Ministranci

Ministrant (od łac. „ministro, are” - „służyć”) przez swoją służbę Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę kapłanowi we Mszy świętej. Jest on także pomocnikiem przy innych nabożeństwach liturgicznych. Ministrant przynosi pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i mają swoją głęboką symbolikę. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać wskazując na inną rzeczywistość.

Posługa ministranta pokazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne w kościele, jest sprawą całej parafii, wszystkich wiernych, a nie tylko kapłana. Ministrant przez swoje zaangażowanie w liturgii ukazuje, że uczestnictwo w niej to nie tylko bierne oglądanie, czy też słuchanie, ale to nade wszystko czynne współdziałanie i współtworzenie.

Do patronów ministrantów należą:

  • św. Tarsycjusz - męczennik rzymski z III w.
  •  św. Stanisław Kostka - XVI w. (Polska)
  • św. Alojzy Gonzaga - XVI w. (Włochy)
  • św. Jan Berchmans - XVII w. (Belgia)
  • św. Domink Savio - XIX w. (Włochy).

 Każdy z nich osiągnął doskonałość dzięki:

  • pracowitości
  • sumienności
  • gorliwości
  • żarliwej modlitwie
  • codziennemu naśladowaniu Chrystusa.

Patroni są więc wzorem dla ministrantów w realizacji życiowej posługi.

Bycie ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu Pana, ale także wspólne spotkania na zbiórkach (w soboty po Mszy św. o godz.: 9.00), gdzie po omówieniu spraw dotyczących zaangażowania liturgicznego, gramy: w ping ponga, piłkarzyki oraz w cymbergaja. Jeśli jest ładna pogoda, to idziemy pograć w piłkę na orliku. Natomiast w poniedziałki w godz.: 19.30 - 21.00 chodzimy na salę gimnastyczną. Oprócz tego bierzemy udział w turniejach w piłkę nożną w trzech kategoriach wiekowych: podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. Na wiosnę jest to turniej dla naszego lęborskiego dekanatu. Natomiast jesienią jest to już puchar rejonowy, gdzie rywalizują ze sobą zwycięskie drużyny z dekanatów: główczyckiego, gniewińskiego, lęborskiego, łebskiego, łupawskiego i sierakowickiego. Ostatnim etapem jest Diecezjalny Zjazd Służb Liturgicznych w Pelplinie, gdzie przyjeżdżają ministranci z całej naszej diecezji. Oprócz gry w piłkę nożną ministranci rywalizują również w biegach, skoku w dal, przeciąganiu liny i innych kategoriach sportowych.

Swoją wspólnotę budujemy także poprzez ministrancką wigilię, a także dzięki wspólnym wycieczkom.

prezes Bartek Reszka

Przejdź do góry strony