Akcja Katolicka

Najpiękniejsze pola aktywności Akcji Katolickiej!

Nadzieja jest  w nas!

Wnoszenie iskry apostolstwa świeckich przyświeca działalności Akcji Katolickiej. Wzrastanie w wierze: zarówno w kościele, jak i życiu osobistym, to trzon założeń promujących zakres obowiązków wszystkich osób zaangażowanych w głoszenie Prawd Bożych. Wprowadzane akcje  powinny zatem nakłaniać do licznych nawróceń, poznawania prasy i publikacji katolickich, a także zaszczepiać ewangeliczne spojrzenie na rolę likatu.

Parafia i AK!

Ścisła współpraca parafian z księżmi powiązana konkretnymi zadaniami, to fundament odnawiania wiary w lokalnym środowisku.  

„- Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.
- Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.” - http://ak.org.pl

Pola aktywności AK!

Działalność na rzecz kościoła to próba ukazania miłości do każdego bliźniego, wyciągnięcia do niego pomocnej ręki, wskazania drogi i sposobu poszukiwań Boga. Dzięki wartości słowa, modlitwy, sakramentów i posługi , AK - uzyskuje  efekty wielostronnego dialogu. To on przyczynia się do religijnych rozważań i wzrastania wspólnotowego.

Praca w lokalnym środowisku!

„W roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty biskupów polskich ”ad limina”, zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. ”Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” - powiedział Ojciec Święty.” - http://ak.org.pl

 

Opracowano  na podstawie źródła:

http://ak.org.pl

W sobotę 13 października Mszą św. w tczewskim kościele św. Józefa, pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny Akcja Katolicka zainaugurowała XXII Dni Społeczne. Hasłem tegorocznych Dni nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości są słowa z utworu Karola Wojtyły „ Myśląc Ojczyzna”

Przejdź do góry strony