OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”

2. W związku ze stanem epidemii nie będzie, jak w innych parafiach, dnia spowiedzi przed Wielkanocą. Do spowiedzi i komunii wielkanocnej powrócimy po stanie epidemii. Można skorzystać ze spowiedzi zgodnie ze wskazaniami podanymi na Niedzielę Palmową.

3. Nie będzie Misterium Męki Pańskiej organizowanej przez ojców Franciszkanów oraz Lęborska Drogi Krzyżowa Wielkiego Tygodnia ulicami naszego miasta.

4. Głębokie i pełne przeżycie Świąt Zmartwychwstania, to Triduum Paschalne: noc Zmartwychwstania i niedziela są szczytem, ostatnim aktem tego czasu. W tym roku przezywać będziemy je w szczególny sposób, praktycznie wszyscy pozostając w domach – zachowując zarządzenia na czas stanu epidemii, owych 5 osób w kościele w czasie liturgii. Zachęcamy więc by zaplanować konkretny czas wspólnej rodzinnej celebracji poprzez media.

Przebieg Triduum Paschalnego w naszej parafii według programu podanego także na stronie internetowej. Ogólne wskazania Biskupa Pelplińskiego obligują do następujących zmian: opuszcza się obrzęd obmycia nóg we Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, nie urządza się „ciemnicy” (Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum), nie należy organizować błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę (należy uczynić to samemu w czasie wielkanocnego śniadania – tekst na stronie internetowej), w Wigilię Paschalną opuszcza się rozpalenie ogniska i procesję z paschałem, nie sprawuje się chrztu św., opuszcza się procesję rezurekcyjną. Program osobno na stronie internetowej.

W Wielki Piątek rozpoczyna się czas Nowenny do Miłosierdzia Bożego przed Świętem Miłosierdzia (nabożeństwa nowennowe to przede wszystkim liturgia poszczególnych dni Triduum i msze św. w Oktawie, Liturgia Godzin; warto dołączyć każdego dnia Koronkę do Miłosierdzia Bożego).

5. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Bronisław Mras; Dobry Jezu…

6. Zgodnie z prośbą Księdza Biskupa Ryszarda w niedziele Wielkiego Postu będziemy błagali Boga o potrzebne łaski, o dar nowych powołań, śpiewając na zakończenie Mszy świętych przed błogosławieństwem suplikacje; klęcząc, wznieśmy więc naszą błagalną modlitwę dołączając gorącą prośbę o powstrzymanie epidemii.

Przejdź do góry strony