór. Wielka była radość dla wszystkich, że taka była frekwencja i że tyle osób przystąpiło do Stołu Pańskiego. Udział wiernych  w takiej liczbie był na pewno nagrodą dla rekolekcjonisty, który tak pięknie i przekonywująco głosił nauki. Ks. Proboszcz serdecznie podziękował za trud
i wkład w te adwentowe rekolekcje.
Na święta Bożego Narodzenia została ułożona posadzka marmurowa                
w prezbiterium, która jest obecnie jego ozdobą.
W ciągu minionego roku zanotowano następujące dane:
        Chrzty                                              278 dzieci
        Śluby                                                 86 par
        Zgony                                              138 osób
        Do I Komunii św. przystąpiło         320 dzieci
        Sakrament Bierzmowania przyjęło  286 osób
         Zaopatrzono w domach                  627 osób  


R O K    P A Ń S K I     1 9 8 9


W okresie świątecznym Bożego Narodzenia w świątyni naszej rozbrzmiewały radosne kolędy, które na Mszy św. młodzieżowej śpiewał młodzieżowy zespół wokalny przyczyniając się do uświetnienia nabożeństwa.
Również schola dziecięca występowała na swoich Mszach św., stąd też frekwencja wiernych we Mszach św. byłą zadawalająca. S. Przełożona Gemma zorganizowała w kościele jasełkę, która się wszystkim bardzo podobała, dzieci były bardzo dobrze przygotowane.
12 Stycznia ta sama scholka wystąpiła po raz drugi w Domu Pomocy Społecznej dla kobiet, umilając tym samym staruszkom choć te kilka chwil. Pensjonariuszki były bardzo zadowolone i dziękowały serdecznie za miłą rozrywkę.
W czasie kolędowym młodzież grupowo zbierała się na swoją katechizację, radując tym samym serca swoim księżom katechetom.
W ciągu miesiąca stycznia ułożono marmur na schodach wiodących do            
z zakrystii do prezbiterium pracy tej murarzowi ofiarnie pomagał nasz ks. Proboszcz nie szczędząc wysiłku. Jest to marmur strzegomski z poprzedniego antypodium oraz reszta
z marmuru nowego.

W dniach 20-27 lutego b r. Ks. Proboszcz  uczestniczył w pielgrzymce Kapituły Katedralnej do Rzymu, Kapituła poprosiła Ojca Świętego, by planowanej pielgrzymce papieskiej do Polski w 1991 r. był uwzględniony także Kołobrzeg.
Koncelebra z Ojcem Świętym w Jego kaplicy, audiencja specjalna                  
w bibliotece, pobyt w Asyżu -  to wielkie przeżycia, tym bardziej, że dla Proboszcza był to pierwszy wyjazd do Wiecznego Miasta za Papieża Polaka.
W Wielką Sobotę tradycyjnym zwyczajem lat poprzednich obdarowano ubogich parafian świątecznym ciastem. W tym roku z ofiar skorzystało 46 rodzin.

W dniach 31 marca do 2 kwietnia 1989 r. J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż odbył wizytację pasterską w parafii NMP Królowej Polski w Lęborku.
Parafia od swojego powstania prowadzona była przez ks. Jana Grabowskiego, który przeszedł w stan spoczynku. Po nim parafie objął Ks. Kanonik Ryszard Kierkowski, doświadczony duszpasterz i doświadczenie swoje przeniósł na teren parafii w Lęborku, które zaznaczyło się przede wszystkim w zmianach zewnętrznych, które J. E. Ks. Biskup Ordynariusz z radością stwierdził jako bardzo pozytywne i chyba bardzo dobrze odpowiadające nowemu duchowi liturgii świętej w kościele NMP Królowej Polski.
Wszystkie spotkania  z parafianami, młodzieżą, dziećmi, siostrami zakonnymi, księżmi wikariuszami dały Ks. Biskupowi Ordynariuszowi obraz życia religijnego bardzo ożywionego pracą nowego duszpasterza. Jednakże stwierdzono mimo napływu wiernych na spotkania z Ks. Biskupem – tylko jedna trzecia wiernych parafii uczestniczyła w tych spotkaniach na niedzielnej Mszy św.. Zwiększył się natomiast znacznie ilość rozdzielonych Komunii św. co jest wielką pociechą i plusem dla parafii.
W dniach 29 kwietnia do 2 maja udała się do Częstochowy pielgrzymka parafialna, by wziąć udział w diecezjalnym spotkaniu na Jasnej Górze będącym przygotowaniem diecezji do przyjęcia obrazu Częstochowskiej Pani w wizerunku. W pielgrzymce brało udział 51 osób.
W tych dniach parafia otrzymała z Urzędu Miejskiego pozwolenie na rozpoczęcie budowy salek katechetycznych przy plebanii.
W niedziele 7 maja odbyły się w parafii dwie uroczystości: Uroczystość pierwszokomunijna grupy dzieci oraz pierwsza Msza św. na Osiedlu Drzewnym w którym uczestniczyło około 300 osób. Natomiast na drugiej Mszy św. w tym samym dniu przy ulicy Kasztanowej było znacznie mniej uczestników.
Z pierwsza niedzielą maja odprawiana jest Msza św. za zmarłych parafian, których pogrzeby odbyły się w poprzednim miesiącu. Msza św. odprawiana jest o godz. 18-ej.
W dniu 21 maja przystąpiła druga grupa dzieci do I Komunii św.
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa czyli Bożego Ciała odbyła się procesja wspólna dla parafii NMP Królowej Polski i św. Jakuba Ap jak w poprzednich latach z tym, że na ostatnim ołtarzu na Placu Pokoju została odprawiona Msza św. która zakończyła zewnętrzną uroczystość.
   W pierwszą niedzielę czerwca ( 4 VI) parafianin ks. neoprezbiter Ryszard Dawidowski odprawił swoją pierwszą Mszę św. prymicyjną ku wielkiej radości parafian – Słowo Boże wygłosił były proboszcz parafii Ks. Kanonik Jan Grabowski. Ks. Ryszard jest przedostatnim kapłanem, który z okresu pracy w parafii ks. Grabowski poświęcił na służbę Bożą w diecezji.
Od 11 czerwca rozpoczął działalność kiosk parafialny w którym można kupić książki o tematyce religijnej, dewocjonalia i inne pomoce do poszerzania naszej wiary.
W XIII niedzielę zwykłą Ks. Proboszcz apelował do wszystkich parafian o ofiary na rozpoczęcie budowy domów parafialnych. Ks. Proboszcz zdaje sobie sprawę, że sytuacja materialna wielu rodzin jest trudna a nawet bardzo ciężka, ale liczy na dobrą wolę wiernych.
W tym czasie przeżywaliśmy wszyscy wiele wydarzeń i spraw dotyczących naszej Ojczyzny i całego świata, należy te sprawy wspierać modlitwą ujmując wszystko co budzi nadzieję na lepsze jutro.
Ks. Proboszcz przypomina, że przed parafią i przed wiernymi Lęborka stają wielkie zadania przyjąć w niedzielę 8.października nasza Jasnogórską Panią w której wezmą udział liczni Biskupi z Ks. Prymasem na czele.
Przystąpiono do rozbiórek starych salek. W pracy tej brali udział nieliczni wierni parafianie, tym zaś którzy stawili się na apel, ks. Proboszcz złożył im serdeczne podziękowania.
W dniu 29 lipca b r. przy wykonaniu fundamentów pod budynek katechetyczny przy Pl. Kopernika 6 zamurowano dokument nast. treści: „Po wielu staraniach i długim oczekiwaniu Władze Wojewódzkie a w końcowej fazie lokalne miejskie wydały zezwolenie na budowę domu parafialnego, sal katechetycznych i mieszkań dla sióstr.
Budowę rozpoczęto w lipcu 1989r. wg projektu mgr inż. Roberta Kurzawy, miejscowego architekta. Głównym wykonawca jest mistrz Stanisław Macieja z Nowej Wsi Lęborskiej. Budowa rozpoczyna się w ciężkich chwilach kryzysu Narodu. Posiadamy niewiele materiału i żadnych funduszy pieniężnych. Liczymy na Opatrzność Bożą i Patronkę naszej parafii. Trwa modlitwa zanoszona przez wiele osób naszej parafii. To jest naszą nadzieją. Nadmieniamy, że równocześnie trwają przygotowania do budowy nowego kościoła i domu parafialnego przy parafii p. w. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Komuny Paryskiej”.
Przy umieszczeniu niniejszego dokumentu w fundamentach obecni byli pracujący przy budowie:
 
1. Macieja Stanisław
2. Macieja Roman
3. Rymanowski Roman
4. Perłak Ryszard
5. Jędrzejewski Jarosław
6. Baliński Henryk
7. Wasyńczuk Eugeniusz
           (-) Ks. Ryszard Kierzkowski – Proboszcz

Odwołany został z parafii ks. Janusz Brzosko a jego miejsce zajął ks. Dariusz Gałczyński- Werbista.


Lębork 8 października 1989 r.

Rozpoczęcie Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej.

Dekanatowi lęborskiemu przypadło w udziale rozpocząć Peregrynację Obrazu Jasnogórskiego w diecezji.
Pewną mobilizacją w przygotowaniu uroczystości były echa, dochodzące z diecezji chełmińskiej, która w sąsiednich rejonach odbywała nawiedzenie. Kontakty ludzi, dekorowanie trasy ożywiło zainteresowanie. Równocześnie trwały przewidziane akcje duszpasterskie. Atmosferę bezpośredniego przygotowania duchowego i zewnętrznego stwarzały jednak w pełni misje, które dla miasta rozpoczęły siwe równocześnie. Misje były prawdziwym wydarzeniem duszpasterskim z mocniejszym akcentem, niż zwykłe rekolekcje wielkopostne czy adwentowe.
Wreszcie nadeszła niedziela 8 października. Udekorowane miasto kontrastowało
z brzydka pogoda, która podczas samej uroczystości zupełnie się poprawiła. Od południa włączały się do akcji służby porządkowe, przybywali goście. Atmosfera oczekiwania narastała. Już przed godziną 15-tą zaczęli gromadzić się ludzie na placu. O godz. 1530 uformowała się procesja na powitanie obrazu. Transmitowano modlitwy, pieśni i komentarze.
Programowe przybycie obrazu Jasnogórskiego z Gdyni na godz. 1545 znacznie się opóźniło z powodu nieprzewidzianych zdarzeń na dość długiej trasie.
Zapadła decyzja wyruszenia procesji bez obrazu, który miał się dołączyć do procesji. Istotnie obraz przybył pod koniec procesji, co nie naruszyło reszty przewidzianego programu.
Po krótkim powitaniu strażacy podnieśli obraz na podium i usytuowali Go na przygotowanym tronie.
W międzyczasie na podium weszli także Księża Biskupi – koncelebranci, którzy przywdziali szaty liturgiczne w pobliskim kościele św. Jakuba. Plac wypełnił się szczelnie wiernymi. Wiele osób zajmowało przyległe ulice. Osobliwe wrażenie wywołali ludzie stojący na dachach kilkupiętrowych budynków.
Po intronizacji obrazu diakon odczytał Ewangelię o Nawiedzeniu. Pieśń Maryi – „ Magnifikat” śpiewali wierni, korzystając z tekstu, wkomponowanego całość dekoracji. Następnie Ks. Biskup Tadeusz Werno odczytał telegram Ojca Świętego z okazji rozpoczęcia Nawiedzenia w diecezji. Po czym zabrzmiała pieśń „Gaude Mater”.
Z kolei J. E. Ks. Biskup Marian Przykucki pożegnał Matkę Bożą                          
i podsumował zakończenie Nawiedzenia w diecezji chełmińskiej.
Rozpoczęło się powitanie Matki Bożej przez delegacje dzieci, młodzieży            
i rodziców. Po czym powitał Jasnogórską Panią J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż. Gospodarz diecezji nakreślił tło uroczystości i dokonał wprowadzenia do liturgii Najświętszej Ofiary.
Koncelebranci przystąpili do sprawowania Mszy św. pod przewodnictwem Jego Eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza, w koncelebrze wziął udział Ks. Prymas Kardynał Macharski, Ks. Arcybiskup Dąbrowski oraz 43 Księży Biskupów.
Słowo Boże wygłosił J. Em. Ks.  Kardynał Prymas Józef Glemp. Podkreślił sens religijny Nawiedzenia, ukazał kontekst dziejowy obecnych drugich odwiedzin Maryi zachęcił do głębokiego owocnego przeżycia spotkań z Matką Bożą. W procesji ofiarnej przedstawiciele dekanatów rejonu słupskiego złożyli dary ołtarza na ręce koncelebrujących Kardynałów i Biskupa Ordynariusza Gospodarza.
Komunia św. udzielana byłą we wszystkich sektorach. Przed błogosławieństwem dziekan lęborski podał ogłoszenia i w imieniu miasta oraz rejonu wyraził podziękowanie Dostojnym Gościom, uczestnikom uroczystości wszystkim, którzy te uroczystości przygotowali.
Do podziękowania przyłączył się także Ks. Biskup Ordynariusz. Zabrzmiały oklaski. Pasterskim błogosławieństwem i hymnem „Boże coś Polskę” zakończyła się liturgia Mszy św. Jeszcze raz zabrzmiały oklaski, gdy dzieci wręczały na podziękowanie kwiaty Księżom Biskupom, przedstawicielom uczelni i Kapituł.
Podczas śpiewania pieśni uformowała się procesja. Obraz został przeniesiony do kościoła NMP Królowej Polski Po intronizacji obrazu wędrującego Ks. kardynał Prymas poświęcił nową kopię Obrazu Jasnogórskiego dla parafii NMP Królowej Polski, wykonaną przez p. Bonikowską – Tobisz z Koszalina. Po krótkiej modlitwie  Dostojni Koncelebranci udali się do kościoła św. Jakuba, by tam zostawić szaty liturgiczne.
w miejscowym kościele rozpoczęło się Nawiedzenie w wymiarze parafialnym. Księża Biskupi i inni goście, którzy skorzystali z posiłku w restauracji „Zamkowej” otrzymali odpowiednie pamiątki.
Odświętnie przybrany Lębork, licznie zgromadzeni wierni przybycie tylu przedstawicieli Episkopatu, Uczelni katolickich, Kapituł stworzyły atmosferę wielkiego przeżycia religijnego i społecznego. Dzień 8 października stał się pamiętnym dla miasta, rejonu i całej diecezji.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że od tego wspólnego spotkania zależeć będzie wiele, jaki poziom i ton nadamy Peregrynacji w naszej diecezji. Czy się tak stało? W wielu szczegółach nie Liczy się jednak ofiarny trud i zaangażowanie wiernych, a te przeszły wszelkie oczekiwania. Wobec Matki Najświętszej Polak nie może być obojętny.
W siedemdziesiątą rocznicę powstania Państwa Polskiego 11 listopada 1989 r. została na Placu Pokoju odprawiona Msza św. dziękczynna z udziałem jednostek wojskowych
i bardzo wielkim udziałem wiernych – poszczególnych grup: wojsko, milicja, strażacy złożyli wieńce.
Msze św. oraz okolicznościowe kazanie wygłosił Ks. dziekan lęborski Ks. Ryszard Kierzkowski. Nagłośnienie oraz oświetlenie przygotowali żołnierze. Był bardzo podniosły nastrój i wiele osób przystąpiło do Komunii św.
Przed samymi świętami Bożego Narodzenia został z parafii odwołany ks. Mieczysław Radochoński a skierowany przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza na wakujące stanowisko proboszcza do parafii Kostkowo. Ks. Proboszcz podziękował ks. Mieczysławowi za ofiarna prace w parafii, życząc Mu obfitych łask Bożych na nowej samodzielnej placówce.

 

R O K      P A Ń S K I    1 9 9 0


ŚWIAT NALEŻY DO TYCH, KTÓRZY POTRAFIĄ  MU ZAOFIAROWAĆ NAJWIĘKSZĄ NADZIEJĘ.
                    Teihard de Chardin.

 

