OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NARODZENIE PAŃSKIE

ŻYCZENIA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2019

Umiłowani Siostry i Bracia! Drodzy Kapłani!

W świątecznej atmosferze Narodzin Chrystusa, które są źródłem radości i nadziei, pragnę w duchu miłości złożyć Wam wszystkim z serca płynące życzenia. Niech Emmanuel - Bóg z nami, który obdarza miłością, znajdzie w naszych sercach, domach, rodzinach i wspólnotach przestrzeń dla siebie; niech będzie blisko naszego życia; umocni wiarę, wzbudzi nadzieję, przywróci pokój, abyśmy byli wzajemnie dla siebie, dobrzy jak chleb. Dostrzegajmy przychodzącego Jezusa również w każdej Eucharystii, która - szczególnie w tym roku - rozważana jest przez Kościół w Polsce jako wielka tajemnica wiary.

Siostry i Bracia! Pragnę ogarnąć modlitwą każdą i każdego z Was. Modlę się za Wasze Rodziny – rodziców, dzieci i młodzież, babcie i dziadków; za kapłanów i osoby konsekrowane, posługujące w naszej diecezji pelplińskiej; za ojczyznę naszą, władze parlamentarne  oraz samorządy lokalne; za wszystkich cierpiących, samotnych i zagubionych. Niech Nowy 2020 Rok będzie pełen dobrych chwil, przyniesie poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że Boża Miłość towarzyszy wszystkim tym, którzy pokładają w niej ufność.

Niech dzisiaj, w uroczystość Bożego Narodzenia, oraz w całym Nowym Roku towarzyszy Wam błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz biskup + Ryszard

1. Informujemy, że Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na piątek, 27 grudnia br.

2. Dzisiaj nie ma pierwszej mszy św. o g. 7.30; jutro św. Szczepana, w drugi dzień świąteczny, msze jak w niedzielę; dziś i jutro nie ma po południu wystawienia Najświętszego Sakramentu w kościele.

3. Od czwartku po Nowym roku, 2 stycznia, rozpoczynamy kolędy – wizyty duszpasterskie; program kolędowania można znaleźć na stronie internetowej i w gablocie.

4. W imieniu wszystkich kapłanów posługujących w parafii składamy najserdeczniejsze życzenia świąteczne: niech Boża Dziecina udzieli daru zdrowia, pokoju serca, łaski wzajemnej życzliwości z bliskimi i każdym napotkanym człowiekiem oraz za wzorem Jego matki Maryi i św. Józefa, umiejętności rozpoznawania i siły wypełniania woli Bożej we wszelkich okolicznościach życia.

Przejdź do góry strony