Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 3 czerwca 2018

Pan Jezus przypomina nam dzisiaj prawdę, że to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Każdy dzień święty ma pomóc człowiekowi najpierw w poznaniu i przybliżeniu się do Pana Boga, a następnie w jego osobistym i wspólnotowym rozwoju. Nie powinien być on traktowany jako czas bezczynności i lenistwa czy też jako czas nadmiernego zabiegania o posiadanie dóbr materialnych, ale jako dzień poświęcony Panu Bogu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Czwartek, 31 maja 2018

Trwamy dzisiaj w tajemnicy Wieczernika, gdzie Chrystus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Trwamy w dziękczynieniu za ten dar nieustannej Bożej obecności eucharystycznej w naszych świątyniach. Trwamy w upraszaniu Bożego błogosławieństwa, mając pewność, że On jest obecny wśród nas.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Niedziela, 27 maja 2018

Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej możemy poznać tylko dzięki objawieniu Bożemu. Jezus pouczył nas o Ojcu, o sobie i Duchu Świętym oraz o więzi łączącej Boga Trójjedynego. Z wiarą wyznawajmy wiarę za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj kończy się czas komunii wielkanocnej, przykazanie kościelne nakazuje przynajmniej raz w roku przyjąć komunię świętą.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Niedziela, 20 maja 2018

Zesłanie Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka, wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo 
o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich misja wciąż trwa i jest kontynuowana w Kościele

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Niedziela, 13 maja 2018

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 6 maja 2018

Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 29 kwietnia 2018

 Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 22 kwietnia 2018

Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 15 kwietnia 2018

Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Niedziela, 8 kwietnia 2018

Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się
w przebaczaniu grzechów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Niedziela, 1 kwietnia 2018

Dzisiejsza Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Dzisiaj pierwsza Msza św. o godzinie 700 z procesją wokół kościoła a pozostałe msze według porządku niedzielnego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela, 25 marca 2018

Dziś w parku Chrobrego o godz. 1930 odbędzie się Misterium Męki Pańskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 18 marca 2018

W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 11 marca 2018

Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 4 marca 2018

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 25 lutego 2018

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.


Przejdź do góry strony