Z nastaniem nowego roku wytworzyła się trudna sytuacja gospodarcza kraju. Ojczyzna wchodzi w nowa fazę ekonomiczną – podwyżka cen, bezrobocie i inne nałogi społeczne nie wróżą nic dobrego, ale w tym momencie spójrzmy na historię naszego narodu, to zauważymy, że w podobnych momentach nadzieje, ta prawdziwa, twórcza, niezłudna pozwala nam przetrwać i odnosić zwycięstwa. Przypomina się w tym miejscu Redzie Wielkiego Prymasa Polski Augusta Kardynała Hlonda w którym pisał (24. V. 1948r.) „Trwajcie”. Nie poddawajcie się ani lękom, ani zniechęceniom. Bądźcie zawsze ufni, spokojni.
To co tworzycie, ma się ustalić na wieki. Kościół będzie przy was i przy waszych dzieciach.
W Wielkim Poście odbyły się tradycyjne rekolekcje. Konferencje głosił Ks. Pallotyn
z Warszawy, który zachęcał też wiernych do wspierania misji modlitwą i ofiarami. Parafianie ofiarnie składali posiadane zbędne leki i materiały opatrunkowe na misje. W dniu 3 maja po wielu, wielu latach została odprawiona uroczysta Msza św. dla całego miasta Lęborka na Placu Pokoju. Msze św. odprawił Ks. Dziekan i Proboszcz parafii NMP Królowej Polski Ks. Ryszard Kierzkowski oraz wygłosił okolicznościową homilię. Miejscowa straż pożarna z racji swego św. patrona czyli św. Floriana również przygotowała ołtarz na Placu Pokoju, by mieszkańcy miasta wspólnie ze strażakami uczestniczyli w Najświętszej Ofierze, którą również odprawił Ks. dziekan Lęborski. Jako dar Ołtarza ofiarowali dwie pateny i gong.
w serdecznych słowach ks. Proboszcz podziękował za dary oraz za liczny udział w tej tak rzadkiej uroczystości. W tym roku w trzech grupach przystąpiły dzieci do pierwszej Komunii św. Ostatnia grupa – rocznicowa miała swoja uroczystość w dniu 10 czerwca.
W Uroczystość Bożego Ciała pierwszy i drugi ołtarz na terenie parafii NMP Królowej Polski dalsze dwa na terenie parafii św. Jakuba Apostoła. Ostatni ołtarz przygotowali strażacy z pomocą Ks. Romana Tarniowego wikariusza naszej parafii. W liturgii Mszalnej przewodniczyli oo. Franciszkanie. Rozdano wiele Komunii św. a plac był szczelnie wypełniony.
S. Gemma w dniach od 17-19 maja zorganizowała pielgrzymkę autokarową do Częstochowy i Lichenia dla swojej scholi wzięło w niej udział razem 41 osób. w liczbie tej był ks. Roman Tarniowy, s. Gemma s Hildegarda, pielęgniarka i mamy opiekunki. Wszyscy uczestnicy byli niezmiernie wdzięczni, gdyż byli i tacy, którzy Matkę Najświętszą odwiedzili po raz pierwszy.
Powoli wznoszą się mury domu katechetycznego przy parafii. Z dniem  24 czerwca przybył do parafii neoprezbiter Ryszard Maliszewski skierowany przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza na stanowisko wikariusza. Ks. Proboszcz powitał go serdecznie a parafianie już ks. Ryszarda znali, gdyż przez cały rok Wielkiego Postu, jako diakon pełnił, posługi duchowne – wyręczając kapłanów.
Dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza a dnia 28 .VI. 1990 r. został zwolniony
z obowiązku wikariusza o. Dariusz Gałczyński – Werbista, który opuścił parafię dnia 28. VIII. b r. celem kontynuowania dalszych studiów Anglii. Następnego dnia tj. 29 sierpnia za zgodą J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza objął wakujące stanowisko wikariusza także werbista
o. Sławomir Więcek.
W bardzo szybkim tempie parafianie osiedla Roszarniczego zabrali się do budowy kościoła na swoim osiedlu. Poza Ks. proboszczem bardzo dużo czasu i trudu poświęcił pan Szczypior Franciszek. 14 października b r. w rejonie ulic Topolowej – Komuny Paryskiej, Biskup Ordynariusz poświęcił plac pod budowę nowego kościoła.
W godzinach popołudniowych – na Osiedlu Roszarniczym Biskup Ignacy Jeż pobłogosławił nowy kościół zbudowany ku czci św. Jadwigi Śląskiej. Poświęcenie związane było jednocześnie z odpustem. Na uroczystościach były również władze wojewódzkie
i miejskie. Nowy kościół należy do parafii NMP Królowej Polski.
W 72 rocznicę niepodległości odbyła się na Placu Pokoju parada wojskowa oraz Msza św. polowa w intencji Ojczyzny. Wierni dopisali swoje uczestnictwo w tej uroczystości bo plac był wypełniony wojskiem i mieszkańcami miasta po brzegi. Czynny udział
w przygotowaniu do uroczystości wzięli poza wojskiem – strażacy oddziału lęborskiego.
Po kilkuletniej przerwie w dniu 16.XI.1990r. został na nowo uruchomiony zegar na wieży kościelnej parafii NMP Królowej Polski. Zegar ten został zbudowany w roku1882 przez firme Eppnerw co, natomiast zamontowany na wieży został 17 kwietnia 1887r. Zegar uruchomił zegarmistrz Marian Schrider zam. Pierzyce ul. Zamkowa 2/1 woj. wałbrzyskie.
Jak każdego roku na Święta Bożego Narodzenia państwo Zygmunt i Gizela Wettowie ofiarują dla najbardziej potrzebujących parafian chleb i ciasto. Z tych darów obdarowano dziś dość dużo rodzin za co w imieniu obdarowanych i własnym podziękował Ks. Proboszcz Ryszard Kierzkowski.
W ostatnim dniu roku 1990 odprawione zostało nabożeństwo dziękczynno- błagalne dziękując Bogu za wszystkie doznane dobrodziejstwa prosząc o dalsze potrzebne łaski
w nadchodzącym Nowym Roku.
Przy tej okazji Ks. Proboszcz podał kilka cyfr do wiadomości wiernych: Udzielono Sakramentu Chrztu św. 216 dzieciom, pobłogosławiono 104 nowych związków małżeńskich, do I Komunii św. przystąpiło 302 dzieci, odprawiono na wieczny spoczynek 115 osób. Ogółem rozdano 210.000 Komunii św. Dwóch młodzieńców wstąpiło do zakonu franciszkanów.


R O K     P A Ń  S K I     1 9 9 1


Wstępujemy w Nowy Rok Pański pod hasłem: „ Starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór”
W dniu 27. 01. b r. zakończono parafii wizytę duszpasterską czyli kolędę. Kapłani ogólnie byli przyjmowani serdecznie.
18 kwietnia odbyło się bierzmowanie naszej młodzieży, szafarzem sakramentów był J. E. Ks. Biskup Tadeusz Werno. W związku z IV pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II   do Ojczyzny – J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Ignacy Jeż wydał Słowo wielkanocne
o doniosłości tej pielgrzymki  i nawiedzeniu przez Ojca Świętego Koszalina – miejsca naszej diecezji. W parafii wtraja przygotowania do jak najliczniejszego udziału wiernych                 w spotkaniu z Ojcem Świętym. Treść Słowa J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza:
„1 czerwca przyjeżdża do Koszalina Ojciec Święty Jan Paweł II – oto wydarzenie, które w cień usuwa wszystkie inne wydarzenia naszego życia. W tej intencji modlimy się : chorych prosimy, aby w tej intencji ofiarowali swoje cierpienia i troski, ludzi obciążonych krzyżem prosimy by w tej intencji zdobyli się na ofiarę pogodzenia się z Wolą Bożą. Bo nasze spotkanie z Głową Kościoła ma pogłębić naszą miłość.
Dzień 3 maja streszcza w sobie bogate elementy patriotyczne i religijne. Jako społeczeństwo naszego miasta i okolicy staraliśmy się włączyć w ten uroczysty obchód celebrowany w całej Ojczyźnie, dlatego w piątek 3 maja na Placu Pokoju o godz. 11-ej została odprawiona Uroczysta Msza święta. Do takiego obchodu skłoniły nas ważne motywy:
1. Wg  liturgii Kościoła w Polsce jest to święto NMP Królowej Polski – dzień dziękczynienia za opiekę Matki Bożej nad naszym Narodem.
2. Odpust parafialny
3. Polacy w tym roku świętują dwusetna rocznice Konstytucji 3 maja. Jubileusz ten został zaakcentowany na tej uroczystości.
4. W tym roku 3 maja jest także świętem Wojska Polskiego.
30 maja Uroczystość Bożego Ciała – procesja i Msza św. odbyła się jak  w latach poprzednich na Placu Pokoju przy IV ołtarzu.
Na dzień 1 czerwca przypadła wizyta wielkiego pielgrzyma Ojca Świętego Jana Pawła II. Wierni udający się do Koszalina korzystali ze specjalnego pociągu i byli zaopatrzeni
w specjalne bilety kolejowe, inni korzystali z podstawionych autobusów lub z własnych pojazdów samochodowych. miasto Lębork   w porównaniu z innymi było bardzo słabo udekorowane.
W miesiącu wrześniu z racji odpustu Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu J. E. Ks. Biskup Ordynariusz zarządził odprawienie modłów dziękczynnych na podziękowanie
za wizytę naszego Rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II w Koszalinie i dokonania poświęcenia nowego gmachu Seminarium Duchownego.
Z dniem 1 lipca 1991r. został skierowany do parafii NMP Królowej Polski ks. Dariusz Kalinowski na  stanowisko wikariusza.
Przez całe lato były prowadzone roboty budowlane przy kościele na ul. Kasztanowej pierwszym rzędzie prowadzono prace przy nowej plebanii na tym osiedlu, gdyż spodziewano się erekcji nowej parafii p w. Miłosierdzia Bożego, o którą ubiegali się mieszkańcy tego osiedla.
Jak grom z jasnego nieba obiegła parafię wieść o decyzji J. E. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża o przeniesieniu proboszcza, dziekana ks. Ryszarda Kierzkowskiego do Koszalina na stanowisko proboszcza katedry w Niepokalanego Poczęcia NMP.W parafii znikł „uśmiech” Ks. Kierzkowskiego, którym tak zjednywał sobie wiernych oraz to szerokie serce, które miał wprost na dłoni. Parafian pożegnał 21 listopada 1991 r. z wielkim smutkiem – przyznał, że w parafii czuł się dobrze.
Na wakujące stanowisko proboszcza parafii został skierowany były proboszcz parafii Mirosławiec ks. dr. Modliński, który objął zgodnie z poleceniem J. E. Ks. Biskupa Ignacego Jeża w dniu 22 listopada 1991r. Parafianie przypomnieli sobie nowego proboszcza, gdyż  przed 30 laty pracował w parafii NMP na stanowisku wikariusza.
Dekretem z dnia 20 grudnia 1991 r. został zwolniony z obowiązku wikariusza
w parafii NMP Królowej Polski w Lęborku ks. Roman Tarniowy i mianowany proboszczem parafii w Bruskowie Wielkim, dekanat Słupsk.
Również z dniem 20 grudnia został zwolniony  parafii NMP ks. Zdzisław Dmuchała
i mianowany wikariuszem w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.
Dekretem z dnia 13 grudnia 1991r. została utworzona nowa parafia wydzielona
z parafii NMP Królowej Polski p w. Miłosierdzia Bożego. Nowa parafia posiada również kościół pomocniczy p w. św. Jadwigi Śląskiej w Lęborku, Plebania i Urząd Parafialny znajdować się  będą w Lęborku przy ul. Kasztanowej. Proboszczem został mianowany ks. Stanisław Lament.
Pismem z dnia 27 grudnia został mianowany ks. proboszcz parafii N M P Królowej polski ks. dr Edward Modliński dziekanem dekanatu Lębork na okres do 31 grudnia 1994r.
Opinie co do podziału parafii SA różne – bywają dodatnie dla bliżej mieszkających na osiedlu, SA ujemne dla osób, które od lat są przyzwyczajeni do wygodnych ławek, większa budowla itp….
Należy żywić nadzieję, ze poglądy się zmienią z wykończeniem budowy kościoła, któremu brakuje dachu i innych elementów.
Zaraz po świętach bożonarodzeniowych rozpoczęła się kolęda w parafii                
i wierni mieli możliwość wypowiedzenia się.
W 1991r. w trzech grupach było 299 dzieci komunijnych.


R O K     P A Ń S K I     1 9 9 2


Z dniem 25 marca 1992r. Ojciec Święty Jan Paweł II w trosce pasterskiej o dobro Kościoła w Polsce, podjął następujące decyzje:
1. Utworzył 13 nowych diecezji
2. Nadał nową strukturę pięciu prowincjom kościelnym
3. Rozwiązał Unię zwana „acque principaliter” Archidiecezji
    Gnieźnieńskiej i Warszawskiej
4. Potwierdził Ks. Kard Józefa Glempa Arcybiskupem Metropolitą
    Warszawskim.
„ Jego Świątobliwość Jan Paeł II Bullą „ Totus Tubus Polonia Papulus” z dnia 25 marca 1992 r., dokonał reorganizacji diecezji i Prowincji Kościelnych. z tym daniem Ojciec Święty dokonał zmian nazwy diecezji Chełmińskiej na Pelplińską przyłączając do niej wydzielone terytorium Archidiecezji Gnieźnieńskiej i diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej.
Z diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej przyłączono dekanaty: Bytów, Człuchów, Główczyce, Lębork, Łeba,  Łupawa. ze stolica diecezji Pelplin. Diecezja pelplińska przynależy do Metropolii Gdańskiej. J. E. Ks. Biskup Jan Szlaga został mianowany na pierwszego Biskupa Ordynariusza Diecezji Pelplińskiej. Jego Świątobliwość Jan Paweł II postanowił, że Patronem Diecezji Pelplińskiej z dniem 25 marca 1992 staja się św. Wawrzyniec Diakon i św. Bernard – Opat. Biskupem pomocniczym został mianowany ks. dr. Piotr Krupa dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej. Pracujący w parafii NMP Królowej Polski kapłani zostali wcieleni do wydzielonej Diecezji Pelplińskiej.
      Z dniem 1 lipca 1992r. pracujący w parafii księża wikariusze zostali przesunięci do parafii na terenie diecezji Pelplińskiej i tak: ks. Ryszard Maliszewski do parafii Leśno niestety na nowa placówkę nie zgłosił się –  i odszedł do stanu świeckiego.
Ks. wikariusz Arkadiusz Kalinowski został przeniesiony do parafii NMP Królowej Polski w Chojnicach. Na wakujące stanowisko zostali przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza
z tym samym terminem przydzieleni: ks. Jerzy Sikora     z parafii Osielsko, oraz neoprezbiter Dariusz Cieszyński. Również w parafii zgłosił się jako wikariusz ks. mgr Jarosław Dunajski
z parafii Koronowo, niestety z dniem 24 sierpnia J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Szlaga mianował go wikariuszem parafii Gniewino w dekanacie Łebskim.
W ciągu lata w kilku etapach podejmowali murarze prace celem dokończenia budowy domu parafialnego. Zakończono budowę jesienią i pokryto
Dach papą, aby zabezpieczyć przed zniszczeniem – Pokrycie dachu blacha odłożono na okres późniejszy ze względu na braki finansowe, bo i tak już zaciągnięto pożyczki u osób prywatnych.
Dekretem z dnia 18 grudnia ustalona została nowa granica parafii, bo na osiedlu Roszarniczym utworzono nowa parafię – samodzielna p w. św. Jadwigi Śląskiej. Dekret wszedł w Zycie z dniem 20 grudnia 1992r. Proboszczem nowo powstałej parafii został ks. Jerzy Konkol zamieszkały przy kościele. Zaraz po świętach rozpoczęto wizytę duszpasterską w parafii tak zwana kolędę.

 

R O K     P A Ń S K I     1 9 9 3


W miesiącu styczniu b r. pokryto dach budynku parafialnego blacha cynkowa by na tym zakończyć tymczasową budowę, gdyż huragany, które nawiedziły środkowe wybrzeże uszkodziły dość duże pałacie dachu na kościele i trzeba pomyśleć o położeniu dachu łupkiem, by zabezpieczyć dach kościoła przed nowymi szkodami losowymi.
Z końcem miesiąca stycznia zakończono kolędę i według dokładnych danych parafia liczy obecnie 9491 dusz.
J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Bernard Szlaga pismem z dnia 18 stycznia 1993r. mianował ks. Dziekana i Proboszcza parafii NMP Królowej Polski ks. Dr Edwarda Modlińskiego Kanonikiem Honorowym do Świętej Kapituły Katedralnej z nadzieją, że nominacja ta przyczyni się do niestrudzenie ofiarnej służby kapłańskiej w kościele Pelplińskim.
W pierwszych dniach marca 1993 r. rozpoczęto montowanie na wieży kościelnej stacji przekaźnikowej „Radia Maryja”. Ku wielkiej radości w godzinach popołudniowych                         w Niedzielę Palmową ( 4.IV.1993r.) usłyszeliśmy pierwsza audycje Radia Maryja nadawaną  Torunia przez oo. Redemptorystów. Słuchacze są bardzo zadowoleni i dziękują Bogu za ten dar a zwłaszcza osoby starsze, samotne i chore. Programy są bardzo urozmaicone i każdemu chcącemu słuchać dostępne. W parafii powstało Biuro Radia Maryja z czego parafianie się bardzo cieszą i dziękują Bogu.
W dniu 19 kwietnia 1993 r. otrzymało 325 osób Sakrament Bierzmowania a szafarzem był po raz pierwszy J. E. Ks. Biskup Piotr Krupa Sufragan pelpliński.
W miesiącu maju w dwóch grupach przystąpiło do I Komunii  św. 325 dzieci.
W tym samym czasie Ks. Proboszcz Edward Modliński organizował pielgrzymkę do Lourdes, która odbyła się w czerwcu. Uczestnicy byli zadowoleni. Pod koniec września została powtórnie zorganizowana pielgrzymka autokarowa do Rzymu. Uczestniczką w tej pielgrzymce była zakrystianka s. Judyta garncarek. Z zebranych ofiar przez pątników ks. Proboszcz Edward Modliński zakupił kielich z paterą jako dar ofiarny. Do parafii wpłynęło podziękowanie od Ojca Świętego Jana Pawła II za złożony dar.
W ciągu lata prowadzone są roboty dekarskie przy kapitalnym remoncie dachu na kościele. Prace prowadził P. Z. Zieliński z Lęborka. Były też zastoje z braku funduszy na pokrycie rachunków. Ks. Proboszcz Edera Modliński na własna rękę zaciągnął pożyczkę od osób prywatnych na ten cel. Wykonano remont całej południowej strony dachu mając nadzieję, że w nadchodzącym roku będzie można prowadzić dalszy remont pozostałej strony dachu.
W adwencie rekolekcje prowadził o. Mieczysław Ptaszek ze Zgromadzenia Oblatów. Rok ten zakończono Mszą św. dziękczynno - błagalną  z wdzięcznością dziękując Bogu  za wszystkie łaski a dalszy nadchodzący rok powierzono opatrzności Bożej.


R O K      P A Ń S K I     1 9  9 4


Rozpoczętą wizytę duszpasterską po Świętach Bożego Narodzenia kontynuowali wszyscy kapłani parafii by ją zakończyć jak najwcześniej. zarządca nowo powstałej parafii św. Jadwigi uważał, że jego parafia jest za mało samodzielną parafią i zwrócił się do Kurii  Diecezjalnej w Pelplinie o przydzielenie kilku nowych bloków mieszkalnych przy ulicy                 P. Wysockiego do parafii św. Jadwigi. W Końcu stycznia 1994r. została wydana decyzja            o odłączeniu ulicy P. Wysockiego nr 1,2,3,4 do parafii św. Jadwigi. Trudno było się pogodzić z tą decyzją księdzu Proboszczowi par. NMP Królowej Polski–ks. Edwardowi Modlińskiemu, który tak bardzo pragnął skończenia kapitalnego remontu dachu. On dobrze wiedział, że pozostały mu ulice biednych, religijnie obojętnych mieszkańców a koszty remontu pochłaniają olbrzymie sumy, którymi parafia nie dysponuje. Ten podział stał się powodem niezadowolenia ks. Proboszcza, bo z czego pokryć remont dachu, gdzie biedni parafianie             a o jakiejkolwiek dotacji nie można było nawet marzyć. Wiosna tego roku na konferencji dekanalne dokonano wyboru nowego dziekana i większością głosów został wybrany                   ks. proboszcz z parafii Boże Pole Wielkie ks. Alfons Formela
Rekolekcje w parafii NMP Królowej Polski przeprowadził ks. ze zgromadzenia księży Oblatów. W dniu 7 kwietnia 1994 r. Sakrament dojrzałości przyjęło 226 osób a Szafarzem był J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Pelpliński Jan Bernard Szlaga.
Na prośbę parafian ks. Proboszcz Edward Modliński zorganizował pielgrzymkę autokarowa do Rzymu. Była to pielgrzymka ośmiodniowa w ramach urlopu. Jak dotąd uczestnicy byli bardzo zadowoleni i powtórnie złożyli jako dar dla Ojca Świętego kielich                 z pateną.
W miesiącu maju w dwóch grupach przystąpiło do I Komunii św. 311 dzieci. jako dar ołtarza dzieci złożyły ofiary pieniężne na remont dachu.
W czerwcu ks. Proboszcz zorganizował już swoją ostatnią pielgrzymkę do Lourdes także autokarem. Po powrocie z Lourdes otrzymał propozycję z Kurii Biskupiej                      o przeniesieniu się na mniejszą parafię z powodu nadciśnienia i cukrzycy, ale ks. Edward Modliński zrezygnował z propozycji i przeniósł się do rodziny do Częstochowy, aby być pod stałą opieka lekarską.
Na wakujące stanowisko proboszcza J. E. Ks. Biskup Ordynariusz skierował ks. Dr. Henryka Krenczkowskiego, dotychczasowego pracownika Wydawnictwa diecezjalnego.
Parafianie z radością przyjęli młodego rzutnego duszpasterza i kontynuatora remontu kościoła.
Na dzień 24 września ustalono aż trzy uroczystości.

