Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 6 maja 2018

Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 29 kwietnia 2018

 Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 22 kwietnia 2018

Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 15 kwietnia 2018

Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Niedziela, 8 kwietnia 2018

Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się
w przebaczaniu grzechów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Niedziela, 1 kwietnia 2018

Dzisiejsza Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest centrum roku liturgicznego, jego punktem kulminacyjnym, źródłem i szczytem tego, co celebrujemy w ciągu całego roku. Dzisiaj pierwsza Msza św. o godzinie 700 z procesją wokół kościoła a pozostałe msze według porządku niedzielnego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela, 25 marca 2018

Dziś w parku Chrobrego o godz. 1930 odbędzie się Misterium Męki Pańskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 18 marca 2018

W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 11 marca 2018

Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 4 marca 2018

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 25 lutego 2018

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Niedziela, 18 lutego 2018

Trwamy w naszych rekolekcjach parafialnych. Drugą część rekolekcji poprowadzi
ks. dr Wojciech Niemczewski, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezji Pelplińskiej
i potrwają do środy 21 lutego. W poniedziałek 19 lutego o godz. 17.00 nastąpi poświęcenie drogi krzyżowej przez ks. Bpa. Diecezjalnego Ryszarda Kasynę. Na tę uroczystość zapraszamy wszystkich parafian

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 11 lutego 2018

Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 4 lutego 2018

Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 28 stycznia 2018

Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 21 stycznia 2018

Pan Jezus wciąż powołuje tych, którzy będą łowić ludzi w sieci zbawienia, bo czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.


Przejdź do góry strony