UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI ODPUST PARAFIALNY 2 maja 2020

Dnia 3 maja 2020 przypada III Niedziela Wielkanocy, która liturgicznie nie może być naruszona przez żadną inną uroczystość, nawet związaną z Odpustem Parafialnym. Stąd Stolica Apostolska wydała specjalne pozwolenie dla Kościoła w Polsce, by Uroczystość NMP Królowej Polski można było celebrować w sobotę.

Dlatego Uroczystość Odpustowa w naszej parafii będzie celebrowana właśnie w tym dniu – w sobotę 2 maja. Będzie miała charakter zgodny ze wskazaniami obowiązującymi na czas epidemii: ilość osób w kościele, bez procesji eucharystycznej.

Aby dać możliwość jak najliczniejszej liczbie wiernych udziału w uroczystości w sobotę msze św. zostaną odprawione według porządku niedzielnego w czasie epidemii, z wyjątkiem mszy św. o g. 19.30, a wiec o godz. 7.30, 9.00, 10.30 – suma odpustowa, 12.00, 13.30, 16.00, 17.15 (w intencji zatrzymania epidemii) i 18.00. O godzinie 7.00 godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

Odpust zupełny związany z uroczystością odpustową Patronki naszej Parafii można zyskać pod zwykłymi warunkami w dzień uroczystości, tj. w dniu 2 maja 2020.

Spowiedź św. sprawujemy w dni powszednie od poniedziałku 26.04.2020 przed każdą mszą św. przedpołudniową (7.00 i 9.00) i od g. 17.30 do 18.00 w kościele w „konfesjonale szafowym” obowiązkowo w maseczce zakrywającej usta i nos.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY KRÓLOWEJ  POLSKI ODPUST  PARAFIALNY 2 maja 2020

Przejdź do góry strony