1. Uroczyste poświecenie Biura Radia Maryja
2. Uroczyste wprowadzenie ks. Proboszcza do parafii i przedstawienie Go przez
    J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza
3. Odznaczenie pracowników kościelnych – 20 lecie pracy s. kancelarystki
     s. Hildegardy oraz 60 lecie pracy organistowskiej P. Juliusza Radtke

Powyższa uroczystość zgromadziła wielu parafian którzy z zadowoleniem przyjęli wiadomość o wyróżnieniu pracowników kościelnych przez J. E .Ks. Biskupa Ordynariusza.  
Nagrodzeni otrzymali odznaczenia oraz medale.            


RADIO MARYJA W LĘBORKU
W PARAFII NNMP KRÓLOWEJ POLSKI

Jesienią przerwano prace remontowe dach na kościele z braku funduszy oraz                     z powodu bankructwa przedsiębiorcy. Dalsze prace odłożono do wiosny
W grudniu odbyły się rekolekcje adwentowe które przeprowadził ks. Kazimierz Brukowiec misjonarz ze zgromadzenia św. Wincentego a Paulo. W tych tez dniach odbyła się intronizacja obrazu Miłosierdzia Bożego. Obraz ufundowały Matki Różańcowe z grup modlitewnych. Intronizacji dokonał ks. proboszcz Henryk Krenczkowski.
W ostatnim dniu roku odbyło się nabożeństwo dziękczynno – błagalne za łaski doznane w ubiegłym roku. oraz o przebłaganie za wszystkie grzechy i niewierność.
Ks. Proboszcz podał iż w roku bieżącym Sakrament Chrztu przyjęło 145 osób, pobłogosławiono 50 związków małżeńskich a do wieczności przeniosło się 111 osób.

 

R O K    P A Ń S K I   1 9 9 5

Niech imię Pańskie będzie błogosławione - Chrystus Panem Czasu –                                  w chrześcijaństwie czas ma podstawowe znaczenie. W czasie zostaje stworzony świat                  i w czasie dokonuje się historia Zbawienia. Godne uwagi jest to, że upływ lat oblicza się prawie wszędzie od przyjścia Chrystusa na świat, które staje się także punktem centralnym najbardziej dziś używanego kalendarza. Czyż nie jest to także znakiem wkładu, chrześcijaństwa w historię powszechną począwszy od narodzin Jezusa Chrystusa z Nazaret?
Z nowym rokiem coraz bliżej jubileuszu roku 2000 naszego odkupienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa.
Na dzień 2 stycznia ogłoszono w Radiu Maryja audycję na całą Polskę. Mszę św. odprawił i Słowo Boże wygłosił J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Bernard Szlaga. Słuchacze Radia Maryja brali żywy udział ku zadowoleniu obecnym w studiu.
Wizytę duszpasterska w parafii zakończono w połowie lutego, ku zadowoleniu obopólnym kapłanów, parafianie przyjmowali ich z wielkim szacunkiem i radością.
W dniu 5 marca radio lokalne nadające na falach Radia Maryja transmitowało Msze św. dla Lęborka i okolic z kościoła parafialnego NMP Królowej Polski w Lęborku. Mszę św. odprawił i homilie wygłosił ks. Proboszcz ks. Dr. Henryk Krenczkowski. Od tej niedzieli Msze św. o godz. 9-ej w radiu lokalnym podawano wiernym po Mszy św. ogłoszenia duszpasterskie.
Ks. Proboszcz zorganizował pielgrzymkę do ziemi Świętej w dniach od 15-28 marca. Stamtąd przywiózł i ofiarował parafii krzyż z drzewa oliwnego do procesji, figurę Dzieciątka Jezus do żłóbka, różaniec duży- procesyjny, stułę czerwoną – kopystkę.
W marcu odbyły się rekolekcje wielkopostne, nauki głosił ten sam ksiądz Kazimierz ze zgromadzenia ks. Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
W dniu 16 marca w czwartkowej lokalnej audycji ks. rekolekcjonista wygłosił homilię dla chorych nie mogących brać udziału w rekolekcjach.
Po Wielkanocy założono rynny spustowe na kościele i tym zakończono remont dachu.
Państwo Wettowie na Święta Wielkanocne ofiarowali dla naszych ubogich parafian chleb i ciasto za co złożono im serdeczne Bóg zapłać.
W dniu 14 maja I – sza grupa dzieci komunijnych przystąpiła do pełnego uczestnictwa we Mszy św. w grupie tej było 88 dzieci.
W następną niedzielę 21 maja parafianin Dariusz Kurzydło odprawił w tutejszym kościele swoja pierwsza Msze św. a w przeddzień przyjął Święcenia Kapłańskie                              w Konkatedrze w Kołobrzegu, bo jest Kapłanem diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej.
W dniu 28 maja II grupa dzieci I- wszo komunijnych uczestniczyła w całej pełni we Mszy św. Grupa liczyła 105 dzieci a Mszę św. odprawił ks. Proboszcz natomiast homilię wygłosił ks. Dariusz Cieszyński.
W czasie wizytacji do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 215 osób                             i J. E. Ks. Biskup Ordynariusz zwizytował szkołę podstawową nr 8.
Z dniem 8 lipca zostali z parafii odwołani : ks. Jerzy Sikora i skierowany do parafii                 w Chojnicach, Ks. Dariusz Cieszyński i skierowany do parafii w Starogardzie Gdański.
Na wakujące stanowiska zostali skierowani: ks. Andrzej Dietrich ze Starogardu Gdańskiego i ks. Robert Mejer z tej samej miejscowości. Poza wymienionymi parafia otrzymała dwóch neoprezbiterów ks. Dariusza Nenca i ks. Jarosława Skwierackiego
 Z dniem 25 września został z pracy parafialnej odwołany ks. Jarosław Skwieracki                 i przeniesiony do Pelplina na stanowisko kapelana J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza.
W dzień Matki Bożej Różańcowej 7 października rozpoczęły się w parafii misje św.                 i trwały do 15 października 1995r. Dyrektorem misji był o. Rafał Gątkowski z Warszawy            i o. Andrzej Gerej.
Program był bogaty – nauki udane. Frekwencja dzieci mała. Przychodzili w dwóch grupach przed i po południu według księży misjonarzy nauczyciele nie dopilnowali i sami  nie wiele korzystali z nauk. Na zakończenie misji przybyło bardzo dużo osób do świątyni ze zdziwieniem padło słowo; „ skąd oni przybyli?’, gdyż ich w czasie nauk misyjnych nie było. Główną przyczyną mógł być podział dzieci na dwie grupy, takiego podziału jeszcze nie było. W dniu 14 października odbyła się w kościele wspaniała uroczystość 50 – lecia szkoły podstawowej nr 4 i poświęcenie sztandaru, który był przechowywany na terenie naszej parafii. Poświęcenia sztandaru i uroczystą Mszę św. odprawił J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Pelpliński Jan Bernard Szlaga w asyście bardzo licznego grona kapłanów i przedstawicieli władz miasta wraz z dyrekcja szkoły i nauczycielami. Słowo Boże wygłosił ks. Biskup na temat znaczenie szkoły w życiu kościoła i państwa. Na końcu Mszy św. ks. Biskup udzielił obecnym swego Arcypasterskiego błogosławieństwa.
W nocy 10 na 11 listopada rozbito pomnik śp. Henryka Kellera stojącego przed kościołem NMP Królowej Polski na Placu Kopernika.
Od 13 listopada do ostatecznego wyniku wyboru prezydenta w kościele parafialnym NMP Królowej Polski są odprawiane intensywne modlitwy przez grupy modlitewne                        i wiernych a z 18-tego na 19-tego listopada odbyła się całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. O północy ks. Proboszcz Henryk Krenczkowski odprawił uroczysta Msze św.              i zamiast homilii odczytał przepiękne rozważanie o cudownej opiece Matki Bożej nad narodem polskim na przestrzeni wieków t j od zarania naszej państwowości.
Na zakończenie roku odbyło się nabożeństwo dziękczynno – błagalne a o północy Msza św.
W drugiej dekadzie grudnia zakończono prace murarsko, tynkarsko, stolarskie            w Domu Fatimskim.
W roku 1995 było:
  Chrztów     126
  Ślubów         42
  zgonów       122
Rozdano w ciągu roku 193.000 Komunii św. o 18.000 więcej niż w roku ubiegłym.
W wigilię Bożego Narodzenia obdarowano ciastem ofiarowanym przez Państwa Wettów i Lipińskich aż 59 rodzin .


R O K      P A Ń S K I    1 9 9 6

Wkraczamy w nowy nieznany rok pełni nadziei, iż jesteśmy w ręku naszego najlepszego Ojca i Jemu ufamy, że nic złego bez Jego woli się  nie stanie. Zaraz od 2 stycznia rozpoczęli duszpasterze tutejszej parafii wizytę duszpasterską, którą ukończono w dniu                   3 lutego.
Oto kilka danych: Kolędę przyjęło 2987 rodzin, nie przyjęło 575 rodzin czyli 16 %.              Z ofiar wiernych zakupiono figurę Matki Bożej Fatimskiej  i w dniu 13 stycznia 1996 r.              J. E. Ks. Biskup Ordynariusz poświęcił figurę i wygłosił homilię o Matce Bożej Fatimskiej, życząc jeszcze większego ożywienia kultu Matki Bożej poza 13-tym dniem każdego miesiąca. Zaraz tego wieczoru figura Matki Bożej Fatimskiej została przewieziona do Pani Korgi na ul. Jagiellońską i odtąd figura nawiedzała poszczególne rodziny w naszej parafii. Na ogół ludzie bardzo chętnie przyjmują figurę Matki Bożej na 24 godziny.
Rekolekcje wielkopostne, które miały przygotować wiernych na święta Zmartwychwstania Pańskiego odbyły się od 24 – 31 marca 1996r. Nauki głosił O. Jan Szwajkowski ze zgromadzenia księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo.
Wierni chętnie gromadzili się na swoje nauki, mniej na stanowe. Trudniej było                      z młodzieżą. Po świętach ks. Proboszcz  Henryk Krenczkowski wraz z księżmi wikariuszami przypominali wiernym o dobrym przygotowaniu serc i dusz na spotkanie z Matką Bożą                  w znaku figury. W tym czasie wędrująca figura Matki Bożej w parafii nawiedzała rodziny na ul. Jagiellońskiej.
W dniu 11 maja Matka Boża w znaku figury nawiedziła katedrę Pelplińska a następnie : Tczew, Świecie n/ Wisłą, Kartuzy, Chojnice i inne miejscowości by w dniu 17 maja nawiedzić Lębork i zatrzymać się w parafii NMP Królowej Polski. Dla jeszcze lepszego przygotowania parafii na spotkanie z Matką Bożą w znaku figury Fatimskiej ks. Proboszcz poprosił O. Zdzisława Pałubickiego jezuitę znanego w Polsce i za Granicą do ostatecznego przygotowania wiernych na to spotkanie. W chwili nawiedzenia kościół był wypełniony po brzegi. Przywitanie dokonał J. E. Ks. Biskup Piotr Krupa przy udziale wielu kapłanów                    z diecezji pelplińskiej oraz diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej. Po powitaniu figury
w kościele Ks. Proboszcz Henryk Krenczkowski odczytał akt zawierzenia parafian Matce Bożej, po czym nastąpiła Msza św. koncelebrowana przez J. E. Ks. Biskupa Piotra Krupę                            a współcelebrantami byli Ks. Proboszcz, Ks. dziekan Franciszek Formela oraz kilkunastu kapłanów. Homilie wygłosił Ks. Biskup na temat Matki Bożej Fatimskiej. Bardzo dużo wiernych skorzystało z Komunii św. Po Mszy św. mimo deszczu wyruszyła procesja do pięciu ołtarzy Maryjnych ze świecami po mieście Lęborka. Jak informowało radio lokalne Awe Maryja takiej ilości ludzi na procesji jeszcze nie widział nikt od czasów wojny. Przy jednym z ołtarzy burmistrz miasta Lęborka odczytał „Akt Zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej”. Procesja trwała około 3 godziny i o północy odbyła się pasterka Maryjna której przewodniczył Ks. proboszcz. Po Mszy św. od rana godz. 6-ej była adoracja Najświętszego Sakramentu. Pierwsza Mszę św. w dniu 18 maja o godz. 6-ej odprawił Ks. dziekan Alfons Formela a po niej kapłani z poszczególnych dekanatów do godz. 14-ej. Czas wolny był przeznaczony na indywidualna modlitwa dla wszystkich. O godz. 16-ej nastąpiło pożegnanie Matki Bożej w Lęborku i przy udziale J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza i wielu kapłanów Matka Boża w znaku figury fatimskiej została przewieziona do diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej do Słupska parafii Najświętszego serca Pana Jezusa.
Po tym nawiedzeniu można zauważyć większą gorliwość w grupach modlitewnych.
W dniu 2 czerwca odbyła się uroczystość I Komunii św. Zaś w dniu 9 czerwca               Ks. Proboszcz Dr. Henryk Krenczkowski obchodził swój srebrny jubileusz święceń kapłańskich. Staraniem Ks. proboszcza odbyła się pielgrzymka 8- dniowa samolotowo - autokarowa do Fatimy w dniach od 27 czerwca do 4 lipca. Darem pątników z tej pielgrzymki jest figura Matki Bożej Fatimskiej w koronie oraz druga korona dla Matki Bożej wędrującej w parafii. Poświęcenia figury oraz drugiej korony dokonał Ks. proboszcz 13 lipca i od tego dnia ustalono iż figura Matki Bożej Fatimskiej Będzie niesiona w procesji każdego13 dnia miesiąca od 13 października 1996 r.
 W dniu 17 maja w czasie procesji po mieście dokonano włamania i skradziono materiały hydrauliczne wartość około 5 milionów złotych.
Po uroczystościach Maryjnych przystąpiono do prac wykończeniowych Domu Fatimskiego. Prace posuwają się wolno z powodu braku funduszy. Nasza parafia                           w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała kilkudniowy wypoczynek dla dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących. Stąd parafia zwróciła się do wiernych o wsparcie tej akcji. Parafianie chętnie udzielali pomocy za co należy się im serdeczne podziękowanie.
W roku bieżącym na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy zgłosiło się 80 osób                ( w ub. roku 15 ). w tej pielgrzymce wzięli udział ks. Andrzej Diedrich i ks. Dariusz Nenca.
Z dniem 1 lipca został odwołany z parafii ks. Andrzej Dietrich a wakujące stanowisko zajął neoprezbiter ks. Mariusz Drogosz.
Z dniem 25 sierpnia 1996 r. Ks. Dr Henryk Krenczkowski został miniowany dziekanem dekanatu lęborskiego.
W dniach od 6 do 19 X.96r. odbyły się w parafii renowacje misji św. a nauki głosili:         o. Rafał i o. Andrzej – Ks. Proboszcz i księża wikarzy zachęcali do udziału w tych ćwiczeniach dla uproszenia błogosławionych owoców z tych ćwiczeń. duchowych.
W dniu 13 października odbyła się procesja fatimska i uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionej relikwii s. Faustyny Kowalskiej. Procesję rozpoczęto w parafii Miłosierdzia Bożego 1-sza cząstką Różańca św. i koronka do Miłosierdzia Bożego.
W dniu 19 października o godz. 17-ej odbyło się poświęcenie Domu Fatimskiego, którego dokonał Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga Biskup Diecezjalny przy udziale księży dekanalnych całego dekanatu oraz sympatyków parafii NMP Królowej Polski.
O godz. 18 –ej Msza św. pod przewodnictwem J. E . Ks. Biskupa Ordynariusza z racji 50-leci poświęcenia świątyni w służbie kościoła Katolickiego. Krótki zarys tej świątyni przedstawił profesor liceum B. Libich.
W dniu 23 października parafia zorganizowała wyjazd do Warszawy, by zamanifestować swój głos za życiem nienarodzonych dzieci.
W dniach od 6 do 14 listopada odbyła się pielgrzymka do Rzymu na uroczystość          50 lecia święceń kapłańskich Ojca św. Jana Pawła II. Z tej okazji ofiarowano Ojcu Świętemu kielich mszalny i patenę. Osobnym pismem otrzymała parafia z Rzymu podziękowanie.
8 grudnia otwarto „Oratorium”. Ks. Proboszcz serdecznie podziękował wszystkim, którzy swoim wysiłkiem przyczynili się do upiększenia tego nowego pomieszczenia na modlitwę.
W dniach 27. XII . 96r. do 2 stycznia 1997r. odbyło się w Niemczech w Stuttgardzie spotkanie młodych w którym brał udział wikariusz z grupą młodzieży parafii NMP Królowej Polski.
Akcja Katolicka chcąc przyjść z pomocą rodzinom potrzebującym z naszej parafii ogłosiła zbiórek odzieży w dniach 9-14 grudnia. Odzież zebrano i rozdano potrzebującym.
Za pięknie wykonany żłóbek Ks. Proboszcz podziękował s. Judycie i jej grupie młodzieżowo – ministranckiej. Zakupiono ruchome figury do żłóbka, co podnosi jego efekt.
28 grudnia rozpoczęła się kolęda w tutejszej parafii.    
 Ks. Proboszcz podał następujące dane:
             Chrzty             124 dzieci
            Śluby                 51 pary
             zmarło            102 osoby
Komunii św. rozdano       213.000

 

