Obowiązujące obostrzenia w kościele w czasie epidemii od dnia 17.X.2020 r.

1. W związku z najnowszymi obostrzeniami w czasie epidemii, odnoszącymi się do zgromadzeń liturgicznych w kościele, jako budynku użyteczności publicznej, w czasie sprawowania kultu w naszym kościele może przebywać obecnie

139 osoby (z tego 40na chórze)

stąd

w niedzielę otwarte jest tylko wejście główne (środkowe);

w przypadku osiągnięcia wskazanej liczby wiernych drzwi kościoła na czas liturgii zostaną zamknięte – jest włączony głośnik na zewnątrz.

W dni powszednie otwarte są drzwi boczne kościoła.

Bardzo prosimy o przestrzeganie wskazań nakazujących noszenie maseczek zakrywających usta i nos oraz zachowanie dystansu społecznego.

2. Przypominamy także, iż obiektywna niemożność wejścia do kościoła, ponieważ został wyczerpany limit liczby osób mogących uczestniczyć w liturgii, powoduje, iż wierny, nie uczestnicząc we mszy św., nie popełnia grzechu ciężkiego.

W takim przypadku zachęcamy do ubogacenia przeżycia Dnia Świętego korzystając z transmisji mszy św. przez środki społecznego przekazu.

Obowiązujące obostrzenia w kościele w czasie epidemii od dnia 17.X.2020 r.

Przejdź do góry strony