Rzecznik Episkopatu: Duch Święty w centrum dwuletniego programu duszpasterskiego

Duch Święty jest w centrum dwuletniego programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce. W myśl słów „dar i zadanie” – w pierwszym roku chodzi o odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego, w drugim zaś, zwracamy szczególniejszą uwagę na pełnienie zadań, do których wzywa Duch Święty – mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Program pod tytułem „Duch, który umacnia miłość” rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. Będzie realizowany w latach 2017-2019. Hasło pierwszego roku brzmi: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, drugiego zaś „W mocy Bożego Ducha”.

Nowością w tym programie jest pięć zeszytów z materiałami duszpasterskimi: teologiczno-pastoralnymi, homiletycznymi, liturgicznymi, katechetycznymi i maryjnymi. Do tej pory bowiem był jeden tom zawierający wszystkie materiały. Informacje dostępne są także na stronie www.duszpasterstwo.episkopat.pl. Program przygotowała Komisja Duszpasterstwa KEP pod przewodnictwem metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca.

Poprzedni, czteroletni program duszpasterski, był oparty na sakramencie chrztu, m.in. w związku z przygotowaniem do 1050. rocznicą chrztu Polski. Obecny zaś jest związany z sakramentem bierzmowania. „Program duszpasterski jest pomocą dla młodzieży w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania oraz stanowi przypomnienie o mocy bierzmowania tym, którzy przyjęli ten sakrament. Duch Święty jest obecny i udziela wierzącym swoich darów w codziennym życiu. Tak więc nowy program duszpasterski jest pomocą w odkrywaniu tych darów i samej osoby Ducha Świętego, o którym papież Franciszek mówi, że jest „Wielkim Nieznanym”. Duszpasterze i katecheci otrzymują w zeszytach materiały pomocne w misji ewangelizacyjnej. Zostały one przygotowane tak, by odpowiadały współczesnym wyzwaniom. Program jest skierowany do wszystkich, w tym do ruchów i wspólnot katolickich działających przy parafiach. Zachęcamy, by wykorzystywać nowy program duszpasterski w osobistej i wspólnotowej formacji” – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Dodał, że nowy program duszpasterski ma cztery zasadnicze cele: ewangelizacyjny, inicjacyjny, formacyjny i społeczny. „Autorzy programu zwracają uwagę na konieczność ukazywania darów Ducha Świętego w życiu społecznym od dzieł charytatywnych po życie polityczne” – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik. Dodał także, iż w programie duszpasterskim odniesiono się także do przypadającej w 2018 r. 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.

Rzeczni Episkopatu zaznaczył, że odpowiedzialność za realizację programu duszpasterskiego spoczywa na tych, którym zostały powierzone wspólnoty wiernych. Przygotowane materiały są szczególnie pomocą dla wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych, diecezjalnych rad duszpasterskich, rad kapłańskich, zgromadzeń zakonnych, osób świeckich zaangażowanych w formację katolicką, a szczególnie dla proboszczów i wikariuszy, którzy na co dzień prowadzą duszpasterstwo.

Rzecznik Episkopatu: Duch Święty w centrum dwuletniego programu duszpasterskiego

Przejdź do góry strony