R O K    P A  Ń S K I    1 9 9 7

W pierwsza niedzielę Nowego roku kaznodzieja proponował i zachęcał do uczynienia postanowienia nie opuszczać przez cały rok obowiązkowej Mszy św. niedzielnej. Msza św. daje siły i moc przezwyciężenia każdej przeszkody, stąd nie należy lekceważyć tego obowiązku.
Zakupiono dalsze figury ruchome do żłóbka
W dniu 11 stycznia Radio Maryja pierwszy bal bezalkoholowy i był bardzo udany ku zadowoleniu wszystkich uczestników.
W dniu 16 marca rozpoczęły się w parafii rekolekcje wielkopostne pod patronatem       św. Wojciecha w jego tysiąclecie męczeńskiej śmierci. Prosiliśmy Go o umocnienie wiary            i wstawiennictwo u Boga. Przed Msza św. wprowadzono relikwie św. Wojciecha do naszego kościoła na czas rekolekcji. Rekolekcje głosił O. misjonarz ze zgr. Misjonarzy św. Wincentego a Paulo ks. prof. z Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku – Oliwie.
W Wielki Piątek wzorem innych miast z parafii udaliśmy się na ulice naszego miasta celem odprawienia Drogi Krzyżowej. Zaproszono też władze miasta do udziału w tym nabożeństwie. Frekwencja byłą zadawalająca.
W dniu 21 kwietnia przed północą trzech młodych ludzi dokonało zbezczeszczenia parafialnego Krzyża Misyjnego. Od pasyjki odtrącili stopy. Straty materialne niewielkie. Coraz więcej młodych ludzi wystawionych jest na ciężką próbę i ulega złu dopuszczając się niszczenia symboli religijnych.
3 maja sumę odpustową koncelebrował O. Gwardian Wiesław Przybysz. Po Mszy św. w procesji udano się na Plac Pokoju, aby tam złożyć kwiaty.
W dniu 17 maja w pierwszą rocznicę obecności Matki Bolej Fatimskiej w naszej parafii o godz.. 18-ej została odprawiona Msza św. ze Słowem Bożym pod przewodnictwem Ks. infułata byłego rektora Seminarium Duchownego Jerzego Burakowskiego i o godz. 20-ej poprowadził procesja fatimska ulicami Lęborka tak jaki w poprzednim roku. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 25 maja Br. przeżyliśmy radosne chwile ponieważ 188 dzieci przyjęło do swego serduszka Pana Jezusa pod postacią chleba i wina na Mszy św. o godz. 1030.  Kolekta z tego dnia byłą przeznaczona na remont dachu na starej plebanii. Koszt samych desek i łat w wysokości 58 milionów złotych.
Od 31 maja gościmy w Polsce Ojca Świętego Namiestnika Chrystusa na ziemi. Cieszyliśmy się i słuchaliśmy jego nauczania by te wskazania wcielić w życie osobiste, rodzinne i społeczne. Okazaliśmy Mu naszą zewnętrzna radość i szacunek.
Katedra Pelplińska potrzebuje poparcia finansowego dlatego w niedzielę można było nabyć cegiełkę na ten cel. Sprzedaż byłą pod chórem.
Są kontynuowane prace remontowe dachu plebanii. Chcemy jednocześnie wygospodarować więcej pomieszczeń dla sióstr zakonnych. Ze wszystkich swoich domów najgorsze warunki maja siostry u nas w Lęborku. Nie maja własnej kaplicy, a to jest podstawowy warunek i wymóg reguły zakonnej. Matka Generalna chciała nawet zlikwidować dom zakonny w Lęborku. Po 50- ciu latach obecności sióstr Pasjonistek w Lęborku byłoby to z naszej stron6y wielką niewdzięcznością za ich pracę i ofiarność wśród nas. W związku                z remontem poprawiono siostrom warunki mieszkaniowe i upragniona kaplicę.
28 lipca wyruszyła z Lęborka piesza pielgrzymka na Jasna Górę z kościoła NMP Królowej Polski.
Trwa  remont dachu starej plebanii. Za dotychczasowe ofiary Ks. proboszcz składa serdeczne Bóg Zapłać zamówiono blachę dachówkę z Bolszewa, będzie kosztować 141 milionów złotych. Liczymy na ofiarność parafian, Bóg Zapłać za ofiary dla powodzian                   i remont dachu plebanii.
Na prośbę księdza Biskupa po Mszach św. zbiórka do puszek na rzecz powodzian. Kolekta z dnia 7 września przeznaczona jest na pokrycie za robociznę i zakup blachy potrzebnej przy remoncie plebanii. Bóg zapłać za dotychczasowe ofiary.
Na przełomie maja i czerwca 1998 r. w naszej parafii będzie bierzmowanie. Do tego Sakramentu przygotowuje się młodzież rocznika 1985 czyli II klasy szkół ponadpodstawowych. Przypominamy, że kolejne już spotkanie młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej odbyło się 30 września p godz. 18-ej.
Duszpasterze przypomnieli gorący apel Biskupów Polskich skierowany do wszystkich wierzących aby w duchu świadectwa wzięli udział w wyborach. Miłość do Ojczyzny                        i odpowiedzialność za jej losy nie pozwalają nam być obojętnymi wobec tak poważnego obowiązku od którego zależy przyszłość Polski. Módlmy się w tej intencji i dziękujmy Bogu za te wybory do Sejmu i Senatu.
Po powrocie Ks. Proboszcza z pielgrzymki do Medjugorije od 13 października różaniec jest odmawiany także po zakończeniu Mszy św. o godz. 9 –ej. W Poniedziałek 13 października przypadł kolejny dzień fatimski na Mszy św. o godz. 18 –ej został zaproszony Jan Budziaszek , perkusista zespołu Skaldowie, który poprowadził część modlitw.
W dniu 21 października w Bożym polu Wielkim gościł Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga, który o godz. 16 –ej rozpoczął nabożeństwo różańcowe będące dekanalną stacją Kongresu Różańcowego.
W dniu 26 października obchodzimy rocznice poświęcenia naszego kościoła.
W sobotę 15 listopada o godz. 15 –ej w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość 50 lecia obecności sióstr Pasjonistek w Lęborku. Na tę uroczystość przyjechała Matka Generalna oraz kilka sióstr. Mszę św. odprawił i koncelebrował J. E. Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga, słowo wstępne wygłosiła siostra młodsza a Słowo Boże wygłosił Celebrans za co jesteśmy bardzo wdzięczne bo pół wieku to już znaczący 9okres czasu. Przemówienie Matki Generalnej umieszczono w albumie. Po Mszy św. J. E. Ks. Biskup poświęcił kaplicę za co jesteśmy bardzo wdzięczni i każdej porze dnia schodzimy się na wspólna modlitwę indywidualną.
Jeszcze dnia 16 listopada siostry darzyły nas swoją obecnością podczas Mszy św. przed południem śpiewem i świadectwem. W godz. wieczornych Ks. proboszcz Henryk Krenczkowski odprawił pierwsza Msze św. w nowej kaplicy.
16 listopad – w ramach dni społecznych o godz. 1630 w naszym kościele koncert chórów lęborskich, a więc śpiewał chór cecyliański, chór ze szkoły muzycznej i chór chłopięcy. Pamiętajmy że muzyka i śpiew łagodzą obyczaje a tego nam stale potrzeba.
  Z dnie 30 listopada rozpoczynamy drugi rok przygotowań do wielkiego jubileuszu. Rok ten ma być szczególnie poświęcony Duchowi Świętemu i Jego uświęcającej obecności w kościele. W dniach 29 i 30 listopada gościliśmy w parafii zespół muzyczny „DUVAL”                      z Gdańska – składamy mu serdeczne Bóg zapłać.
Został sprowadzony i zamontowany piec do kościoła, aby jeśli się ochłodzi ogrzewać kościół. Ponieważ trzeba było pożyczyć jeszcze pieniądze na zapłacenie całego rachunku za piec, dlatego kolekta z pasterki i świat będzie przeznaczona na ten cel.
Od 28 grudnia rozpoczęto odwiedziny czyli kolędę.      
           
          

R O K    P A Ń S K I    1 9 9 8


W Pierwszą Niedzielę Adwentu rozpoczął się ostatni rok duszpasterskich przygotowań do obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 lecia chrześcijaństwa. Rok ten jest poświęcony Duchowi Świętemu i jego dziełu uświęcającej obecności w kościele.
11 stycznia po wieczornej Mszy św. o godz. 19- ej zespół Skaldowie wykonał                    w kościele swój program muzyczny „Moje Betlejem” – wstęp bezpłatny. Kolędowy spektakl „Moje Betlejem” w wykonaniu skaldów i chóru zgromadził w kościele NMP Królowej Polski w Lęborku tłumy słuchaczy. Według wypowiedzi Ks. Proboszcza Henryka Kerenczkowskiego kolędowy program był możliwy dzięki finansowemu wsparciu kilku firm oraz Urzędu Miasta. Ludzie odchodzili bo nie mogli się dostać się do wnętrza kościoła.
W miesiącu październiku była peregrynacja różańca w naszej parafii, który przekazywano od rodziny do rodziny. Parafię podzielono na 10 rejonów i 10 różańców. Różaniec ten będzie mobilizować nas do jego odmawiania zgodnie z życzeniem Matki Bożej. Kongres Różańcowy zakończy się w październiku w Pelplinie bo jest to Kongres Diecezjalny. Kongres ma ożywić kult Maryjny w naszych rodzinach. Zakupiono ostatnio 5 ornatów, kapę, stuły i welon za 20 milionów złotych. Najbliższa kolekta będzie przeznaczona na ten cel.
Rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się od 29 marca do 5 kwietnia 1998r.
Nauki rekolekcyjne głosić będzie O. Antoni Stachura z Krakowa ze zgromadzenia    ks. misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Księża serdecznie powitali o. rekolekcjonistę. Programy rekolekcji doręczono każdemu kto tego sobie życzył.
Trwają prace remontowe na poddaszu domu parafialnego.
w sobotę 16 maja wyjechała pielgrzymka parafialna do Kościerzyny by uczestniczyć w uroczystości  koronacji, koronami papieskimi Matki Bożej, której dokonał Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. Od 17 maja dwutygodnik „Pielgrzym” będzie rozprowadzany gratisowo.
W dniu 22 maja z naszej parafii wyjechała pielgrzymka do Mediugorije w której wziął udział ks. Dariusz Nenca.
w maju na zebraniu Rady Parafialnej wysunięto wniosek remontu okien witrażowych w prezbiterium celem uzupełnienia ubytków by uchronić je przed zniszczeniem. Uchwalono, że każda rodzina winna w ciągu 2 lat wpłacić do kasy parafialnej po 100 złotych jako ofiarę Jubileuszową. Wpłaty już powoli wpływają wg zamożności parafian – prace konserwatorskie już podjęto. W tym też czasie przeprowadzono dalsze roboty murarskie na strychu domu Fatimskiego, wykończono mieszkanie dla księdza wikariusza oraz pokoje gościnne                          z łazienkami. Podjęto prace murarskie i tynkarskie w celu ocieplenia starej plebanii.
W dniu 7 czerwca odbyła się wielka uroczystość parafialna.175 dzieci z klas Ii przygotowane przez siostry katechetki przystąpiły do I Komunii św. by w pełni uczestniczyć u uczcie Eucharystycznej.
9 czerwca młodzież ze szkół przyjęła Sakrament Bierzmowania 148 osób. Szafarzem Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej był  J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Bernard Szlaga. Młodzież do tego sakramentu przygotowywał prze kilka miesięcy ks. Mariusz Drogosz.
15 czerwca ks. Robert Mayer został mianowany proboszczem parafii Kostkowo.                W ostatnią niedzielę czerwca Ks. proboszcz podziękował ks. Robertowi za trzyletnia ofiarna prace w parafii  życząc mu obfitych łask Bożych. Szczęść Boże.
Na jego miejsce został skierowany do naszej parafii neoprezbiter ks. Jarosław Piekarski ( 1. VII. 1998r.)
Staraniem O. Przeora OO. Franciszkanów oraz mieszkańców miasta Lęborka Władze państwowe przychyliły się do ich prośby i zatwierdziły św. Jakuba Apostoła Większego jako Patrona miasta.
Dzień 26 lipca był dniem bardzo uroczystym dla całego miasta Lęborka. W tej uroczystości która odbyła się na Placu pokoju o godz. 12-ej udział wzięli: Władze Miejskie              i Samorządowe władze ościennych województw gdańskiego i Słupskiego i gminy oraz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. oraz Biskup Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej Ignacy Jeż, Bp. Cieślik diecezji Bp. Szczecińsko Kamieńskiej Błażej Kryszyłowicz. We Mszy św. koncelebrowanej udział brali Ks. bp. J. B. Szlaga oraz  proboszczowie poszczególnych parafii Lęborka . W serdecznych słowach podziękował celebrans władzom miejskim za przychylenie się do prośby O. Wacława Przybysza i mieszkańców Lęborka za zatwierdzenie św. Patrona Miasta Lęborka, który to święty od wielu wieków patronuje w tutejszym kościele jako św. Jakub Apostoł Większy. Całą uroczystość jarmark św. Jakuba w Lęborku który zorganizowała parafia św. Jakuba Ap.
 W parafii w dalszym ciągu posuwają się roboty remontowe starej plebani
(na zewnątrz) a  domu fatimskiego na  wewnątrz.
Z powodu złego stanu zdrowia siostry Hildegardy ( ze względu ) na wiek Matka Generalna sióstr Pasjonistek skierowała pomoc do kancelarii parafialnej, siostrę Nazaria – Annę Buchalską, z dniem 1. IX. 1998r.
w dniach 14-18 września 1998r. z inicjatywy władz miasta na czele z burmistrzem Witoldem Namyślaniem, zostały uruchomione na naszej wieży kościelnej parafii NMP Królowej Polski w Lęborku zegary, które bija kwadranse i godziny. Ożywiają one nie tylko nasz kościół ale i całe miasto.
W 20 tą rocznicę wyboru Polaka na Stolice Piotrową 16 Października zostały poświęcone w naszym kościele odnowione witraże w prezbiterium oraz odnowiony, pozłocony obraz Matki Bożej Częstochowskiej wzbogacony gołębica – symbolem Ducha Świętego. Również odnowione zostały ściany prezbiterium. SA prowadzone prace ziemne pod dom gospodarczy, który ma być zapleczem  kuchni dla biednych. 16 października po Mszy św. o godz. 18 –ej odprawionej w intencji Papieża, została otwarta wystawa fotograficzna Pt. „ Moje spotkanie z Ojcem Świętym”.
W ostatnia niedziele października obchodziliśmy rocznice poświęcenia własnego kościoła. U nas ta uroczystość zbiegła się z 40leciem naszej parafii. Stąd tez gościliśmy u nas naszego Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę, który o godz.. 1030 przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej i wygłosił Słowo Boże.
6 czerwca naszą diecezję pelplińska odwiedzi Ojciec Święty Jan Paweł II. Dlatego każdy diecezjanin został opodatkowany na sumę 2 złote. W naszej parafii chodzą upoważnione osoby po domach i zbierają te pieniądze.
W sobotę, 7 listopada po wieczornej Mszy św., została otwarta wystawa malarska: „Jan Paweł II w akwareli Janusza Krefta” w ramach II ich dni społecznych Akcji Katolickiej. Po zakończeniu wystawy te akwarele były do kupienia.
Został zorganizowany dla młodzieży „ Kurs Filipa” w dniach 27-29 XI .1998r.                 Te rekolekcje ewangelizacyjne prowadził ks. Dariusz Nenca.
Dnia 22. XI. 98r. przeżywaliśmy nasz drugi odpust parafialny. Sumę odpustowa odprawił o godz. 1030 i kazanie przez całą  głosił ks. Robert Meyer.
Zostały uruchomione dzwony kościelne. Nie tylko kościół budynek bardziej żyje, ale bardziej żyje parafia. Dzwony nawołują do modlitwy zapraszają na nabożeństwa na Mszę św. dzwony także informują. Po około 20 stu latach dzwony w pełnym brzmieniu na nowo głoszą chwałę Bożą.  
29. XI. to pierwsza niedziela Adwentu rozpoczynająca kolejny rok liturgiczny                     w naszym życiu, a ostatni w tym stuleciu. Nasze rekolekcje parafialne – adwentowe rozpoczęły się w dniu fatimskim 13 grudnia i trwały do soboty 19 grudnia. Rekolekcje prowadził ks. Tadeusz Lubiatowski z Sopotu.
Dnia 6.XII gościliśmy w naszej parafii ks. diakona Macieja Piwińskiego, z WSD               w Pelplinie, który głosił podczas Mszy św. kazania.
W czwartek 31 grudnia pożegnaliśmy stary rok. Wieczorem o godz. 18 –ej odprawione zostało nabożeństwo Dziękczynno błagalne w łączności ze Mszą św.                         i adorowaliśmy Pana Jezusa Eucharystycznego do północy. O godz. 24 –ej odprawiona została Msza św. noworoczna.
 Od poniedziałku rozpoczęła się kolęda czyli wizyta duszpasterska. Kapłani odwiedzili te rodziny, które sobie tego życzyły i modliły się wraz z cała rodziną udzielając Bożego Błogosławieństwa. Na kolędzie była okazja do nabycia cegiełek na renowację katedry, organów i Collegium Marianum
27 XII w niedzielę rano z Gdyni pociągiem do Mediolanu wyjechała nasza młodzież  
z ks. Mariuszem do Mediolanu na modlitewne spotkanie młodych.    
W ubiegłą niedzielę ks. Biskup Trzech naszych parafian mianował Szafarzami Nadzwyczajnymi Komunii św. Są to osoby: Marian Andrzejewski, Tomasz Dzianach
i Andrzej Gad.
W ciągu roku 1998
udzielono chrztu św. 136 dzieciom
do I Komunii św.  przystąpiło 175 dzieci
sakr. związek małżeński zawarło 56 par
sakrament bierzmowania przyjęło 148 osób
do wieczności przeniosło się  116 osób


