Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 6 października 2019

W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 29 września 2019

Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 22 września 2019

Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 15 września 2019

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 8 września 2019

Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 1 września 2019

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 80. rocznicę wybuchy II wojny światowej; wyjątkową formą wspomnienia o ofiarach wojny i oddania hołdu polskim żołnierzom, broniącym Ojczyzny będzie bicie dzwonów w naszych kościołach w łączności z centralnymi uroczystościami w Warszawie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 11 sierpnia 2019

Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 4 sierpnia 2019

Miesiąc sierpień jest miesiącem abstynencji od napojów alkoholowych. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

Niedziela, 28 lipca 2019

Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 21 lipca 2019

Biblijny obraz Chrystusa przyjmującego zaproszenie do domu swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza jeszcze wyraźniej ukazuje nam Pana Boga, który pragnie być obecny w sercu i życiu każdego człowieka.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 14 lipca 2019

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 7 lipca 2019

Radość spotkania z Chrystusem podczas niedzielnej Eucharystii rozpala serca wierzących nową gorliwością w podążaniu drogami wiary.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 30 czerwca 2019

Nowa jakość życia, do jakiej zaprasza nas Chrystus, jest nie tylko wyzwaniem, ale nade wszystko obietnicą Mistrza.

       

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 23 czerwca 2019

Jak każdej niedzieli Pan Bóg obficie zastawia dla nas stół słowa i Eucharystii. Pozostając w klimacie uroczystości Bożego Ciała, pragniemy jeszcze głębiej wnikać w tajemnicę Boga, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina.


Przejdź do góry strony