OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

2. Przypominamy, że wystawienie Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji w dni powszednie jest przedłużone i kończyć się będzie Apelem Jasnogórskim i modlitwą za Kościół oraz Ojczyznę o godz. 20.30 wieczorem; zapraszamy.

3. We środę, 22. dnia miesiąca, w łączności z mszą św. o g. 9.00 i 18.00 nabożeństwo do św. Rity, patronki spraw beznadziejnych.

4. We środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy z mszą św. o g. 9.00 i 18.00.

5. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna XXI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa połączony w szczególny sposób z troską Kościoła o misje. Obrzęd poświęcenie pojazdów i kierowców po każdej mszy św.; przy okazji można złożyć ofiarą na środki transportu dla misjonarzy.

6. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła – patrona naszego miasta Lęborka. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. W parafii św. Jakuba uroczystości w nadchodzącą niedzielę: suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny o g. 11.30.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 22.07 – św. Maria Magdalena, w randze święta, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana;

  • 23.07 – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, także w randze święta, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II współpatronką Europy;

  • 24.07 – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego; po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich;

  • 25.07 – św. Krzysztof (†około 250), męczennik, jeden z 14. Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, m.in. chrześcijańskiej młodzieży, farbiarzy, flisaków, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, kierowców i podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.

7. W minionym tygodniu Bóg wezwał do wieczności: śp.: Henryk Golis, Mariusz Blok, Jerzy Celejowski; Wieczny odpoczynek racz im…

8. Po błogosławieństwie odśpiewamy suplikacji, wznosząc gorliwą modlitwę błagalną o powstrzymanie epidemii oraz o dobrą pogodę na urodzaje.

Przejdź do góry strony