R O K     P A Ń S K I    1 9 9 9


Nowy Rok rozpoczynamy modlitwami zanoszonymi do Boga w czasie Mszy św., prosząc Najlepszego Ojca o Boże miłosierdzie i błogosławieństwo w Nowym Roku 1999r. Niedziela Chrztu Pańskiego 10 stycznia jest to dobra okazja do przypomnienia sobie własnego chrztu św. i postawieniu sobie pytania: czy jesteśmy wierni przyrzeczeniom chrzcielnym. Niedzielę te kończymy właściwy okres Bożego Narodzenia.
 Dziś na Mszy św.. o godz. 15 –ej jasełka w wykonaniu małych dzieci a po Mszy św. w  wykonaniu młodzieży.
W sobotę 16 stycznia w naszej parafii odbyła się kolęda dekanalna dla wszystkich kapłanów, którą odprawił ks. bp. Jan Bernard Szlaga.
Przez dwa tygodnie można było w kościele oglądać szopki wykonane przez dzieci ze szkół podstawowych naszego miasta. W zakończeniu konkursu na najładniejszą szopkę Bożonarodzeniowa zwyciężyły: I miejsce Aleksandra Kosior i Beata Lewandowska kl. VII g Szk. Podst. nr 4 oraz II miejsce Katarzyna Jarocka z kl. V e szk. post. nr 8.
Od 1 -5 II odbywały się w Lęborku, w naszej parafii dla młodzieży KSM-u z całej diecezji rekolekcje. Młodzież uczestniczyła we Mszach św. prowadziła Apel Maryjny                        i czuwała przed Najświętszym Sakramentem. Natomiast 3 II w sali internatu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, gdzie była młodzież zakwaterowana, odbyła się Gala Piosenek Rodzinnych w wykonaniu zespołu DIVAL z Gdańska.
W czasie Wielkiego Postu w niedzielę odprawiane SA Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, zaś w piątki Droga Krzyżowa. Od tego czasu wyłożona jest księga modlitw, czynów i zobowiązań, do której parafianie wpisują zobowiązania w związku                                       z przygotowaniem się  na spotkanie z Ojcem Świętym 6 czerwca w Pelplinie.
W piata niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy nasze wielkopostne rekolekcje, które maja nas zbliżyć do boga i wyprostować wypaczone drogi naszego życia. Rekolekcje prowadził ojciec misjonarz, ks. Józef Parafiniuk z Warszawy, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Dzieci z Lęborka na czele z księdzem Dariuszem wyjechały autokarem na Jasną Górę na spotkanie, Podwórkowych Kółek Różańcowych. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, którym bezpośrednio wchodzimy w Triduum Paschalne przygotowujące świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.
Uroczysta Wieczerza Pańska w naszym kościele w Wielki Czwartek rozpoczęła się              o godz. 18-ej, podczas której udzielono Komunii św. pod dwoma postaciami. Po Mszy św. przeniesiono Pana Jezusa Eucharystycznego do Ciemnicy i adoracja byłą do północy.
W Wielki Piątek o godz. 20-ej odprawiona została Droga Krzyżowa, a później odśpiewaliśmy Gorzkie Żale3 części z kazaniem pasyjnym a adoracja trwałą do północy.
Wigilia paschalna w Wielką Noc – Światła, Słowa, Chrztu i Eucharystii rozpoczęła się o godz. 22-ej. Po zakończeniu Mszy św. a było to już po północy, odbyła się procesja rezurekcyjna dookoła kościoła, przy dźwięku dzwonów, aby obwieszczać światu że Chrystus Zmartwychwstał.
W niedzielę 28 marca w naszym kościele młodzieżowa grupa teatralna przedstawiła inscenizację pasyjną p t „Chrystus Połamany”.
Trwają obecnie w kościele prace remontowe. Odnawiamy prezbiterium. W niektórych ławkach z przodu położono obciągniętą gąbkę tapicerką. Są również kontynuowane prace na poddaszu Domu Fatimskiego.
3 maja nasz doroczny odpust [parafialny Matki Bożej Kołowej Polski. Sumę odpustową w koncelebrze odprawił, Słowo Boże wygłosił i procesją eucharystyczna poprowadził Ks. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie Wiesław Mering. Po południu Parku Chrobrego koło Lęborka zorganizowano ognisko odpustowe.
Od 1 maja w naszym radiu Ale Maryja rozpoczęliśmy codzienny różaniec, audycja             w każdy 1-szy Wtorek miesiąca, audycja samorządowa „Rodzina – Wspólnota – Ojczyzna”.
13 maja gościliśmy w naszej parafii Magdę Buczek inicjatorkę Podwórkowych kółek Różańcowych. Tego dnia odmówiliśmy część Różańca św. i ok. 20-ej godziny wyruszyliśmy ulicami Lęborka długą trasą w 3cią rocznicę obecności Matki Bożej w znaku cudownej figury Fatimskiej.                         
 W piątek 14 maja podczas Mszy św. o godz. 18-ej Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga udzielił 141 osobom naszej parafii Sakramentu Bierzmowania, a 16 maja o godz. 1030 nasze dzieci z klas II przystąpiły do I Komunii św.
Odnowiona została przednia część kościoła.
Procesja w Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa w tym roku wyruszyła  kościoła św. Jakuba Apostoła. O godz. 10 ej została tam odprawiona Msza św. wspólna                z naszą parafią i wyruszyliśmy wspólnie do czterech ołtarzy ustawionych na trasie:                     Pl. Pokoju, Armii Krajowej i Al. Wolności.
Niedziela 6 czerwca, to w diecezji pelplińskiej dzień jedyny w swojej historii. Nawiedza naszą diecezję Papież Jan Paweł II.

 

PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY

5 CZERWIEC, SOBOTA:

Gdańsk Rębiechow

1130  Powitanie
1715  Msza św.

6 CZERWCA , NIEDZIELA:

Pelplin

  845           Msza św.
1200       Anioł Pański
1620       Odwiedzenie Bazyliki Katedralnej w Pelplinie

ELBLĄG

1730      Nabożeństwo czerwcowe

 

7 CZERWCA , PONIEDZIAŁEK

Licheń                   800  Poświęcenie Bazyliki

Bydgoszcz           1000  Msza św.

Toruń                   1715 Spotkanie z Rektorami Szkół Wyższych
                             1830 Nabożeństwo czerwcowe

8 CZERWCA , WTOREK  

Ełk                        1100 Msza św.
                             1355 Odlot nad Wigry

Wigry -Dzień odpoczynku a o 930 spotkanie z rodziną Milewskich we wsi Leszczewo.

    10 CZERWCA, CZWARTEK

    Siedlce                 1015 Msza św.

            Drohiczyn            1745  Ekumeniczna Liturgia Słowa   

    11 CZERWCA, PIĄTEK
    
Warszawa             1715  Msza św. w Kaplicy Nuncjatury Apostolskiej
                                930   Spotkanie z Prezydentem
                              1120  Wizyta w Sejmie
                              1200 Spotkanie w Cerkwi Greckokatolickiego zakonu ojców Bazylianów.
                  1245  Spotkanie i obiad z Konferencją Episkopatu Polski
          1710   Umschlagplatz  modlitwa w intencji ofiar Holocaustu
          1730   Modlitwa przy pomniku poległych i pomordowanych na Wschodzie.
                  1800  Zakończenie Synodu Kościoła Katolickiego w Polsce
            1930   Poświęcenie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
                  2000   Odwiedziny w domu sióstr Urszulanek szarych

 

12 CZERWCA, SOBOTA:

Sandomierz  

1030  Msza św.


Zamość

1750  Liturgia Słowa

13 CZERWCA, NIEDZIELA

Warszawa

1030   Msza św. Beatyfikacyjna na placu Piłsudskiego
1200  Anioł Pański
1645  Pozdrowienie PLL LOT i służb lotniska
1745 Nawiedzenie Cmentarza Ofiar Wojny 1920 roku w Radzyminie  
1845  Liturgia Słowa Katedra św. Michała i św. Floriana na warszawskiej Pradze

14 CZERWCA, PONOIEDZAŁEK:

 Łowicz            1015 Msza św.

Sosnowiec        1845 Spotkanie i pozdrowienie pielgrzymów  


 
15 CZERWCA, WTOREK:

Kraków    930  Jubileuszowa Msza św. na Błoniach, celebrowana przez Kard. Angelo  Sodano.

Gliwice  1815 Nieszpory Maryjne odprawione przez Kard Adama Michę.

Kraków  2100  Pozdrowienie pielgrzymów i odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego   

16 CZERWCA, ŚRODA

Stary Sącz     1000  Msza św. kanonizacyjna błogosławionej Kingi

Wadowice      1750 Nawiedzenie bazyliki wadowickiej
                       1820Spotkanie z mieszkańcami na wadowickim rynku i koronacja obrazu
                               Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
Kraków    - wieczorem
                       Odwiedzenie kościoła Mariackiego
                       Nawiedzenie kościoła o. Dominikanów

 

17 CZERWCA, CZWARTEK  

Kraków               730 Msza św. w Katedrze Wawelskiej

Gliwice               1100  Pozdrowienie pielgrzymów

Częstochowa      1300 Modlitwa w kaplicy Jasnogórskiej i pozdrowienie pielgrzymów   
                                    z wałów  Jasnej Góry
                            1700 Ceremonia pożegnalna przez władze kościelne i państwowe na lotnisku
                                    Balicach
                           1800 Odlot Ojca Świętego do Rzymu

 

    Ojciec Święty Jan Paweł II Przybył w niedziele 6 czerwca 1999  do Pelplina.
    O godz.6 –ej rozpoczęło się nabożeństwo oczekiwania. Kiedy Ranne wstają zorze, Bóg jest miłością i inne pieśni, Anioł Pański, litanie i modlitwa różańcowa, przeplatały się               z występami orkiestr. Rozmodlenie i czuwanie, które było też modlitwą, stwarzało atmosferę głębokiego przeżycia religijnego i powszechnej życzliwości. Rosło napięcie, a prawdziwy entuzjazm ogarnął wszystkich, gdy na niebie pojawił się helikopter. Na lotnisku powitał Ojca Świętego biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga oraz przedstawiciele samorządowych władz lokalnych.
 Kiedy Ojciec Święty wyjechał już na Biskupią Górę, okrzykami: Niech Żyje Papież!, Kochamy Ciebie!, Zostań z nami!, Sto lat! – to wielkie wołanie przetaczało się przez łagodne kociewskie pagórki. Ojciec Święty przygotował się do sprawowania Mszy św. w kociewskiej zakrystii.
Po  modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty udał się wśród ogólnego entuzjazmu do domu Biskupiego na posiłek i krótki odpoczynek.
Przed odlotem z Pelplina udał się jeszcze do bazyliki Katedralnej na krótką modlitwę         i pobłogosławił dzwony, kamienie węgielne, tablice dla kościołów diecezji pelplińskiej.                   Z Katedry udał się na lądowisko wśród wiwatujących szpalerów pielgrzymów, skąd odleciał do Elbląga. Jesteśmy wdzięczni opatrzności Bożej że pozwoliła akurat naszemu pokoleniu dotrwać do tak historycznej chwili.
z dniem 1 lipca 1999 r. rozpoczął oficjalnie pracę w naszej parafii czwarty wikariusz. Został nim neoprezbiter Zbigniew Labuda. Życzymy mu aby w pełni mógł realizować wśród nas kapłaństwo chrystusowe.
6 lipca swoje 28 lecie kapłaństwa obchodzili księża święceni w 1971 r. Wśród nich ks. kanonik Dr Henryk Krenczkowski, proboszcz naszej parafii. Obchód jubileuszu rozpoczął się uroczystą Msza św.. Wraz z ks. proboszczem H. Krenczkowskim celebrowali również księża jubilaci. Msza św. została ubogacona licznymi życzeniami dla księży i jubilatów, podziękowaniami za ich trud, pracę i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka.
Zbierane są podpisy pod petycją do władz miejskich, aby grób śp. Henryka Kellera został przeniesiony sprzed naszego kościoły na cmentarz do alei zasłużonych, a na jego miejscu postawiony pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II.
W środę 28 lipca wyruszyła z Lęborka sprzed naszego kościoła piesza pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem „Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu”. O godz. 9 ej odprawiona została Msza św. a po niej odprowadzono pielgrzymów aż poza miasto. Łączymy się z nimi podczas codziennego Apelu Jasnogórskiego, po Mszy św. o godz. 20 ej. 5 Sierpnia o godz. 9 ej odprawiono Mszę św. w intencji pielgrzymów, którzy wyjeżdżali do trony Jasnogórskiej Pani na rowerach.
6 sierpnia wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka do Lourdes i Fatimy.
Biuro Radia Maryja działające przy naszej parafii otrzymało odpowiedź negatywna od Klubu Radnych SLD w związku z przeniesieniem grobu śp. H Kellera na cmentarz.
            W sierpniu gościliśmy w naszej parafii Księdza Karola Tomeckiego z Białorusi, który przez całą niedzielę głosił Słowo Boże.
Skończyły się już wakacje a dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. 16   Września została odprawiona Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny i katechetyczny.. 16. 16 W Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie mamy dwóch kleryków; na V roku Jacek Perlak i na pierwszym Krzysztof Hadegorn.
26 września w niedzielę podczas wszystkich Mszy św. grała Pani Monika Rojewska,
a o godz. 16 ej odbył się w naszym kościele koncert.
8 września został wmontowany w naszym kościele nowy witraż i podwójne okno,                o tematyce chrztu świętego.
Pod koniec września została przywieziona blacha miedziana na dach kościoła.                  W połowie października rozpoczęły się już prace remontowe dachu kościoła od strony północnej. zamierzone jest pokrycie około połowy jednej strony dachu.
3 października gościliśmy księdza Bogusława Patoletę, który wyjaśnił nam sprawy związane z odpustem.
Od 10 do 17 października odbył się w naszym kościele kurs przedmałżeński dla całego dekanatu lęborskiego.
Zakończono prace remontowe związane z ogrzewaniem mieszkań księży wikariuszy na poddaszu Domu Fatimskiego.
Nasz kościół pw NMP Królowej Polski został kościołem, stacją Roku Jubileuszowego. Nawiedzając go każdego dnia na ogólnie znanych warunkach, można uzyskać odpust zupełny.
10 listopada dekarze zakończyli prace remontowe na części dachu kościoła.
20 listopada pochodzący z naszej parafii diakon Adam Klinkosz otrzymał w Kanadzie w Montrealu święcenia Kapłańskie.
21 listopada w naszym kościele odbyła się uroczystość odpustowa Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Sumę odprawił proboszcz ze Sierakowic ks. Jerzy Mroczyński. Podczas wszystkich Mszy św. odmówiono litanię i akt poświęcenia Najświętszemu sercu Jezusowemu.
Do naszej parafii przybyli na zaproszenie Ks. Mariusza Drogosza bracia z Taize. Marek z Krakowa i Tisyilani z RPA. Przez dwa dni odbywały się spotkania z młodzieżą                w szkołach. Ich celem było przybliżenie wspólnoty jak i zaproszenie do wzięcia udziału            w spotkaniu Młodych w Warszawie.
29 listopada we wtorek nasz kościół wypełniony był przez młodzież nie tylko                   z miasta, ale i okolic. Przy blasku świec i przy wtórze kanonów z Taize odbywało się spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. W tym samym dniu również na falach Radia Maryja          z lokalnego studia można było usłyszeć młodych, którzy zachęcali do pokoju i pojednania.
29 listopada gościliśmy w naszym kościele Radio Maryja z Torunia. Na spotkanie przybył Ojciec Robert Jasiak. Msze św. odprawił i Słowo Boże wygłosił Rektor WSD                   w Pelplinie ks. prałat Wiesław Mering.
W dniach 5-9 grudnia odbyły się rekolekcje adwentowe, które prowadził ks. Józef Siedlczyński z zakopanego ze Zgromadzenia księży od świętego Wincentego a Paulo. Wierni bardzo licznie gromadzili się w świątyni przygotowując się na wielki Jubileusz Roku 2000.
Otwarcie Roku Jubileuszowego w naszym kościele przeżywaliśmy 25 grudnia. Zgromadziliśmy się przy Krzyżu misyjnym gdzie odśpiewano Ewangelię, a następnie                  w procesji dookoła kościoła uroczyście weszliśmy do naszej parafialnej świątyni  wyśpiewując Proklamacje Wielkiego Jubileuszu. Ks. Proboszcz Henryk Krenczkowski uroczyście uniósł Ewangeliarz, który później został umieszczony na specjalnie przygotowanym postumencie, gdzie pozostanie przez cały Rok Jubileuszowy.
27 grudnia rozpoczęła się kolęda. Z wizytą duszpasterską kapłan odwiedza te rodziny które sobie tego życzą i modli się wraz z całą rodziną udzielając Bożego błogosławieństwa. Podczas kolędy rozdawane są kartki do spowiedzi wielkanocnej.
31 grudnia o godz. 23 ej w kościele odbyło się nabożeństwo przejścia z roku 1999               w rok 2000. O godz. 24 ej odprawiona została Msza św. dziękczynno – błagalna, dziękując Bogu za wielkie łaski w minionym roku i prosząc o dalsze w nadchodzącym nowym roku, Roku Jubileuszowym. Po Mszy św. ksiądz Proboszcz podał kila danych statystycznych.
Ochrzczono w ciągu roku                 133 dzieci
Pobłogosławiono                                60 par
Do wieczności przeniosło się          119 osób
Do I Komunii św. przystąpiło         174 dzieci
Do Sakramentu Bierzmowana         141 osób.       

