Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 10 listopada 2019

Dzisiejsza listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie
i życie wieczne.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROK

Niedziela, 3 listopada 2019

Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 27 października 2019

Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20

Niedziela, 20 października 2019

„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 13 października 2019

W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, chodźmy!”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 6 października 2019

W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 29 września 2019

Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i Maryi Panny. Skorzystajmy z tego czasu łaski, jaki po raz kolejny daje nam Pan Bóg.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 22 września 2019

Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 15 września 2019

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 8 września 2019

Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan. W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła – Jezus Chrystus.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 1 września 2019

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 80. rocznicę wybuchy II wojny światowej; wyjątkową formą wspomnienia o ofiarach wojny i oddania hołdu polskim żołnierzom, broniącym Ojczyzny będzie bicie dzwonów w naszych kościołach w łączności z centralnymi uroczystościami w Warszawie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Bycie konsekwentnym w wierze i obrona wartości chrześcijańskich napotykają opór

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 11 sierpnia 2019

Gotowość na przyjście Pana, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, nie może napawać nas lękiem i niepokojem. Najlepszym jej znakiem jest pełne entuzjazmu zaangażowania w życie Kościoła oraz stan łaski uświęcającej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 4 sierpnia 2019

Miesiąc sierpień jest miesiącem abstynencji od napojów alkoholowych. Jako uczniowie Chrystusa podejmujemy to wyzwanie nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz troski o polskie rodziny i młode pokolenia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

Niedziela, 28 lipca 2019

Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga.


Przejdź do góry strony