XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018

W sobotę 13 października Mszą św. w tczewskim kościele św. Józefa, pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny Akcja Katolicka zainaugurowała XXII Dni Społeczne. Hasłem tegorocznych Dni nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości są słowa z utworu Karola Wojtyły „ Myśląc Ojczyzna” – „ Ojczyzna- kiedy myślę- wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam…””. W programie znalazły się dwa wykłady – dra Jana Wiśniewskiego ( WSKSiM w Toruniu)- „ Jak odradzała się wolna Polska” i prof. Wojciecha Polaka ( UMK w Toruniu)- „ Ucisk i wierność. Kościół katolicki wobec niepodległości Polski na przestrzeni wieków”. Zwracając się do obecnych w kościele biskup mówił, iż tak jak gałąź jest przedłużeniem drzewa i bez niego istnieć nie może , tak każdy chrześcijanin ma być przedłużeniem życia samego Jezusa, bez którego jak ta gałąź obumiera, staje się duchowo martwy. Mówiąc o charyzmatach, roli i zadaniach Akcji Katolickiej hierarcha nawiązał do słów papieża Franciszka „ Chcę widzieć Akcję Katolicką działającą wśród ludzi z ich problemami, otwartą na przyjmowanie tych „ z drugiego rzędu”, opuszczonych i zagubionych. Właśnie oni mają znaleźć zrozumienie i przyjęcie w naszych wspólnotach i parafiach. W homilii usłyszeliśmy jak ważne jest „ przy kim człowiek trwa, na jakich wartościach opiera swoje życie.” Biskup apelował o nieustane związanie z Chrystusem i byśmy „w tej odpowiedzialności apostolskiej za Kościół może nie tyle liczyli na struktury czy jakieś zewnętrzne bodźce ale sami zarażali innych radością swojej wiary”. W swojej homilii biskup nawiązał także do wielkich osiągnięć patrona dnia bł. Honorata Koźmińskiego. Przedstawiając dokonania bł. Honorata w trudnym dziejowym okresie, kiedy Polska była pod zaborami, postawił pytanie „ czy my w naszej ojczyźnie i diecezji jesteśmy zaczynem czegoś nowego?”. Po Mszy św. spotkanie było kontynuowane w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. ks. Janusza St. Pasierba. Wszystkich przybyłych członków AK i gości powitała prezes DIAK
p. Janina Kłosowska. W słowie wstępnym nawiązała do 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, przypomniała iż od 22 października 2017 r. święty Jan Paweł II jest patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Dr Jan Wiśniewski przedstawił przebieg I wojny światowej. Mówił, iż patrzymy na II wojnę światową zapominając jak wielką tragedią dla naszych rodaków była I wojna światowa. Według szacunku od 430 do 500 tys. polskich żołnierzy zginęło w walce nie o nasz kraj, naszą ojczyznę ale walcząc za sprawę naszych zaborców. Prof. Wojciech Polak mówił o roli Kościoła w dziejach Polski, szczególnie w trudnych okresach wojen i zaborów, o tym iż za chrześcijaństwem szła rzeczywiście niepodległość. Księży, którzy walczyli a nierzadko przewodzili różnym powstaniom było mnóstwo. Na zakończenie części oficjalnej uczestnicy spotkania obejrzeli filmową wersję spektaklu „ Nie ma większej miłości… życie i śmierć św. Maksymiliana Marii Kolbego”, reżyseria i wykonanie członkowie i przyjaciele POAK w Tczewie.

XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018
XXII Dni Społeczne AK Diecezji Pelplińskiej - 2018

Przejdź do góry strony