R O K    P A Ń S K I  2 0 0 0

5 stycznia uroczyście Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga zainaugurował Rok Jubileuszowy w naszym kościele z tej racji, że jest kościołem stacyjnym. Na wstępie tych uroczystości dzieci powitały Ks. Biskupa wierszem dostosowanym treścią do tego spotkania. Na uroczystość przybyli zaproszeni księża dziekani i księża proboszczowie naszego dekanatu lęborskiego. Po Mszy św. młodzież przedstawiła spektakl bożonarodzeniowy „Urodziłem się w twoim Życiu”.
Znając ubóstwo rodzin mieszkających w okolicznych wsiach, szczególnie tam, gdzie upadły PGR - y , wspólnoty naszej parafii zorganizowały zbiórkę odzieży oraz obuwia dla dorosłych i dla dzieci. Paczki te przynoszone są codziennie do Biura Radia Maryja i do biura parafialnego.
9 stycznia w naszym kościele odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci, przygotowane przez siostry Pasjonistki s. Gemmę i s. Olgę, zaś podczas Mszy św. o godz. 1030 był udzielony sakrament chrztu.
18 stycznia rozpoczął się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dlatego po raz pierwszy zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne z udziałem naszego Ks. Biskupa Ordynariusza i zaproszonych gości, pasterza kościoła ewangelicko                             – augsburskiego.
28 stycznia w naszym kościele  gościła bardzo znana piosenkarka pochodzenia greckiego Eleni, która dała koncert kolęd. Ofiary złożone przez sponsorów i podczas koncertu przeznaczone zostały na hospicjum prowadzone przez ks. Arkadiusza Nowaka.
25 lutego grupa dzieci z naszej scholii parafialnej z ks. Dariuszem Nencą wyjechała na 3 dniowe rekolekcje do Dębek.
9-19 marca z naszej parafii na czele z ks. Proboszczem Henrykiem Krenczkowski wyjechała 15 osobowa grupa na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii.
19 marca ks. Diakon Tadeusz Galikowski z WSD w Pelplinie rozpoczął w naszej parafii swoją praktykę diakońską.
25 marca Dzień Świętości Życia.
Na uroczystej Mszy św. ludzie kochający i wspierający każde życie podjęli tzw. duchową adopcję dziecka poczętego. Przez 9 miesięcy będą swoimi modlitwami wspierać poczęte dzieci i ich rodziców, by mogli przyjąć i pokochać nowy dar życia.
W dniach 5-8 kwietnia odbyły się w parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży prowadzone przez ks. Dariusza Nenca. W ciągu tych dni uczniowie nie tylko uczestniczyli codziennie  we Mszy ś. z nauką rekolekcyjną ale gromadzili się w Domu Fatimskim, gdzie odbywały się dalsze zajęcia ( praca plastyczna, przegląd piosenek, konkurs recytatorski). Z wykonanych prac plastycznych utworzono wystawę, którą można było podziwiać przez kilka następnych dni w kościele.
Od 8-19 kwietnia odbyły się rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Rekolekcje prowadził ks. Dr Zbigniew Krzysztof Knop z Bydgoszczy ze zgromadzenia księży św. Wincentego a Paulo.
Trwa remont drzwi wejściowych do kościoła . Drzwi zostały odnowione przez Pana Kotłowskiego. Umieszczone zostało nad drzwiami logo Roku Jubileuszowego.
Z dwóch stron kościoła Pan Kowalski wykonał napis oznajmiający, że nasz kościół jest kościołem Jubileuszowym.
Przy zakrystii został zasadzony żywopłot.
XV Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Tczewie w kościele jubileuszowym – Matki Kościoła. z naszej parafii na tę uroczystość udało się młodzież z ks. Dariuszem i ks. Mariuszem.
Pan Deneka wykonał konfesjonał jubileuszowy. Jest on wielkim udogodnieniem dla osób słabo słyszących.
Ks. proboszcz zakupił dwa ornaty fioletowe i jeden zielony. Uszyto10 komż.
Odpust parafialny z udziałem Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Bernarda Szlagi przeżywaliśmy na uroczystej Mszy św. odpustowej dnia 2 maja o godz. 17 ej.
Zostały zamontowane cztery pierwsze małe witraże. Fundatorami Są: dzieci komunijne, Bierzmowani, Róże Różańcowe i Państwo Chomiczewscy.
Dnia 1 maja ks. Jarosław Piekarski uległ wypadkowi samochodowemu. Przez dwa tygodnie przebywał w szpitalu w Lęborku.
Dnia 15 maja ks. Jarosław Piekarski zmarł w szpitalu o godz. 5 ej rano.
Przeżył 29 lat, w tym 2 jako kapłan. Exporta z Domu Fatimskiego do kościoła                   w środę, 17 maja o godz. 18 ej. Msza św. żałobna pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Krupy odbyła się 17 maja o godz. 1830. Msza pogrzebowa, pod przewodnictwem ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi odbyła się w czwartek 18 maja o godz. 9 ej w rodzinnym kościele               ks. Jarosława, p w Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Na Mszę św. pogrzebową             do Tczewa pojechały dwa autokary z naszej parafii.  
21 maja przeżywaliśmy uroczystość I Komunii św. dzieci. We wtorek 23 maja odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii. Gościliśmy Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę, który podczas Mszy św. udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Uroczystości przyzywaliśmy w przeddzień 60 urodzin Ks. Biskupa, z tej okazji po zakończonej Mszy św. parafianie złożyli na ręce Ks. Biskupa Pelplińskiego wiele życzeń.
3-4 czerwca wyjechała z naszej parafii z ks. Dariuszem Nenca pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych dzieci na Jasna Górę. Trasa biegła na Tczew – na grób ks. Jarosława, Toruń – Radio Maryja, Licheń i Częstochowa.
Przy naszej parafii został powołany Zespół Szkół Katolickich, przyjmowane są wciąż zapisy uczniów do pierwszej klasy Gimnazjum i Liceum. Po śp. ks. Jarku Piekarskim, drugim Dyrektorem został ks. mgr Mariusz Drogosz. W szkole tej będzie uczył również nasz ksiądz Proboszcz.
Pojawiły się w kościele kolejne małe witraże. Fundatorami są: Odnowa W Duchu Świętym, Państwo Zielke, Piórkowscy.
6 czerwca w 1szą rocznicę obecności Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej diecezji, wyjechała z naszej parafii z ks. Proboszczem i ks. Zbigniewem delegacja do Pelplina.
Czwartek, 22 czerwca – Uroczystość Bożego Ciała. Procesja Eucharystyczna wyruszyła z naszego kościoła ulicami: Al. Wolności, Armii Krajowej, Pl. Pokoju w kierunku kościoła św. Jakuba Apostoła zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Pierwszy ołtarz przy Sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 4 – przygotowała Odnowa w Duchu Świętym, drugi przy Awimedzie  Kręgi Rodzin.
19 czerwca gościliśmy w parafii telewizję Gdańsk, Magazyn Katolicki „Etos”, który przygotował [program o naszym kościele jubileuszowym.               
Z dniem 12 lipca 2000 roku rozpoczął pracę duszpasterską w naszej parafii ks. mgr Grzegorz Knut – neoprezbiter.
9 lipca gościliśmy w naszej parafii Madzię Buczek, założycielkę Podwórkowych Kółek Różańcowych. Po Mszy św. o godz. 12 ej Madzia przemówiła do dzieci, które przyszły na to spotkanie z całej okolicy.
Z naszej parafii z ks. Proboszczem i ks. Mariuszem wyjechała pielgrzymka do Ziemi Świętej oraz druga pielgrzymka na Jasną Górę w ramach VIII Ogólnopolskiej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.
27 maja 2000 r. powstał przy naszej parafii Komitet protestacyjny przeciw zorganizowaniu „ Przystanku Woodstock” Jerzego Owsiaka w Lęborku w dniach 4 i 5 sierpnia.
Wciąż trwa akcja zbierania podpisów  mieszkańców Lęborka i okolic. Po jej zakończeniu, listy z podpisami protestujących złożone zostały na ręce Burmistrza Miasta Lęborka i innych władz.
20 lipca, nasz kościół jubileuszowy nawiedziła kolejna grupa pielgrzymów. Tym razem z Garczegorza.
Nasz parafianin Adam Klinkosz, który otrzymał święcenia kapłańskie w Montrealu              w Kanadzie, 30 lipca o godz. 12 ej odprawił swoją pierwsza  Mszę św. w swojej rodzinnej parafii,  w naszym kościele.
28 lipca gościliśmy w naszym kościele Ks. Biskupa Ordynariusza Jana Bernarda Szlagę. Z okazji jubileuszu odbyło się spotkanie liderów i animatorów grup modlitewno – ewangelizacyjnych z udziałem wspólnot naszej diecezji.
28 lipca wyruszyła po raz piaty piesza pielgrzymka na Jasna Górę. Przewodnikiem duchowym był ks. Dariusz Nenca.
5 sierpnia wyruszyła z pod naszego kościoła rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. Przewodnikiem tej pielgrzymki był ks. Zbigniew Labuda.
W dniach 4 i 5 sierpnia odbył się w naszym kościele jubileusz ewangelizatorów, którzy odwiedzili także rodziny w domach dzieląc się Słowem Bożym.
25 sierpnia odbył się w naszym kościele koncert pieśni starocerkiewnych „Wieczorny Dzwon” w wykonaniu Teatru Otwartego z Gdańska.
Ukazał się w Pielgrzymie artykuł o życiu naszej parafii.   
29 września gościliśmy w naszym kościele jubileuszowym Ks. Biskupa Edwarda Zielskiego, pochodzącego z naszej diecezji pelplińskiej, pracującego na misjach w Brazylii. Ks. Biskup Ordynariusz diecezji Campo Maior o godz. 18 ej odprawił u nas Msze św.
w koncelebrze z ks. Proboszczem Henrykiem Krenczkowski, ks. Rektorem WSD w Pelplinie Wiesławem Meringiem, ks. proboszczem z Sierakowic J. Mroczyńskim i  ks. Dariuszem Nencą
3 września rozpoczęliśmy przygotowania do Misji Ewangelizacyjnych 2000. W tym dniu gościliśmy w naszym koście Ojca Jacka Dubla ze zgromadzenia Księży redemptorystów z Torunia, który przez całą niedzielę głosił kazania i przygotowywał nas do dobrego przeżycia tego czasu.
W związku z misjami, 28 września rozpoczęliśmy w kościele Nowennę do Ducha Świętego. W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 odbywają się różnego rodzaju pielgrzymki do miejsc świętych kościołów jubileuszowych. Nasz dekanat lęborski 19 września udał się do Katedry. Z naszej parafii udały się do Pelplina dwa autokary, aby wziąć udział w tej uroczystości.
24 września gościliśmy w parafii misjonarza z Brazylii, Werbistę, Ojca Dzimitrowicza, który przez cała niedzielę dzielił się z nami swoim doświadczeniem misyjnym.
W związku z wetem prezydenckim , w Warszawie została zorganizowana ogólnonarodowa manifestacja przeciw decyzji pana Kwaśniewskiego. Z naszej parafii wyruszyła z ks. Proboszczem Henrykiem Krenczkowski 18 osobowa grupa pragnąca wziąć udział w tej manifestacji.
Przez cały Tydzień Miłosierdzia składana jest w Biurze parafialnym odzież dla biednych.
7 października, Mszą św. rozpoczęliśmy w naszej parafii Misje Ewangelizacyjne, które będą trwały do 15 października. Misje prowadzą Ojcowie Redemptoryści z Torunia Ojciec Jacek i Ojciec Stanisław.
W czasie misji w poniedziałek wyruszyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami Lęborka. Trasa biegła ulicami: Al. Wolności, Armii Krajowej, Czołgistów, I Maja, Plac Pokoju, Orzeszkowej. Tą sama trasa wyruszyliśmy 13 go października z figurą M B Fatimskiej,                do 5ciu stacji – Tajemnic Różańcowych przygotowanych na trasie przez wspólnoty modlitewne. Tę procesję filmowała telewizja Gdańsk – program katolicki Etos. W niedzielę 22 października o godz. 13 ej można było go obejrzeć w telewizji.
28 października 2000 Ks. Biskup Ordynariusz Jan Bernard Szlaga dokonał poświęcenia Szkoły Katolickiej, która powstała z inicjatywy ks. Proboszcza Dr Henryka Krenczkowskiego. Pierwszym dyrektorem powstającej szkoły został śp. ks. Jarosław Piekarski. Po śmierci ks. Jarosława tego odpowiedzialnego zadania podjął się ks. Mariusz Drogosz – obecny Dyrektor Szkoły.
Obchody święta szkoły rozpoczęły się w kościele NMP Królowej Polski Msza św. pod przewodnictwem Księdza Ordynariusza diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Na tę uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście. W swojej homilii Ks. Biskup zachęcał młodzież do wytrwania i systematycznej prący, kilkakrotnie podkreślił aby zawsze pamiętali, że uczęszczają do Szkoły Katolickiej. Rodzicom i nauczycielom przypomniał o zadaniach                i ich roli w życiu młodego człowieka. Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego            i Katolickiego Gimnazjum złożyli ślubowanie. Zaproszeni goście wygłosili przemówienia              i przekazali szkole prezenty w postaci komputera i książek.
Druga część uroczystości odbyła się na szkolnym dziedzińcu, gdzie Ks. Biskup dokonał poświęcenia budynku.
W liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, w dzień imienin Ojca Świętego, 4 listopada 2000 roku, odbyła się w naszym kościele uroczystość jubileuszu 25lecia  pracy siostry Hildegardy w naszej parafii. Na uroczystość te przybyła z Warszawy Matka Generalna Tarsycja Stręciwilk z trzema siostrami. Msze św. dziękczynna odprawił ks. proboszcz Henryk Krenczkowski. Siostra Hildegarda zajęła przegotowane dla niej miejsce na odpowiednio przygotowanym klęczniku w prezbiterium. Towarzyszyło jej tam Matka Generalna, co podniosło rangę uroczystości. Siostry czytały Słowo Boże i odmawiały modlitwę wiernych specjalnie przygotowaną  na te uroczystość. Ks. Kanonik w swojej homilii pięknie połączył postać Świętego Karola Boromeusza z osobą Ojca Świętego i siostry Hildegardy. Przedstawił krótko jej życie i złożył od siebie serdeczne życzenia oraz odczytał list gratulacyjny                        i życzenia od Ks. biskupa diecezji pelplińskiej Jana Bernarda Szlagi, którego tekst wręczył jubilatce z dołączoną od siebie wiązanką 25 pięknych czerwonych róż.
 Po Mszy św. podchodzili znajomi i przyjaciele z życzeniami i podziękowaniami za ofiarna pracę wśród społeczności Lęborskiej.
Dnia 24 grudnia zmarł szafarz nadzwyczajny Komunii św. z naszej parafii Pan Marian Andrzejewski.
24 grudnia, jak co roku została odprawiona Msza św. o godz. 22 ej a o godz. 24 tej Pasterka. Mszę św. uroczystą o północy celebrował ks. Proboszcz Henryk Krenczkowski                  i wygłosił piękne i wymowne kazanie.
W roku 2000 w naszej parafii:
ochrzczono                                           112 dzieci
zmarło                                                   107 osób
Sakrament małżeństwa zawarło              61 par
Sakrament Bierzmowania otrzym.       193 osoby
do I Komunii św. Przystąpiło               179 dzieci
kartkę do spowiedzi św. oddało        3.740  osób


R O K    P A Ń S K I    2 0 0 1

Z wielka ufnością stajemy przed Matką Boga – Maryją, Matką Jezusa i Matką naszą na progu Nowego Roku 2001,  a także nowego Wieku i Trzeciego Tysiąclecia. Prosimy Ją, aby prowadziła nas po trudnych drogach naszego życia i wskazywała nam ciągle na nowo na Jezusa, Jedynego Zbawiciela, człowieka. Aby była dla nas wszystkich przewodnią Gwiazdą             w nowym, całym, XXI wieku i 3cim Tysiącleciu.
Uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowego odbyło się w Katedrze 5 stycznia. Na te uroczystość udał się ks. Proboszcz.
Ks. Biskup Diecezjalny skierował na praktykę duszpasterską do naszej parafii na                 I semestr ks. diakona Szykownego, a na II semestr ks. diakona Tadeusza Czyża.
Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych i dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania odbyły się 25-28 marca. Rekolekcje te prowadził Ojciec Dr Henryk Nadrowski ze Zgromadzenia Księży Marianów z Krakowa.
1 maja w naszym kościele odbył się zjazd regionalny wszystkich dzieci                                z podwórkowych Kółek Różańcowych z województwa Pomorskiego. W spotkaniu uczestniczyła Madzia Buczek i ks. z Radia Maryja z Torunia o. Dariusz Pabiś.
Dnia 15 maja zorganizowaliśmy wyjazd autokarem do Tczewa na Msze św. i grób ks. Jarosława Piekarskiego w 1szą rocznice śmierci.
W święto Miłosierdzia Bożego został poświęcony podczas sumy obraz Jezusa Miłosiernego, który będzie znajdował się w prezbiterium. Autorem i ofiarodawcą obrazu jest p. Janusz Kreft.
Na nasz doroczny odpust parafialny Matki Bożej Królowej Polski 3 maja przybył Ks. Biskup Piotr Krupa. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Biskup piotr
a uczestniczyły w niej przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, różnych stowarzyszeń, organizacji, straży pożarnej, policji i wojska.
Została przywieziona blacha miedziana na dalsze pokrycie dachu. prace rozpoczęły się 22 maja.
Ks. Kanonik Jan Grabowski pierwszy proboszcz naszej parafii 22 maja obchodzi 60lecie kapłaństwa. Tegoż dnia została odprawiona Msza św. koncelebrowana w jego mieszkaniu w Łebie, a wieczorem Msza św. w naszym kościele.
W Uroczystość Bożego Ciała w tym roku wyruszyliśmy w procesji Eucharystycznej             z kościoła św. Jakuba Ap. Placem Pokoju, ul. Armii Krajowej, Al. Wolności do naszego kościoła, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Trzeci ołtarz przygotowały Odnowa                                     w Duchu Świętym i Kręgi Rodzin a Czwarty s. Judyta.
Ks. Biskup diecezjalny zwolnił ks. Mariusza Drogosza z obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Katolickich Lęborku i z obowiązków wikariusza w naszej parafii, a następnie zwolnił z obowiązków wikariusza naszej parafii ks. Zbigniewa Labudę i  ks. Grzegorza Knuta. Od 1 lipca 2001 r. księża wikariusze rozpoczną posługę kapłańską w wyznaczonych parafiach. A my składamy wszystkim księżom serdeczne podziękowania i życzymy wiele łask Bożych na nowym miejscu duszpasterzowania.
1 lipca witaliśmy nowych księży wikariuszy, których posłał do naszej parafii Ks. Bp. Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. SA nimi: ks. Waldemar Wenta, ks. mgr Ireneusz Brzeziński              i ks. mgr lic. Krzysztof Ostasz. Życzyliśmy im wielu łask Bożych i aby dobrze się im pracowało w naszej parafii.
Rozpoczęliśmy wakacyjny remont naszej szkoły Katolickiej, a jednocześnie cierpliwie oczekujemy na firm dekarską.
W lipcu wznowiono remont dachu kościoła. Prace postępują bardzo szybko. Trzeba natychmiast sprowadzić następna część blachy miedzianej. Dlatego kolekty przeznaczone są na zakup blachy.
W sobole 29 lipca podczas Mszy św. o godz. 9 ej pożegnaliśmy pieszą pielgrzymkę                   z Lęborka na Jasną Górę. Przez cały czas pielgrzymki wierni przychodzili do kościoła na godz. 2030 na Apel Jasnogórski, aby łączyć się duchowo z pielgrzymami.
w niedziele 5 sierpnia po Mszy św. o godz. 9 ej po raz trzeci wyjechała rowerowa pielgrzymka z Lęborka na Jasną Górę. Pielgrzymka trwała 9 dni i połączyła się z pieszą pielgrzymką 13 sierpnia wchodząc na Jasną Górę.
Kończą się prace remontowe dachu, trzeba tylko uzupełnić jasne opierzenia.
W połowie sierpnia 30cioro dzieci z ubogich rodzin wyjechało do zakopanego na kolonie, które zorganizowała nasza parafialna Caritas.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego pod przewodnictwem Ks. Bpa Piotra Krupy odbyła się dnia 4 września o godz. 16 ej w naszym kościele konferencja katechetyczna.
z naszej parafii odeszły do pracy w innych parafiach dwie siostry: s.Olga Wielgolaska (katechetka) i s. Nazaria Banaszek(katechetka) i s. Róża Kamińska (Kancelistka).
Na początku września opuścił naszą parafię o. Romuald Prozator – Kamedułą i udał się do Płociczna, aby tam organizować sobie pustelnię. Był u nas przez 9 miesięcy i bardzo wielu parafian korzystało z jego posługi w konfesjonale.
9 listopada zamontowano dwa dalsze małe witraże nawiązujące do sakramentu chorych.
Zbliża się koniec roku liturgicznego.
W drugi nasz odpust parafialny ( Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata) Mszę odpustową o godz. 1030 odprawił wicedziekan dekanatu lęborskiego ks. kanonik Jarzy Kąkol- Proboszcz parafii św. Jadwigi.
1 grudnia naszym Szkołom Katolickim: Liceum i Gimnazjum nadano imię Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Mszę św. odprawił Ks. Bp. Jan Bernard Szlaga, poświęcił również sztandar szkoły.
W św. Mikołaja – 6 grudnia gościliśmy w naszym kościele Ks. Bpa z Brazylii – Edwarda Zielskiego, który był już u nas w zeszłym roku.
Adwent przygotowuje do godnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia. Szczególniejszym sposobem tego przygotowania są rekolekcje. Rekolekcje prowadzi                     o. Stanisław Malinowski, ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętej Rodziny.
W dwóch konfesjonałach zostały zamontowane dwie płaskorzeźby: scena                             z jawnogrzesznicą i powrót syna marnotrawnego. Autorem prac jest artysta rzeźbiarz Tomasz Sobisz, były nasz ministrant.
Kończy się rok 2001. Pierwszy rok, który wprowadził nas w nowe trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Dziękowaliśmy bogu za miniony czas i błagaliśmy go o dalsze błogosławieństwo – 31 grudnia o godz. 18 ej na Mszy św. i wspólnym nabożeństwie a o 2330 przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i o północy na Mszy św.
W roku 2001:
Sakrament Chrztu św. przyjęło                     113 dzieci
do I Komunii św. przystąpiło                        143 dzieci
Sakrament Bierzmowania przyjęło               164 osoby
Sakrament Małżeństwa zawarło                      47   par.
zmarło                                                            119  osób

 

R O K   P A Ń S K I   2 0 0 2

Na progu Nowego Roku 2002 staje przed nami Boża Rodzicielka Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka. Z wielka ufnością wkraczamy w ten Nowy Rok Pański i wierzymy, że Maryja będzie dla nas przewodnią Gwiazdą w całym nowym XXI wieku i trzecim tysiącleciu.
26 stycznia ks. Waldemar Wenta – wikariusz naszej parafii został przeniesiony na nową placówkę duszpasterską.
17 marca rozpoczęliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne, które prowadzi                     ks. Waldemar Gajęcki ze zgromadzenia Świętej Rodziny.
Zamontowano cztery małe witraże, założono ramy od wewnątrz na te małe witraże aby je zabezpieczyć przed stłuczeniem. Również duży konfesjonał został ubogacony                    o płaskorzeźby przedstawiające Chrystusa Sędziego, Adama i Ewę w raju oraz Mojżesza.
15 maja przypada II rocznica śmierci ks. Jarosława Piekarskiego, wieczorem została odprawiona Msza św. koncelebrowana w jego intencji. Na Mszy św. byłą najbliższa rodzina, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka i liczni wierni naszej parafii.
Uroczystość Bożego Ciała - w tym roku nasza parafia jest gospodarzem procesji.
Upoważnieni łącznicy parafialni odwiedzają rodziny naszej parafii i zbierają ofiary na  ogrzewanie kościoła.
28 lipca po Mszy św. o godz. 1030 z naszego kościoła wyruszyła już VII piesza pielgrzymka na Jasną Gorę pod przewodnictwem ks. Dariusza Nency, Codziennie o godz. 2030 łączymy się duchowo z pielgrzymami na Apelu Jasnogórskim.
1 go sierpnia Ks. Bp Diecezjalny przysłał do naszej parafii do pracy duszpasterskiej ks. wikariusza mgr Mariusza Skrzypka. Ks. Ireneusz Brzeziński odszedł do parafii NSPJ na Os. Sportowym.

