Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 8 października 2017

1. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 1 października 2017

1. Jak widać, przeżywamy Peregrynację – Nawiedzenie Znaku Cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej. Maryja nawiedza cały dekanat lęborski. Łączymy się duchowo, można przyjść jeszcze po południu na 15.00 – godzinę łaski, koronkę, różaniec czy na samo pożegnanie
o 16.30.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 24 września 2017

1. Za tydzień będziemy przeżywali Diecezjalną Peregrynację Cudownej Figury Matki Bożej Fatimskiej, z woli Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny nasza Diecezja Pelplińska w ten sposób przeżywa Stulecie Objawień Fatimskich. Objawienia fatimskie zmieniły bardzo wiele, jednocześnie pokazały jak dramatyczne jest sytuacja świata, jak bardzo naglące jest wezwanie do nawrócenia. Nasz lęborski dekanat gościć będzie Matkę Bożą Fatimską w sobotę i niedzielę – 30 września i 1 października.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 17 września 2017

Święty Piotr pyta Jezusa: „Panie jak wiele razy mam przebaczać”, a Pan Jezus odpowiada Piotrowi: „Nie mówię ci, że wiele razy, lecz zawsze masz przebaczać”. Tylko z pomocą Bożą człowiek jest zdolny przebaczać, tylko „w imię Jezusa” można powiedzieć – przebaczam.
A znakiem przebaczenia będzie modlitwa za winowajcę.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 10 września 2017

1. W Święto Narodzenia N.M.P. – Matki Bożej i dzisiaj w niedzielę na wszystkich Mszach Świętych ponawiamy „ Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi”, wcześniej dokonanego przez księży Biskupów Prymasem Polski ks. Kardynałem Augustem Hlondem na czele 8 września 1946r. na Jasnej Górze, a ponowiony w tym roku 6 czerwca
w Zakopanem w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przez wszystkich polskich księży Biskupów.

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 3 września 2017

1. W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem” (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). Prośmy więc Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 27 sierpnia 2017

1. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy pytanie Pana Jezusa skierowane do Apostołów: „A wy za kogo Mnie uważacie ? Na co odpowiedział Szymon Piotr : „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego” A Jezus rzekł między innymi: „... Ty jesteś Piotr-Opoka i na tej opoce zbuduję Mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą....”.To pytanie stawia Pan Jezus każdemu z nas i dla naszego dobra i dla naszego zbawienia, odpowiedzmy za św. Piotrem „Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś naszym Zbawicielem”. Wówczas szatan nie będzie miał dostępu do nas, bo opowiadamy się za Jezusem i to On jest naszym Królem i Panem.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 20 sierpnia 2017

1. Pan Jezus nieustannie był w drodze: nauczał, czynił cuda, uzdrawiał ludzi i czynił bardzo wiele różnych znaków. My także wszyscy jesteśmy ludźmi w drodze i potrzebujemy znaków, które będą nas prowadziły do celu. Również nasza wiara jest w drodze. Nie możemy się zauroczyć czymś, co nie zaspokoi naszych odwiecznych pragnień, celów. Na naszej drodze stoją różne znaki: informacyjne, ostrzegawcze ale i zakazujące, których przekroczenie grozi katastrofą. A przecież znaki: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij są łamane masowo. Tylko aborcji rocznie na całym świecie ponad 50 milionów. W obyczajach panuje panseksualizm, a mafii, gangów i ofiar pełno nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Człowiek współczesny bez Boga zabrnął w ślepy zaułek i musi zwrócić się w stronę Boga i wołać o ratunek. Anomalia w pogodzie, różne katastrofy i zamachy na drugiego człowieka są znakami z Nieba, których rozsądny człowiek zlekceważyć nie może.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 13 sierpnia 2017

1.W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy jak tonący Piotr woła „Panie, ratuj mnie” i Pan Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go mówiąc: „ Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” Człowiek współczesny jest w podobnej sytuacji tonącego jak Piotr, ale on nie chce prosić Boga o pomoc, nawet odwraca się od Niego, a tym, którzy proszą o Bożą pomoc, utrudnia i wręcz uniemożliwia. Taka jest sytuacja Europy, szczególnie Europy Zachodniej. Dlatego my prośmy Jezusa niech nas ratuje i uciszy burzę jaka się rozpętała nad ludzkością.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - OSIEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 6 sierpnia 2017

1. Celem Przemienienia Pana Jezusa z pewnością nie było pokazanie swojej boskiej potęgi albo demonstracja początku „nowej ery”, ale nakaz wypowiedziany przez Boga Ojca „ To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” skierowany do najważniejszych uczniów – Piotra, Jana i Jakuba. Ten nakaz stał się centralnym punktem wydarzenia na górze Tabor – autorytet Boga Ojca i posłuszeństwo Syna. Miejmy tę świadomość, że nasze wszystkie modlitwy zawsze są zanoszone do Boga Ojca przez Jego Syna Jedynego w Duchu Świętym. W dzisiejsze święto możemy w sposób szczególny uczcić Boga Ojca, jako naszego Stwórcę, naszego najlepszego Ojca, kochającego nas, obecnego wśród nas, chcącego abyśmy się do Niego zwracali bez strachu, bo On – Ojciec nas bezgranicznie kocha i chce się troszczyć nami, o ile my Mu na to pozwolimy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SIEDEMNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 30 lipca 2017

1. Niedzielą dzisiejszą kończy się XVIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „ Niesiemy Miłosierdzie drogami świata.” W tygodniu tym słyszeliśmy apel skierowany przez misjonarzy do kierowców, aby pomóc w pracy misyjnej dając ofiarę na środki transportu dla misjonarzy – 1 grosz za 1 km przejechany. Niech to będzie nasza cegiełka na dzieło budowania Królestwa Bożego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE SZESNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 23 lipca 2017

1. W dzisiejszym drugim czytaniu św Paweł nas pociesza, że gdy trudno nam jest modlić się, modlitwa sprawia nam kłopoty, nie potrafimy wyrazić naszych problemów, to Duch Święty przychodzi nam z pomocą, wstawia się za nami do Boga Ojca. A Bóg Ojciec jest naszym Najlepszym Ojcem, On nas stworzył, troszczy się o nas, chce spełniać nasze wszystkie pragnienia, bo najdoskonalej nas wszystkich ludzi, bez różnicy, kocha i chce naszego zbawienia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 16 lipca 2017

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 9 lipca 2017

Dziś kolejna lipcowa niedziela, 14. w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą
i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 2 lipca 2017

1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i  młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Niedziela, 25 czerwca 2017

My ludzie współcześni, mamy ogromny problem z tym, aby przyznać się do Boga. Odpowiedzmy sobie kiedy ostatni raz zrobiliśmy znak krzyża przed posiłkiem w miejscu publicznym, kiedy przełożyliśmy spotkanie towarzyskie aby być na mszy św. niedzielnej ? Wiara jest sprawą osobistą, ale nie prywatną. Mamy dawać świadectwo naszej wiary. W ewangelii dzisiejszej usłyszeliśmy: „Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. Odwagi – nie bójmy się !


Przejdź do góry strony