Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 23 lipca 2017

1. W dzisiejszym drugim czytaniu św Paweł nas pociesza, że gdy trudno nam jest modlić się, modlitwa sprawia nam kłopoty, nie potrafimy wyrazić naszych problemów, to Duch Święty przychodzi nam z pomocą, wstawia się za nami do Boga Ojca. A Bóg Ojciec jest naszym Najlepszym Ojcem, On nas stworzył, troszczy się o nas, chce spełniać nasze wszystkie pragnienia, bo najdoskonalej nas wszystkich ludzi, bez różnicy, kocha i chce naszego zbawienia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 16 lipca 2017

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 9 lipca 2017

Dziś kolejna lipcowa niedziela, 14. w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą
i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 2 lipca 2017

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i  młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 25 czerwca 2017

My ludzie współcześni, mamy ogromny problem z tym, aby przyznać się do Boga. Odpowiedzmy sobie kiedy ostatni raz zrobiliśmy znak krzyża przed posiłkiem w miejscu publicznym, kiedy przełożyliśmy spotkanie towarzyskie aby być na mszy św. niedzielnej ? Wiara jest sprawą osobistą, ale nie prywatną. Mamy dawać świadectwo naszej wiary. W ewangelii dzisiejszej usłyszeliśmy: „Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. Odwagi – nie bójmy się !

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 11 -TĄ NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Niedziela, 18 czerwca 2017

W dzisiejszej ewangelii usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa, że żniwo jest wielkie, ale robotników mało, idźcie i głoście: „Bliskie jest królestwo niebieskie, ..uzdrawiajcie, .. wskrzeszajcie, wypędzajcie złe duchy”. Byśmy chcieli, aby szli i głosili ci zawodowi misjonarze, by pojechali gdzieś w dalekie strony. A przecież ileż wokół nas ludzi znękanych, porzuconych, łykających garściami leki antydepresyjne. Choćby doba miała 48 godzin a kapłani i zawodowi misjonarze byliby super gorliwi nie uda się do nich dotrzeć. Widać totalny brak zaangażowania. Potrzebne jest obudzenie nas wszystkich. Maryja prosi o modlitwę różaniec i pokutę.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Niedziela, 11 czerwca 2017

Przeżywamy dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. Dzięki niej Kościół przypomina nam,
że Bóg jest Jeden w Trzech Osobach, że nie jest On samotnikiem, lecz jest jednością Osób.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Niedziela, 4 czerwca 2017

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO.

Niedziela, 28 maja 2017

Przeżywamy uroczystość powrotu Jezusa, Syna Bożego do Ojca. Jest to zakończenie pewnego etapu historii zbawienia. Od tego momentu Jezus pozostanie fizycznie nieobecny aż do Paruzji, czyli powtórnego przyjścia na ziemię. Jednakże w wymiarze duchowym Jezus nie zostawia nas ani na sekundę, mówi „ Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, nie mamy żadnego powodu , aby w te Jezusowe słowa wątpić !

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

Niedziela, 21 maja 2017

1. Msza Św. Trydencka w naszym kościele dziś o godz. 1500.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY    

Niedziela, 7 maja 2017

Kończy się Tydzień Biblijny i dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego...


Przejdź do góry strony