18 sierpnia gościliśmy ks. Władysława Biszko, proboszcza z Jaworowa k/ Lwowa, który zbierał finanse na wsparcie kościoła misyjnego  na wschodzie.
19 sierpnia przystąpiliśmy już do prac związanych z instalacją ogrzewania podłogowego. Najpierw zostanie skruszone lastryko, następnie położony styropian, folia                    i to wszystko będzie zabetonowane.
Pod ławkami będą ułożone płytki gresowe.
25 sierpnia gościliśmy ks. prałata Jerzego Ziębę, wikariusza biskupiego z Pelplina, który głosił nam homilię na wszystkich Mszach św.
Pod koniec sierpnia przybyły do naszej parafii dwie siostry: s. przełożona Ryszarda Dłużniewska, która będzie pracowała w Biurze Parafialnym i s. Nazaria Buchalska, która będzie pracowała w Szkole Podstawowej nr 4.
Z parafii odeszły : s. Przełożona Gemma Kluska i s. Róża.
W październiku zostały położone płytki gresowe pod drugą już częścią ławek, założono ogrzewanie podłogowe w sali Caritas i dla ministrantów. Trwa praca jeszcze                   w zakrystii i oratorium.
13 października gościliśmy ks. Mieczysława Piotrowskiego redaktora Naczelnego dwumiesięcznika „Miłujcie się” z osobami towarzyszącymi ( dwóch kleryków), którzy promują to czasopismo, abyśmy coraz chętniej sięgali po prasę katolicką.
Prace ciągle wtraja w kościele. Obecnie dokonuje się odwiertów w ziemi na głębokości 30m. i tam zostają umieszczone dwie połączone rury plastikowe. Takich odwiertów będzie 60.
Pontyfikat Jana Pawła II – 25 jubileuszowy rok.
Jednocześnie Ojciec Święty ogłosił ten czas Rokiem Różańca Świętego. Ogłosił to                 w Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae”, dodając do trzech tradycyjnych części, czwartą – tajemnice światłą, którą będziemy odmawiać w czwartki.
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie Jezusa na Weselu w Kanie
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na Górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii.
Trwają prace przy naszym kościele. W zakrystii kładzie się płytki. Otrzymaliśmy kredyt na 150.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki czemu możemy nasze prace kontynuować.
W listopadzie z naszej parafii odszedł ks. Krzysztof Ustasz – wikariusz. Przeszedł do parafii Miłosierdzia Bożego w Lęborku.
Pracownicy firmy SOL-WAR montują pompy ciepłą do ogrzewania kościoła.
Kończy się rok 2002. Drugi rok, który nas wprowadził w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Dziękujemy Bogu na mszy św. i nabożeństwie za miniony rok i błagamy Go o dalsze błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i naszą Ojczyzną.
W roku 2002:
* Sakrament Chrztu przyjęło                    127 dzieci
* Ślubów                                                     49  par    
* Zgonów                                                    87 osób
* Sakrament Bierzmowania                      139 osób
* do I Komunii św.                                   155  dzieci   

   
 
R O K     P A Ń S K I    2 0 0 3

Uroczystą Mszę św. w nocy o godz. 24 ej rozpoczęliśmy Nowy Rok. Prosiliśmy Maryję, Matkę Jezusa, aby byłą dla nas Przewodnią Gwiazdą w nowym, całym XXI wieku              i 3cim Tysiącleciu.
W styczniu rozpoczęły się prace przygotowawcze do podłączenia plebanii i domu fatimskiego do geotermicznego systemu grzewczego, czyli tego pobieranego z ziemi.
Na praktykę diakońską w pierwszym semestrze został skierowany do naszej parafii           ks. diakon Sławomir Kulczyk, natomiast w drugim semestrze – ks. diakon Plachowski.
Rekolekcje wielkopostne prowadzi w tym roku o. Bogusław Jaworowski.
Nasza parafia zorganizowała pielgrzymkę autokarową do Kościerzyny ( 13 kwietnia) w ramach Światowych Dni Młodzieży. Nasza młodzież bardzo licznie uczestniczyła w tym spotkaniu.
30 maja powitaliśmy w dekanacie lęborskim, w naszym kościele Peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego. Przed tą uroczystością odprawiliśmy nowennę do Miłosierdzia Bodego  i rekolekcje. Można było w kancelarii nabyć modlitewnik „Z Jezusem Miłosiernym
w drodze”, sprowadziliśmy również obrazki „Jezu Ufam Tobie”, aby każda rodzina w parafii mogła taki obrazek zawiesić w domu.
W piątek, 30 maja o godz. 1730 Obraz Jezusa Miłosiernego został przywieziony do naszej parafii. Powitaliśmy go za światłami na skrzyżowaniu Al. Wolności i ul. Armii Krajowej. Został umieszczony na stopniach budynku, gdzie dawniej znajdował się AWIMED. Ks. Bp. Piotr Krupa uczestniczył w tej uroczystości.
Zgromadziliśmy się bardzo licznie i dość wcześnie by w modlitewnym nastroju oczekiwać na ten Znak Bożego Miłosierdzia.
Noc adoracji została podzielona podzielona na kilka okresów. Mieszkańcy naszej parafii bardzo licznie gromadzili się na adoracji przez cały dzień i całą noc.
Na drugi dzień o godz. 15 ej po godzinie Miłosierdzia Bożego procesyjnie zanieśliśmy Obraz Jezusa Miłosiernego do Nowej wsi.
Byłą to piękna manifestacja wiary. Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego zaowocowała wieloma postanowieniami indywidualnymi, a także wspólnymi, parafialnymi, które zostały zapisane do Diecezjalnej Księgi Zobowiązań.
Są nimi:  
1. rozszerzenie Godziny Miłosierdzia na wszystkie dni tygodnia
2. upowszechnienia odmawiania Koronki do Miłosierdzia
3. zakładanie nowych róż różańcowych
4. ożywienie nabożeństwa 9ciu pierwszych piątków miesiąca
5. wprowadzić codzienna adorację Najświętszego Sakramentu
6. zakupienie z ofiar dzieci pierwszo komunijnych i młodzieży bierzmowanej w roku 2003 dużej monstrancji
7. założenie środowiskowej świetlicy dla młodzieży
8. budowa kuchni dla ubogich
 
Gospodarzem tegorocznej procesji Bożego Ciała jest parafia św. Jakuba Apostoła.    
W oktawie Bożego Ciała ( 22 VI.) gościliśmy w naszej parafii Ks. Bp. Włocławskiego Wiesława Meringa, który odprawił Msze św. i poprowadził procesję eucharystyczną dookoła kościoła.

1 lipca do naszej parafii został skierowany ks. mgr Jarosław Rusnak – wikariusz.
28 lipca już po raz ósmy wyruszyła piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Przez cały czas trwania pielgrzymki trwają wspólne modlitwy za pielgrzymów.
 5 sierpnia wyruszyła po raz piąty rowerowa pielgrzymka na Jasna Górę.
31 sierpnia o godz. 12 ej O. Szymon Kornaś, franciszkanin odprawił Msze św. prymicyjną. Wcześniej 27 sierpnia w Katowicach z rąk Ks. Arcybiskupa Zimonia otrzymał święcenia kapłańskie.
28 września gościliśmy w naszym kościele misjonarza z Afryki, który przez 18 lat pracował w Madagaskarze, ojca Oblata Klaudiusza Hermańskiego.
12 października – Dzień Papieski. Tematem tegorocznego Dnia Papieskiego jest hasło: „Jan Paweł II Apostoł Jedności”. W naszym kościele pod chórem jest umieszczony zwój papieru na którym wierni mogą wpisać swoje życzenia dla Ojca Świętego. Zwój ten jeszcze w październiku zostanie dostarczony do Watykanu.
Dzisiaj również odbyły się biegi ku czci Jana Pawła II przed naszym kościołem. Rozgrywane były w pięciu kategoriach wiekowych. Biegi prowadził były mistrz Polski                 w maratonie Pan Piotr Pobłocki o puchar Burmistrza Miasta Lęborka. Na zwycięzców czekały liczne i cenne nagrody rzeczowe.
O godz. 16 ej odbył się koncert chóru Belferek, a o 20 ej montaż słowno muzyczny „Młodzież w hołdzie Ojcu Świętemu”.
W wigilie 25 rocznicy wyboru Ks. Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową,              15 października o godz. 18 ej na mszy św. gościliśmy Krzysztofa Krawczyka z małżonką, którzy przekazali swoje świadectwo wiary. Pan Krzysztof zaśpiewał również kilka piosenek na cześć Ojca Świętego.
W związku z przewidywanymi zmianami granic diecezji i powstaniem nowych diecezji Ks. Bp. J. B. Szlaga odwołał z naszej parafii ks. mgr Jarosława Rusnaka do parafii Więcbork, a do naszej parafii posyła ks. mgr Adama Muszkiewicza (21 październik).
Od początku listopada, w poniedziałki i czwartki będą głoszone po wieczornej Mszy św. katechezy neokatechumenalne, które mają nam pomoc w odnalezieniu sensu życia                     i swojego miejsca w Kościele.
Katechezy będą głosić ludzie świeccy z Gdyni ze swoim księdzem opiekunem.
15 i 16 listopada gościliśmy  ks. Stefana Ceberka, znanego słuchaczom „Radia Maryja”. Ubogacał nas modlitwa i głoszonym słowem Bożym.
7 grudnia rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które prowadzi ks. Jacek Chudziński ze Zgromadzenia Świętej Rodziny. Ich zwięczeniem ma być uroczysta Msza św. sprawowana przez Ks. Bpa diecezjalnego w piątek 12 grudnia o godz. 17 ej z racji jubileuszu 45lecia utworzenia naszej parafii. Z racji tego, że ksiądz Proboszcz zachorował na ból kręgosłupa, Msza św. będzie odprawiona bez udziału księdza Biskupa.
Kończy się rok 2003. Trzeci rok, który nas wprowadził w trzecie Tysiąclecie Chrześcijaństwa.
Dziękujemy Bogu za miniony czas i błagamy Go o dalsze błogosławieństwo.
Kolędy rozpoczyna się w tym roku, nie po Świętach ale po Nowym Roku – 3 stycznia.
 W minionym roku:
* Sakrament Chrztu św. przyjęło               123 dzieci
* Sakrament Małżeństwa                              41 par
* Sakrament Bierzmowania                        169 osób
* I Komunię św. przyjęło                            155 dzieci                 
* zmarło                                                       102 osób   


R O K    P A Ń S K I     2 0 0 4

Na początku nowego roku oczy i serca zwracają się do Świętej Bożej Rodzicielki, która jak tarcza obronna chroni świat przed zniszczeniem. Jak zawsze, będzie prowadzić nas po trudnych drogach życia i wskazuje na swego Syna, który jest Zbawicielem każdego człowieka. Maryja jest Matką miłosierdzia Wszechmocą błagającą, Jej powierzamy siebie, losy naszej Ojczyzny i świata. Będzie nam Przewodnią Gwiazdą w nowym Tysiącleciu.
1 stycznia przypada 37 światowy dzień Pokoju pod hasłem” Trzeba wychowywać do Pokoju, aby przygotować lepszą erę dla całej ludzkości”.
Tradycyjnie 1 stycznia zaczyna się kolęda u s. Pasjonistek mieszkających w plebanii,                              z obiadem dla wszystkich kapłanów.
Od 3 stycznia kolęda czyli wizyta duszpasterska rodzin w parafii od ul Stryjewskiego.

!1 stycznia Niedziela Chrztu Pańskiego.
Kościół wspomina chrzest Pana Jezusa, liturgia dzisiejszej uroczystości skłania a nas do refleksji nad własnym chrztem, przez który zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła.
Niedziela chrztu Pańskiego kończy okres            
Bożego Narodzenia i rozpoczyna czas zwykły .
18 stycznia – niedziela rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan po hasłem- „ Mój Pokój wam daję”.
2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To również dzień życia konsekrowanego.
dwie siostry delegatki wspólnoty domowej pojechały do Pelplina, gdzie w Katedrze celebrował Mszę św. i wygłosił homilie do osób życia konsekrowanego Biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga.
N zebraniu Parafialnej Rady Ekonomicznej zatwierdzono prace na rok 2004 – wymiana podłogi na balkonach, oczyszczenie konstrukcji drewnianych ze starych farb, ocieplenie stropu kościoła i inne.
22 luty niedziela rozpoczyna tydzień o trzeźwość Narodu.
25 luty Środa Popielcowa Roz[poczyna się okres Wielkiego Postu. Czas szczególnej łaski Bożej, której udziela Bóg człowiekowi do nawrócenia, przemiany życia i zjednoczenia
z Bogiem. W środę popielcową były odprawione Msze św. 7,9.1030, 16,17,18,19. Kościół był wypełniony po brzegi. W tym dniu chyba wszyscy parafianie przyszli na posypanie głów popiołem.
w Wielkim Poście odprawiane są w naszym kościele Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Czciciele Męki Pańskiej chętnie w nich uczestniczą.
Rekolekcje dla dzieci 1,2,3 marca zaraz po feriach.
Wciąż trwają prace w kościele: oczyszczanie konstrukcji drewnianych. Pracują społecznie panowie emeryci. Praca wymaga dużego wysiłku. Jest dużo kurzu i dymu od szlifierek na gorąco.
8 marca poniedziałek pojechało z naszej parafii 250 osób do Gdyni ( 5 autokarów ) do kina Millenium na Pasję Mela Gipsona. Obejrzenie tego bardzo wstrząsającego filmu                     z pewnością przyczyniło się do głębszego przeżywania Wielkiego Postu.

