OGŁOSZENIE PROBOSZCZA PARAFII

Informacje związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia

epidemiologicznego w Polsce

w odniesieniu do Parafii

pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

W związku z zaleceniami, wskazaniami i zarządzeniami Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Pelplińskiego (treść poniżej) w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa informuję, że:

1. zostaną odprawione 3 dodatkowe msze św.: o g. 16.00, 17.15 (w intencji chorych, służby zdrowia oraz z prośbą o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii) i 19.30;

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali zostanie zastąpione liturgią mszy św.;

3. zostanie udostępniona możliwość przyjęcia Komunii św. na rękę;

4. w sobotę przed mszą o g. 18.00 i w niedzielę będzie otwarte główne wejście do kościoła (środkowe), by sprostać spełnieniu wymagań stanu zagrożenia epidemiologicznego, ograniczającym do 50 liczbę uczestników zgromadzenia (patrz jednoznaczne wskazanie Biskupa Pelplińskiego);

5. będzie włączony głośnik na zewnątrz kościoła przy wejściu z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością;

6. do Suplikacji, które śpiewamy po każdej mszy św. w niedzielę włączamy także intencje związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego;

7. po każdej mszy św. w dni powszednie modlić się będziemy jedną dziesiątką różańca powierzając wstawiennictwu Maryi naszą prośbę o powstrzymanie epidemii;

8. te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a więc pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego;

Stąd z wiarą w dar urzędu pasterskiego Chrystusa, który tę posługę i moc powierzył św. Piotrowi i jego następcom we wspólnocie Kościoła, a więc i biskupom, przypominam i zachęcam do skorzystania z dyspensy od niedzielnego uczestnictwa we mszy św. – patrz treść zawarta w komunikatach Biskupa Pelplińskiego i Rady Stałej KEP.

 

ogarniam modlitwą, ks. Andrzej Żur

OGŁOSZENIE PROBOSZCZA PARAFII

Przejdź do góry strony