15 marca ponownie wyjechały 4 autokary, a za tydzień 2 mikrobusy. Wszyscy, którzy oglądali Pasję byli bardzo przejęci i wypowiadali się, że bardziej zrozumieli Mękę Zbawiciela i wielka cenę okupu dla naszego zbawienia.
Niedziela 28 marca – rekolekcje wielkopostne w parafii od 28 marca do 2 kwietnia. Rekolekcje głosił ks. Jerzy Łapicki profesor prawa kanonicznego ze zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Rodziny. Niedziela Palmowa 4 kwietnia – rozpoczyna się Wielki Tydzień             w którym bezpośrednio wchodzimy w Triduum Paschalne przygotowujące nas do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.
Wielki Czwartek – godz. 18 ta – Uroczysta Wieczerza Pańska. Msza św. koncelebrowana przewodniczy Proboszcz parafii Ks. Kanonik Henryk Krenczkowski, kazanie wygłosił ks. Dariusz Nenca. Życzenia dla kapłanów przygotował z dziećmi s. Nazaria Buchalska, składały je również wszystkie stany parafii.
Wielki piątek – rozpoczęcie Liturgii o godz. 17 ej.
Nabożeństwu Wielkiego Piątku przewodniczył ks. Adam Muszkiewicz. O godz. 20 ej rozpoczęła się Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. W Drodze krzyżowej wzięło udział bardzo wiele ludzi. Po zakończeniu były odśpiewane w kościele Gorzkie Żale 3 części.
Wielka Sobota – Wigilia Paschalna – początek liturgii o godz. 22 ej.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz. Homilie wygłosił Ks. Michał Mazurek. Po zakończeniu Mszy św. była procesja rezurekcyjna dookoła kościoła.
W niedzielę Palmowa jak również w Wielki Piątek pięknie byłą śpiewana Męka Pańska. Rolę Pana Jezusa wyśpiewał ks. Adam także w Wielka Sobotę Orędzie Wielkanocne. W Wielki Czwartek i Piątek po zakończeniu Liturgii było w kościele czuwanie do późnych godzin wieczornych.
Ołtarz – Ciemnicę i Grób Pana Jezusa przygotowała młodzież z s. Imeldą zakrystianką.
11 kwiecień - Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał nasza wiara byłaby daremna, bezowocne uczynki życie nie miałoby sensu. Chrystus Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy, by zawsze z Panem przebywać, stąd nadzieja i radość na szczęśliwe życie wieczne.
2 maja  - Dzień po wejściu Polski do unii Europejskie.
W Warszawie przy budującej się Świątyni Opatrzności Bożej Biskupi polscy wraz
z księżmi Biskupami niemalże z całej Europy dokonali zawierzenia polski i Europy Opatrzności Bożej.
3 maja Odpust parafialny – Uroczystość NMP Królowej Polski oraz kolejna rocznica Konstytucji 3-maja. Sume odpustową o godz. 12 ej celebrował wraz z Ks. Dziekanem Proboszczem parafii i kapłanami z dekanatu J. E. Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga, również Ks. Biskup wygłosił homilie. W sumie odpustowej uczestniczyło dużo parafian – kościół był wypełniony. Na początku przywitały Pasterza Diecezji i wręczyły kwiatki dzieci, które przygotowała s. Kolbena Pasjonistka. Po południu o godz. 16 ej w ramach uroczystości kościelno – patriotycznych odbył się w kościele koncert Kamińskiego wokalisty z Torunia. Od 25 kwietnia do 3 maja trwała nowenna modlitw i dobrych czynów przygotowująca do zawierzenia Polski Opatrzności Bożej.
9 maja  V niedziela Wielkanocna – I Komunia św. dzieci.
W całej parafii jak i w rodzinie wielkie święto – 140 dzieci ze szkół lęborskich po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy św. Celebrował ją o godz. 10 ej Ks. Proboszcz Henryk Krenczkowski, a homilie wygłosił ks. Mariusz Skrzypek. Piękne kwiaty, dekoracja             w kościele, dzieci w białych pięknych strojach, ich modlitwy, oprawa liturgiczna Mszy św. stwarzały piękny obraz radosnego spotkania z Panem Jezusem, który tak bardzo kocha dzieci. Potem „Biały Tydzień”. Oby tylko te szczęśliwe dzieci pozostały wierne Panu Jezusowi                   i zawsze gościły Go w swoich sercach.
Również 9 maja o godz. 19 ej była inscenizacja Misterium Paschalnego w  wykonaniu młodzieży z parafii w Rozłazinie.
14 maja w piątek o godz. 17ej Ks. Bp. Diecezjalny Jan Bernard Szlaga udzielił młodzieży, która kończy Gimnazjum Sakramentu Bierzmowania. Do bierzmowania młodzież przygotował ks. Mariusz Skrzypek. Ks. Biskup wygłosił do nich pouczającą homilię. Oby wytrawiali w wierze i mężnie ja wyznawali. Bóg może wszystko. Bierzmowanych było 169 osób.
W parafii została zorganizowana pielgrzymka dla młodzieży na środkowo – europejski Dzień Katolików do sanktuarium maryjnego w Austrii do Mariazell w dniach 20-23 maja Intencją tej pielgrzymki wraz z całomiesięczną modlitwą różańcową była prośba o powrót Europy do swych chrześcijańskich korzeni. z naszej parafii pojechało 50 osób młodzieży                z opiekunami i organizatorami, a wśród nich ks. Mariusz Skrzypek, który był głównym organizatorem.
29 maja 2004 pojechała młodzież do Lednicy z ks. Mariuszem Skrzypkiem. Grupa młodzieży około 200 osób z naszej parafii uczestniczyła w uroczystości Zesłania Ducha Świętego nad Lednicą koło Poznania.
10.VI.04r. czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Gospodarzem tegorocznej procesji jest nasza parafia. O godz.10 ej uroczystej Mszy św. koncelebrowanej z udziałem O. Franciszkanów z parafii św. Jakuba Apostoła przewodniczył ks. Proboszcz H. Krenczkowski. Homilie wygłosił ks. Mariusz Skrzypek. Po zakończeniu Mszy św. wyruszyła procesja do 4ech ołtarzy na ulice miasta. Procesja była bardzo okazała. Ozdoba były dziewczynki sypiące kwiaty – długie dwa szeregi. inne dzieci niosły poduszeczki z szarfami, dorośli chorągwie i feretrony. Wszyscy ze śpiewem wielbili Chrystusa w Najświętszym Sakramentem. Ołtarze zwłaszcza dwa z naszej parafii były bardzo ładnie przystrojone – przedstawiały symbole Eucharystyczne. Zakończenie procesji było przed kościołem św. Jakuba Ap. – przy czwartym ołtarzu. Na zakończenie przełożony
o. Franciszkanów o. Mariusz Fałkowski raz jeszcze podkreślił ważność uroczystości Bożego Ciała i podziękował udział w procesji kapłanom i wszystkim wiernym.
12 czerwca  sobota pielgrzymka „łączników „ do Lichenia
O godz. 4 ej rano z placu przy naszym kościele wyjechała autokarowa pielgrzymka do Lichenia – to ks. Proboszcz zaprosił łączników za trud ich pracy, a także panów pracujących przy remoncie w kościele i wraz z nimi pojechał do Lichenia na poświęcenie świątyni. Uczestnicy pielgrzymki byli zadowoleni i szczęśliwie mogli uczestniczyć w uroczystości. Powrócili do Lęborka po północy.     
13 czerwca w niedzielę o godz. 12 ej była Msza św. dwóch neoprezbiterów – ks. Słąwomira Kunka i ks. Damiana Florczak. Jako Diakoni byli na praktyce w naszej parafii. Przed Msza św. przywitały ich dzieci w małej inscenizacji przygotowanej przez s. Nazaria – była tam wyraźna radość powitania, cel pracy i życzenia. Na końcu udzielili błogosławieństwa prymicyjnego kapłanom, siostrom zakonnym, i wszystkim obecnym             w kościele.
1 lipca Ks. Biskup Diecezjalny odwołał z naszej parafii ks. Dariusza Nencę do Koronowa, ks. Michała Mazurka do parafii Najświętszego  Serca Pana Jezusa w Lęborku.          i ks. Adama Muszkiewicza do Tczewa. Do naszej parafii zostali mianowani – ks. Dariusz Kowalczyk – dyr. Szkół Katolickich, neoprezbiter ks. Stanisław Olszewski i ks. Grzegorz Sobota.   
28 lipiec – środa. Po Mszy św. o godz. 9 ej po błogosławieństwie i pożegnaniu, wyruszyła po raz dziewiąty  pielgrzymka piesza pielgrzymka 78 osób na Jasna Górę. Opiekunem grupy został mianowany przez Ks. Biskupa ks. Stanisław Olszewski. w czasie trwania pielgrzymki od 28 lipca do 13 sierpnia ( przez 17 dni ) po Mszy św. wieczornej                   o godz. 18 ej był odprawiany Apel Jasnogórski jako wsparcie modlitewne dl pielgrzymów.
5 sierpnia – czwartek po Mszy św. o godz. 9 ej  wyruszyła z naszej parafii pielgrzymka rowerowa - ponad 30 osób na Jasna Górę. Obie pielgrzymki miały wejść na Jasna Górę 13 sierpnia.
15 sierpnia  - niedziela Uroczystość Wniebowzięcia NMP i jednocześnie 84 rocznica Cudu nad Wisłą.
W 1920 runęła na Polskę Nawała Bolszewicka, rozpoczynając „czerwony marsz na Europę”. Sowieci byli pewni zwycięstwa ale droga na Zachód wiodła przez Polskę. Zwycięską bitwę stoczoną pod warszawą uznano za jedna z najważniejszych w dziejach świata. Matka Najświętsza Królowa Polski przyszła z pomocą swojemu Ludowi.
1 wrzesień Środa – 65 rocznica wybuchu II wojny światowej. Modlimy się za naszą Ojczyznę jak również za wszystkich którzy zginęli w walce za jej niepodległość.
3 wrzesień – rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2004/2005 dla dzieci z całej parafii – trzeba zacząć z Panem Bogiem. Dzieci klas I miały poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych w niedzielę 5 września o godz. 15 ej.
5 września – w Lęborku powiatowe dożynki. O godz. 1030 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa została odprawiona uroczysta Suma, której przewodniczył ks. kanonik Henryk Krenczkowski, proboszcz parafii NMP Królowej Polski.
12 września – o godz. 1030 został odprawiona Msza św. w intencji uczestników pielgrzymki autokarowej di Włoch, zakończona modlitwa i błogosławieństwem
ks. Proboszcza.
18 września o godz. 4 ej wyruszyła do Włoch ( 9 dniowa) pielgrzymka do Rzymu, Loretto, San Giovanni Rotondo, Wenecji, Asyżu, Capri i Pompei pod opieką ks. Mariusza Skrzypka.
13 września – nabożeństwo „Fatimskie” jak każdego 13 dnia miesiąca w intencji: Ojczyzny, Radia Maryja i TV Trwam. Czciciele Matki Bożej gromadzą się licznie w kościele i po mszy św. o 18 ej odmawiają różaniec – dzieci, młodzież i dorośli. Na koniec procesja                z figurą  Matki Bożej Fatimskiej idzie ulicami miasta, a w niebo płynie modlitwa różańcowa zakończona o godz. 21 ej w kościele Apelem Jasnogórskim. To jest wspaniałe Nabożeństwo gdzie wierni naszej parafii mogą okazać swą miłość do Chrystusa i Jego Matki.
Wciąż trwają w kościele prace remontowe. połowa miejsc siedzących na balkonach jest już oddana do użytku. Jest założona nowa podłoga i oczyszczone ze starej farby filary              i balkony. z Katowic została przywieziona blacha miedziana – 1200  kg na pokrycie dachu kościoła od strony ulicy.
Październik – miesiąc modlitwy różańcowej.
Wciąż aktualne jest wzywanie maki Bożej by ludzie odmawiali różaniec. Tę piękną modlitwę znają również dzieci. To właśnie do dzieci zwracała się Matka Boża w Fatimie – „Odmawiajcie Różaniec”. Dla dzieci jest wyznaczona godzina 17 ta od poniedziałku do piątku.
3 – październik 2004 r.  XXVII niedziel zwykłą.
Niedziela dzisiejsza rozpoczyna 60-ty Tydzień Miłosierdzia przedmiotem zamyślenia ma być posługa hospicyjno – paliatywna. W Polsce jest 30 stacjonarnych hospicjów, w nich 422 łóżka i 94 hospicja domowe.  
O godz. 1030 został poświęcony sztandar Róż Różańcowych. o godz. 15 ej poświęcone różańce dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
 Przed kościołem są rozdawane ulotki z programem I-go Lęborskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. który rozpocznie się w Niedzielę Papieską 10 października.

10 październik 2004 – Dzień Papieski
Przeżywamy już po raz czwarty – pod hasłem „Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju” Ojciec Święty jest człowiekiem, którego trudno określić. Jan Paweł II Papież przełomu, świadek nadziei, prorok, mistyk, największy autorytet świata – to tylko niektóre określenia. w 1863 roku napisał ks. Bronisław Markiewicz o polskim Papieżu – „Polaków najbardziej wywyższy Bóg, gdyż dacie światu Wielkiego Papieża. Przepowiednia Bożego Sługi się spełniła.
Przez cały dzień przed kościołem i na ulicach całej Polski odbywa się kwesta na Papieski Fundusz Stypendialny dla uzdolnionej ale biednej młodzieży.
Po Mszy św. o godz.1030 montaż słowno – muzyczny z I Liceum Ogólnokształcącego. O godz. 19 ej koncert zespołu Gethsemane. Po koncercie wyruszył Marsz Światłą                            z różańcami na Plac św. Jakuba przed figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa na Apel Papieski i pokaz sztucznych ogni.
12 październik 07 – Wtorek - Dzień Młodych. Po wieczornej Mszy św. w Zespole Szkół Katolickich byłą wieczornica p t Tryptyk Rzymski, po niej Marsz Milewicza przeciw terroryzmowi na pl. św. Jakuba.
13 października – Dzień Fatimski – jak każdego 13 dnia miesiąca Msza św. i różaniec w kościele i na ulicach miasta.
16 października sobota. W tym dniu przypada 26 rocznica wybory Jana Pawła II na Stolice Piotrową. O godz. 1715 przez 10 minut biły wszystkie dzwony. Oczywiście tego dnia szczególnie płynęła w niebo żarliwa modlitwa w intencji  umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.
17 październik XXIX niedziela zwykłą – rozpoczęcie w kościele Roku Eucharystii, który zainicjował Ojciec Święty w swoim 40tym listem Apostolskim – „Zostań z Nami”.
Eucharystia jest istotą  życia chrześcijańskiego, Kościół żyje dzięki niej. W liście znajduje się m. in. stanowczy apel Ojca św. o przywrócenie niedzieli jej pierwotnego znaczenia: „Trzeba na nowo niedzielną eucharystię uczynić centrum tego dnia, trzeba na nowo odkryć znaczenie niedzielnej Mszy św. i adoracji Najświętszego Sakramentu”.
24 październik – niedziela, która rozpoczyna w całym kościele Tydzień Misyjny.
Głoszenie Dobrej Nowiny stanowi istotę chrześcijańskiego posłannictwa. Ogarniamy modlitwą misjonarzy i misjonarki, by ponieśli światło Ewangelii Pana Jezusa po krańce ziemi. Misjonarzem jest każdy ochrzczony, który swoim życiem daje świadectwo wiary. Tego dnia, na wszystkich Mszach św. w naszym kościele głosił Słowo Boże misjonarz Oblat Ojciec Waldemar Jenecki proboszcz z Łeby.
1 listopad uroczystość Wszystkich Świętych
Msze św. w naszym kościele wg porządku niedzielnego. O godz. 13 ej Msza św. koncelebrowana na cmentarzu, homilie wygłosił ks. proboszcz Mieczysław Drewek z parafii św. Brata Alberta z Mostów. Dzień zaduszny 9 2 listopada) przypomina nam o przemijaniu, śmierci i o wieczności. W naszym kościele przez cały listopad odprawiana jest Msza św. gregoriańska za zmarłych – „ zbiorowa” .
4 listopad  - czwartek św. Karola Boromeusza Biskupa.
Jest to Dzień Patronalny Ojca św. W każdej Mszy św. kapłani wspominali imię Jana Pawła II modląc się za niego, Także w modlitwie wiernych. A wszyscy którzy kochają Papieża otaczali Go w tym dniu szczególną pamięcią w modlitwie.
!! Listopad  - kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia szczególnie modlimy się za nasza Ojczyznę, prosząc Wszechmogącego Boga, by zawsze byłą wolna, niepodległa wierna Bogu i Ewangelii. Przejawem patriotyzmu jest także znak wywieszenia na naszych domach flagi biało czerwonej. Msze św. w kościele o godz. 7ej, 9ej, 1030, 17ej, 18ej. Uroczystość ogólnomiejska z udziałem władz samorządowych kościele św. Jakuba Apostoła o godz. 1130a po niej złożenie wieńców i kwiatów pod obeliskiem niepodległości.           
12 listopada 2004 piątek – zmarł ks. Kanonik Jan Grabowski, który był pierwszym proboszczem parafii NMP Królowej Polski, mianowany dekretem Kurii Biskupiej                           w Gorzowie Wlkp. jako Marian Gryszel. Duszpasterzował w parafii 28 lat. W dniu 24 VIII ks. Jan Grabowski proboszcz parafii NMP Królowej Polski pożegnał się z parafianami                     i odszedł na zasłużony odpoczynek i zamieszkał przy rodzinie w Łebie, aż do samej śmierci.
14 listopad – o godz. 16 ej trumna ze zwłokami ks. Kanonika została wprowadzona do naszego kościoła, gdzie po wspólnych modlitwach została odprawiona Msza św., a po niej różaniec i indywidualne modlitwy do godz. 21 ej. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w kościele 15 XI.04r. o godz. 11 ej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ks. Biskup Ignacy Jeż homilię pogrzebową wygłosił następca w parafii ks. Kanonika Grabowskiego ks. Ryszard Kierzkowski. W koncelebrze uczestniczyło bardzo wielu kapłanów ( ok. 40 ) i bardzo dużo parafian oraz innych ludzi. Śp. ks. Kanonik Jan Grabowski został pochowany na cmentarzu Lęborskim po prawej stronie przy kościele św. Maksymiliana.
28 – listopad 2004r. – I Niedziela Adwentu.
Zaczyna się w kościele nowy rok liturgiczny. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział na temat adwentu: „ adwent jest czasem szczególnie sprzyjającym doświadczeniem zbawczej miłości Boga. To doświadczenie chrześcijan może przeżywać przede wszystkim                            w sakramencie pojednania, odkrywając w świetle Słowa Bożego prawdę o swoim istnieniu, radując się z odzyskania pokoju z samym sobą i z Bogiem”. Jest to czas religijnego skupienia, medytacji i dobrowolnie podjętych postanowień i modlitwy – to wszystko jest znakiem radosnego i żywego oczekiwania na przyjście Pana.
Msze św. roratnie sprawowane codziennie o godz. 9 ej, zaś dla dzieci o godz. 17 ej. Trzeba także wspomagać potrzebujących. Rozpoczęły się katechezy neokatechumenalne.
12 Grudzień 2004 r. – III Niedziela Adwentu.
Zaczęły się rekolekcje adwentowe w parafii, będą trwały do piątku 17 grudnia. Prowadzi je Ojciec Wojciech Walczyna ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny.
13 grudnia Dzień Fatimski – o godz. 18 ej Msza św., potem różaniec, procesja                   i o 21 ej apel w kościele. Wszyscy którzy są uczestnikami comiesięcznych spotkań znają program tego nabożeństwa.
25 grudnia -  Uroczystość Bożego Narodzenia.
„ Gdy głęboka cisza zaległa wszystko, a noc w swoim biegu dosięga połowy, Wszechmocne Twe Słowo z nieba z Królewskiej stolicy zstąpiło na ziemię”. To noc w której narodził się Chrystus Pan Zbawiciel. Ta noc ujrzała Słowo, które stało się ciałem.
Gromadzimy się jako Kościół, by razem z pasterzami być przy żłobku Pana, by z całą ziemią i niebem adorować Mesjasza i Króla, na którego oczekiwaliśmy przez Adwent i na którego oczekujemy na końcu czasów, gdy przyjdzie w chwale i mocy. Ten Chrystus                      i Zbawiciel jest z nami w codziennej Eucharystii. Wszyscy możemy otworzyć Mu serca. Zaprasza nas do swojego Stołu Słowa i Chleba.    
W święta w kościele widać więcej nowych twarzy, widać dzieci z rodzicami, wszyscy w radosnym nastroju. W kościele pięknie ubrane choinki w kolorowe światła, żłóbek                        z dużymi postaciami pasterzy, którzy przyszli do żłóbka, Maryję kołyszącą Dzieciątko, zamyślonego Józefa i wdzięcznego aniołka, który głęboko się kłania dziękując za każdy grosik, który wrzuci dziecko. Wszyscy się cieszą, przyjmują Chrystusa w Komunii św. a w niebo płynie kolęda; „ podnieś rękę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą”…..
Boże narodzenie – Święta rodzinne. W pięknej polskiej tradycji przeżywane wyjątkowo, czy w miastach, czy na wsi. Niebo z ziemią się spotyka.
31 grudnia zakończenie starego roku 2004 – piątek.
Kończący się rok był czwartym rokiem, który nas wprowadził w nowe ……….chrześcijaństwa. To był rok trudny. o godz. 18 ej była Msza św. w naszym kościele
i dziękczynne nabożeństwo za wszelkie łaski o opiekę  Bożą nad nami, parafią i Ojczyzną.
O godz. 23 ej wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwami przebłagalnymi
i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. O północy była Msza św. Noworoczna.
W nabożeństwach tych uczestniczyło dużo ludzi, przeważnie starszych. Niech będzie Pan Bóg uwielbiony za wszelkie dobro i niech zawsze towarzyszy nam Jego Ojcowska opieka i błogosławieństwo.
Remont w kościele:
*wymieniono podłogę na chórze i balkonach w kościele
* oczyszczono całą drewnianą konstrukcje ze starych farb
* dokonano wymiany pokrycia dachowego na 2/5 południowej strony
   dachu z łupka węglowego na miedź                     
*  zakupiono 600  m kwadratowych wełny mineralnej o grubości 20cm.
     na ocieplenie stropu kościoła.
                 
   
       
                
        
                                
            

 

Kronika parafii od 1958 do 2004 r

Przejdź do góry strony